priedas

2018-12-04

12:48

Šiandien mane atleido prekyba žmogumi – labai sunkia neteisėta nusikalstama ilgalaike veikla mano atžvilgiu kaltinama – Amber food, Charlie pizza. Priversta situacijos, nesuteiktos būtinos teisinės ir kitokios pagalbos, kaltinamoje nusikaltimo vykdymu, sąsajomis, žinojimu įmonėje dirbau nuo, jeigu neklystu, 2013.07.19. Pradžioje padavėja buvau įdarbinta kaltinamos Žanetos Birbilienės Kauno Akropolyje esančiame, kaip Sanitarinėje knygelėje įrašyta, UAB Vičiūnų restoranų grupės restorane, La Crepe, regis nepradėjusi jame normaliai dirbti perkelta į Charlie Šiaurės pr 8D, o iš ten į Charlie Megoje.

Prieš visą tai – dar neatsigavusia sąmonę, labiau ekstrasensų veikimo pradžioje – Akropolyje esančiame La Crepe – Charlie kaltinama Žaneta Birbilienė buvo priėmusi į virtuvės darbuotojas, bet – prieš darbinantis nesuvokiau, buvo labai užveikta ekstrasensų sąmonė – darbas, darbo aplinka netiko, buvo nepakeliama.

Neturiu gebėjimų, išprusimo psichiatrinėmis – medicinėmis – teisinėmis ir kitokiomis aiškiomis sąvokomis ar panašiai aprašyti nupasakoti kasdienio – be sekundės pertraukos – veikimo per neteisėtai mane veikiančią ekstrasensų ir bioenergetikų grupę, grupes.

Nuo ryto anksčiau nei reikalinga keltis pažadinta ekstrasensų iki atėjimo į darbovietę be sekundės pertraukos – kaip kiekvieną rytą prieš einant į darbą – dorojama, pjaunama, tąsoma garsiniu kalbėjimu, greta labai stipriai ištisai dieną naktį esu veikiama bioenergetikų – dabar jau kelios dienos – tai tikrai nėra natūralu – mano gerklė, taip pat kaip ištisai daug laiko atgal iki dabar – lytiniai organai, vidiniai ir išoriniai, makštis griaužimu iš vidaus – paprastai tai sutampa su ekstrasensų spaudimu, teroru, ,,pasakymais,, man ar kitu panašiu veikimu. Naktį per sapnus, tarkime, šią naktį rodyta lytinių santykių scena. Paskutines dienas prieš tai darbovietėje teko dirbti dalinai atjungta, taip veikiama sąmone, kažkurią dieną ar kelias. Negaliu praustis vonioje, tąso garsiniu kalbėjimu, imama labai stipriai tąsyti, kad negalėčiau ramiai normaliai praustis, kad negalėčiau nusiskusti pažastų. Greta bioenergetikams kaltinimai veikiant galvą, vidaus organus tuštinimosi ir šlapinimosi metu, sukeliant staigų stiprų skausmą priverčiantį nedelsiant sekundžių bėgyje eiti į tuoletą, tuštinimosi ir šlapinimosi metu veikiant daug kitų būdų. Vadinama ekstrasensų esu balvone (vakar gal tris kartus), ištisai – šiukšle, šūdu. Kiekvienas sakinys kurį pacituočiau ar bet kuri veikimo ekstrasensais ir bioenergetikais sekundė minutė yra tokia, nusikaltimas.

Šiandien atėjus į darbą, persirengus, atėjus į salę, po kiek laiko pasikvietė administratorė Aušra – pas vadovę Ramunę Mačiukūnienę – šios padėtas po akimis ,,Įsakymas dėl atleidimo iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą,,

Cituoju:

Amber food, UAB

301675046

Įsakymas dėl atleidimo iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą

2018 m. gruodžio mėn. 4 d. Nr. A-615

Vilnius

Remdamiesi 121 padalinio darbuotojos Absoliutos Andželikos Lukaitės 2018 m. gruodžio mėn. 2 dienos rašytiniu pasiaiškinimu (gautas e.paštu 2018 m. gruodžio 2 d. 17:00) dėl šiurkščių darbo pareigų pažeidimų – atsisakymo pasitikrinti sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas yra privalomas (LR DK 58 str. 3 d. 3p.) bei viešo Amber Food, UAB akcininkų, darbuotojų bei restorano svečių įžeidinėjimo, žeminimo bei šmeižimo (LR DK 58 str. 3 d. 7p., Amber food, UAB 2017 m. birželio 28 Įsakymo dėl darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo Nr. 2017/06/28-18.2.2 p., 8.2.16p.) priimu sprendimą atleisti Absoliutą Andželiką Lukaitę iš darbo pagal LR DK 58 str. 2 d. 1 p.

Darbuotoja atleidžiama iš darbo 2018 m. gruodžio 4 d.

Kompensacija už nepanaudotas atostogas 7.6 d.d.

Pasirašiusi personalo vadybininkė Ignė Vinciūnaitė – Kurec.

Ramunė Mačiukūnienė savo kabinete padavė pasirašyti dar vieną greta šito nurodomo pacituoto dokumento ,,Darbo sutartis nutraukta,, su dvejomis priežastimis – pirmoji, kad nesutikau atlikti jos pasirašyto neeilinio siuntimo pasitikrinti sveikatą, antroji, kad esą šiurkščiai pažeidžiau darbuotojo pareigas, jeigu gerai pamenu. Vieną egzempliorių pasiliko sau, kitą su pirmu nurodytu dokumentu į rankinę įsidėjau aš – abu buvo mano pasirašyti, jeigu gerai pamenu.

Pasakyta, kad šiandien paskutinė mano darbo diena, iki 18 val.

Pasakyta ryt poryt išskalbus atnešti darbo aprangą, greta to – pirmą kartą girdžiu – kaltinama prekyba žmogumi, po šitų kaltinimų neeilinį sveikatos patikrinimą – siuntimą tam iš savo pusės – man išrašiusi vadovė Ramunė Mačiukūnienė liepė atnešti jai savo Sanitarinę knygelę, kurią išeidama iš darbo esą turiu atiduoti – palikti jai.

Niekada gyvenime – kiek esu dirbusi, jeigu gerai pamenu – taip nebūdavo, išeinant iš darbo Sanitarinę knygelę darbdavys atiduodavo man į rankas, nebent Ramunė Mačiukūnienė per sau pažįstamus susijusius asmenis iš poliklinikos ar kitur būtų ketinusi ateityje kelti man problemas, kabinėtis, tąsyti per neva būtiną sveikatos patikrinimą kurį išrašytų jos savi – ir po mano atleidimo iš darbo – siekiant toliau kenkti, tąsyti, kerštauti.

Man grįžus į salę po kiek laiko atėjo administratorė Aušra ir davė naują antrą dalį dėl darbo sutarties nutraukimo man pasirašyti, o anoji – pirma pasirašyta – esą negaliojanti, bloga.

Naujoje antrojoje darbo sutarties nutraukimo dalyje nebebuvo žymima, kad priežastis jog esu atleidžiama iš darbo – viena iš dviejų – ta jog atsisakiau siunčiama Ramunės Mačiukūnienės pasitikrinti sveikatą – palikta, kaip atleidimo priežastis, tik viena priežastis – šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas.

Grįžoma į vadovės Ramunės Mačiukūnienės kabinetą. Šioji manęs pasiteiravo, kokią pirma antrą darbo sutarties nutraukimo dalį įsidėjau pas save. Rodė į ant jos stalo gulinčią pirma pasirašytą dokumentą kur nurodomos dvi atleidimo priežastys. Paklausta ar šią sutartį įsidėjau – taip, atskiau tikra, kad šį dokumentą į rankinę pirma įsidėjau. Vadovės pasakyta man jį atnešti, kad sunaikintume ir sau pasilikti naują pasirašytą antrą dokumento dalį. Pasakiau, kadangi tokia situacija – kreipsiuosi į advokatą – pasilieku sau abi pasirašytas sutartis ir atšauktą su dvejomis atleidimo priežastimis ir naują esą gerą su viena atleidimo priežastimi. Vadovė Ramunė Mačiučiūnienė sutiko, pasakė, kad lauks mano advokato. Aš grįžau į salą. Vėl praėjus kiek laiko atėjo pati vadovė ir pasakė, kad galiu dabar pat eiti namo, buvo gal nepilnai 12 valandų ar panašiai.

Apsirengiau ir išėjau – veikė ekstrasensai – pasieškoti apačioje Megos švietimo aparato, ar kur nors neteikiama tokia paslauga, kaip veikiama ekstrasensų, atsišviesti gautą ,,Įsakymą dėl atleidimo iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą,, ir abiejų pasirašytų – vienos negaliojančios, kitos galiojančios – darbo sutarties nutraukimo dalių.

Atsidariusi rankinę pastebėjau kad joje yra ,,įsakymas dėl atleidimo,, bet vietoje dviejų skirtingų antrų dokumento dalių – tik viena ta pati – kurioje žymima tik viena mano atleidimo priežastis, kad darbo sutartį darbdavys nutraukia dėl šiurkščių darbo pažeidimų.

Buvau tikra kad pirmą kartą rašydamasi antrą darbo sutarties nutraukimo dalį vadovybės įsakymu – ją, su abejomis anksčiau minėtomis atleidimo priežastimis – įsidėjau į rankinę.

Jeigu neklystu prisimindama, kelis kartus esu apvogta ar pasigedusi smulkmenos dirbdama picerijoje iš kurios teko išeiti – dingo iš rankinės. Bet gal suklydau – aptemdė akis – pati, ekstrasensų. Tačiau buvau tikra, kad pirmą kartą išeidama iš vadovės Ramunės Mačiukūnienės kabineto pasiėmiau ,,Įsakymą atleisti iš darbo,, ir – kurią vėliau paneigė vadovai – antrą dokumento dalį, kuriame buvo parašytos dvi mano atleidimo priežastys: atsisakymas pasitikrinti sveikatą ir darbo pareigų pažeidimai. Abu dokumentus įsidėjau į rankinę. Po to grįžau į salę.

Galbūt klystu, nemačiu pati, bet kuriuo atveju – tikrinant žmones dėl kaltinimų, mano situacijos – galėtų būti patikrinta ir tokia ,,smulkmena,,. Dar kartą pasikartoju, galbūt apsirikau pati, nemačiau, aptemdė akis veikiantys, bet buvau tikra kad įsidėjau antrą sutarties nutraukimo dalį su nurodomis dvejomis atleidimo priežastimis – nebent kažkas man esant salėje ją ištraukė ir apkeitė įėjęs į rūbinę.

Mano turimoje Darbo sutarties Nr. DS……………..

Darbo sutartis nutraukta…………………2018.12.04 pagal LR DK 58 str. 2 d. 1 p. – šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas (LR DK 58 str. 3 d. 3 p. ; LRDK 58 str. 3 d. 7 p.)………………………………….

Šalių parašai:

,,Darbdavys,, ir toliau dešinėje darbuotoja, su mano vardu pavarde parašu

… … … … …

Ekstrasensų tyčiojamąsi.

Siūloma ateiti pasiteirauti dėl darbo į greta Charlie Megoje esantį London grill restoraną, į kurį išėję 3 ar 4 jeigu ne daugiau iš karto įtarti susiję – kaltinami Charlie dirbę padavėjai.

Ekstrasensų minima Čili pica, Can can pica, Gan bei city, Manamis, makaronų patiekalai Paslėpti receptai ar panašiai, restoranai picerijos užeigos Laisvės al. ir Senamiestyje, Lidl ir Maxima kasos, Megoje esantis knygynas su kavos zona.

Ekstrasensų klausiama ir siūloma ateiti prašytis padavėjos ar kasininkės darbo į minimus.

Ekstrasensų klausiama – tyčiojantis – ką pasakyti man darbdaviui kai klaus dėl ko atleido prieš jį buvęs. Ekstrasensų tyčiojantis siūlomas atsakymas ,,Darbdaviai kaltinami prekyba žmogumi, ilgalaike labai sunkia neteisėta nusikalstama veikla mano atžvilgiu, per ekstrasensų ir bioenergetikų grupę, kuri iki dabar prie manęs prijungta,,.

Ekstrasensų tyčiojantis siūloma minimų restoranų picerijų vadovams – atsakingiems už įdarbinimą į el. paštą parašyti, kad mano tokia situacija, jog į jų restoranus picerijas yra atėję dirba iš įmonės iš kurios aš atleista anksčiau išėję padavėjai, kuriems yra pateikti kaltinimai.

Ekstrasensų visiems ,,siūloma,, po laišku dėl darbo pasirašius vardu pavarde po tuo nurodyti savo puslapį internete www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

Esu be sekundės pertraukos veikiama ekstrasensų.

Ekstrasensų keliamas stresas, daromas spaudimas, tyčiojamąsi, verčiama – nurodoma rytoj iš ryto 8 val. ar dar šiandien pat nuvažiuoti ir vietoje surašyti skundus Kauno darbo biržoje pas vyriausią jos vadovą, Kauno Valstybinės darbo inspekcijos padalinyje pas vyriausią jos vadovą, ekstrasensų minimas šio asmens vardas, jeigu neklystu, Adas. Taip pat pasakyti, kad man valandos laike reikalingas teisininkas, advokatas, suprantantis, pateikti kaltinimus dėl iki dabar neišviešintos mano situacijos per spaudą atsakingų asmenų, Lietuvos žurnalistų sąjungos – ne žurnalistų kaip terorizavo vyr. redaktoriai, bet atsakingo asmens. Ekstrasensų sakoma pateikti Dainiui Radzevičiui ir redakcijų vadovams kaltinimus prekybos žmogumi ir susidorojimo galimo bandymo nužudyti dengimu, dėl neišviešinimo apie mano situaciją ir būtiną pagalbą.

Ekstrasensų minimos Lietuvos žinios kurios už pinigus sutiko sudėti ir kurį laiką šeštadieniais spausdina priverstą sudėti pagalbos prašymą advokato paiešką su mano kontaktais ir nurodomu puslapiu. Sakoma, kad liko nedaug laiko iki paskutinio apmokėto skelbimo. Sakoma kreiptis į abi reklamos skyriaus atsakingas su kuriomis aną kartą tai derinta kreiptąsi ir kartu į laikraščio vadovą – nežinau ar teisinga pavardė Šmigelskas – gal sutiktų pasirašyti sutartį dėl vėlėsnio apmokėjimo už šitų skelbimų pratęsimą, kai man bus priteista iš kaltinamų asmenų.

Minima kaltinama įtariama žurnalistė Vytautė Šmaižytė, vakar ir šiandien Gedvydas Vainauskas, Anželikos Cholinos draugas Dovydas Tagonidzė, Rasos Samuolytės vyras Dainius Gavenonis su sūnumi, Rimo Tumino aktorių grupė, dirbęs kurį laiką barmenas Jonas ir greta dieną dirbęs panašus į jį Tomas picų zonoje, Rolandas Skaisgirys, minima Dalia Grybauskaitė, Pelėdos būrimo salono ekstrasensė kitatautė Lidija Skirmantienė, Lietuvos ezoterikų konfederacija – Leopoldas Malinauskas – Liudmila Litvinienė – Andžejus Kučinskis – Ala Prokofjevaitė – Janina Janulionienė, Bajorų kiemas, grupė versle Vilkas ar Vilko brolija, Lietuvos žydų bendruomenė, kasdieną minimas jos puslapis ir Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus puslapis kurį nurodyta pažymėti, Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro puslapis, Kauno prokuroras Darius Valkavičius, politiko Vytauto Landsbergio asmeninė svetainė, Jurgos Ivanauskaitės svetainė, LRT puslapis, Ona Baležkienė, šiandien.

Tąsant nervus, kad ketinama pasinaudoti mano situacija, pasinaudota – buvo priversta įvardinti mokyklos kurią baigiau pavadinimą, direktorių, pedagogus, mokinius – vėl minėtas direktorius Antanas Račkelis, šlykštu, verčiama, minima mokytoja Olbutienė, kitos, primena, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų kas kiek laiko grasinama kad į mane bus šauta, vėl keliamas stresas sakant – verčiant parašyti – kad iš namų galiu būti išvežta į psichiatrinę ligoninę, nes namuose kirmėlė, kuri išnaudojo – naudojosi manimi – prekiavo, su grupe, šimtais kirmėlių, 32 mano gyvenimo metus, ,,kalbama, nervuojama,, ekstrasensų daug šlykščiau, stipriau, rašo ekstrasensė.

Šiandien imtas minėti Giedrius Šakalys, visa klasė kurioje jis buvo, Giedrius Šakalys pagal musulmonus, Kadyrovas. Minimas Benas Gudelis, Antanas Bosas, Daumantas Mikučionis.

Bioenergetikų labai stipriai veikiama gerklė – tikrai nenatūralu – eina skrepliai ir kartu lyg šaldytų vienoje vietoje ar panašiai. Kuokštais kasdieną plaukai.

Ekstrasensų pasakyta, kad man 3 – 4 – 5 stadijos vėžys, pagal seną tai turėtų būti buvę suforminta taip, jeigu žiūrėti į tokią situaciją nesikreipiant į advokatus, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų sakyta, kad taikant chemoterapiją ekstrasensų atsitraukiama, nes šita priemonė veikia prisijungusį žmogų, nors Gerda Red dirbtų toliau ir švitinama, rašo ekstrasensė.

Mano supratimu, man būtina apsauga ir advokatas – kelių dešimčių minučių bėgyje ekstrasensų ir bioenergetikų grupės turi nutraukti savo veikimą išeiti atsijungti, jeigu tai tvarkoma tinkamai, rašo ekstrasensė.

Kompiuterių parašyta, kad kažkokios problemos su mano puslapiu internete talpinant atšviestus dokumentus, kai tik tai bus pataisyta, bus sudėti visi vakar vietoje atšviesti. Greta – dėl mano labai sunkios situacijos – prašysiu sudėti atleidimo iš darbo du turimus gautus dokumentus, kuriuos tikiuosi šiandien dar spėsiu atvažiavusi į vietą paprašyti atspausdinti ir kai tik bus įmanoma sudėti. Išsiunčiu šitą laišką kompiuteriu ir ruošiuosi važiuoti į darbo biržą pas konsultantę – užsiregistruoti kaip ką tik atleista iš darbo, rašo ekstrasensė. Dabar yra 14:46

Paskambinusi į Kauno darbo biržą konsultantei pas kurią esu registruota, Ritai Trečiokienei, jos pasakoma, kad šiandien dar nesimatys mano atleidimas iš darbo, kad rytoj 9 galės pasižiūrėti. Pasakau, kad 9 atvažiuosiu pas ją į vietą nes pas Darbo biržos vadovą rašysiu skundą dėl savo situacijos.

Būtų galima cituoti milijonus ekstrasensų sakinių, dabar paminėta gydytojas Onkologas Valerijus Ostapenko, Santariškių klinikos, ekstrasensų sakoma įdėti nuorodą su kontaktais šito gydytojo, rašo ekstrasensė.

Vakar sėdint troleibuse akivaizdžiai buvo matyti kad esu sekama fiziškai. Kitataučių bruožų žmonės, tamsių bruožų, viena panaši į žydiškų bruožų klientę – 50-60 metų – kurią teko aptarnauti picerijoje kurioje dirbau. Minėta kaltinama kitatautės bruožų, nusikaltimo vykdymu, Birutė Galvelienė.

Man stipriai veikiama gerklė, dabar imu jausti ir liežuvį, momentu.

Dėl mano situacijos kalta visa valstybinė sistema, kaltinamas Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius kuris iki dabar neišviešinęs mano situacijos – yra kaltinamas labai sunkiai pats, jo atsakomybė, o aš ištisai strese, labai sunkioje situacijoje, ištisai kariama, pjaunama, smaugiama, dusinama, baisioje situacijoje, rašo už mane ekstrasensė.

Kadangi dabar nevažiuosiu į darbo biržą, ekstrasensų sakoma surašyti laišką – emeilą Lietuvos ir Kauno darbo biržų vadovams bei Lietuvos ir Kauno valstybinės darbo inspekcijų vadovams, taip pat bendruoju informaciniu el.paštu – išsiųstą laišką sudėti į puslapį su šiais užrašais ir atšviestais atleidimo dokumentais. Rytoj nuvažiavus į vietą – Kauno Darbo biržą ir Kauno Darbo inspekciją, pas vadovus – surašyti dar vieną skundą raštu vietoje, šiuos vėl atšviesti ir sudėti į savo puslapį, verčiama ekstrasensų, rašo ekstrasensė.

Ištisai minima kaltinami Odeta Popovienė, Marius Baginskas.

… … … … …

Dabar yra 15:30. Galbūt nuo nervų, streso, kartu bioenergetikų ir ekstrasensų veikimo jaučiuosi pavargusi, reikėtų prigulti pailsėti, pamiegoti – dėl poilsio, jėgų atstatymo ar reikėtų tai žiūrėti kaip į galimą pasikėsinimą nužudyti, gali būti jos man atjunginėjama sąmonė, o aš jaučiuosi lyg mane silpnintų, migdytų, reikėtų atsigulti pamiegoti, bet tai nenatūralus poreikis miegui, rašo ekstrasensė.

Veikiama galva, rašo už mane ekstrasensė.

Lyg nuovargis, lyg reikia prigulti, miegočiau, rašo ekstrasensė.

Dar kartą pasikartoju. Kaltinamos Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovo Dainiaus Radzevičiaus pareiga ir atsakomybė buvo paviešinti apie mano situaciją.

Šitokioje situacijoje aš neprivalau kalbėti pasakoti žurnalistams, tai yra labai labai rimta, asmeniška, labai sunkus visą gyvenimą vykdytas vykdomas nusikaltimas, kartu labai labai vertingos temos kuriomis iki šios dienos viešai nei Lietuvoje nei užsienyje nėra rašyta, rašo už mane ekstrasensė.

Dar kartą reikalauju paviešinti apie mano situaciją – išviešinti – atsakingą asmenį vienu trumpu esminiu pranešimu – informacija.

Dainius Radzevičius ir redakcijų vadovai kaltinami nusikaltimų mano atžvilgiu dengimu, bandymo nužudyti ir sudorojimo, kankinimo ir išnaudojimo dengimu, rašo už mane ekstrasensė.

Reikalauju paviešinti – atsakingą asmenį – apie mano situaciją. Reikalauju kategoriškai nutraukti manęs veikimą per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes, bet kokį sekimą, bet kokiomis priemonėmis. Man turi būti skirta visapusė apsauga nuo bet kokio galimo susidorojimo, sužeidimo, nužudymo, pagrobimo, sprogdinimo, nuodijimo, kitokio panašaus, veikimo per minėtas grupes. Man reikalingos lėšos būtiniausiam pragyvenimui iki tokios bus priteistos iš kaltų ir atsakingų per teismą, man būtinas advokatas. Yra rašyta apie labai rimtą dėl mano tėvu laikyto Adolfo Luko – tai turi būti patvirtinta arba paneigta, greta mano situacijos suforminti kaltinimai dėl šito žmogaus, tai yra labai rimta, įtakoja mano situaciją. Mano mintis rašo veikianti ekstrasensė.

Jeigu neklystu, www.lrt.lt pirmą tekstą – manau gali būti buvau nejuntamai veikiama ekstrasensų, kurie galbūt galėjo įtakoti patys surašyti tam tikras eilutes, patį tokį darbą, įsidarbinimą – parašiau apie 2018 spalį, internete išlikęs tekstas kurį viešino prie vadovo Virginijaus Savukyno ,,S.Juknevičius: abchazai į pasaulį žiūri rusų akimis,, https://www.delfi.lt/news/daily/world/sjuknevicius-abchazai-i-pasauli-ziuri-rusu-akimis.d?id=18884342 Ekstrasensų kažkodėl pasakyta nurodyti šitą regis pirmą lrt.lt rašytą tekstą, laiką kada buvau įdarbinta ir iki kada dirbta lrt.lt. Kaip jau rašiau, kaltinimai kad dirbau visiškai atjungta sąmone, tikrai neturėjau jokio išprusimo, išsilavinimo ir gebėjimų tokiam darbui, laikoma tokiama darbe galėjau tik prie kažkieno įsakymo, labai kankinausi, negebėjau, manau, buvau labai stipriai nejuntamai veikiama ekstrasensų. Galbūt susijęs ir tekste nurodytas asmuo, galbūt kažką žino, rašo ekstrasensė. Jeigu gerai pamenu, šito asmens vardą pavardę nurodė nukreipė pats žurnalistas Virginijus Savukynas, rašo ekstrasensė.

,,Vos keletą savaičių nacionalinio veido neturinčioje Abchazijoje praleidęs Kultūros, filosofijos ir menotyros instituto Dabartinės kultūros skyriaus vedėjas Stasys Juknevičius garsiai prisipažino: „Pasaulis didelis ir įvairus. Ne visiems taip pasiseka kaip Lietuvai. Turime labai įvertinti tai, kad esame nepriklausomi ir Europos Sąjungoje bei NATO. Taip pasisekė toli gražu ne visiems. Abchazija – vienas iš ryškesnių to pavyzdžių“.

Apie nepriklausomybės troškulį ir labai sąlyginę „laisvę“, apie svetimą kultūrą ir ideologiją, tampančią nacionaline. Apie žmones, negalinčius pasveikti nuo prieš daugiau nei 15 metų išgyventų karo košmarų. Tuos, kuriems dabarties ir ateities sąvokų trapumas ir abejonės, nuo kieno malonės priklausys jų rytojus, išmušė tvirtą žemę iš po kojų. „Abchazai į pasaulį žiūri rusų akimis“, – sakė iš regiono Kaukaze grįžęs ir atvirai papasakoti tai, ką savo miglos neaptrauktomis akimis pamatė, sutikęs papasakoti S.Juknevičius.,,

Aš negebu nė eilutės parašyti gražiau, neturiu gebėjimų rašymui, jau nekalbant apie išprusimą – išsilavinimą – apsiskaitymą – kalbas, manau, kelios gražesnės eilutės parašytos mane nejuntamai veikiant ekstrasensų, kaltinimai manimi pasinaudojus siekiant paviešinti ekstrasensus, kaip jie realiai veikia žmogų, juntamai ar nejuntamai, rašo už mane ekstrasensė.

Savo el.pašto dėžutėje radau tuometiniam Virginijų Savukyną pakeitusiam vadovui Audriui Matoniui siųstą laišką ir jo atsakymą – po tuomet strese paveikta sąmone išsiųstų laiškų – kuriuos parašiau pastebėjus fizinį sekimą po kontakto tekstui su asmeniu iš nusikalstamo pasaulio.

2011-03-09 Audrius Matonis savo laiške man atrašė :

,,Apgailestauju dėl sveikatos sutrikimo. Tikiuosi, jūs kreipėtės pagalbos į gydytojus ir, kaip ir ankstesniais atvejais, turėsite sveikatos sutrikimą liudijančius bei neatvykimą į darbą pateisinančius dokumentus.

 Taip pat pranešu jums, jog atšaukiu ankstesnį savo sutikimą dėl jūsų žurnalistinio bendradarbiavimo su kitomis žiniasklaidos priemonėmis, nes, kaip supratau iš jūsų viešai platinamų laiškų, jūsų minimą stresą galėjo sukelti aplinkybės, susijusios su jūsų profesine veikla, atliekama ne LRT rėmuose ir ne LRT darbuotojų nurodymu. Drauge informuoju, jog paprašiau lrt.lt vyresniosios redaktorės Jurgitos Kuzmickaitės nepatikėti jums užduočių, susijusių su savarankišku tekstų publikavimu arba publikuotų tekstų redagavimu, kol pati jaučiate patirianti stresą, trukdantį pilnavertiškai atlikti profesines pareigas.

 Nuoširdžiai linkėdamas pasveikti,,

Taigi, lrt.lt dirbau nuo 2018 spalio iki šiame laiške nurodytos datos 2011-03-09, keletu dienų ilgiau. Tada Dainius Radzevičius kategoriškai atsisakė paviešinti apie mano pastebėtą fizinį manęs sekimą po paprašymo komentaro iš mirties bausme nuteisto Boriso Dekanzidės draugu buvusio kalinio pavadinto asmens, tyčiodamąsis Dainius Radzevičius išvarė iš savo kabineto ar panašiai – viešai nepasirodė jokia žinutė, informacija kad yra tokia situacija, o ko bijoti? Rašo už mane ekstrasensė.

http://www.bernardinai.lt/ tuometinio vadovo Andriaus Navicko buvo paviešinę du mano parašytus tekstus, bet dar kartą pažymiu – kaltinimai esu tikra kad juos parašyčiau buvau nejuntamai veikiama ekstrasensų, kitu atveju tikrai nebūčiau dirbusi tokio darbo, rinkusi medžiagos – nei gebėjau, nei sveiku protu tą būčiau dariusi žiūrėdama savo saugumo.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-04-29-absoliuta-andzelika-lukaite-triju-prievartautoju-ispazintis-tautieciai-lietuviai-mus-laidoja-gyvus/44075

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-08-25-absoliuta-andzelika-lukaite-marijampoles-pataisos-namu-realybe-kaliniu-lupomis/49407

Dar kartą pažymiu, kaltinimai visiškai atjungta – labai labai stipriai nejuntamai veikta sąmone – būdama sveiko proto, suvokdama kad esu veikiama, niekada gyvenime nebūčiau rašiusi, rašiusi jokia panašia tema, apskritai nesuvokiu kaip galėjau dėstyti panašų požiūrį kaip pirmame nurodytame tekste.

Nesu tikra dėl datų, laiko, ar neapsirinku, sename laiške radau – nurodoma – kad ,,15 min,, dirbau 2006.11.13-2007.10.01.

Nepamenu – regis tris mėnesius – kažkuriuo laiku – toks pats darbas dirbtas ,,Valstiečių laikraštyje,,.

Keli tekstai- pačioje pradžioje – yra parašyti Lietuvos žinioms, dar vienas – jeigu neklystu – nepamenu pavadinimo, žurnalui kuriame rašoma apie statymas, jeigu neklystu.

Niekur nerandu, nepamenu, reikia ieškoti ar yra kur likę pasižymėta – dėl mano situacijos, sunkaus veikimo, savijautos – neišlikę duomenys nuo kada iki kada dirbau restorane Kauno centre Miesto sodas, padavėja. Dirbau labai sunkiai, labai daug valandų, buvau labai stipriai veikiama ekstrasensų, tokiomis sąlygomis – kaip bet kuriame kitame darbe kur esu dirbusi – nebūčiau dirbusi nė dienos, susirgau tuberkulioze, grįžus iš po ligos darbdaviai kaip žadėję nebepriėmė.

Yra buvę dar keli bandymai darbintis: daug laiko atgal, po mokyklos, Čili picerijoje Megoje, nepamenu tikslaus pavadinimo, kavinė Vilniaus centre Čokoliuks, kepykla – naktinis darbas – Kaune, taip pat nepamenu pavadinimo, senelių – ligonių slaugos namai Kaune.

Can can pica, Delano, esu darbinusis į virtuvę, buvo labai paveikta sąmonė, nesuvokiau, kad bandyčiau darbintis į kitą padavėjos darbą. Tokiame pačiame paveikime – pačioje ekstrasensų veikimo pradžioje – esu atėjusi dėl darbo į Bajorų kiemą – iš jo Megoje buvau nusiųsta į Bajorų kiemo virtuvę Prizmoje ar Banginyje.

Visiems iki vieno darbdaviams – kiek jų yra buvę – kaltinimai išnaudojimu, arba žinojimu apie tuos kurie išnaudoja, nė vienas redaktorius nelaikytų kaip mano atveju – tikrai neturėjau, neturiu, išprusimo, gebėjimų šitam darbui – nebent kažkieno buvo sutarta, įtakota, kad mane priimtų, o aš pati atjungta sąmone ir veikiama tada nesuvokiau kas man daroma, rašo už mane mintis ekstrasensė.

Dar kartą reikalauju atsakingą asmenį paviešinti apie mano situaciją – man reikalinga apsauga nuo neteisėto nusikalstamo veikimo per ekstrasensus ir bioenergetikus, būtina fizinė apsauga nuo bet kokio susidorojimo kuriuo grasinta grasinama, man reikalingos lėšos pragyvenimui iki bus priteista iš kaltų išlaikymas renta pasekmės, man būtinas advokatas, būtina pateikti oficialius viešus kaltinimus, yra rašyti dalykai kurie yra labai rimta dėl mano tėvais laikytų.

Reikalauju išviešinti mano situaciją, nutraukti manęs veikimą kategoriškai, man reikalinga būtina visapusė apsauga ir lėšos pragyvenimui, advokatas kuris sutvarkytų kas būtina.

Veikiančių mane ekstrasensų ir bioenergetikų imama dusinti, imu dusti tikrai ne klaustrofobiškame normaliame kambaryje, tai pajaučiu – daroma taip kaip prieš keletą metų atgal, regis prieš manęs paguldymą į tuberkuliozės ligoninę.

Man būtina lėšos pragyvenimui, apsauga ir iš karto atsakingai dirbantis advokatas – reikalauju paviešinti apie mano situaciją atsakingą asmenį.

16:45

Skundas – pagalbos prašymas. Atleido iš darbo kaltinami prekyba žmogumi darbdaviai, Amber food, Charlie pizza, Mega, Islandijos pl. 32, Kaunas. Įmonėje, kuri kaltinama, dirbau šeštus metus. Man reikalinga pagalba.

nuo: Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: info@ldb.lt,
eures@ldb.lt,
tautvydas.bielozarevicius@ldb.lt,
info@vdi.lt,
jonas.gricius@vdi.lt,
kaunas@vdi.lt,
adas.baliukevicius@vdi.lt,
ligita.valalyte@ldb.lt,
info.kaunotdb@ldb.lt
data: 2018-12-04 22:34 tema: Skundas – pagalbos prašymas. Atleido iš darbo kaltinami prekyba žmogumi darbdaviai, Amber food, Charlie pizza, Mega, Islandijos pl. 32, Kaunas. Įmonėje, kuri kaltinama, dirbau šeštus metus. Man reikalinga pagalba.

2018-12-04

21:04

Aš, Absoliuta Andželika Lukaitė (32 metai), dar kartą kreipiuosi į Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyrių, Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vadovą Adą Baliukevičių, Valstybinę darbo inspekciją prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos vyriausią valstybinį darbo inspektorių Joną Gricių, į Lietuvos darbo biržą, Lietuvos darbo biržos direktorę Ligitą Valalytę, Lietuvos darbo biržos Kauno skyrių, Lietuvos darbo biržos Kauno skyriaus direktorių Tautvydą Bielozarevičių su skundu ir kartu prašydama suteikti man gyvybiškai būtiną dabar pat pagalbą.

Šiandien iš picerijos Charlie pizza Megoje kurioje (kartu kituose įmonės padaliniuose) dirbu šeštus metus vadovės Ramunės Mačiukūnienės gavau atleidimo dokumentą – buvau atleista.

Įmonės Charlie pizza savininkams – vadovams – darbuotojams oficialiai yra pateikti kaltinimai sunkia neteisėta nusikalstama veikla, prekyba žmogumi, organais, kūnu, profanacijos, dėl sunkios nusikalstamos veiklos per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes, išnaudojimo, kankinimo, grasinimų, galimo bandymo nužudyti, verbavimo prostitucijai arba neteisėtai nusikalstamai veiklai savoje grupėje, viešo susidorojimo, pasinaudojimo savęs išviešinimui – savireklamai, kt.

Prieš daugiau nei kelias dienas darbe kilo konfliktas vadovui Mariui Baginskui, metodistei Odetai Popovienei ir vadovei Ramunei Mačiukūnienei – visi kaltinami, nurodyta kuo – mane labai stipriai užsipuolus. Šitų vadovų pasakyta, kad sužinojo apie mano jiems pateiktus kaltinimus, skaitė internete (kaltinimai daug laiko atgal yra parašyti prokuratūrose, kurios kaltinamos nusikaltimo dengimu ir galimomis sąsajomis bei spaudimo man darymu, susidorojimu, daug kitų institucijų) – šitų vadovų, Mariaus Baginsko, pasakyta, kad jeigu pati nepasirašysiu prašymo atleisti mane iš darbo savo noru – pasakė, kad pats man atleidimo nerašys – tai sudoros mane psichiatrais: siunčia pasitikrinti psichiką į kaltinamą sąsajomis polikliniką, iškvies psichiatrus į darbovietę, paguldys į psichiatrinę ligoninę ar panašiai. Buvau nušalinta nuo padavėjos darbo, nebeleista imti stalų, liepta valyti įrankius, prinešti lėkščių, dirbti kitus panašius darbus.

Kaltinamos susijus su nurodytais nusikaltimais vadovės Ramunės Mačiukūnienės (vykdant tai, dalyvaujant, žinant, susijus) man išrašytas siuntimas ,,neeiliniam sveikatos patikrinimui,, – kategoriškai atsisakiau tą atlikti grįsdama tuo jog esu visiškai psichiškai sveika, Sanitarinė knygelė pratęsta prieš gal mėnesį laiko, vadovė kuri nuo savęs išrašė siuntimą pasitikrinti sveikatą ar psichiką yra kaltinama prekyba žmogumi, sunkia įvairia neteisėta nusikalstama veikla mano atžvilgiu kaio rašoma. Teko parašyti kelis pasiaiškinimus dėl to ir buvusio mano įvardinto konflikto. Šiandien gavau vienos iš personalo vadovių pasirašytą atleidimo dokumentą, kurį grindžia mano atsisakymu pasitikrinti psichiką ir mano minimu konfliktu ar pateiktais įmonės vadovams – savininkams – darbuotojams kaltinimais, kuriais neva jie yra šmeižiami, žeminami viešoje erdvėje.

Situacija tokia kad dėl labai sunkios visapusiškai situacijos aš iki šios dienos neturiu advokato. Daugybės advokatų atsakymu mano atveju – kada kalba apie neteisėtą nusikalstamą veikimą ekstrasensais – reikalinga iškelti baudžiamąją bylą.

Kaltinimai 32 metus mano atžvilgiu vykdant sunkią neteisėtą nusikalstamą veiklą, kuri vadinama prekyba žmogumi. Paskutiniai gal 8 metai – dėl girdimo labai sunkaus veikimo ekstrasenais ir kartu labai sunkaus veikimo bioenergetikais, kankinimo skausmu, funkcijų trikdymo, galimo bandymo nužudyti per tai.

Visos Lietuvos institucijos kaltinamos dengimu nusikaltimo, nesuteikta pagalba, išgautais minimu metodu kreipimaisis ir informacija, galimomis kai kurių vadovų ir darbuotojų sąsajomis su nusikaltimo vykdymu – neturite pasitikėjimo ir jūs, į kuriuos kreipiuosi šiandien. Pagrinde Lietuvos generalinė prokuratūra ir prokuroras Evaldas Pašilis su prieš jį buvusiu, Kauno prokuratūra ir prokuroras Darius Valkavčius, Kauno policija, Vilniaus policija, Kauno Santakos policijos komisariatas, nuo prekybos žmogumi nukentėjusiems neva pagalbą siūlanti policija, Kauno miesto savaldybė – meras įmonės kurioje dirbu savininkas Visvaldas Matijošaitis, Teisės ir Socialiniai bei Priėmimo ir kiti skyriai, Vadovybės apsaugos grupė, kaltinimai yra pateikti visoms pagrindinėms ministerijoms, ypač Sveikatos ir Vidaus reikalų, bet dar kartą pažymiu visoms, visoms pagrindinėmis organizacijoms kurios neva gina padeda žmogaus teisių atveju ar nukentėjus nuo prekybos žmogumi, Lietuvos egzorcistų sąjunga, Lietuvos vyskupų konferencija, Nemokama valstybinė teisinė pagalba, kitos.

Nė viena nesuteikė pagalbos man kreipusis – nesisimta jokių veiksmų dėl neteisėto nusikalstamo labai sunkaus veikimo per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes nutraukimo, apsaugos suteikimo, advokato suteikimo, būtinos finansinės pagalbos, bet kame pagalbos – iš viso jokios pagalbos, informacijos.

Kaltinamo Lietuvos genocido ir rezistencijos centro vadovės kaltinamos Teresės Burauskaitės ir jos darbuotojų atsakymu, vienintelė išeitis mano atveju Europos Žmogaus Teisių Teismas – Strasbūro teismas, galbūt Aukščiausias Lietuvos teismas, mano atveju vykdomas persekiojimas, būtina iškelti privačią bylą, teismas, bet tai neįeina į centro funkcijas – man teikti pagalbą.

Kaltinamos Lietuvos ezoterikų konfederacijos vadovų – kaltinamo Leopoldo Malinausko teigimu – Lietuvoje yra gal 10 ekstrasensų grupių, viena bendra su rusais, mane veikianti Klaros grupė. Kaltinama ekstrasensų grupės vadovė Gerda Red pati priversti gyvo susitikimo metu pasakė kad mane prijungusi prie savo ekstrasensų grupės. Liudmila Litvinienė – konfederacijos atsakinga ekstrasensė – nurodė Mohikarino vazą.

Kaltinamos Šilainių poliklinikos kaltinamas direktorius Paulius Kibiša man pasakius apie neteisėtą nusikalstamą veikimą ekstrasenais pasakė kad dėl to atsakinga ar reikalinga kreiptis į VSD – STT – prokuratūrą. VSD yra kaltinama susijus, darius labai didelį spaudimą, taip pat ir prokuratūra, įtarimai STT.

Apibendrinant, nebūčiau į jus kreipusis turėdama advokatą, bet jo neturiu, o man daromas visomis priemonėmis spaudimas – per ekstrasensų ir bioenergetikų grupę, atleidimu, kitomis priemonėmis, tarkime, kaip fizinis sekimas, susijusių su nusikaltimo vykdymu asmenų prisijungimas sekimas prie mano namų kompiuterio – pašto dėžutės, kt.

Šiandien atleista likau be jokių pragyvenimo lėšų – man būtina pragyvenimui būtinos lėšos iki teismo bus priteisa išlaikymas – renta iš kaltų, atsakingų už visą gyvenimą mano atžvilgiu vykdytus nusikaltimus.

Man reikalinga advokatas – teisinėmis priemonėmis nutraukti vykdomą neteisėtą nusikalstamą veikimą per bioenergetikų ir ekstrasensų grupes, tai yra labai rimta, kaltinimai tą vykdant tokiu metodu visą gyvenimą – man būtina apsauga nuo šito, tai yra labai rimta. Greta man būtina fizinė apsauga dėl grasinimų susidoroti, nužudyti bet kokiu būdu.

Dėl ko į jus pagrinde kreipiuosi – tai yra kaltinimai Lietuvos žurnalistų sąjungai, vadovui Dainiui Radzevičiui, pagridinių Lietuvos laikraščių ir portalų vyriausiems redaktoriams – LŽS vadovas Dainius Radzevičius iki šios dienos dengia mano atžvilgiu vykdomą nusikaltimą, nesutiko nesutinka paviešinti kad yra skundas – pagalbos prašymas, o redaktoriai – kurie kaip D.Radzevičius kaltinami asmeniškai dengimu nusikaltimo ir galimomis sąsajomis, susitepimu – šantažuoja, terorizuoja atiduoti mano situaciją jų žurnalistams aprašyti sakydami, kad jeigu su tuo nesutinku, tai nė viena eilute neviešins mano pagalbos prašymo.

Fizinį sekimą pastebėjau gal prieš 8 metus, tada dirbau Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos interneto portale lrt.lt, tuometinis vadovas Audrius Matonis ar Virginijus Savukynas buvo davę leidimą bendradarbiauti su Bernardinai.lt – po komentaro tekstui paprašymo iš buvusio kalinio mirties bausme nuteisto Boriso Dekanizdės draugu pavadinto asmens pastebėjau stiprų akivaizdų fizinį sekimą persekiojimą, pradėjo ateiti į mano pašto dėžutę nepažįstamų asmenų laiškai, tarpe jų galbūt rusakalbių musulmonų ar nebūtinai. LŽS vadovas Dainius Radzevičius kaltinamas aukštų asmenų dengimu – kategoriškai ir tada ir dabar atisakė atsisako paviešinti mano skundą ir pagalbos prašymą. Šis asmuo kaltinamas prekybos žmogumi dengimu.

Prašau suteikti man būtiną pagalbą.

Man reikalinga pinigai tam laikui kol įvyks teismas ir man bus priskirtos būtinam pragyvenimui lėšos, man būtina advokatas kuris padėtų teisinėmis priemonėmis nutraukti neteisėtą nusikalstamą veikimą per nurodytas grupes bei teisinėmis priemonėmis būtų išrūpinta visapusė apsauga, man reikalinga advokato pagalba pareikalauti Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovą Dainių Radzevičių išviešinti skundą – pagalbos prašymą, reikalingas advokatas dar kartą teisinėmis priemonėmis pateikti viešus ir oficialius kaltinimus minėtiems asmenims ir daugiau nei keliems šimtams kitų asmenų.

Esu verčiama nurodyti savo puslapį internete kurį buvau priversta atsidaryti dėl savo situacijos, jis nėra tinkamai surašytas, priverstas surašyti, bet jame rašoma kiek esmės, ieškau pagalbos:

www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

Pažymiu, prašau nesiųsti man policijos ir institucijų darbuotų į namus, labai nukentėjau, neturiu apsaugos, patyriau spaudimą ir terorą, policija į namus važiavo gal iki 10 kartų terorizuodama ir grasindama, kartą buvau fiziškai užpulta.

Man reikalingas suprantantis advokatas iš karto pasirūpinti tinkamai atsakingai sutvarkyti mano pažymėtus būtinus dalykus. Nutraukti siaubingam neteisėtam nusikalstamam veikimui, išviešinti dengiamam skundui ir pagalbos prašymui, pirminėm lėšom būtiniausiam pragyvenimui žmogui priteisti, apsaugai priteisti, kitiems būtiniems labai rimta dalykams.

Pagalba man buvo ir yra reikalinga minučių – valandos bėgyje.

Pažymiu, kaltinimai prekyba žmogumi ir mano mama laikytai, jos būtų teigiama, kad man liga – turėdama teisininką oficialiai teise jai pateikčiau kaltinimus manęs išnaudojimu.

Prašau suteikti man gyvybiškai būtiną prašomą pagalbą.

Absoliuta Andželika Lukaitė

absoliuta.andzelika@gmail.com

Tel. 865605925

Dar kartą pažymiu, neperdavinėti mano telefono policijai, ministerijoms, institucijoms, kurių buvau tąsoma, grasinama. Man reikalingas suprantantis advokatas – per jį pateikti kaltinimus, pareikalauti išviešinti skundą – pagalbos prašymą ir kitą.

2018-12-05 20:39

Išsiųstas ką tik laiškas buvusiai Darbo biržai dabar Užimtumo tarnybai prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Komunikacijos skyriui – į kurį nukreipė Kauno darbo biržos – užimtumo tarnybos skyriaus vedėja ar specialistė – kreiptis dėl mano situacijos išviešinimo

nuo: Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: info@ldb.lt,
eures@ldb.lt,
tautvydas.bielozarevicius@ldb.lt,
info@vdi.lt,
jonas.gricius@vdi.lt,
kaunas@vdi.lt,
adas.baliukevicius@vdi.lt,
ligita.valalyte@ldb.lt,
info.kaunotdb@ldb.lt,
milda.jankauskiene@uzt.lt,
toma.lipskyte@uzt.lt

data: 2018-12-05 20:30 tema: Prašau padėti paviešinti – kaltinimus prekybą žmogumi ir neteisėtą atleidimą tuo kaltinamų darbdavių – per dengiančią Lietuvos žurnalistų sąjungą, pagrindines redakcijas

Kreipiuosi į Lietuvos Darbo biržos – Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Komunikacijos skyriaus specialistes Mildą Jankauskienę ir Tomą Lipskytę – dėl kaltinamos Lietuvos žurnalistų sąjungos kaltinamo vadovo Dainiaus Radzevičiaus ir kaltinamų pagrindinių redakcijų vyriausių vadovų, kurie nepraleidžia į viešumą – atsisako paviešinti, išviešinti – apie ilgalaikę neteisėtą nusikalstamą veiklą – kaltinimus prekyba žmogumi – grupei asmenų, juos dengiančias institucijas, kurios gali būti susiję – Absoliutos Andželikos Lukaitės atžvilgiu.

Dabar – dėl mano negalėjimo gintis teise, per advokatą, nepaviešintos situacijos – pažeisdama mano teises, neteisėtai, atleido kaltinama ilgalaikiu nusikaltimo vykdymu įmonė picerija kurioje dirbau šeštus metus. Amber food, Charlie pizza, Mega.

Iki dabar nenutrauktas per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes vykdomas nusikaltimas, fizinis sekimas, prisijungimas prie namų kompiuterio, gali būti ir telefono.

Man reikalinga skubi pagalba, advokatas, nutraukti vykdomą nusikaltimą per neteisėtai nusikalstamai veikiančias grupes minimu metodu kas iki dabar nepadaryta, būtina išviešinti spaudos dengiamą nusikaltimą, dar kartą dalyvaujant teisininkui visiems viešai oficialiai teise pateikti kaltinimus.

Man būtina finansinė pagalba – lėšos būtiniausiam pragyvenimui – kol teismo bus priteista priklausančios lėšos pragyvenimui – kaltinimai dėl išnaudojimo visą mano gyvenimą, 32 metus, iš jų, paskutinius gal 8 metus – dėl girdimo siaubingo veikimo – kankinimo – išnaudojimo – pasinaudojimo – sudorojimo minėtu būdu. Neturiu jokių lėšų būtinam pragyvenimui, atleidus pervedė kelis šimtus eurų, dar – kiek mažiau ar panašiai – buvo likę iš anksčiau – daugiau neturiu jokių lėšų. Gyvenu su kaltinama susijus su nusikaltimu mama laikyta kuri gauna valytojos atlyginimą 200 eurų ir tokio pačio dydžio pensiją – tai yra būtina iškelti bylą valstybei, atsakingiems – dėl mano situacijos visame kame, aš neturiu iš ko gyventi, o iš naujo darbintis dabar tokiomis sąlygomis – situacijoje negaliu.

Įtarimai, kad mano laikyta mama žmogus gali būti ne biologinė mama, galbūt apsikeitusi vaikais, o mane pasiėmusi išnaudoti – jai yra pateikti kaltinimai prekyba žmogumi, turint teisininką tokie kaltinimai dar kartą būtų pakartoti. Iš jos pusės būtų teigiama, kad man liga. Be advokato negaliu apsiginti, įrodyti.

Man reikalinga būtina visapusė apsauga – nuo neteisėto nusikalstamo veikimo per ekstrasensus, bioenergetikus, fizinė nuo bet kokio galimo susidorojimo ir kenkimo, bet kokio sekimo bet kokiu būdu.

Savo situacijoje – nenutrauktas iki dabar ilgalaikis labai sunkus neteisėtas nusikalstamas veikimas per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes, kaltinami padavėjai išėję į picerijas į kurias bandyčiau darbintis, neturiu jokio aukštojo ar kitokio išsilavinimo – jokių absoliučiai profesinių gebėjimų – nekalbu užsienio kalbomis – esu netinkamos išorės ir metuose padavėjos darbui bei mano situacija netinkama darbdaviams, greta atimta fizinė sveikata ir psichologinė sveikata, be advokato ir apsaugos pažeistos visos mano teisės, esu po labai ilgalaikės labai sunkios nusikalstamos veiklos mano atžvilgiu ir iki dabar tą labai stipriai patiriu, turiu teisę teistis – reikalauti – priteisti tai kas iš manęs galėjo būti atimta galbūt apkeitus tėvus ir dėl visą gyvenimą patirto nusikaltimo arba pasakytina, kad turiu teisę pirmą reikalauti nutraukti mano atžvilgiu vykdomą nusikaltimą, o kalbant apie darbą reikalauti tinkamesnių – tinkamų – visame kame normalių darbo sąlygų, o ne dirbti kaltinamoje įmonėje ar galimai susijusiose įmonėse nenutraukus nusikaltimo ir netinkamomis sąlygomis bet kame.

… … …

Į jus nukreiptė Kauno darbo biržos skyrių vedėjai, jeigu neklystu, su kuriais šiandien teko kalbėtis – vieno iš jų teigimu buvau atleista neteisėtai, jo nukreipta į Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus Ginčų komisiją kurioje šiandien rašiau skundą, o minimo asmens kolegės – man prašant teisininko, padėti paviešinti apie dengiamą mano situaciją – nurodyta jūs, Užimtumo tarnybos Vilniuje Komunikacijos skyriaus darbuotojos.

Pažymiu LŽS vadovas Dainius Radzevičius ir pagrindinių redakcijų vadovai kaltinami gal 8 metus nepraleidžiantys informacijos skundo pagalbos prašymo. Pažymiu LŽS vadovas ir redakcijų vadovai kaltinami patys – nusikaltimo dengimu, galimomis sąsajomis.

Prieš 8 metus ar panašiai dirbau Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos interneto portale – keletą metų – buvau gavusi tuometinio savo vadovo leidimą bendradarbiauti su portalu Bernardinai.lt – po kontakto paprašymo komentaro tekstui iš su buvusiu kaliniu susijusio asmens po kiek laiko pastebėjau fizinį sekimą – Dainius Radzevičius tada atsisakė tai paviešinti, iki dabar atsisako tai paviešinti – kitaip kaip nusikaltimo dengimo, galimai susijęs susitepęs pats, to nematau.

Pagrindinių redakcijų vadovai kaltinami tuo pačiu – jų šantažuota atiduoti mano situaciją rašyti straipsniams jų žurnalistams, bet kategoriškai atsisakyta bent keletu eilučių paprastai parašyti informacinį pranešimą – atsakingam asmeniui – apie mano situaciją – kaip skundą – pagalbos prašymą iš mano pusės dėl mano situacijos, nepraleista, pasakyta, kad jeigu neatiduodu rašyti temoms straipsniams, tai pagalbos prašymo – skundo neviešins ar panašiai. Dainiaus Radževičiaus pasakyta, kad ,, neturi įtakos redakcijoms,, – pats viešinti per savo galimybes, LŽS ar viešu vienu pranešimu išsiunčiamu visiems atsisakė kategoriškai – laikau tai nusikaltimo dengimu, kad negalėčiau apsiginti, būtinas viešumas, pateikti viešai kaltinimus, advokatas, apsauga, kt.

Jokia institucija neteikė man jokios pagalbos dėl prašymo nutraukti nusikaltimą – priešingai – patyriau spaudimą, grasinimus, neteikta jokia pagalba – visiems kaltinimai dengimu arba patiems susijus labiau.

Vienintelis būdas viešumas – apsigynimui.

Mano prašymas ne žurnalistams, o kad atsakantis asmuo trumpai paviešintų jog nepraleidžiamas skundas – pagalbos prašymas – kaltinimai, aš iki šiandien negaliu gauti pagalbos, kuri gyvybiškai būtina, apsiginti, nutraukti nusikaltimui, kt.

… … … …

Mano darbdaviams kaltinimai prokuratūrose savivaldybėje ministerijose kitose institucijose – taip pat kitiems keliems šimtams žmonių – pateikti daug laiko atgal, bet jų apie kad tai sužinojo pasakyta tik dabar – teigė, kad perskaitė mano puslapyje internete, kurį kaltinami patys susiję privertę atsidaryti vykdydami kažkieno viešus siekius ar savireklamos tikslais.

Priversta parašau savo puslapio adresą

www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

Neturiu apsaugos, advokato – darytas labai siaubingas spaudimas iš prokuratūrų, aukštesnių pusės, policijos – policijos pareigų vykta į namus, darytas spaudimas, grasinta, tąsyta, kartą užpulta fiziškai. Remiantis sąsajomis teigčiau kabinėtąsi dėl kitų priežasčių savivaldybės darbuotojų.

…. …. …

Mano darbdaviai prieš daugiau nei kelias dienas mane užsipuolė.

Įmonėje dirbau šeštus metus.

Vadovo Mariaus Baginsko pasakyta, kad parašyčiau prašymą išeiti iš darbo savo noru – tai yra neteisėta mane versti tai padaryti. Mariaus Baginsko pasakyta, kad jeigu neva savo noru ir tokiu prašymu neišeisiu iš įmonės pati – susidoros per psichiatrus: siųs priverstinei psichikos ekspertize, iškvies gydytojus į darbovietę, paguldys į tokią ligoninę ar panašiai. Taip užsipulta prieš daugiau nei kelias dienas pasakius kad žino apie mano kaltinimus jam ir kitiems įmonės darbuotojams. Greta sėdėjo užsipuolė panašiai kaltinama metodistė Odeta Popovienė ir padalinio kuriame dirbau vadovė Ramunė Mačiukūnienė.

Grįsdama tuo kad esu visiškai psichiškai sveika, Sanitarinę knygelę reguliariai prasitęsiu kasmet tvarkingai ir dabar vos ne prieš mėnesį ji tvarkingai pratęsta, remiantis tuo, kad reikalavimą pasitikrinti psichiką gavau po reikalavimo išeiti iš darbo pasirašius prašymą tai padaryti savo noru ir darbdavių užsipuolimo pasakius kad sužinojo apie mano jiems pateiktus kaltinimus, remiantis kad šie asmenys yra kaltinami labai sunkiu nusikaltimu mano atžvilgiu ir todėl sulaukiau tokio reikalavimo siekiant priversti išeiti iš įmonės – atsisakiau atlikti kaltinamos vadovės Ramunės Mačiukūnienės siunčiamą ,,neeilinį sveikatos patikrinimą,,.

Po keleto priverstų parašyti pasiaiškinimų – vakar, 2018-12-05 – darbdavys mane atleido pats.

Pastebėsiu, kad Kauno darbo biržoje išgirdau iš vieno skyriaus vadovo, kad mane atleido neteisėtai – reikalinga pasitikslinti šito asmens vardą pavardę – neatvirai kalbėta, nenoriai, bet pokalbio gale taip prasitarta, pasakyta – jo nukreipta apskųsti sprendimą Darbo inspekcijos Ginčų komisijoje.

Kauno skyriaus darbo inspekcijos vadovas, jeigu neklystu dėl pavardės, Adas Baliukevicius – nepamenu pavardės – vakar rašiau jiems ir kitiems darbo biržų ir darbo inspekcijų vadovams, kitiems susijusiems – vieną laišką skundą, šiandien gyvo susitikimo metu – jeigu gerai supratau – teigė negalintis suteikti advokato ar paviešinti apie mano situaciją, irgi kreipė į Ginčų komisiją, jeigu gerai supratau, galbūt neįsigilinęs į mano situaciją, kad man netinkama būtų grįžti į sunkiu nusikaltimu kaltinamos įmonės aplinką ir tarpe tokių darbuotų dirbti, bet būdama labai sunkioje situacijoje, veikiama, spaudžiama situacijos, užpildžiau Ginčų komisijai skundą dėl galimai neteisėto atleidimo pažymėdama kad man reikalinga pagalba – advokatas, padėti išviešinti per nusikaltimą dengiančią LŽS apie mano situaciją ir būtiną pagalbą, padėti nutraukti nusikaltimą, reikalinga finansinė pagalba, ir kaip jau rašiau, parašiau, kad galima grąžinti mane į darbą, bet tai nebūtų tinkama dėl išvardintų priežasčių.

… … …

Dar kartą pasikartojant, Lietuvos genocido ir rezistencijos centro vadovės Teresės Burauskaitės ir darbuotojų teigimu , vienintelė išeitis Europos Žmogaus teisių teismas, Strazbūro teismas – aš taip nemanau, tiesiog reikalinga paviešinti Lietuvoje per žiniasklaidos priemones apie LŽS ir redaktorių dengiamą nusikaltimą, pateikti viešus kaltinimus.

T.Burauskaitės teigimu, mano atžvilgiu yra vykdomas persekiojimas, bet ji nenorėjo sakyti nesakė, kas būtent pagal ją vykdo tą persekiojimą ir dėl kokių priežasčių. Pasakyta, kad būtina teismas, iškelti privačią bylą, daugiau kito kelio nėra, jos buvo nurodyta Teisės klinika, bet jų atsakyta kad jiems per sudėtinga, kad tai baudžiamoji byla, o su tokiomis jie nedirba.

Cento specialistų dar minėtas Aukščiausias Lietuvos teismas, kaip galbūt galintis padėti – visi teismai ir Teisės klinika anksčiau yra įvardinti kaltinamų asmenų.

Kaltinamos Lietuvos ezoterikų konfederacijos buvusio vadovo kaltinamo ekstrasenso Leopoldo Malinausko teigimu Lietuvoje yra ar ne 10 ekstrasensų grupių ir viena bendra su rusais – mane veikia Klaros ekstrasensų grupė, jos pavardės neįvardino. Buvęs konfederacijos prezidentas Leopoldas Tarakevičius teigė, kad žinoma apie tokius atvejus kaip mano, kad tai realybė, kad tokius atvejus padeda spręsti jų konfederacijos ekstrasensė Liudmila Litvinienė, galbūt galės padėti ar panašiai. Kaltinama ekstrasensė Gerda Red priversto susitikimo metu pasakė, kad prijungusi mane prie savo ekstrasensų grupės. Leopoldo Malinausko versta parašyti skundą kurį jis galėtų sudėti į nurodytą ezoterikų svetainę su mano vardu pavarde faktais kaltinimais. Ekstrasensės Liudmila Litvinienė, jeigu neklystu dėl jos vardo, nurodyta priežastis vyras ir nukreipta į – iš pokalbio telefonu susidarė įspūdis – Mohikarino vazą, telefonu atsiliepė į prostitutę panaši moteris.

Kaltinamos Šilainių poliklinikos vadovas Paulius Kibišas gyvo priversto susitikimo metu pasakė, kad mano atveju reikia kreiptis į VSD, STT ar prokuratūrą ar panašiai.

Neturiu apsaugos ir advokato – kai kurių kaltinamų iki dabar grasinta susidorojimu per psichiatrus kurie dirba savoje grupėje.

… … … … …

Prašau padėti trumpa esmine informacija paviešinti apie mano situaciją – skundą – kaltinimus – būtiną pagalbą ir nutraukti nusikaltimą vykdomą mano atžvilgiu, suteikti man pagalbą kurios prašau kitą.

Neturiu apsaugos ir advokato, būtų pateikti sunkesni ne mane vieną liečiantys labai rimti kaltinimai dėl galimo dar vieno žmogaus labai sunkaus išnaudojimo – kankinimo metų metus, bet be advokato ir apsaugos negaliu tų kaltinimų parašyti.

Be judviejų – Mildos Jankauskienės ir Tomos Lipskytės – išsiunčiu adresuoju laišką vakarykčio laiško skundo gavėjams, patį siųstą vakar skundą prisegu ir jums, kad susipažintumėte.

Cituoju, perspaudsinu vakar išsiųstą laišką – skundą:

Skundas – pagalbos prašymas. Atleido iš darbo kaltinami prekyba žmogumi darbdaviai, Amber food, Charlie pizza, Mega, Islandijos pl. 32, Kaunas. Įmonėje, kuri kaltinama, dirbau šeštus metus. Man reikalinga pagalba.

nuo: Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com>kam: info@ldb.lt,
eures@ldb.lt,
tautvydas.bielozarevicius@ldb.lt,
info@vdi.lt,
jonas.gricius@vdi.lt,
kaunas@vdi.lt,
adas.baliukevicius@vdi.lt,
ligita.valalyte@ldb.lt,
info.kaunotdb@ldb.lt
data: 2018-12-04 22:34 tema: Skundas – pagalbos prašymas. Atleido iš darbo kaltinami prekyba žmogumi darbdaviai, Amber food, Charlie pizza, Mega, Islandijos pl. 32, Kaunas. Įmonėje, kuri kaltinama, dirbau šeštus metus. Man reikalinga pagalba.

2018-12-04

21:04

Aš, Absoliuta Andželika Lukaitė (32 metai), dar kartą kreipiuosi į Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyrių, Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vadovą Adą Baliukevičių, Valstybinę darbo inspekciją prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos vyriausią valstybinį darbo inspektorių Joną Gricių, į Lietuvos darbo biržą, Lietuvos darbo biržos direktorę Ligitą Valalytę, Lietuvos darbo biržos Kauno skyrių, Lietuvos darbo biržos Kauno skyriaus direktorių Tautvydą Bielozarevičių su skundu ir kartu prašydama suteikti man gyvybiškai būtiną dabar pat pagalbą.

Šiandien iš picerijos Charlie pizza Megoje kurioje (kartu kituose įmonės padaliniuose) dirbu šeštus metus vadovės Ramunės Mačiukūnienės gavau atleidimo dokumentą – buvau atleista.

Įmonės Charlie pizza savininkams – vadovams – darbuotojams oficialiai yra pateikti kaltinimai sunkia neteisėta nusikalstama veikla, prekyba žmogumi, organais, kūnu, profanacijos, dėl sunkios nusikalstamos veiklos per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes, išnaudojimo, kankinimo, grasinimų, galimo bandymo nužudyti, verbavimo prostitucijai arba neteisėtai nusikalstamai veiklai savoje grupėje, viešo susidorojimo, pasinaudojimo savęs išviešinimui – savireklamai, kt.

Prieš daugiau nei kelias dienas darbe kilo konfliktas vadovui Mariui Baginskui, metodistei Odetai Popovienei ir vadovei Ramunei Mačiukūnienei – visi kaltinami, nurodyta kuo – mane labai stipriai užsipuolus. Šitų vadovų pasakyta, kad sužinojo apie mano jiems pateiktus kaltinimus, skaitė internete (kaltinimai daug laiko atgal yra parašyti prokuratūrose, kurios kaltinamos nusikaltimo dengimu ir galimomis sąsajomis bei spaudimo man darymu, susidorojimu, daug kitų institucijų) – šitų vadovų, Mariaus Baginsko, pasakyta, kad jeigu pati nepasirašysiu prašymo atleisti mane iš darbo savo noru – pasakė, kad pats man atleidimo nerašys – tai sudoros mane psichiatrais: siunčia pasitikrinti psichiką į kaltinamą sąsajomis polikliniką, iškvies psichiatrus į darbovietę, paguldys į psichiatrinę ligoninę ar panašiai. Buvau nušalinta nuo padavėjos darbo, nebeleista imti stalų, liepta valyti įrankius, prinešti lėkščių, dirbti kitus panašius darbus.

Kaltinamos susijus su nurodytais nusikaltimais vadovės Ramunės Mačiukūnienės (vykdant tai, dalyvaujant, žinant, susijus) man išrašytas siuntimas ,,neeiliniam sveikatos patikrinimui,, – kategoriškai atsisakiau tą atlikti grįsdama tuo jog esu visiškai psichiškai sveika, Sanitarinė knygelė pratęsta prieš gal mėnesį laiko, vadovė kuri nuo savęs išrašė siuntimą pasitikrinti sveikatą ar psichiką yra kaltinama prekyba žmogumi, sunkia įvairia neteisėta nusikalstama veikla mano atžvilgiu kaio rašoma. Teko parašyti kelis pasiaiškinimus dėl to ir buvusio mano įvardinto konflikto. Šiandien gavau vienos iš personalo vadovių pasirašytą atleidimo dokumentą, kurį grindžia mano atsisakymu pasitikrinti psichiką ir mano minimu konfliktu ar pateiktais įmonės vadovams – savininkams – darbuotojams kaltinimais, kuriais neva jie yra šmeižiami, žeminami viešoje erdvėje.

Situacija tokia kad dėl labai sunkios visapusiškai situacijos aš iki šios dienos neturiu advokato. Daugybės advokatų atsakymu mano atveju – kada kalba apie neteisėtą nusikalstamą veikimą ekstrasensais – reikalinga iškelti baudžiamąją bylą.

Kaltinimai 32 metus mano atžvilgiu vykdant sunkią neteisėtą nusikalstamą veiklą, kuri vadinama prekyba žmogumi. Paskutiniai gal 8 metai – dėl girdimo labai sunkaus veikimo ekstrasenais ir kartu labai sunkaus veikimo bioenergetikais, kankinimo skausmu, funkcijų trikdymo, galimo bandymo nužudyti per tai.

Visos Lietuvos institucijos kaltinamos dengimu nusikaltimo, nesuteikta pagalba, išgautais minimu metodu kreipimaisis ir informacija, galimomis kai kurių vadovų ir darbuotojų sąsajomis su nusikaltimo vykdymu – neturite pasitikėjimo ir jūs, į kuriuos kreipiuosi šiandien. Pagrinde Lietuvos generalinė prokuratūra ir prokuroras Evaldas Pašilis su prieš jį buvusiu, Kauno prokuratūra ir prokuroras Darius Valkavčius, Kauno policija, Vilniaus policija, Kauno Santakos policijos komisariatas, nuo prekybos žmogumi nukentėjusiems neva pagalbą siūlanti policija, Kauno miesto savaldybė – meras įmonės kurioje dirbu savininkas Visvaldas Matijošaitis, Teisės ir Socialiniai bei Priėmimo ir kiti skyriai, Vadovybės apsaugos grupė, kaltinimai yra pateikti visoms pagrindinėms ministerijoms, ypač Sveikatos ir Vidaus reikalų, bet dar kartą pažymiu visoms, visoms pagrindinėmis organizacijoms kurios neva gina padeda žmogaus teisių atveju ar nukentėjus nuo prekybos žmogumi, Lietuvos egzorcistų sąjunga, Lietuvos vyskupų konferencija, Nemokama valstybinė teisinė pagalba, kitos.

Nė viena nesuteikė pagalbos man kreipusis – nesisimta jokių veiksmų dėl neteisėto nusikalstamo labai sunkaus veikimo per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes nutraukimo, apsaugos suteikimo, advokato suteikimo, būtinos finansinės pagalbos, bet kame pagalbos – iš viso jokios pagalbos, informacijos.

Kaltinamo Lietuvos genocido ir rezistencijos centro vadovės kaltinamos Teresės Burauskaitės ir jos darbuotojų atsakymu, vienintelė išeitis mano atveju Europos Žmogaus Teisių Teismas – Strasbūro teismas, galbūt Aukščiausias Lietuvos teismas, mano atveju vykdomas persekiojimas, būtina iškelti privačią bylą, teismas, bet tai neįeina į centro funkcijas – man teikti pagalbą.

Kaltinamos Lietuvos ezoterikų konfederacijos vadovų – kaltinamo Leopoldo Malinausko teigimu – Lietuvoje yra gal 10 ekstrasensų grupių, viena bendra su rusais, mane veikianti Klaros grupė. Kaltinama ekstrasensų grupės vadovė Gerda Red pati priversti gyvo susitikimo metu pasakė kad mane prijungusi prie savo ekstrasensų grupės. Liudmila Litvinienė – konfederacijos atsakinga ekstrasensė – nurodė Mohikarino vazą.

Kaltinamos Šilainių poliklinikos kaltinamas direktorius Paulius Kibiša man pasakius apie neteisėtą nusikalstamą veikimą ekstrasenais pasakė kad dėl to atsakinga ar reikalinga kreiptis į VSD – STT – prokuratūrą. VSD yra kaltinama susijus, darius labai didelį spaudimą, taip pat ir prokuratūra, įtarimai STT.

Apibendrinant, nebūčiau į jus kreipusis turėdama advokatą, bet jo neturiu, o man daromas visomis priemonėmis spaudimas – per ekstrasensų ir bioenergetikų grupę, atleidimu, kitomis priemonėmis, tarkime, kaip fizinis sekimas, susijusių su nusikaltimo vykdymu asmenų prisijungimas sekimas prie mano namų kompiuterio – pašto dėžutės, kt.

Šiandien atleista likau be jokių pragyvenimo lėšų – man būtina pragyvenimui būtinos lėšos iki teismo bus priteisa išlaikymas – renta iš kaltų, atsakingų už visą gyvenimą mano atžvilgiu vykdytus nusikaltimus.

Man reikalinga advokatas – teisinėmis priemonėmis nutraukti vykdomą neteisėtą nusikalstamą veikimą per bioenergetikų ir ekstrasensų grupes, tai yra labai rimta, kaltinimai tą vykdant tokiu metodu visą gyvenimą – man būtina apsauga nuo šito, tai yra labai rimta. Greta man būtina fizinė apsauga dėl grasinimų susidoroti, nužudyti bet kokiu būdu.

Dėl ko į jus pagrinde kreipiuosi – tai yra kaltinimai Lietuvos žurnalistų sąjungai, vadovui Dainiui Radzevičiui, pagridinių Lietuvos laikraščių ir portalų vyriausiems redaktoriams – LŽS vadovas Dainius Radzevičius iki šios dienos dengia mano atžvilgiu vykdomą nusikaltimą, nesutiko nesutinka paviešinti kad yra skundas – pagalbos prašymas, o redaktoriai – kurie kaip D.Radzevičius kaltinami asmeniškai dengimu nusikaltimo ir galimomis sąsajomis, susitepimu – šantažuoja, terorizuoja atiduoti mano situaciją jų žurnalistams aprašyti sakydami, kad jeigu su tuo nesutinku, tai nė viena eilute neviešins mano pagalbos prašymo.

Fizinį sekimą pastebėjau gal prieš 8 metus, tada dirbau Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos interneto portale lrt.lt, tuometinis vadovas Audrius Matonis ar Virginijus Savukynas buvo davę leidimą bendradarbiauti su Bernardinai.lt – po komentaro tekstui paprašymo iš buvusio kalinio mirties bausme nuteisto Boriso Dekanizdės draugu pavadinto asmens pastebėjau stiprų akivaizdų fizinį sekimą persekiojimą, pradėjo ateiti į mano pašto dėžutę nepažįstamų asmenų laiškai, tarpe jų galbūt rusakalbių musulmonų ar nebūtinai. LŽS vadovas Dainius Radzevičius kaltinamas aukštų asmenų dengimu – kategoriškai ir tada ir dabar atisakė atsisako paviešinti mano skundą ir pagalbos prašymą. Šis asmuo kaltinamas prekybos žmogumi dengimu.

Prašau suteikti man būtiną pagalbą.

Man reikalinga pinigai tam laikui kol įvyks teismas ir man bus priskirtos būtinam pragyvenimui lėšos, man būtina advokatas kuris padėtų teisinėmis priemonėmis nutraukti neteisėtą nusikalstamą veikimą per nurodytas grupes bei teisinėmis priemonėmis būtų išrūpinta visapusė apsauga, man reikalinga advokato pagalba pareikalauti Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovą Dainių Radzevičių išviešinti skundą – pagalbos prašymą, reikalingas advokatas dar kartą teisinėmis priemonėmis pateikti viešus ir oficialius kaltinimus minėtiems asmenims ir daugiau nei keliems šimtams kitų asmenų.

Esu verčiama nurodyti savo puslapį internete kurį buvau priversta atsidaryti dėl savo situacijos, jis nėra tinkamai surašytas, priverstas surašyti, bet jame rašoma kiek esmės, ieškau pagalbos:

www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

Pažymiu, prašau nesiųsti man policijos ir institucijų darbuotų į namus, labai nukentėjau, neturiu apsaugos, patyriau spaudimą ir terorą, policija į namus važiavo gal iki 10 kartų terorizuodama ir grasindama, kartą buvau fiziškai užpulta.

Man reikalingas suprantantis advokatas iš karto pasirūpinti tinkamai atsakingai sutvarkyti mano pažymėtus būtinus dalykus. Nutraukti siaubingam neteisėtam nusikalstamam veikimui, išviešinti dengiamam skundui ir pagalbos prašymui, pirminėm lėšom būtiniausiam pragyvenimui žmogui priteisti, apsaugai priteisti, kitiems būtiniems labai rimta dalykams.

Pagalba man buvo ir yra reikalinga minučių – valandos bėgyje.

Pažymiu, kaltinimai prekyba žmogumi ir mano mama laikytai, jos būtų teigiama, kad man liga – turėdama teisininką oficialiai teise jai pateikčiau kaltinimus manęs išnaudojimu.

Prašau suteikti man gyvybiškai būtiną prašomą pagalbą.

Absoliuta Andželika Lukaitė

absoliuta.andzelika@gmail.com

Tel. 865605925

Dar kartą pažymiu, neperdavinėti mano telefono policijai, ministerijoms, institucijoms, kurių buvau tąsoma, grasinama. Man reikalingas suprantantis advokatas – per jį pateikti kaltinimus, pareikalauti išviešinti skundą – pagalbos prašymą ir kitą.

… … … … … … …

Dar kartą pasikartojant, mano kontaktai tel 865605925, el.paštas, bet jis sekamas ir manau gali būti trinamas absoliuta.andzelika@gmail.com

Pažymiu, kreipiausi į jus priversta ir patirdama stiprų spaudimą.

Prašau padėti paviešinti apie dengiamą nusikaltimą ir tai nutraukti, suteikti kitą mano prašomą būtinąją pagalbą.

Prašau padėti nedelsiant,

Absoliuta Andželika Lukaitė

www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

2018-12-05

20:20

2018-12-06 13:42

Ekstrasensų kasdieną kas kiek laiko – po kelias valandas – žviegiama iš manęs, pjaunama, verčiant kreiptis į jų nurodytus advokatus: ypač į Redą Stašenienę, taip pat vėliau nurodyta: Kauno teisinės pagalbos centrą, Advokaterą, buvusį Natalijos Zvonkės vyrą Danielių Bunkų, ieškoti internete Šilainiuose ar Kaune dirbančių advokatų, dabar paminėtas advokatas Meilutis, ieškoti internete nurodomų advokatų dirbančių su baudžiamąja teise, advokatų kurie skelbiasi dirbantys visą parą, ieškoti advokato kuris internete skelbiasi gerasadvokatas.lt, nurodoma nemokamai teikiantys advokatų paslaugas adresu Šv. Kryžius ar panašiai, minima ,,siūlyta,, kreiptis į kaltinamą priverstą kreiptis pagalbos neteikusią Valstybinę nemokamą garantuojamą teisinę pagalbą.

Ekstrasensų minėta, po labai sunkaus veikimo, žviegimo, pjovimo, rėkimo iš manęs pjaunant ekstrasensei mano balsu, nurodyta dar kartą kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos vadovę Gražiną Ramanauskaitę Tiumenevienę, kuri kaltinama nepaviešinus skundo pagalbos prašymo, taip pat išgautu kreipimusi, galimomis sąsajomis. Taip pat buvo minimas Gedvydas Vainauskas, Lietuvos rytas, Lietuvos aido redakcija, ,,siūlyta,, į juos dar kartą kreiptis, taip pat į kaltinamą Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovą Dainių Radzevičių, ar pačiai visoms spaudos redakcijoms ir LŽS dar kartą išsiųsti vienu laišku prašymą paviešinti apie mano situaciją su nurodomu mano puslapiu internete www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt Vėl minėtas kaltinamas Lietuvos genocido ir rezistencijos centras, ,,siūlyta,, dar kartą kreiptis į juos, minėta vadovė Teresė Burauskaitė.

Ištisai keliamas stresas – laikoma strese – veikiama taip per bioenergetikus. Užgauliojama, sakiniai necituotini arba kiekvienas kaip bet kuri veikimo sekundė minutė yra atskira byla.

Ekstrasensų šiandien pažadinus pusę penktos ryto keliamas stresas, verčiama keltis ar neduodama atigauti – pamiegant ilgiau – psichologiškai ir fiziškai, kas būtina patiriant tokį stiprų veikimą, minimas kaltinamas Charlie picerijų, Amber food vienas vadovų Marius Baginskas, taip pat minėta vadovė Jurgita Bulašaitė, ištisai nurodomas laikas kada šiandien atnešti išskalbtus darbo drabužius į padalinį iš kurio atleista – neturiu gebėjimų atkartoti nervų tąsymo dieną naktį, spaudimo, pjovimo, rašo ekstrasensė kaip su manimi nekalba, rašo ekstrasensė. Minima buvusi vadovė Ramunė Mačiukūnienė. Darbuotojos – kaltinamos – Vaida Visockytė, Viktorija Stonkutė, jeigu neklystu dėl pavardės, Ieva Vasiljevaitė, barmenas, jeigu neklystu dėl pavardės, Eimantas Zuokaitis, darytas spaudimas minint laikinai dirbusį barmeną kitatautį Joną, dieną dirbusį į jį panašų picų kepėją Tomą, susijusi su jais – galbūt kaip dirbanti grupėje kartu – virtuvės darbuotoja Vera Azarevič, Akropolyje Charlie padalinyje vadovaujančią Žanetą Birbilienę. Ištisai minima Lietuvos žydų bendruomenė, vadovė Faina Kukliansky, rabinas, jeigu neklystu dėl vardo, Šolom Ber Krinskis. Minėta politiko Vytauto Landsbergio šeima, pasakyta, esą mane veikia ,,šunauja,, , minėta Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Benas Gudelis, Radvilas Bubelis, Eva Gvahoui, dar viena moteris – regis prodiuserė – kalbinta man dirbant visiškai atjungta sąmone lrt.lt, ekstrasensų primenama, prodiuserė Rasa Miškinytė, greta jos minimas Daumantas Mikučionis, Tomas Balžekas, Vytautė Šmaižytė, Audrius Siaurusevičius, Arūnas Valinskas, Marijonas Mikutavčius, Algis Ramanauskas, Haroldas Mackevičius, Laurynas Šeškus, Edmundas Jakilaitis, Marius Baginskas. Bajorų kiemas. Bernelių užeiga.

Ekstrasensų keliamas stresas, daromas spaudimas, ,,siūloma,, ,,sakoma,, ateiti darbintis į prekybos centro Lidl kasas, paskambinti dėl darbo į Can can pica ar Delano, minėta ateiti dėl darbo į Čilį picą. Minėta London Grill, jų administratorė ar vyr.padavėja, kaltinami darbuotojai išėję ten iš Charlie, vyriškos lyties London Grill dirbantys kitataučiai.

Pažadinus pusę penktos ryto ekstrasensų grasinama, kad negalėsiu iš naujo įsidarbinti, nes kaltinama vadovė Ramunė Mačiukūnienė į mano Sanitarinę knygelę įklijavo savo išrašytą siuntimą neeiliniam sveikatos patikrinimui, kurio nesutikau atlikti – ,,siunčiama,, į polikliniką atsakingą skyrių pasakyti kad pamečiau šitą knygelę ir reikia, kad išduotų naują, ,,siūloma,, išplėšti įklijuotą siuntimą sveikatos patikrai su melagingais vadovės teiginiais apie neva ūmų mano būdą ir tokį elgesį su greta dirbusiais, ,,sakoma,, ateiti iki kaltinamos Šilainių poliklinikos kaltinamo direktoriaus Pauliaus Kibišo kabineto pasikalbėti apie mano Sanitarinėje knygelėje įklijuotą siuntimą neeiliniam sveikatos patikrinimui, ,,siūloma,, kreiptis su Sanitarine knygele į advokatą kad tai suformintų kaip dar vieną atšaką bylai dėl neteisėto siuntimo sveikatos patikrai įklijavimo į knygelę ir t.t., ekstrasensės žodžiais. Greta šito minėta ir Kauno darbo inspekcijos vadovas Adas Baliukevičius, kreipta dėl įklijuoto siuntimo siuntimų ir į šį asmenį.

Ekstrasensų ,,siūloma,, parašyti laišką į kaltinamą Lietuvos ezoterikų konfederaciją www.ezoterikai.lt, nurodant savo puslapį internete www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt, minima kaltinama vadovė Elona Petkelienė, ,,sakoma,, paprašyti jos paviešinti per jų puslapį mano skundą, pasiteirauti mane veikiančios ekstrasensės Klaros pavardės ir pateikti jai kaltinimus (kad veikia Klaros ekstrasensų grupė pasakyta gyvo priversto pokalbio telefonu kaltinamo ekstrasenso Leopoldo Malinausko).

Ekstrasensų nukreipta – po labai sunkaus pjovimo – į ezoterikų paslaugas teikiantį rašantį apie tai puslapį www.dupasauliai.lt kuriam regis vadovauja įtariama chirologė Asta Svirkienė, jos dar kartą atsakyta, kad į portalą skundo nedės neviešins, pasakyta man kreiptis į ,,vartotojų teises,,. Sudedu ką tik Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai išsiųstą laišką skundą pagalbos prašymą paviešinti apie mano dengiamą visų situaciją.

Galbūt VVTAT galėtų nedelsiant paviešinti apie Lietuvos žurnalistų sąjungos LŽS vadovo Dainiaus Radzevičiaus ir pagrindinių spaudos redakcijų dengiamą ilgalaikį nusikaltimą – prekybą žmogumi – kaltinamų asmenų grupei, institucijoms, ezoterikų bendruomenei Lietuvos ezoterikų konfederacija ir kitoms? Prašau padėti

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: tarnyba@vvtat.lt,
giedre.nenartaviciute@vvtat.lt,
kaunas@vvtat.lt,
mantas.stankevicius@vvtat.lt,
vilnius@vvtat.lt,
kastytis.kozlovas@vvtat.lt
data: 2018-12-06 11:28 tema: Galbūt VVTAT galėtų nedelsiant paviešinti apie Lietuvos žurnalistų sąjungos LŽS vadovo Dainiaus Radzevičiaus ir pagrindinių spaudos redakcijų dengiamą ilgalaikį nusikaltimą – prekybą žmogumi – kaltinamų asmenų grupei, institucijoms, ezoterikų bendruomenei Lietuvos ezoterikų konfederacija ir kitoms? Prašau padėti

Galbūt VVTAT galėtų nedelsiant paviešinti apie Lietuvos žurnalistų sąjungos LŽS vadovo Dainiaus Radzevičiaus ir pagrindinių spaudos redakcijų dengiamą ilgalaikį nusikaltimą – prekybą žmogumi – kaltinamų asmenų grupei, institucijoms, ezoterikų bendruomenei Lietuvos ezoterikų konfederacija ir kitoms? Prašau padėti

Į jus nukreipė skundą Lietuvos ezoterikų konfederacijai ir kitoms ekstrasensų grupėms atsisakanti savo valdomame puslapyje ,,Du pasauliai,, viešinti įtariama Asta Cvirkienė – nurodė man kreiptis į vartotojų teises, jus.

Dainius Radzevičius ir pagrindinių redakcijų vadovai kaltinami nusikaltimo, kaltinamų asmenų dengimu, galimomis sąsajomis patys – aš negaliu apsiginti neišviešinus, man reikalinga advokatas, kurio negaliu pasisamdyti dėl visapusiškai sunkios labai situacijos.

Kaltinimai dėl nenutraukiamo iki šios dienos neteisėto nusikalstamo labai sunkaus veikimo per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes, prekyba žmogumi, kt.

Yra priverstas atsidaryti puslapis apie mano situaciją, kaltinimai manimi pasinaudojus grupės asmenų viešiems siekiams ir savireklamai, kartu mane sudorojant apdergiant iškreipiant viešai. Tai nėra tinkamai surašyta, bet vis tiek matyti apie situaciją. Jeigu reikalinga viešinant situaciją galima nurodyti:

www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

Galbūt dar šiandien – valandų laike – būtų galima pas jus per jus išviešinti mano skundą ir pagalbos prašymą ?

Esu baisioje situacijoje visapusiškai, prijungta labai sunkiai veikianti grupė minėtu metodu, greta prieš dvi dienas atleido kaltinama sąsajomis su nusikaltimu kaltinamo Kauno mero Visvaldo Matijošaičio įmonė Charlie pica Megoje Amber food, kurioje dirbau šeštus metus – jiems senai pateikti kaltinimai prokuratūrose, kitose institucijose, taip pat priversta be advokato kaltinimus surašiau puslapyje, bet neturint advokato ir apsaugos negaliu apsiginti, sistema kaltinama dengimu ir susidorojimu dėl pateiktų kaltinimų, galimų pačių sąsajų su mano atžvilgiu vykdomu nusikaltimu.

Laukiu jūsų atsakymo, prašau padėti,

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

absoliuta.andzelikaetagmail.com

… … … … …

Ką tik prieš kelias minutes į el.paštą atėjo Darbo ginčų komisijos kvietimas į Darbo Ginčų Komisijos posėdį dėl mano atleidimo iš Charlie picerijos, Amber food.

Kauno II-oji DGK <kaunasdgk2@vdi.lt> kam: absoliuta.andzelika@gmail.com
data: 2018-12-06 12:07 tema: Darbo ginčų komisijos informacija siųsta iš: vdi.lt

Cituoju, perspausdinu gautą el.laišką ir prašau po šiuo tekstu sudėti pridėtą Darbo ginčų komisijos dokumentą dėl mano atvažiavimo į posėdį:

Laba diena,

Informuojame, jog esate kviečiamas (a) atvykti į Darbo Ginčų Komisijos posėdį. Visa informacija prisegtame dokumente. Dokumentų originalai Jums yra išsiųsti registruotu paštu.

Geros dienos !

Pagarbiai,

Ligita Kuznecova

Darbo ginčų komisija

Tel.: (8 37) 328 170; Faks.: (8 37) 330 125 El. p.: kaunasdgk2@vdi.lt; Web.: www.vdi.lt

… … … … …

Prieš kelias valandas kreipiausi telefonu – atsakymo – į buvusios Darbo biržos dabar Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Komunikacijos skyriaus vadovę Mildą Jankauskienę. Jos atsakyta, kad ji padėti paviešinti skundo, apie mano situaciją, mano pagalbos prašymo, negali.

… … … … …

Ekstrasensų ,,sakoma,, palaukti https://www.vvtat.lt/lt/titulinis.html Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atsakymo į mano kreipimąsi – ar gali išviešinti apie mano skundą, situaciją, pagalbos prašymą – padėti man.

,,Siūloma,, dar kartą pasikartoti keletu eilučių ką manau apie dabartinę savo situaciją ir kokia mano pozicija, rašo už mane ekstrasensė.

Bandyti darbinti – eiti dirbti į prekybos centro kasą aš neprivalau – už tokią kaip mano situaciją bet kame bus bylos visuose pasaulio įmanomuose teismuose visiems atsakingiems Lietuvoje, kaltiems, ekstrasensės žodžiais mano nuomonė, rašo ekstrasensė.

Skambintis į šitokį nusikaltimą vykdančios ekstrasensų grupės nurodomą Delano ar kitur dėl padavėjos darbo ir nenutraukus neteisėto nusikalstamo siaubingo manęs veikimo ar apskritai dirbti padavėja tokiomis kaip dirbau sąlygomis aš neprivalau, rašo ekstrasensė mano mintis.

Ištisą parą esu laikoma stipriame strese, kas kiek laiko arba ištisai pjaunama, kariama, užgauliojama, grasinama, įžeidinėjama. Tai darant kas kiek laiko greta ekstrasensų veikimo prisideda bioenergetikai, tarkime, išorinių ir vidinių lytinių organų veikimu, graužimu – tarkime, kaip šiandien regis, pusę penktos ryto, darant spaudimą, minint minėtus asmenis, greta ekstrasensų veikimo bioenergetikų imta griaužti iš vidaus makštis ir išoriniai lytiniai organai. Nekartojant realių šlykščių pasakymų, pasakyta, kad užpuolęs ,,makštinis ir kurvinė,,.

Visų pagrindinių redakcijų vadovai ir Lietuvos žurnalistų sąjunga, vadovas Dainius Radzevičius kaltinami nusikaltimo dengimu, informacijos kreipimųsi laiškų išgavinėjimu minimais metodais, sąsajomis su nusikaltimą vykdančia grupe ar panašiai.

Prašau kitą asmenį kuris laikinai pavaduotų Dainių Radzevičių ar patį Dainių Radzevičių ar kitą atsakingą trumpai esmine informacija informuoti – išviešinti apie mano situaciją per visas Lietuvos pagrindines redakcijas, LŽS ir ar panašiai.

Man būtina pagalba. Turi būti nutrauktas neteisėtas labai sunkus nusikalstamas veikimas per ekstrasensus ir bioenergetikus, skirta visapusė apsauga nuo to ir galimo bet kokio fizinio susidorojimo, man reikalingos lėšos pragyvenimui, būtinas advokatas viskam ką būtina mano tokioje situacijoje padaryti, reikalinga dar kartą oficialiai ir kartu viešai visiems iki vieno įvardintiems priverstiems įvardinti pateikti kaltinimus, yra anksčiau minėti dalykai dėl mano laikytų tėvais, mano mama laikytai turi būti pateikti kaltinimai išnaudojimu, bendrininkavimu, nusikaltimo dengimu, turi būti atsakyta arba pateikti kaltinimai dėl tėvu laikyto.

Kaltinimai siaubingai kankinant, galimu bandymu siekiu nužudyti ar priversti susižaloti, kaltinimai savadavimu, kaltinimai pasinaudojus grupės žmonių viešiems siekiams ir savireklamai, kaltinimai manimi prekiaujant, išnaudojant.

Ekstrasensų minimi verčiama kreiptis į žurnalistus, minimas Lietuvos aidas, neatviras redaktorės šantažas spaudimas pasiūlymas paviešinti jos straipsniu tekstu, kuriame būtinai turi būti nurodytos dvi nuomonės pozicijos – mano ir kaltinamų (kai verčiama ekstrasensų kreipiausi dėl mokamo skelbimo išspausdinimo).

Ekstrasensų sakoma, kad kaip skundo mano situacijos neviešins, būtinai greta nori pridėti komentarą ar komentarus – atsakančią nuomonę, pasisakymą – iš kaltinamų asmenų, rašo ekstrasensė. Minimi asmenys, kurie pasinaudoję manimi siekė reklamos sau, viešumo.

Manimi labai pasinaudota, visą gyvenimą išnaudota, pasinaudota grupės tikslams. Kategoriškai atmetu žurnalistus, bet prašau ir privaloma atsakingą asmenį paviešinti apie mano situaciją trumpa esmine informacija. Aš nesutinku dėl greta atsakančios kaltinamos pusės, tai yra mano nepaviešintas skundas – pagalbos prašymas – kartu nurodomi kaltinimai, labai labai rimta situacija – nusikaltimai, asmeniška, bet atsakingo asmens atsakomybė, jeigu jis darys savaip. Yra teisė, įstatymai – kaip juose nurodoma, rašo ekstrasensė. Man gyvybiškai būtina, kad būtų paviešinta mano situacija ir suteikta gyvybiškai būtina pagalba. Visiems kaltinimai manimi pasinaudojus ir bandant toliau naudotis viešumui, saviems interesams.

Prašau ir reikalauju atsakingą asmenį paviešinti trumpa esmine informacija apie mano situaciją ir būtiną pagalbą. Jeigu viešina dabar vėl išrinktas į LŽS vadovus Dainius Radzevičius – galbūt pagal įstatymus ir kaltinamas asmuo gali tai daryti – prašome viešinti, šito asmens atsakomybė kiekvienas žodis, bet kuriuo atveju šitą asmenį prašysiu nuteisti, nes matau nežmoniškai prieš mane kaltą, rašo mano supratimą ekstrasenė. Bendrauti su Dainiumi Radzevičiumi nepageidauju, šitas asmuo yra kaltinamas dengimu, galimai susijęs pats, rašo mano mintis ekstrasensė.

Prašau ir reikalauju paviešinti apie mano situaciją ir suteikti visą būtiną pagalbą kurios prašau.

13:00

… … … … …

13:15

Ką tik paskambinau VVTAT- Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyriaus vedėjai Giedrė Nenartavičiūtei. Jos atsakyta, kad man suteikti pagalbos negali, nepamenu tikslaus žodis žodin atsakymo, esą mano situacija nesusijusi su vartojimo santykiais ar panašiai, rašo už mane ekstrasensė.

… … … … …

Dabar ekstrasensų paminimas Kauno geštalto studijų centras, kad būtų galima kreiptis ir į juos – paprašyti paviešinti informaciją – skundą, bet jie to nedarys, nes patys moko ir apsiima kuo aš skundžiuosi neva, rašo ekstrasensė

Minima Charlie kitatautės bruožų buhalterė Elza.

Dėšimtys, šimtai tokių sakinių ar pastebėjimų ir šlykščių sakinių per dieną, daugiau, rašo ekstrasensė.

Paminimis pischiatras Dainius Pūras, ,,siūloma,, į jį kreiptis dėl mano situacijos, sveiką psichiką patvirtinančios pažymos ir su klausimu kur man kreiptis dėl tokios situacijos išviešinimo, kuri visų dengiama. Surinkus psichiatro telefono numerį rodoma kad telefonas užimtas ar į jį neina prisiskambinti kaip į kaltinamų ekstrasensų su kuriais versta anksčiau susisiekti – kiek ir kada beskambintum, neidavo prisiskambinti, visada atmesdavo skambutį lyg dabar šiuo metu kalbėtų su kitu asmeniu, rašo ekstrasensė. Ekstrasensė sako, ,,reikėtų įdėti prie šių eilučių psichiatro telefono numerį kuris skelbiamas jo asmeninėje interneto svetainėje, minimas Viktoras Šapurovas. Vėl minimas ekstrasensas Azanovas.

… … … … …

Ekstrasensų tarpe daug kitų sakinių kuriuos būtų galima užrašyti, cituoti, bylos, daromas spaudimas vertimas keliamas stresas kreiptis į advokatus jų ieškant internete kaip nurodyta, rašo ekstrasensė.

Tai yra kaltinimai atsakingiems, byla, mano situacijoje advokatas turėjo būti suteiktas iš karto valandos laike ilgiausiai, greičiau, nieko bendro su tokia paieška mano situacijoje, rašo ekstrasensė.

Turėtų būti suvokiama, kad žmogui būtina turėti bent tūkstantį ar kelis tūkstančius eurų mėnesiui nepriklausančius nuo jokio darbo tuo labiau panašaus į mano dirbtus mano dirbtomis sąlygomis, bet tokia situacija būtų panaši į mano dabartinę – atsakingiems už finansinę situaciją būtų galima paprašyti realios mirties bausmės arba realaus kalėjimo iki gyvos galvos, sudedant visus nusikaltimus į bendrą krūvą – realios mirties bausmės, rašo ekstrasensė.

Nesiūlyti man elgetauti renkantis arbatą, nes tai yra elgetavimas ir mokytis naujo meniu einant prašyti darbo pas nurodytus arba kitur – tai yra byla visiems atsakingiems, tai yra netinkama kategoriškai, rašo ekstrasensė.

Reikalauju paviešinti apie mano situaciją, suteikti man mano situacijoje tikrai priklausančią normalią rentą iki gyvos galvos su visų pasekmių padengimu jau nekalbant apie kompensacijas kurios būtų įvardintos vėliau, rašo ekstrasensė.

Reikalauju nutraukti šitą nusikaltimą ir užtikrinti man saugumą, kas kiek laiko kasdieną grasinama į mane šauti, nušauti, sunkiai sužaloti dėl kažkieno poreikių viešų siekių, rašo ekstrasensė.

Kiekvieną sakinį beveik iš manęs pila ekstrasensė, mano galvoje nėra vietos, kiekvieną žodį rašo ekstrasensė, reikalauju tai nutraukti pašalinti suteikti man apsaugą, rašo ekstrasensė.

Už nesuteiktą advokatą ir tokią situaciją bet kame bus prašoma nuteisti, rašo mano mintis ekstrasensė.

13:42

2018-12-07 10:48

Įtariamo Lietuvos informacinio portalo www.pozicija.org, kuriame nemokamą advokato pagalbą siūlo nurodoma VDU Teisės klinika, kuri jau anksčiau minėta – nurodyta mano kaltinamų asmenų, konkrečiai, kaltinamos Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovės Teresės Burauskaitės ir kaltinama nesuteikusi skubios gyvybiškai būtinos advokato pagalbos, išgavusi asmeninę informaciją ir kreipimąsį – dar kartą kreipusis nurodytame portale Teisinės pagalbos skyriuje nurodytu kontaktu dek@tf.vdu.lt atsakė vienu sakiniu, nurodydama, jeigu neklystu, Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją ,,Valstybė gali įpareigoti tik nacionalinį transliuotoją skelbti valstybei reikalingas žinias,,.

Vakar galbūt dėl patiriamo spaudimo, galbūt nejuntamai nurodžius veikiantiems ekstrasenams, kreipiausi į portale www.pozicija.org nemokamą teisinę pagalbą teikiančius asmenis.

Perspausdinu iš nurodomo portalo jame nurodomus kontaktus, kuriais sakoma kreiptis dėl nemokamos advokato konsultacijos:

,,Telefonas konsultacijoms, pasiteiravimui, advokato pagalbai ir registracijai:

+370 699 103084

+ 370 617 00787

Užklausą galima pateikti ir e-paštu : komitetas@lzta.lt

Arba

VDU Teisės kliniką, telefonu (8-37) 751 045

el. paštu. dek@tf.vdu.lt ,,

Pirmiausia išsiunčiau trumpą el.laišką, sudedu jį:

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: dek@tf.vdu.lt,
komitetas@lzta.lt
data: 2018-12-06 18:41 tema: Dėl advokatų nurodomų Pozicija lt kontaktu komitetas@lzta.lt, dek@tf.vdu.lt konsultacijos/ kaip atsakingą LŽS ir spaudoje visus redaktorius priversti – remiantis teise – paviešinti apie ilgus metus dengiamą nusikaltimą – kaltinimus – būtiną pagalbą, kaltinimai prekyba žmogumi, neteisėtu nusikalstamu veikimu per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes kurių iki šiandien veikimo neįmanoma nutraukti, nes neišviešinta situacija ir neturiu advokato, apsaugos

Regis ne kartą jau esu į jus kreipusis.

Mano labai sunki situacija. Aš Absoliuta Andželika Lukaitė aštuntus metus negaliu paviešinti apie savo situaciją – skundo, pagalbos prašymo, kaltinimų – per tai dengiančią, galimomis sąsajomis kaltinamą Lietuvos pagrindinę spaudą ir Lietuvos žurnalistų sąjungą.

Pažymiu, reikalingi ne žurnalistai, bet kad atsakingas asmuo trumpa esmine informacija paviešintų apie nepraleidžiamą skundą – pagalbos prašymą.

LŽS vadovas Dainius Radzevičius kaltinamas dengimu ir sąsajomis, kaip vyriausi pagrindinių spaudos redakcijų redaktoriai, kurių šantažuota, kad jeigu neatiduosiu savo situacijos jų žurnalistams temoms ruošti, tai nė viena eilute į viešumą – kaip skundo , pagalbos prašymo – nepraleis apie mano situaciją.

Man reikalingas advokatas Kaune kuris remiantis teise padėtų išviešinti skundu – pranešimu – oficialiu – per atsakingą asmenį per LŽS ir pagrindines redakcijas apie ilgus metus Dainiaus Radzevičiaus, kitų LŽS narių bei spaudos redaktorių nepraleidžiamą skundą pagalbos prašymą.

Reikalinga nutraukti neteisėtą nusikalstamą veikimą per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes, reikalinga advokatas viešiems oficialiems kaltinimams dėl vykdomo nusikaltimo pateikti daugiau nei keliems šimtams asmenų, reikalinga išreikalauti visapusę apsaugą nuo veikimo minimais metodais ir grasinimų nužudyti ar sudoroti bet kokiu kitu būdu, esu atleista iš darbo – po 5,5 metų jame – kaltinamų nusikaltimo vykdymu darbdavių Amber food, Charlie pica, likusi be jokių lėšų, jas reikalinga priteisti, yra kaltinimai nusikaltimo sąsajomis mano mama laikytai, reikalinga pateikti kaltinimus ir klausimą dėl tokį patį nusikaltimą patyrusio tėvu laikyto, daug rimta kt.

Ar galite suteikti man advokatą, kuris padėtų išviešinti kaltinimus – pagalbos prašymą – skundą per dengiančią LŽS ir redakcijas – atsakingo asmens pranešimu, o ne žurnalistų, nesutinku dėl jų naudojimosi mano situacija: tai labai labai rimta, jiems būtų labai labai naudinga, niekada anksčiau viešai neminėtos temos, aš labai nukentėjau, kalba apie visą mano gyvenimą, manimi labai pasinaudojo – nenoriu būti išnaudojama.

Absoliuta Lukaitė

Tel. 865605925

absoliuta.andzelikaetagmail.com

Priversta atsidaryti puslapį apie mano situaciją internete, surašyti netinkamai veikiamai ekstrasensų, kartu kaltinimai dėl susidorojimo apdergimo iškreipimo viešai bei labai didelio pasinaudojimo manimi, savireklamos kitų asmenų

www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

… … … … …

Po laiško išsiuntimo paskambinau abejais nurodomais mobiliais telefonais. Prieš komitetas@lzta.lt nurodyti +370 699 103084, + 370 617 00787. Pirmuoju atsiliepė, susidarė įspūdis, rusakalbė moteris, kuri teigė nieko bendro su nurodoma teisine pagalba neturint, nesuprantanti apie ką kalba, ne ten paskambinau, o antruoju telefonu atsiliepusi moteris atsakė, kad tai jos vaiko mobilaus telefono numeris, galbūt kalbėta tarpe eilučių, regis kai kurių vyresni ekstrasensų grupės nariai yra vadinami vaikais. VDU Teisės klinikos nurodytu telefonu (8-37) 751 045 mano skambinimo laiku nekėlė ar padėjo.

Šiandien el.pašto dėžutėje radau prieš 13 valandų išsiųstą LŽTA komiteto atsakymą, jeigu neklystu, į LŽTA priversta esu kreipusis anksčiau ne vienu laišku, visiems pagrindiniams tada nurodytiems puslapyje atsakingiems asmenims:

Komitetas LZTA <komitetas@lzta.lt> kam: Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com>,
dek@tf.vdu.lt
data: 2018-12-06 22:04 tema: Re: Dėl advokatų nurodomų Pozicija lt kontaktu komitetas@lzta.lt, dek@tf.vdu.lt konsultacijos/ kaip atsakingą LŽS ir spaudoje visus redaktorius priversti – remiantis teise – paviešinti apie ilgus metus dengiamą nusikaltimą – kaltinimus – būtiną pagalbą, kaltinimai prekyba žmogumi, neteisėtu nusikalstamu veikimu per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes kurių iki šiandien veikimo neįmanoma nutraukti, nes neišviešinta situacija ir neturiu advokato, apsaugos

Valstybė gali įpareigoti tik nacionalinį transliuotoją skelbti valstybei reikalingas žinias.

Pagarbiai

___________________________________

Lietuvos žmogaus teisių asociacija

Laisvės pr.60,LT-05120 Vilnius

… … … … …

Dabar yra 11:19

Nuo atsikėlimo – ekstrasensų pažadinta 8:45, prieš tai budinta gal prieš šešias – ekstrasensės, ekstrasensių rėkiama iš manęs, buvau pjaunama, kariama, smaugiama, dusinama, keliamas stresas, verčiama kreiptis į – ekstrasensių žodžiais – advokatą Meilutį, kuris nurodomas dirbantis netoli mano gyvenamos vietos, regis kitoje pusėje pramogų centro Oazė, rašo už mane ekstrasensė.

Ekstrasensų veikiama nukopijuoti ir perdėti čia nurodomo advokato kontaktus, adresą. Internete nurodoma:

Baltų pr.  41-33, Kaunas, +370 37 241 052, adv.j.v.meilucio.kontora@gmail.com

Ekstrasensų dar sakoma paieškoti ir čia įdėti nurodomo advokato mobilų telefoną. Jono Vytauto Meilučio mobilaus telefono iš karto nerandu, galbūt nėra paviešintas, galbūt reikia daugiau paieškoti.

Greta šito ekstrasensų minimas Charlie pica, Amber food vienas vadovų Marius Baginskas. Kiti anksčiau minėti kaltinami asmenys.

Ekstrasensių ištisai rėkta iš manęs, smaugta, karta.

Ekstrasensių – keliant stresą, grasinant sunkia situacija ar kaip pasakyti – klausiama ar sakoma kada ieškosiu naujo darbo, ar eisiu dirbti į Lidl kasą, minėtos picerijos, Delano, anksčiau minėta Pica Jazz.

Vakar ekstrasensų grasinta, pjauta, smaugta, pasakyta, kad poros savaičių laike – priversta – išsiųsiu laišką apie savo situaciją su prašymu paviešinti kaltinamam Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkui Dainiui Radzevičiui, jeigu ir nenorėsiu to daryti – privers – smaugta, karta, pjauta, rėkta iš manęs.

Smaugiant, dusinant, pjaunant, kariant, pjaunant venas ar panašiai, ekstrasensų minima pagrindinės redakcijos – verčiama į jas kreiptis, sutikti kad šių būtų parašyta straipsniu apie mano situaciją.

Ekstrasensų tąsomi nervai mano mama laikytos, kaltinamos Dijanos Lukienės atžvilgiu. Šitoji ekstrasensų vadinama ,,skrebaline,, , ekstrasensų sakoma, kad ji yra kirmėlė, kuri manyje gyveno, gyvena, išnaudoja paskutinius metus, kad neva turi kitą šeimą, kitų vaikų, vyrą, kitą dukrą, su kuriais nugyveno – keisdamasi su moterimis kurios apsimetė mano mama laikyta. Ekstrasensų sakoma, kad mano išnaudojimas ir kankinimas yra niekis, jeigu mano mama laikyta atsikelia normalesniuose namuose, vyras ryte lovoje jai išlaižo putę, o po to ji eina į vonią praustis, kurioje prie veidrodžio veidą gali nusivalyti vatos diskeliais su Sothys veido pieneliu. Dabar greta minima Dalia Grybauskaitė, Vaida Visockytė, Viktorija Stonkutė, Žaneta Birbilienė, Charlie laikinai dirbę barmenas kitatautis Jonas, dieną dirbęs picų kepėjas panašus Tomas, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų kleidima, nusišnekama. Ekstrasensų ištisai esu pjaunama, kariama, dusinama, veikiama galbūt ir bioenergetikais, kad blogai lyg dusinama jausčiausi, strese, panikoje, lengvesnėje, bet tokioje būsenoje, mane pjaunant – sakyčiau, pjaunant veną, tokiame laipsnyje, labai kankinant – mano mama laikyta Dijana Lukienė man išsigimėliškai siūlo pasieškoti psichiatrinės klinikos, sako gi būna privačių daug visokių, kodėl negali kreiptis pasikalbėti apie tai, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų klausiama, ar galima mano mama laikytą vadinti skrebaline – pjaunant mane labai stipriai, pjaunant venas, dusinant, kariant – aš nereaguoju, tai 32 metai išnaudojimo, kankinimo, nusikaltimo vykdytoja kuri manimi prekiavo išnaudojo, o dabar nereaguoja į siaubingą kankinimą, pjovimą, karimą – po to ką patyriau nebereaguoju, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų ištisai minimas vienas LRT vadovų Audrius Matonis, jo žmona.

Šiandien vakar Nijolė Veličkienė.

Benas Gudelis.

Ekstrasensų sakoma, kad mano buvęs vadovas Marius Baginskas laisvai galėtų vesti ir gražiai puikiai sutarti su mano mama laikyta Dijana Lukiene.

Ekstrasensų minima buvusi vadovė Jurgita Bulašaitė, Aelita Jonaitienė, Žaneta Birbilienė, Dalia Neverauskienė, Monika Šlegerytė, tik man atėjus į Charlie Megoje išėjusi iš darbo metuose vadovė dirbusi regis su Dalia Neverauskiene.

Ekstrasensų labai klausinėta minėta mano Darbo biržos konsultantė Rita Trečiokienė, kaip ji man atrodo, klausta, kaip ji man atrodo kaip moteris. Pastebėtina, kad šita moteris ekstrasensų nurodoma kaip susijusi ar kadaise dirbusi mane veikusių ekstrasensų grupėje, rašo ekstrasensė. Susidaro įspūdis, kažką nemažai žinanti, rašo ekstrasensė. Paskutinį kartą kai lankiausi, greta jos girdėjau skambėjo daug metų atgal atjungta sąmone nugirsto kriminalinio mistinio serialo muzika ar panašiai. Moteris, specialistė, atrodo kaip labai stipriai pažeistas psichologiškai žmogus – labai stipriai pažeista psichologiškai moteris, ne savimi pasitikinti – rami – savo vertę jaučianti specialistė, bet kažkieno dorota ar veikta psichologiškai, lyg nusiteikusi mirti, rašo ekstrasensė. Mano mama laikyta – sakyčiau, tarpe eilučių, turėdama minty Vilniaus nusikalstamą grupuotę ar Vilniaus brigadą, bet atvirai to nesakydama – kelis kartus ar kartą regis man padėjo pasiūlė Vilniaus šokolado, toks pailgas tvarkingas tamsus įpakavimas, juodas šokoladas, nepamenu ar su riešutais. Esą sveika, mėgstama tikrų moterų – vertinama – būtent juodas šokoladas, rašo ekstrasensė. Nesupratau, manau tiek mano mama laikyta, tiek Darbo biržos specialistė abi gali būti apsimokę ekstrasensorikos, ekstrasensės, bet laikomos pačios tarpe ekstrasensų, narveliuose narvuose, sakoma ekstrasensės, nežinau kaip reikia tiksliai suprasti – mano mama laikyta man prieš važiuojant į darbo biržą po atleidimo pasakė nuvežti mano darbo biržos konsultantei įtariamai Ritai Trečiokienei minimo juodo Vilniaus šokolado – nesupratau, ar mano mama laikyta jai siūlo tarpe eilučių valgyti šokoladą, žmogų – mane – valgyti kaip šokoladą, ar su kita minimi, kad mano situaciją įtakoja Vilniaus grupė, ar dar kitaip, galbūt sutapimas, bet iš abiejų elgesio abejoju, rašo savo mintimis ekstrasensė iš manęs, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų klausta, kaip man Ritos Trečiokienės krūtinė, vartojant negražų žodį, rašo ekstrasensė. Kaip man šito žmogaus išorė, moteriškumas, apsirengimo stilius, rašo ekstrasensė.

Minint Marių Baginską greta minėtas Jurijus Smoriginas, kažkokia TV laida kurios vienas vedėjų buvo kiek panašus į Marių Baginską.

Nutolta, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų vakar ištisai – be minėtų metodų – keltas stresas sakant, kad galiu dingti, man būti perkeista išorė į visai kito žmogaus ir manęs niekas neatpažins, nors ir taip mano mama laikyta tikrai manęs nepasigestų, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų teigimu, kabalistika ar kitu metodu tarkime Audrius Matonis ar jo žmona galėtų pavirti į visai kitą žmogų ir gyventi jo vietoje arba atvirkščiai. Taip pat kažkas panašaus ekstrasensų kalbėta apie buvusią vadovę Rasą Černiauskienę, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų sakoma pasakyti savo nuomonę apie Sothys veido pienelį, rašo ekstrasensė. Mano atveju, aš neturiu apsaugos nuo ekstrasensų – bioenergetikų – kabalistų veikimo per nuotolį, jų veikiama sudorota psichika, veikiami plaukai – veido ir kūno oda, burna, nosiaryklė, funkcijos, organai, sąmonė, rašo ekstrasensė mano mintis. Pradžiai pakaktų visai ne svajonių vonios kambario, bet tikrai švaraus, be kirmėlių ir vorų, išdezinfekuoto, reguliariai tinkamai valomo namų tvarkytojos, švariai ir tikrai tvarkingai išremontuoto ir įrengto, paprasto paprasčiausio, bet tikrai tvarkingo. Man Sothys veido priežiūros priemonių nereikia, reikia pašalinti kabalisto ar kitaip vadinamo specialisto poveikį plaukams, kad šie neslinktų, kažkokiu būdu kasdieną būtų tikrai tvarkingai sušukuoti ir švarūs, 32 metus veikiama veido oda, be milimetro atstumo specialistų veikiama poromis mano nosis, šlykščiais inkštirais visas smakras, akivaizdu kad tai daroma specialistų kasdieną specialiai kad būtų šlykšti veido oda iš arti žiūrint, veikiamos kitos veido vietos, veidas kaip pakriošęs, ištisai dieną naktį veikiama burna kad nebūtų gaivi ir sveika kaip pas nusikaltimą mano atžvilgiu vykdančią moterį milijonierę, pirma reikalinga nutraukti tokį veikimą, antra būtina rimtas tikrai kokybiškas efektyvus pilnai sutvarkantis veidą higieninis veido valymas ir tvarkymas, tikrai tinkamas metų metus netvarkytų antakių tvarkymas korekcija, švari burna, dantų taisymas – burnos higiena ir bent minimali dantų estetika, veidui – iki prieičiau specialistą kuris savo atsakomybe sutvarkytų iki realiai žiūrint naminių barščių moters asmens išorės, ekstrasensų žodžiais, nežinau kieno žodžiai ,,moteris atrodo kaip naminiai barščiai,, , bet tokia moteris atrodo normaliai mano akimis žiūrint – veidui naudočiau tik Nivea soft universalų kremą ir Nivea veido kreminį prausiklį arba Nivea pienelį sausai odai, galbūt dar greta būtų Nivea tonikas arba Himalaya universalų veido kremą iš didelės dėžutės ir greta tos pačios kompanijos veido pienelį ir toniką, labai gaila, kad nebėra daug metų atgal buvusio šitos kompanijos kreminio veido prausiklio sausai odai, galėtų būti ir Margarita veido pienelis su kviečių aliejumi ar panašiai, daugiau iki nėra specialisto kuris atsakydamas teise ir savo galva sutvarko iki tikrai moteriai tinkamos išorės nereikia, tik kad kabalistai ar kitaip vadinami specialistai nustotų veikti lūpas išdžiūvimu, kas daroma vos ne kasdieną, greta vieno iš minėtų namuose turėtų būti paprasčiausio vazelino lūpoms apvalus ploščias indelis iš vaistinės. Dabar veido ir kūno negaliu ir visiškai neprižiūriu, gal kartą mėnesyje ar rečiau ar panašiai kai veidą ima traukti – natūraliai ar veikiant specialistams – patepu universaliu Margaritos kūno ar universaliu kremu su šaltalankiais, kuris nuo kadaise stovi kelios tūtelės, negaliu naudoti jo reguliariai, tai neįmanoma prie veikimo ekstrasensais.

Ekstrasensų klausta, kokį kūno prausiklį pirkčiau savo laikytiems tėvams. Mano abiejų laikytų tėvais oda baisi, neprižiūrima nė minimaliai visą gyvenimą, išsausėjusi, žaizdota, kt. Reikėtų gydomosios nedaug kainuojančios priemonės iš vaistinės tokiai odai prausti. Žiūrint kaip į mamą, kaip į tokį žmogų, jeigu būtų gyvenime buvę kitaip, normalu būtų galėti jai leisti Avene gydomąją priežiūrą kūnui, šitos kompanijos prausiklį arba Loccitane kūno prausiklį su taukmedžiu. Žiūrint realiai į mūsų situaciją, sakyčiau, būtų pirktina, bet nemanau kad jai patiktų, didelis butelis Biodermos prausiklio kūnui sausai odai, bet tai labai brangu ir mes to šiandien neišgalime, o ateityje taip neleisčiau, neišlaidaučiau. Ekstrasensų siūlomas didelis butelis klasikinio Dove. Sakyčiau, užtektų – pagerintos lašeliu drėkiklio – Glenovos kūno prausiklio, jeigu toks kainuotų jį pagerinus nedaug brangiau nei dabar, ekstrasensų man labai brukama Avon, šitos kompanijos kūno prausikliai būtų įmanomi prie kitokių nedidelių lėšų, galbūt būtų bandytina Genera kūno prausikliai jeigu yra skirtas sausai odai ir tam tinkamas tikrai, jeigu tai kainuotų iki 3,5 euro ar mažiau, panašiai. Pati visą likusį galėčiau naudoti 60 euro centų kainuojančią La fonte žalią dušo putų butelį, bet jis visiškai nedrėkina odos ir pagal sveiką protą reikėtų sau leisti kiek daugiau kokybiškesnę drėkinančią odą priemonę, bet psichologiškai tiktų tokia vonios kambaryje visą likusį gyvenimą, greta kūno odą galima ištepti panašiai kainuojančiu kūno prausikliu, išsimaudyti drėkinančia vonios esencija už kelis eurus, bet būtina kūno higiena, kabalistas ir apsauga nuo veikiančių minėtu metodu.

Iš parduotuvės Maxima kažkodėl dingo Glenova kūno prausikliai ir Glenova vonios putos, jų man asmeniškai pilnai pakaktų, bet reikėtų būtina kad jos būtų pagerintos lašeliu drėkiklio, kuris neriebalintų vonios, bet tiktų drėkintų kūno odą, o kaina dėl to didėtų labai labai nedaug. Glenova rosės, rožių, vonios putos – po būtinos kūno higienos, valymo ir turint tinkamą išsimaudyti vonią, vonios kambarį, higienišką, švarų – man tikrai patiktų ir psichologiškai labai šiandienai ir į ateitį žiūrint tiktų.

Ekstrasensų dabar paminimas Nikola Sarkozi. Ekstrasensų atkreipta dėmesys į Rolandą Paksą, klausta apie Vladimirą Putiną – sakyta, kad aš turėčiau paprašyti realios mirties bausmės skyrimo Rusijos prezidentui, jeigu šitas asmuo būtų kaltas, atsakingas su grupe kitų asmenų, rašo ekstrasensė. Vakar, rašo ekstrasensė. Tuo atžvilgiu ištisai tarpe spaudimo darytas vertimas tam grasinant, kad aš mirsiu, būsiu nušauta, šaus, sužalos, arba galiu būti perkeista į kitą žmogų ir išvežta prieš savo valią, rašo ekstrasensė.

…. … … … ….

Ekstrasensų šiandien paminėtas Ramunas Verbavičius, jo nelaimė, mama, klausta, kaip reaguočiau, ar atleisčiau, jeigu jis arba jo mama dirbo dirba mane veikiančių ekstrasensų grupėje – viską žmogiškai suprantu, bet jokiomis aplinkybėmis niekam niekada gyvenime nedarysiu jokių išimčių.

Suprasčiau tik savo laikytą tėvu, jeigu kaip teigiama ekstrasensų, jis ne mirė, bet pateko pas jam nusikaltimą vykdžiusius asmenis, į visišką jų valią.

Savo mama laikytos atžvilgiu esu visiškai sveiko proto, griežta ir kategoriška – jai turi būti pateikti visi kaltinimai dėl viso mano gyvenimo, bendrininkavimo manęs nužudymui arba kitokiam kraupesniam nusikaltimui, išnaudojimo ir kankinimo.

… … … … …

Šiandien gavau Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atsakymą, kaip nurodoma, vyriausios specialistės Natalija Jarmulkovič surašytą laišką atsakymą.

nuo: natalija.jarmulkovic@vvtat.lt kam: absoliuta.andzelika@gmail.com
data: 2018-12-07 08:36 tema: RE: Galbūt VVTAT galėtų nedelsiant paviešinti apie Lietuvos žurnalistų sąjungos LŽS vadovo Dainiaus Radzevičiaus ir pagrindinių spaudos redakcijų dengiamą ilgalaikį nusikaltimą – prekybą žmogumi – kaltinamų asmenų grupei, institucijoms, ezoterikų bendruom siųsta iš: vvtat.lt pasirašė: iredmail.is.lt

Laba diena,

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2018-12-06 gavo Jūsų elektroninį laišką.

 Atsakydami, informuojame, kad Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 12 straipsnis įtvirtina Tarnybos funkcijas vartotojų teisių apsaugos srityje. Šis straipsnis numato, kad Tarnyba, be kitų funkcijų, užtikrina vartotojų teisių apsaugą, prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus, nagrinėja vartotojų skundus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, taiko įstatymų nustatytas poveikio priemones, taip pat Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka gina vartotojų viešąjį interesą.

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, pažymime, kad Jūsų nurodyta situacija nepatenka į vartojimo sutartinių santykių sritį, todėl Tarnyba teisės aktų nėra įgaliota vertinti Jūsų elektroniniame laiške pateiktos informacijos bei taikyti atitinkamų poveikio priemonių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nusikalstamas veikas tiria policija, todėl dėl galimai vykdomos nusikalstamos veikos siūlytume kreiptis į policijos komisariatą pagal gyvenamąją vietą arba pateikti prašymą portale https://www.epolicija.lt/ , kartu pateikiant Jūsų nurodytas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus.

 Papildomai pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. XI-2217 patvirtintų Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nuostatų 14 punkto 1 dalimi, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo. Atsižvelgiant į tai, dėl galimo šmeižto visuomenės informavimo priemonėse siūlytume kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius, telefonu (8 5) 223 7310, arba el. paštu zeit@zeit.lt .

 Pagarbiai

 Natalija Jarmulkovič

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

tel. (8 5) 205 5403, el. p. natalija.jarmulkovic@vvtat.lt

 … … … … …

Matyti nusikaltimui reikėtų sudėti viso gyvenimo be sekundės autentišką ekstrasensų bioenergetikų ir aplinkos įrašą, rašo ekstrasensė.

Dabar ekstrasensų veikta pasižiūrėti į Lietuvos žydų puslapio www.lzb.lt naujienas, teigiama, kad jose visi asmenys žino, susiję, prieš kiek laiko minėtas Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas, lygiai taip pat kreipta į Lietuvos žurnalistų sąjungos puslapį www.lzs.lt asmeninį Dainiaus Radzevičiaus puslapį internete. Rašant šias eilutes ekstrasensų bioenergetikų imama veikti mano nosis, dešinė pusė, iš vidaus, lyg joje imtų judėti kirminas, rašo ekstrasensė, sudaromas toks jausmas, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minima Faberlic Alatau tuoletinis vanduo, klausiama, ką apie tokį manyčiau. Greta Isana tuoletinis vanduo – dezodorantas – kaip parodyta https://diskontshop.eu/RS-255134/ Kita susiję.

Minėta ekstrasensė Ala Prokofjevaitė.

Pagaliau radau ekstrasensų minimą man kunigą – tikslų vardą pavardę – Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Klausiama, ką manyčiau apie raudoną provoslaviško rusiško stiliaus maikę vasarą vyriškos lyties asmeniui vyrui, baltą chalatą vyrui, kaip man atrodytų įrengti namai su juose virtuvėje pastatytu 800 eurų ar daugiau kainuojančiu kavos virimo aparatu, kokybiškos žydiško stiliaus medinės spintos prikrautos specialiai man atrinktų užsakytų knygų viename iš namų buto kambarių ar svetainėje.

Ekstrasensų klausta ką manyčiau apie sename tvirtame daugiabutyje greta nupirktus du butus, tarkime 4 ir 3 kambarių greta vienas kito, juos sujungtus į vieną butą ir panašiai.

Galbūt ekstrasensų kreipta dėmesys į esą futbolininką ir trenerį Aurelijų Skarbalių.

Po atleidimo iš Charlie ant daugiabučio kuriame gyvename rūsio durų buvo priklijuota tikrai į mane nukreipta reklama kviečianti apsilankyti neva drabužių parduotuvėje. Vadinasi Ievos spinta, rašoma, kad randasi Šilainių turguje, Žemaičių plentas 66, Vidurinis žalias namelis, tel. 862067517. Ant kvietimo apsilankyti nupiešta viliojančios moteriškos figūros – tam tikro tipo – regis 21 metais žymima mergina panelė su kaubojaus skrybėle ir užriesta krūtine, rašo ekstrasensė. Mergina nupiešta uostanti obuolį, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų ne kartą minėta savadautojas ar panašioje veikloje asmuo, esą turintis savo obuolių grupę, merginų moterų, kelių dešimčių jų grupę. Minėtas Radvilas Bubelis, Bajorų kiemas, Evos obuoliai, Eva Gavhoui, į mano laikytą tėvu panašus vyras. Greta minėtas daug laiko atgal vartytas pirktas Moters žurnalas, neskaičiau, kažkoks tekstas apie Adomą ir Ievą, Rojaus sodą, kažkokia galbūt į pasiturimą gyvenimą nurodanti reklama su asmeniu žymimu V raide, tam tikro tipo seksualios moterys, galbūt žmonės mulatai, kitos odos spalvos, minima Žaneta Birbilienė, Boriso Dekanizdės šeima, rašo ekstrasensė. Minima Charlie buvusi administratorė Vitalija, mano atleidimo dienomis atėjusi aiškiai iš karto įtarimą kelianti kitatautės bruožų nauja administratorė Eglė, jeigu neklystu dėl vardo, mokyklos kurią baigiau mokytojos Sobolienės sūnus.

… … … …

Dabar yra 13:47

Ekstrasensų iškreipta išmušta iš vėžių mano savijauta, psichika, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų sakoma parašyti, ką valgiau mama laikytos paruošta pietų.

Jūros lydeka, gabaliukais, su pomidorų padažu ir svogūnais, nekaip sutrinta bulvių košė, tarkuoti burokėliai ir marinuoti agurkėliai, greta Kėdainių ar kitos firmos konservuota barščių ar ukrainietiškų barščių sriuba su kopūstais ar raugintais kopūstais ir pupelėmis, dabar užsipyliau puodelį juodos kavos su pienu.

Dėl mano mama laikytos Dijanos Lukienės išsigimimo nėra indų plovimo mašinos nors už 500 eurų, jeigu ne jos išsigimimas, manau, senai daug metų atgal gyventume žmoniškiau, bet ji mano atžvilgiu nesirūpina, išnaudoja, yra nenormali, kaip šeimos narys, žmogus pasiėmęs ant savo dokumento kaip dukrą, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Ekstrasensų aną dieną atkreipta dėmesys į kažkokio – nepasižiūrėjau režisieriaus vardo pavardės – filmo reklamą ant namo sienos man esant centre einant link Sodros.

Darbo biržos konsultantė Rita Trečiokienė pasakė, kad – vakar – nematyti atleidimas sistemoje, pasakyta, kad galiu nueiti iki Sodros pasiteirauti jų, kaip su tuo yra.

Centre buvau dėl susijusių dalykų, priminta ekstrasensų ėjau link Sodros. Ant namo sienos – filmo pavadinimas – lyg padalintas į dvi dalis žodis ,,Kauks – mas,, ar panašiai, ekstrasensų minimas kažkoks vardu pavarde neįvardintas kino režisierius kuris neva už labai gražius darbus filmus – kad tokie pavyktų – vykdo nusikalstamą veiklą esantiems aukščiau, užsiima savadavimu, tokiais nusikaltimais kaip mano atveju, žmogaus valgymu, prekyba žmogumi, rašo ekstrasensė. Greta minima Žaneta Birbilienė. Minimas filmas aišku prie gražių normalių gerų ir sveikos psichikos neprisiskiria, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minėtas tėvu laikytas žmogus. Viską suprantu, kodėl buvo taip kaip buvo, tikrai suprantu tą žmogų, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minimas Juodas šuo, pas kažką dirbantis galbūt tokiu slapyvardžiu pasivadinęs žmogus.

Dar kartą klausta dėl šuns namuose laikymo. Dar kartą kategoriškai atsakau, kad šuns man nereikia, šuo man kategoriškai netinka, man reikalinga apsauga, saugumas – advokatas – visapusė psichinė ir fizinė sveikata – pinigai – pasirūpinti tikrai tinkamai tvirtai visam likusiam laikytais tėvais – tikrai švarūs tinkamai žmogui įrengti namai – atsistatyti susitvarkyti nenormalią šlykščią netinkamą nesveiką žmogaus, moters, asmens išorę, rašo mano mintis ekstrasensė.

Ekstrasensų minima kaltinama Žaneta Birbilienė, Audrius Matonis.

Taigi, užsukau į Sodrą pasiteirauti dėl atleidimo iš darbo, kodėl sistemoje jo nerodo, rašo ekstrasensė.

Iš darbuotojos buvau nukreipta į kitą greta esančią darbuotoją, tiksliau, pasakė, kad ne ten kreipiuosi, reikia išsimušti talonėlį kitu pavadinimu, bet nugirdusi greta netoli dirbanti kita darbuotoja pasikvietė pas save. Davė pasirašyti kažkokį dokumentą, net nesusiorientavau, nieko nesuprantu tame. Tą dokumentą – mano pasirašytą – pasiėmė sau, man negrąžino, o man atidavė kitus popierius, kuriuose esą užfiksuota mano atleidimo faktas, nieko kas juose rašoma nesuprantu, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų pastebėta mane aptarnavusi Sodros darbuotoja. Esą ekstrasensų, jos psichologinis tipas kaip esą mane visą gyvenimą veikiančios nusikalstamos grupės ar saugumo vienos vadovių narės, vadinamos ekstrasensų Dalyte – nesiginčiju, gali būti kad ta moteris kurią mačiau iš savęs psichologiškai kiek panaši tuo, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų atkreipta į Sodros reklamą – paslaugų – stovinčią greta darbuotojos priėmimo zonos ,,Apsauga bet kurią gyvenimo minutę,,.

Ekstrasensų minėtas Romuvoje rodytas filmas pavadinimu ,,Ina,, regis toks. Kažkodėl dabar išimta visa info apie filmą iš interneto, ar aš nemoku ieškoti. Buvau kino teatre kai jį rodė, nes dar labai stipriai buvo neveikianti atjungtą sąmonė – nesaugu, netinkamai atrodau, nenutrauktas nusikaltimas, neišspręsti svarbiausi gyvenimo dalykai, kuriais būtina pasirūpinti, netinkami tuoletai kino teatro rūsyje – tikrai nebūčiau atėjusi suvokdama sveikai, rašo už mane ekstrasensė.

Pats filmas nepatiko, netinkamas, puikui jeigu žmogus tiek geba ir pasiekęs, bet filmas toli gražu kalbant apie kokybės kartelę, rašo ekstrasensė. Ekstrasensės pastebėjimu, būtų peržiūrėta labai labai daug tokių filmų – turint laiko, sąlygas – nes tai geriau, nei mano situacija, kada jų iš viso nebuvo ir nėra.

Ekstrasensų filmas sietas su manimi, esą iš mano istorijos kurios nežinau ir dakurta, rašo ekstrasensė. Jeigu tai būtų tiesa – būtų iškelta byla – niekada tam neduočiau sutikimo jokiomis sąlygomis.

Filme buvo teta, prokurorė, Vanga Gruz, regis tokiu vardu pavarde, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų teigimu, šita moteris irgi reali, su manimi susijusi, tokia yra, rašo ekstrasensė. Minima moteris vardu Dalia ar Dalytė iš saugumo, prezidentė Dalia Grybauskaitė, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensės pastebėjimu, filme dar buvo paminėtas Yves Saint Laurent Opiumas – kaip Vangos Gruz mėgstami kvepalai, kuriuos gaudavo anais laikais nusipirkti saugume dirbę žmonės, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Esu išmušta iš vėžių psichologiškai nuo ekstrasensų ir bioenergetikų veikimo, dabar kaip vakar imama veikti skausmu juntamai smilkinius ir per bioenergetikus slėgiu, rašo ekstrasensė.

Mano užrašai paveikti, neatspindės nusikaltimo, reikia atvirai tiksliai cituoti arba dėti autentišką įrašą, rašo ekstrasensė.

Prašau ir reikalauju nutraukti mano atžvilgiu vykdomą nusikaltimą, paviešinti apie tai atsakingą asmenį suvokiant savo atsakomybę už kiekvieną žodį ir viską, man reikalinga apsauga – pinigai – labai rimta dėl tėvais laikytų – būtinas suprantantis savarankiškai atsakingai iš karto dirbantis advokatas, rašo ekstrasensė.

Man imama veikti galva ir bendra savijauta per bioenergetikus.

Mimina kaltinama darbu grupėje Vaida Visockytė, Marius Baginskas.

Grįžtant prie www.pozicija.org teisininkų Lietuvos žmogaus teisių asociacijos nepasirašiusio vardu pavarde atsakymo:

,,Valstybė gali įpareigoti tik nacionalinį transliuotoją skelbti valstybei reikalingas žinias,,

Ar tai turėta omenyje, kad valstybei priklausanti asmenų grupė manimi naudojasi saviems siekiams, ar tai pasakyta, kad mano situaciją galėtų ar ketinama dėl savų siekių naudos viešinti per LRT, rašo ekstrasensė.

Visų pirma, mano situacija nė vienu sakiniu niekur nebūtų buvę išviešinta, parašyta, jeigu iš karto būčiau gavusi advokatą ir tikrai tinkamai dirbantį advokatą su visapuse apsauga bei padedančiais susitvarkyti visame kame tinkamai, rašo mano mintis ekstrasensė.

Aš nenusimanau teisėje, mano atžvilgiu 32 metus vykdomi nusikaltimai, temos niekada viešai neskelbtos, tai yra labai naudingos, ne tas žodis naudinga – tai yra labai rimta, rašo ekstrasensė.

Nemanau, kad sutinku jog TV ruoštų iš manęs tokioje situacijoje labai labai naudingas žinių laidas jiems ir suinteresuotai grupei, rašo ekstrasensė.

Mano prašymas ir reikalavimas atsakingą asmenį paviešinti – atsakingai, trumpai, esme, tinkamai, atsakant – raštu, viena informacija visoms spaudos redakcijoms, apie ilgus metus dengą nusikaltimą ir mano situaciją, būtiną pagalbą ir kaltinimus, rašo ekstrasensė. Jokiu būdu ne žurnalistinio straipsnio pavidalu, bet informacija, nežinau kaip tokią pavadinti, rašo ekstrasensė.

Reikalauju atsakingą asmenį atsakingai paviešinti, išviešinti – savo surašytu trumpai tinkamai tekstu visiems, rašo ekstrasensė.

Reikalauju nutraukti manęs veikimą, skirti man visapusę ir tinkamą apsaugą, advokatą, pinigus, padaryti kas prašoma, kas būtina, dėl mano saugumo, laikytų tėvais, rašo ekstrasensė.

Reikalauju nutraukti šitą veikimą per ekstrasensus ir bioenergetikus, kitus, kompiuterio ir telefono sekimą, fizinį sekimą visur, rašo ekstrasensė.

Mano kompiuteris valdomas. Bet kame valdomas, veikiamas, rašo ekstrasensė.

Mano puslapis www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt ištisai pastrigęs, lyg dėl interneto, kuris niekur kitur taip nestringa, galbūt veikiamas, kad taip būtų, rašo ekstrasensė. Man atsidarius savo puslapį ant jo atsiranda užsklandos – ekstrasensų žodžiais – kaip veidrodis, rašo ekstrasensė. Kiti valdomi trukdžiai, manau, rašo ekstrasensė. Mano mama laikyta aną dieną lyg specialiai rodydama kad pati dalyvauja nusikaltime nusipirko veidrodėlį veidrodį, rašo ekstrasensė. Ant jo dėžutės – užsklanda – kaip ant mano puslapio www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minima Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, rabinas Krinskis, primenami seni ekstrasensų man galvon siųsti vaizdai kurių tada nesupratau:

Ariama traktorių žemė ir jeigu gerai pamenu, belapiai medžiai ant kurių šakų pakabinti žmonių nuogi lavonai.

Lietuvos žydų bendruomenės puslapyje buvo tekstas video apie žydų Chanuką Vilniuje, kurioje dalyvavo nurodyti asmenys, miestiečiai, rašo ekstrasensė. Video užsklanda, traktorių ariama žemė ir kiti vaizdiniai kuriuos siečiau su mano atžvilgiu vykdomu nusikaltimo ir siekiais iš to, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minimas įtariamas Virginijus Savukynas, žurnalistas.

Taip pat Marija Ana Adelaida Lenormand.

Prašau nutraukti šitą nusikaltimą, išviešinti, pasirūpinti mano saugumu, rašo ekstrasensė.

14:52

2018-12-08 18:10

Ekstrasensių ekstrasensų priversta kreiptis į jų nurodomus: profesoriaus Aloyzo Sakalo Nacionalinį žmogaus teisių gynimo centrą http://sakalas.infolex.lt/?item=home&lang=1, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungą http://www.lpkts.lt/kontaktai, Tautinių mažumų departamentą prie LR Vyriausybės https://tmde.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai.

Perdedu nukopijuotus priverstus surašyti kreipimusis – pagalbos prašymus į veikiančių ekstrasensių nurodomus asmenis.

Nacionalinio žmogaus teisių gynimo centro prezidentui Aloyzui Sakalui:

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: A.Sakalobiuras@lrs.lt
data: 2018-12-08 15:11 tema: Prašau Nacionalinio žmogaus teisių gynimo centro prezidento Aloyzo Sakalo asmeninės pagalbos – padėti paviešinti – Lietuvos žurnalistų sąjungos ir pagrindinių redakcijų vadovų nepraleidžiamą pagalbos prašymą.

Prašau Nacionalinio žmogaus teisių gynimo centro prezidento Aloyzo Sakalo asmeninės pagalbos – padėti paviešinti – Lietuvos žurnalistų sąjungos ir pagrindinių redakcijų vadovų nepraleidžiamą pagalbos prašymą.

Kaltinama Lietuvos žurnalistų sąjunga, kaltinamas jos vadovas Dainius Radzevičius, kaltinami pagrindinių Lietuvos redakcijų vadovai regis 8 metus nepraleidžia į viešumą mano Absoliutos Andželikos Lukaitės (32 metai) skundo – pagalbos prašymo – kaltinimų, dengia mano atžvilgiu vykdomą nusikaltimą, kad negalėčiau apsiginti, nebūtų paviešinti kaltinimai grupei aukštų įtakingų turtingų asmenų.

Iš mano pusės yra pateikti kaltinimai prekyba žmogumi, sunkia neteisėta nusikalstama veikla, vykdoma per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes.

Sąsajomis – dengimu nusikaltimo kaltinamos visos Lietuvos institucijos, organizacijos.

Iki dabar vykdomas labai sunkus neteisėtas manęs nusikalstamas veikimas minimu metodu – nė viena institucija, organizacija, niekas, neteikia pagalbos tam nutraukti, jokios pagalbos.

Žurnalistus į kuriuos terorizuota kreiptis redakcijų vadovų (kitaip pasakyta neviešins mano situacijos pagalbos prašymu nė viena eilute, nepraleis to į viešumą) kategoriškai atmetu, reikalinga kad atsakingas asmuo būtina informacija – per visas redakcijas – paviešintų apie nepraleidžiamą skundą, mano situaciją.

Pažymiu, jūs Aloyzas Sakalas kaltinamų asmenų buvote nurodytas kaip susijęs, vykdytojas, jums pačiam yra pateikti kaltinimai, įtarimai. Galbūt tai netiesa, bet kažką žinote apie mano situaciją.

Į jus kreipiausi priversta, apie jūsų centrą pirmą kartą sužinojau šiandien žiūrėdama naujienas Lietuvos žurnalistų sąjungos puslapyje.

Prašau nedelsiant atsakyti ar galite man padėti, apie mano situaciją priversta surašyti – tai padaryta netinkamai, man patiriant neteisėtą nusikalstamą veikimą – priverstame atsidaryti savo puslapyje internete www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

Absoliuta Lukaitė

Tel. 865605925

absoliuta.andzelika@gmail.com

… … … … …

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai:

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: lpkts@lpkts.lt,
sekretoriatas@lpkts.lt,
pktf@lpkts.lt,
gvidas.raudondvaris@gmail.com,
tremtinys.lpkts@gmail.com,
rasa.duobaite@gmail.com,
vince.margeviciene@gmail.com,
zenonas.cerkauskas@gmail.com,
juozasy@gmail.com,
kalnikaiteloreta2@gmail.com,
pmusteikis@gmail.com,
r.tamosauskiene@gmail.com,
g.uogintas@gmail.com,
ona-aldona@hotmail.com,
e.stroncikas@gmail.com,
bakjura@gmail.com,
vaidas.banys@gmail.com,
algis.cepo@gmail.com,
vilhelm.haase@gmail.com,
povilasjaku86@gmail.com,
donjankauskas2016@gmail.com,
jovalerija@gmail.com,
a.kalesnikiene@hotmail.com,
kabirute09@gmail.com,
vytautas.pranciskus@gmail.com,
priman100@gmail.com,
arunas.barbsys@gmail.com,
rimantas.ausmanas@gmail.com,
a.blazys@elekta.lt,
juozas.g383@gmail.com,
genys.algirdas@gmail.com,
kelrodis@gmail.com,
petras.gva@gmail.com,
genovaije@gmail.com,
vytautas.juozapaitis@lrs.lt,
TIKASS1@yahoo.com,
audrakam@gmail.com,
reginakaz.56@gmail.com,
valentinas37@mail.ru,
jadvyga.korsakiene@gmail.com,
sermuksnelis@gmail.com,
azolas10@gmail.com,
manovas_@mail.ru,
raimondas.pankevicius@gmail.com,
puriene.j@gmail.com,
ezuolegele1@gmail.com,
andriusvysniauskas@gmail.com,
sungailavladas@gmail.com,
e.jurgis@gmail.com,
p.tomas.t@gmail.com,
vidanausediene.bs@gmail.com,
vaclovas.soc@gmail.com,
regina@gmail.com,
malinauskiene@gmail.com,
nijoleminciene@gmail.com,
marijad34@gmail.com,
kazlauskasrezmuziejus@gmail.com,
irenijussmidtas@walla.com,
lpkts.elektrenai@gmail.com,
juoz@delfi.lt,
vytautasgmz@gmail.com,
irina.tremtiniai@gmail.com,
mitkuviene.aldona@gmail.com,
nu33kite@yahoo.com,
jonas.slezevicius@gmail.com,
jonasauto@zebra.lt,
tremtiesdienorastis@gmail.com,
dalia.dyriene@gmail.com,
sadlauskienem@gmail.com,
lokenas@info.lt,
lpkts.marijampole@gmail.com,
vytasvys54@gmail.com,
vicemere@akmene.lt,
zita.burzaite@zebra.lt,
genovaite.magdalena@gmail.com,
a.sudavicius@pasvalys.lt,
sakalavicius@prienai.lt,
stase.janusoniene@radviliskis.lt,
dovile.lukminaite@gmail.com,
akazulenas@gmail.com,
rograzina@gmail.com,
maryte.jarosciuk@gmail.com,
uksiene@gmail.com,
vas.irena@gmail.com,
vertimupaslaugos@gmail.com,
a.stankus@svytis.lt,
algimantaschmieliauskas@gmail.com,
senelistrakai@gmail.com,
vbbaisogala3@gmail.com,
vladasiga@gmail.com,
monikapoce@gmail.com,
zrumai@zarasai.lt,
LPKTS.bustine@gmail.com,
tremtinys.redakcija@gmail.com
data: 2018-12-08 16:27 tema: Galbūt Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga gali padėti paviešinti kaltinamos Lietuvos žurnalistų sąjungos, kaltinamo vadovo Dainiaus Radzevičiaus ir kaltinamų pagrindinių Lietuvos redakcijų vadovų dengiamą nusikaltimą – skundą – pagalbos prašymą? Arba galbūt jums žinomas – galite nukreipti – į galintį man padėti mano situacijoje advokatą?

Galbūt Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga gali padėti paviešinti kaltinamos Lietuvos žurnalistų sąjungos, kaltinamo vadovo Dainiaus Radzevičiaus ir kaltinamų pagrindinių Lietuvos redakcijų vadovų dengiamą nusikaltimą – skundą – pagalbos prašymą? Arba galbūt jums žinomas – galite nukreipti – į galintį man padėti mano situacijoje advokatą?

Aš Absoliuta Andželika Lukaitė (32 metai) kreipiuosi į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungą prašydama padėti paviešinti kaltinamos Lietuvos žurnalistų sąjungos, kaltinamo vadovo Dainiaus Radzevičiaus, kaltinamų pagrindinių Lietuvos redakcijų vadovų nepraleidžiamą į viešumą skundą – pagalbos prašymą.

8 metai LŽS, Dainiaus Radzevičiaus ir pagrindinių redakcijų vadovų – visi kaltinami žinojimu apie nusikaltimo vykdymą, galimos sąsajomis asmeniškai, nusikaltimo dengimu, daug asmeninės informacijos ir kreipimųsi išgavimu neteisėtu nusikalstamu metodu – nepraleidžia į viešumą skundo dėl mano atžvilgiu vykdomo nusikaltimo ir prašymo padėti.

Kaltinimai – grupei žmonių, asmenų, institucijų, organizacijų – prekyba žmogumi, sunkios neteisėtos nusikalstamos veiklos vykdymu vadinamu KGB metodu arba per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes. Nė viena institucija nesuteikė man pagalbos, priešingai. Neišviešinus, neturėdama advokato – neįmanoma nutraukti neteisėto nusikalstamo veikimo minimu metodu, apsiginti, išspręsti problemų dėl ilgalaikės tokios situacijos.

Galbūt jūs – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga – galite paviešinti apie mano situaciją savo puslapyje, galbūt galite padėti advokatu ar nukreipti į galintį padėti mano situacijoje advokatą, galbūt galite tarpininkauti ir padėti mano situaciją paviešinti trumpa būtina esmine informacija per tai dengiančią kaltinamą LŽS, pagrindines redakcijas?

Pažymiu, ieškau ne žurnalistų, patyriau redaktorių terorą savo situaciją atiduoti jų žurnalistų temoms – pasakyta, kad jeigu su tuo nesutinku, tai nė viena eilute kaip priklauso neviešins skundo – pagalbos prašymo, terorizuota, darytas nepakeliamas spaudimas, karta, pjauta, grasinta.

Man reikalinga kad apie mano situaciją – kaltinimus – būtiną pagalbą – kt – paviešintų atsakingas asmuo.

Pažymiu, jūs buvote nurodyti kaltinamų asmenų, darytas stiprus spaudimas į jus kreiptis.

Ar jūsų sąjunga ar jums žinomas asmuo advokatas kitas atsakingas galėtų padėti iš karto mano situacijoje?

Apie mano situaciją daugiau rašoma priverstame atsidaryti asmeniniame puslapyje:

www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

absoliuta.andzelika@gmail.com

… … … … …

Tautinių mažumų departamentui prie LR Vyriausybės

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: info@tmde.lt,
vida.montvydaite@tmde.lt,
rasa.paliukiene@tmde.lt,
vaiva.vezelyte@tmde.lt
data: 2018-12-08 17:49 tema: Galbūt Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės galėtų padėti paviešinti kaltinamos Lietuvos žurnalistų sąjungos, vadovo Dainiaus Radzevičiaus ir pagrindinių redakcijų vadovų dengiamą skundą – pagalbos prašymą – kaltinimus. Skunde taip pat nurodoma – kaltinimai – sunkia ilgalaike neteisėta nusikalstama veikla – Lietuvos žydų bendruomenei, Lietuvos musulmonų bendruomenei, karaimai, totoriai, armėnai, gruzinai, romai, čečėnai, taip pat gali būti – azerbaidžianiečiai, afganistaniečiai, su Iraku ar Iranu susiję asmenys, su Saudo Arabija susiję asmenys, palestiniečiai, kazachstaniečiai, turkai, serbai, galbūt jugoslavai, jeigu teisingai pasakysiu, maišytos rasės ukrainiečiai, maišytos rasės rusai, galimi kiti.

2018-12-08

17:33

Galbūt Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės galėtų padėti paviešinti kaltinamos Lietuvos žurnalistų sąjungos, vadovo Dainiaus Radzevičiaus ir pagrindinių redakcijų vadovų dengiamą skundą – pagalbos prašymą – kaltinimus. Skunde taip pat nurodoma – kaltinimai – sunkia ilgalaike neteisėta nusikalstama veikla – Lietuvos žydų bendruomenei, Lietuvos musulmonų bendruomenei, karaimai, totoriai, armėnai, gruzinai, romai, čečėnai, taip pat gali būti – azerbaidžianiečiai, afganistaniečiai, su Iraku ar Iranu susiję asmenys, su Saudo Arabija susiję asmenys, palestiniečiai, kazachstaniečiai, turkai, serbai, galbūt jugoslavai, jeigu teisingai pasakysiu, maišytos rasės ukrainiečiai, maišytos rasės rusai, galimi kiti.

Kreipiuosi į Tautinių mažumų departamentą prašydama padėti paviešinti spaudos atsakingų dengiamą skundą – pagalbos prašymą – kaltinimus, kurie liečia ir Lietuvoje gyvanančias tautines mažumas, dėl jiems pateiktų kaltinimų mano atžvilgiu vykdant nusikaltimą, sunkią ilgalaikę neteisėtą nusikalstamą veiklą.

Kaltinimai prekyba žmogumi, visą gyvenimą vykdytais vykdomais su tuo susijusiais nusikaltimais, dėl veikimo vadinamu KGB metodu arba per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes.

Ar galite padėti paviešinti skundą – pagalbos prašymą – kaltinimus, kurie dabar dengiami? Galbūt galite suteikti advokato pagalbą tam arba nukreipti į galintį padėti asmenį – advokatą, kt?

Buvau priversta internete atsidaryti savo asmeninį puslapį kuriame priversta parašyti apie mano situaciją, jame – dėl mano situacijos – netinkamai, bet rašoma daugiau apie tai dėl ko į jus kreipiuosi pagalbos prašydama.

www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

Esu verčiama pastebėti, kad kaltinamo Lietuvos genocido ir rezistencijos centro kaltinamos vadovės Teresės Burauskaitės teigimu, mano atžvilgiu vykdomas persekiojimas, būtina iškelti privačią bylą, būtinas teismas, daugiau nėra kitos išeities, tačiau man padėti neįeina į jos centro funkcijas. Jos ir specialistų nurodytas Europos Žmogaus Teisių Teismas, Aukčiausias Lietuvos teismas, Teisės klinika, kurios jaunų specialistų atsakyta, kad jiems mano atvejis per sudėtingas, jie neužsiima baudžiamąja teise – reikia advokato kuris dirbtų su baudžiamąja teise.

Prieš 4-5 dienas buvau atleista iš įmonės Charlie piza, Amber food, kurioje dirbau – priversta, neturėdama kitos išeities, advokato – 5,5 metų – įmonei buvo pateikti kaltinimai nusikaltimo vykdymu. Dabar likau bedarbe, be jokių pragyvenimui būtiniausių lėšų, su neatjungtu daliniu galvoje ir kūne, iki dabar spaudos dengiama mano situacija, nerandu advokato kuris apsiimtų išviešinti, teise sutvarkyti nusikaltimo vykdymo nutraukimą, priteisti apsaugą ir būtinas lėšas pragyvenimui, dar kartą oficialiai visiems viešai padėtų pateikti kaltinimus, kt.

Kaltinimai pateikti daugiau nei keliems šimtams kitų asmenų, visoms pagrindinėms institucijoms, organizacijoms. Kaltinimai taip pat pateikti – prekyba manimi, išnaudojimu visą gyvenimą – mano mama laikytai, kuri gali būti ne biologinė mama, bet to nepripažįsta, neigia.

Pažymiu, kreipiausi į jus patirdama stiprų spaudimą.

Jeigu galėtumėte man padėti – prašau atsakyti susisiekti nedelsiant.

Absoliuta Lukaitė

Tel. 865605925, absoliuta.andzelika@gmail.com

… … … … …

Dabar yra 18:41.

Atsigulus ekstrasensų iki ilgiau nei antros valandos nakties neduodama užmigti, žadinama penktą ar šeštą ar anksčiau, neduodama miegoti pailsėti žadinama. Žadinant kas kiek laiko ar veikiant miegą iki nepilnai 9 ryto.

Nuo ryto – be sekundės pertraukos – pjauna, karia, daro spaudimą, kelia stresą, verčia kreiptis į jos nurodytus, iki garsinio kalbėjimo, ką sako ekstrasensė, mano balsu.

Skiriu, ta pati ekstrasensė, kaip kasdieną ar kas kelios dienos, neatskiriu kiek dar jų mane veikia, greta visada yra vyras ekstrasensas.

Ištisai laikoma strese, galbūt tokia savijauta keliama bioenergetikais, kaltinimai pjaunant venas, darant spaudimą, verčiama kreiptis kur nurodoma.

Negaliu praustis vonioje. Kalba – tąso – ir ekstrasensė, ekstrasensės, ir – aiškiai – ekstrasensas vyras – taip visada, kiek esu veikiama ekstrasensų iki dabar.

Veikiama bioenergetikais. Ištisai gerklė ar nosiaryklė, išoriniai ir vidiniai lytiniai organai, dabar imtas veikti kūnas – gakta – galbūt keliose vietose skausmingais odos dariniais, šlykščiais ekstrasensų žodžiais, ,,opos – žiotys,, , kalbama šlykščiau.

Anksčiau šlykščiai nenormaliai kalbėdami ekstrasensai tai minėjo ,,kalbėdami,, apie negalimas prižiūrėti – byla – pėdas.

Nuo ryto ekstrasensės, ekstrasensių, ,,kalbama,, sakiniais už kurių kiekvieną būtų atskira byla – pageidaujama, kad jie būtų pacituoti, rašo ekstrasensė.

Neįmanoma prie ekstrasensės veikimo – be sekundės pertraukos – tąsoma, pjaunama, verčiama, keliamas stresas, patyčios, užgauliojama.

Po stipraus tąsymo ekstrasensės verčiama susisiekti su nurodytu advokatu Meilučiu, minėta Reda Stašenienė.

Tąsant be sekundės pertraukos keliamas stresas – gali būti greta veikiama bioenergetikų – ,,klausiama,, , kada kreipsiuosi į kažkurią piceriją ar panašiai dėl naujo darbo.

Ekstrasensės ,,minima,, – tarpe stipraus be sekundės pertraukos pjovimo, streso, tąsymo, vertimo – Delano, Can can pica, pica Jazz, Čili pica (joje mano bandymo įsidarbinti ten metu, daug metų atgal, dirbusi administratorė, kiti darbuotojai padavėjai, galbūt viena iš virtuvės), kavinė Presto. Lidlo kasos.

Visą rytą – tąsant be sekundės pertraukos, darant stiprų spaudimą, psichologinį spaudimą, streso dusinimo kėlimą per bioenergetikus – minima greta Charlie Megoje esantis London Grill restoranas – daromas spaudimas jo atžvilgiu, minimi darbuotojai – galbūt vyr padavėja ar administratorė, gal 5 įtariami kaltinami darbuotojai išėję perėję ten iš Charlie.

Ekstrasensės vėl tarpe tokio veikimo minima Charlie dirbęs barmenas Jonas, dieną picų kepėjas, nesu tikra ar toks vardas, Tomas, Viktorija Stonkutė, Vaida Visockytė, Algirdas Starevičius ar Algirdas Novickas – susidarė įspūdis, kad tai vienoje grupėje dirbantys esantys, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensių ištisai minimas Jonas, Tomas,Viktorija Stonkutė, Vaida Visckytė. Greta jų padavėjai išėję į London Grill, London Grill vyr padavėja ar administratorė, London Grill dirbantys vyriškos lyties kitataučiai – panašu, kad tai viena grupė, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensės minimas Jonas, po to Tomas, po jo dar vienas matyti iš tos pačios grupės susijęs su Viktorija Stonkute, labai panašios išvaizdos kaip pirmieji du minimi, rašo ekstrasensė.

Minima virtuvės darbuotoja kaip minimi vyriškos lyties kitatautė Elena, nepamenu pavardės, ar ne Slušinskienė. Minimas jos sūnus.

Minima Marius Baginskas, jo sūnus, apskritai Charlie, buhalterė Elza, pastebėtina, jie kaip beveik visi kiti išvardinti yra kitataučiai, tamsių bruožų, rašo ekstrasensė. Minima Kristina Ramanauskienė, Jurgita Bulašaitė, Viktorija Kentraitė, Aelita Jonaitienė, kitos vadovės, Dalia Neverauskienė, vardina ekstrasensė.

Daromas spaudimas, galbūt bioenergetikais padaroma savijauta stresas slėgis – kartu patiriant tokį spaudimą, be sekundės pertraukos ekstrasensės veikimą – neįmanoma, rašo ekstrasensė. Verčiama internete ieškoti advokato – ekstrasensei be sekundės pertraukos taip veikiant, rašo ekstrasensė. Tokiu metodu priversta kreiptis į 3 nurodytus: Aloyzą Sakalą, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungą, Tautinių mažumų departamentą.

Verčiama paskambinti tiems, kuriems priversta išsiųsti laiškus. Aloyzo Sakalo administracijoje pakėlusi telefoną moteris pasakė, kad Nacionalinis žmogaus teisių gynimo centras neveikia, į klausimą ar Aloyzas Sakalas pats asmeniškaio negalėtų padėti atsakė ,,ne, ne,, ir numetė telefoną. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas pasakė, kad kalbėti galės tik antradienį, ,,dabar šeštadienis sekmadienis,,.

Dabar primenama, regis šiandien, gal šeštą ryto, ekstrasensų pažadinama bioenergetikų dūriu dūriais į gimdos kaklelį, makštyje, greta ekstrasensų veikimas kaip rašoma.

Ekstrasensų nuo ryto pasakomi sakiniai kuriuos norima kad pacituočiau, už kiekvieną būtų atskira byla.

Ekstrasensų sakoma, kad kažkuri susijusi moteris yra turėjusi 600 vyrų, lytinius santykius su tiek vyrų. Greta šito ir nenormalių šlykščių pasakymų kuriuos lyg ir esu verčiama pacituoti – kaip sakomus man ekstrasensių – minima Charlie padavėja Viktorija Stonkutė, Charlie vadovė Akropolyje Žaneta Birbilienė. Žaneta Birbilienė minima kasdieną, šiandien – antrą dienos pusę – ištisai.

,,Klausiama,, nežinau kelintą kartą, minimos, mano kaltinamos grupės, vyriškos lyties, nežinau kaip juos pavadinti, rašo ekstrasensė. Nurodomas Jonas – man, rašo ekstrasensė. Ar sakoma, kad jis savadauja ar kažkas panašaus, rašo ekstrasensė. Vakar – Elenos Slušinskienės sūnus – taip pat, rašo ekstrasensė.

Gausiu bylą jeigu parašysiu – kas kas kiek laiko klausiama – savo nuomonę, apie šituos, rašo ekstrasensė.

Iš gerklės ištisai eina skrepliai. Veikia bioenergetikai ar kitaip vadinami specialistai. Nuo ryto visą dieną laikoma strese, pjaunama – tąsoma – stipriai veikiama – verčiama.

Be sekundės pertraukos esu veikiama dalinio iki garsinio ištisinio kalbėjimo, rašo ekstrasensė.

Esu verčiama kreiptis į advokatą, pasakyti, jog man reikia pateikti kaltinimus nusikaltimu kaltinamai grupei, rašo ekstrasensė.

Mano situacija labai labai sudėtinga, aš be sekundės pertraukos labai stipriai veikiama ekstrasensų, esu verčiama skambinti galimai susijusiems arba bet kuriam svetimam neatsakingam advokatui ir tokiame veikime bandyti su juo kalbėti apie tokią situaciją, rašo ekstrasensė.

Pirma reikalinga atjungti šitą dalinį ir kita kas būtina, dabar esu tąsoma dėl darbo ir tokios advokatų paieškos, ištisai strese dėl finansinės situacijos, aš likau be jokių lėšų, o tokioje situacijoje nenorėčiau darbintis arba turiu esu verčiama kreiptis į daug kartų ekstrasensų nurodytus, picerijas, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensės daromas spaudimas nueiti iki parduotuvės – negaliu pakelti veikimo, nuėjau. Patyčios dėl situacijos, spaudimas nueiti iki dar kitos parduotuvės, užsukti keleto produktų, rašo ekstrasensė.

Man turėjo būti priteistos kažkokios bent mažiausios lėšos pragyvenimui iki teismo kol bus priteista renta ar kažkas panašaus, išlaikymas, rašo ekstrasensė. Ssu patyčia siūlymas – vertimas tokioje situacijoje su tokiu daliniu ir veikimu darbintis pas galimai susijusius be sekundės taip veikiamai…, rašo ekstrasensė.

Darbo ginčų komisijos posėdis dėl galimai neteisėto atleidimo iš darbo šio mėnesio 31 d. – grįžti į nusikaltimo vykdymu kaltinamą darbovietę mano situacijoje tikrai nenoriu ir netinka, bet neturiu ką daryti dėl finansinės situacijos – man reikalingos bent mažiausios lėšos ir rasti advokatą, pateikti kaltinimams, nutraukti šitokiam veikimui, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Apėmusi kažkokia apatija ar veikiama bioenergetikais ir dėl ekstrasensų veikimo, rašo ekstrasensė.

Vakar ekstrasensų dar minėta esą KGB sistemoje dirbusi aiškiaregė Vanga, Nostardamas, jo pranašystės.

Vakar matydama dėl dėl to ką rašau nebenuveiksiu nieko naudinga dėl savo situacijos, peržiūrėjau Lietuvos žydų puslapyje internete sudėtą dokumentinių filmų ciklo vieną dalį ,,Pašauktieji. Judaizmas Lietuvoje,,. Po to youtube bandžiau ieškoti kitų šito dokumentinių filmų ciklo dalių, radau ir peržiūrėjau apie ortodoksus. Į LŽB puslapį įsijungiau veikiama. Jeigu neapsirinku, filme apie žydų religiją buvo rodomas žmogus kuris buvo užsukęs keletui minučių į Charlie paskutinėmis mano darbo dienomis galbūt į mane žvigtelėti – Shmuel Levin, Vilniaus žydų religinės bendruomenės pirmininkas – jeigu neapsirinku, tas pats. Manau, šitas asmuo susiję su mano situacija, rašo ekstrasensė, tada visi rodyti filme taip pat greičiausiai, rašo ekstrasensė. Natalija Heifetz, jeigu teisingai nusirašiau jos vardą pavardę. Sholom Ber Krinsky. Filme apie ortodoksus, Konstantin Lazukin, regis dirbantis toje Vilniaus cerkvėje, į kurią prieš gal 10 metų atgal visiškai atjungta sąmone buvau užsukusi pasižiūrėti į vidų, pastebi ekstrasensė. Gintaras Sungaila ir Justina Trinkūnaitė Sungailienė. Pastebėjimas, kas šitą dokumentinių filmų ciklą pagamino, rašo ekstrasensė. ,,Vilniaus medija,,.

Ekstrasensų vakare buvo minimas psichologas, jeigu neklystu dėl vardo, Andrius Kaluginas.

Netikiu atsitiktinumais, rašo ekstrasensė.

Mano mama laikyta už TV programą dažnai perka 0,46 euro centų kainuojančią Savaitę. Neskaičiau, bet atsivertus 2018 gruodžio 6 numerį iš karto įtarimą kelia: pokalbis su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentu Justinu Dementavičiumi, galbūt klystu, į jį panašus vyras su regis trimis mergaitėmis, panašu susijęs, lankydavosi Charlie, tekstas ,,Berlyno siena liko mūsų galvose?,, , tekstas apie Gabrielių Landsbergį kuris minimas ekstrasensų, įtarimą kelia Rytų masažo namų ,,Azia Spa,, reklama, jai nufotografuotas vyras, ekstrasensų minėta Margarita Drobiazko, ,,Balkanų skiautiniai arba kas liko iš Jugoslavijos,, , ekstrasensų minėtos kitataučių siuvami lovų apklotai iš skiaučių, tekste – neskaičiau – ekstrasensų minimi Serbija, Juodkalnija, Kroatija, Kosovas, Slovėnija, Bosnija ir Hercogovina, Makedonija, kai kurios iš šių šalių.

Ekstrasensų vėliau minėtas kino režisierius ar filmas – nemačiusi – nežinau koks tikslus pavadinimas – ,,katytė balta, o katinas juodas,, ar atvirkščiai. Ekstrasensų sakoma, režisierius Emiras Nemanja Kusturica. Ekstrasensų sulyginta, esą tokie žodžiai tinka mano situacijai, rašo ekstrasensė.

Netikiu sutapimu, mano mama laikytos psichika veikiama ekstrasensų, reikėtų įdėmiai peržiūrėti kiekvieną tekstą to ką ji varto, skaito, rašo ekstrasensė.

Vakar mano mama laikyta parsinešė 2018 gruodžio 8 Vakaro žinias ir Kauno dieną.

Vėl minėtas vienas LRT vadovų žurnalistas Audrius Matonis.

Šiandien Monika Garbačiauskaitė Budrienė, kaip LRT vadovė, atkreipta į jos tekstą Lietuvos žurnalistų sąjungos puslapyje, neskaičiau, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Visą dieną strese dėl minėtų priežasčių, be sekundės veikia stipriai, pjauna, tąso, verčia, panašu susijusi asmeniškai – dėl kažkokių priežasčių – ekstrasensė, bioenergetikų gali būti keliamas papildomas – sukeliama streso būsena – dėl likusios finansinės situacijos, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų grasinta Kauno klinikomis, parašyti, kad galiu būti ten išvežta ir paguldyta, pažymėta joms pas advokatą pateikti kaltinimus, rašo ekstrasensė.

Ištisai veikiama gerklė ar nosiaryklė, eina skrepliai, rašo ekstrasensė.

Dienos metu kas kiek laiko karta dusinta pjauta kreiptis į kurio nors laikraščio žurnalistus – atiduoti šitą situaciją jiems kaip temą, paprašyti, kad parašytų, rašo ekstrasensė. Jeigu tai būsiu priversta padaryti – bus pateikti kaltinimai – tam jokiu būdu niekada nebus mano sutikimo, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Minėta Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Jolanta Sadauskienė, Benas Gudelis, Nijolė Veličkienė, moteris ekstrasensė ar ekstrasensų grupė vadinama Žiema ar Maskva, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Ekstrasensų sakoma, kad reikėtų parašyti kažką apie prausiklius, kvepalus arba dovanas, rašo ekstrasensė.

Visi iki vieno prieš mane mirtinai kalti ir visus iki vieno prašysiu nuteisti, nieko nė iš vieno nenoriu, rašo ekstrasensė.

Svarbiausia, šiandien dienai, man reikalingi pinigai – lėšos pragyvenimui – nepriklausančios nuo jokio darbo, nutraukti nusikaltimą, tai išviešinti, kad būčiau saugi, laikyti tėvais, laikytas tėvu, rašo ekstrasensė.

Žiūrint į ateitį, labiausiai man reikalingas saugumas, būti saugiai nuo bet kokio galimo dabartinio poveikio ir nuo bet kokio galimo fizinio susidorojimo, rašo ekstrasensė. Pinigai, kad būčiau tikrai ir garantuotai saugiai jais aprūpinta visą likusį iki savo mirties, rašo ekstrasensė. Šitoje situacijoje buvo reikalingas advokatas, bet kuris dirbtų tinkamai – neprižiūrimas svaraus atsakingo ir patikimo man žmogaus, rašo ekstrasensė. Iškuopti šūdą visos šitos situacijos nuo pradžių iki dabar, rašo ekstrasensė. Yra sąrašai kaltų ir keliančių mirtiną grėsmę, rašo ekstrasensė. Kad nepalaidotų gyvos, neišvežtų karste kaip mirusios, neišvežtų prieš savo valią perkeistu veidu, kad ko nepadarytų atjungę sąmonę paguldžius į ligoninę nesant normalaus šeimos nario greta, kad neįkištų į krematoriumą gyvos, nesusprogdintų, neapnuodytų, nenunuodytų, nenudurtų, nešautų, rašo ekstrasensė. Reikalingi advokatai – apsauga – gydytojai psichiatrai, žmogus kuris visame kame tikrai tinkamai padėtų, o visi išvardinti tikrai tinkamai ir patikimai dirbtų, o tai neįmanoma, rašo ekstrasensė. Būtų labai gerai tikrai tinkamoje vietoje tikrai tinkamai pastatyti specialiai man nuosavi namai – namas – kurį su viskuo viduje po mano mirties būtų galima kremuoti, viską paleidžiant į dulkes, išklaidomas vėjo, rašo ekstrasensė. Svarbiausia, kad namą būtų galima kremuoti, kad tam tiktų aplinka – tai jo pranašumas prieš butą, rašo ekstrasensė. Kad po mirties nebūtų jokių memorialų man jokia forma – kad taip būtų tikrai tvirtai ir griežtai sutvarkyti dokumentai mano mirties atveju, rašo ekstrasensė. Kad nebūtų leidžiamas ekstrasensų supiltas šūdas ir šiukšlės po mano mirties, rašo ekstrasensė. Ir mano laikyti tėvais, kad būtų atsakyta dėl mano laikyto tėvu ir sutvarkyta kategoriškai – arba arba – mano mama laikyta, jeigu buvo, daugiau tokių žmonių – jeigu pasigailėtina ir atleistina, tai taip ir padėti visam, jeigu sąmoningai šaltakraujiškai savo valia vykdė – nuteisti realia humaniška mirtimi, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Ekstrasensų minima Palmira Kelertienė, Jozefas Statkus, Rolandas Skaisgirys, Arūnas Valinskas, a.a.Jurgos Ivanauskaitės tėvai, jų pavardės, rašytojos sesuo, rašo ekstrasensė. Kahil Gibran Pranašas. Šarūnas Marčiulionis. Žaneta Birbilienė. Audrius Matonis. Tremora. Rasa Miškinytė. www.landsbergis.lt Mokyklos kurią priversta įvardinti kaip baigtą priversti įvardinti pedagogai auklėtojai. Raisa Gorbačiova. Ala Prokofjevaitė. Vardina ekstrasensė.

… … … … …

Dar kartą prašau ir reikalauju atsakingą asmenį paviešinti informaciniu pranešimu apie mano situaciją, tai turi būti nutraukta, man reikalinga apsauga, pinigai, advokatas, visa kas nurodyta, rašo ekstrasensė.

20:51

2018-12-08

Ekstrasensės neleidžiama baigti šitų užrašų, sakoma, ko labiausiai žmogus bijo – tas būtinai įvyksta, sakant, kad šitą sakinį – mano supratimu, grasinimą – perkelčiau prie pastraipos aukščiau apie tai ko labiausiai man reikia, rašo ekstrasensė.

20:56

Ekstrasensės verčiama nurodyti naujienas iš Lietuvos žydų bendruomenės puslapio, atkreipti į naujas pavardes, rašo ekstrasensė. Yra tema žydai Sibire, rašo ekstrasensė. a.a Minima Jurgos Ivanauskaitės mama Korsakaitė, leidėja, kuri leido rašytojos knygas, rašo ekstrasensė.

Esu per daug pavargusi, nuo nervų, alinimo arba ir bioenergetikų veikimo, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų tyčiotąsi susirašyti visų kaltinamų vardus pavardes institucijas organizacijas, kaip kitaip pateiksiu kaltinimus pas advokatą, rašo ekstrasensė.

Bet kuris įvardintas priverstas įvardinti nors kartą yra kaltinamas, įtariamas, kaltinamas, rašo ekstrasensė.

21:01

Ekstrasensų verčiama įdėti nuorodą

https://www.lzb.lt/2018/12/07/misija-lietuvos-pilieciai-zydai-sibiras/

Nežinau kieno surašytas tekstas, rašo ekstrasensė, kas žurnalistė ar panašiai, rašo ekstrasensė:

,,Gruodžio 4 d. Lietuvos žydų bendruomenėje vyko susitikimas – paskaita – diskusija ir parodos atidarymo renginys „Misija – Lietuvos piliečiai. Sibiras“.  Renginys, skirtas 1941 m. birželio mėn. tremčių iš Lietuvos aptarimui. Įprastiniai oficialieji tremčių pasakojimai tarsi nutyli daugianacionalinę tremtinių sudėtį, jų pažiūrų ir įsitikinimų įvairovę. Visus vienijo tik tai, kad jie neįtiko staiga užgriuvusiam okupaciniam rėžimui.

Renginį organizavo Vilniaus žydų viešoji biblioteka ir Jakovo Bunkos labdaros fondas, atidaryta Sibire esančių kapų nuotraukų ekspozicija: jose žydų, lenkų, rusų, lietuvių tremtinių kapai. Parodoje fotografijos iš Lietuvos Nacionalinio muziejaus archyvų, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, fotografas Gintautas Alekna ir fotografo Juozo Kazlausko našlė Dalia Kazlauskienė. Projektas buvo įgyvendintas, remiant Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos vyriausybės.

Apie renginio idėją ir turinį kalbėjo LŽB tarybos narys Daumantas Levas Todesas, VŽVB vedėjas Žilvinas Beliauskas ir Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė.

Žinoma istorikė ir tremties tyrinėtoja dr. Violeta Davoliūtė pristatė pranešimą savo mokslinių tyrimų pagrindu apie 1941m. tremtį. Ji pažymėjo, kad „žydų tremtinių kaip ir žydų politinių kalinių istorija Lietuvoje bei kitose šalyse beveik netyrinėta. Daugelį dešimtmečių buvo ugdomas nacių ir lietuvių kolaborantų sukurtas mitas, kad žydai yra priešai, žydai – bolševikai, ištrėmę lietuvius į Sibirą. Pasak V. Davoliūtės, šis mitas ir klaidingi kaltinimai vyravo ir sovietmečiu.

Tačiau niekas nesigilina ir nebando paneigti melagingų kaltinimų žydams iki šiol nepriklausomoje šiuolaikinėje Lietuvoje. Priešingai, tai yra pasyviai palaikoma.”

800 žydų buvo lageriuose, iš jų mažiausiai 80% žuvo, tai yra 640 žydų. Iš 2200 ištremtų žydų žuvo mažiausiai 20 %  – tai yra 440 žydų. Suskaičiavus žuvusius žydus tremtyje, žinome, kad jų buvo 1100.

Šeimų naikinimas, išvežimas į netinkamas gyventi vietoves, dėl ko dalis jų mirė ar žuvo, vertinamas kaip nusikaltimas žmogiškumui, okupacinės valdžios vykdyto Lietuvos gyventojų genocido apraiška.

Ištremtų Lietuvos žydų skaičius procentine prasme, yra didžiausias, kai skaičiuojama pagal tautybę. Daugiausia ištremta ir represuota  intelektualų, prekybininkų, pramonininkų, politinių judėjimų dalyvių, savanoriškų judėjimų lyderių, kovojusių už Lietuvos nepriklausomybę. Tokia sąvoka kaip “tremtiniai žydai” yra beveik užmiršta lietuvių visuomenėje, arba tiesiog ignoruojama, nes manoma, jog tai tik lietuvių tautos tragedija. Ar galima pakeisti šią istorijos interpretaciją? Manau, tai įmanoma. Tenka pripažinti, kad ši sritis mažai tyrinėjama “, – sakė istorikė V. Davoliūtė.

Diskusijoje dalyvavo LŽB pirmininkė Faina Kukliansky, istorikas Tomas Balkelis, žydų bendruomenės nariai ir akademinė bendruomenė.,,

… … … … …

Aš neskaitau, ekstrasensų ištisai minimas Lietuvos žydų bendruomenės puslapis, nurodoma, kad būtų sudėtos naujienos – nuorodos, mintis tokia, rašo ekstrasensė.

Pastebėtina, kad šiandien dienos pabaigoje ar antroje pusėje po visą dieną tąsymo, streso, spaudimo ekstrasensų konkrečiai nurodyta versta kreiptis į Tautinių mažumų departamentą kuris nurodomas perspausdintame iš LŽS puslapio tekste https://www.lzb.lt/2018/12/07/misija-lietuvos-pilieciai-zydai-sibiras/

21:09

Prašau reikalauju atsakingą asmenį išviešinti apie mano situaciją, nutraukti šitą veikimą ir suteikti visą kas man būtina, ekstrasensės žodžiais mano reikalavimas

21:16

Be pertraukų daromas labai stiprus spaudimas, nuo 2018-12-09 iki dabar -2018-12-11 13:54 – praktiškai be paliovos iš manęs žviegė, žviegia, rėkia, mano balsu ,,kalba,, darydamas nepakeliamą spaudimą, pjaudama, keldama stresą, versdama ekstrasensė, ekstrasensės. Jos, jų verčiama – nepakeliamas veikimas – buvau ir esu priversta daryti kas jų verčiama, kreiptis į visus jų nurodomus advokatus, atvažiuoti į vietą kur esu verčiama ateiti. Vakar greta to imta kankinti galvos veikimu per bioenergetikus – iki dabar, stipriau – galvos daužymas kastuvu, ekstrasensės žodžiais, galvos veikimas skausmu, kankinamas tuo, paralyžavimas, aptindymas, lengvesnis dalinis sąmonės reakcijos atėmimas, galbūt sąmonės atjunginėjimas ar veikimas tuo atžvilgiu, veikiami galvos plotai skausmu kas kiek laiko kiti, iš nugaros pusės ta dalis galvos kuri dedama ant pagalvės iš apačios, naktį ar ryte kairė galvos dalis viršugalvis. Greta veikiama bioenergetikų dusinimu, savijauta stresas ir pjauna, daro spaudimą, nepakeliamą veikimą, ekstrasensė. Priversta kreiptis į visus nurodomus susijusius advokatus, institucijas – raštu emeilais, telefonu, atvažiuoti gyvam pokalbiui. Kelias paras žviegiant, rėkiant iš manęs ekstrasensei, kankinant, darant nepakeliamą spaudimą ir veikiant bioenergetikais priversta atvažiuoti – kaip liepiama ekstrasensės – į Kauno apylinkės teismą Laisvės al. 3 ieškoti galimybių susitikimui – pokalbiui su Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus nauja vadove Kristina Imbrasiene, tokiu pačiu metodu veikiant priversta atvažiuoti į advokato Gintaro Černiausko advokatų biurą ,,Černiauskas ir partneriai,, , Rotušės a.11, Kaunas, susitikimui su vadovo advokato paskirtu jaunesniu kolega advokatu Artūru Andriukaičiu, kreiptis el.laiškais – telefonu ir gyvai daug kitų galimai susijusių advokatų, mane tąsant pjaunant mano balsu rėkiančiai ekstrasensei, veikiant galvos aptindymu, skausmu, per bioenergetikus – tikrai nenatūralu – dusinimu, stresu ar panašia sukeltina būsena. Dabar – ėmus kaip verčiama surašyti keleto dienų veiklą su detalėmis, ekstrasensės žodžiais – pjovimas aprimo, bet be perstojo ekstrasensės kalbama mano balsu, verčiant rašyti, greta laikomas – bioenergetikų – veikimas galvos aptindymu, blogumu, skausmu, kiekvieną žodį rašo ekstrasensė. Iki dabar nė vienas advokatas – visi kaltinami sąsajomis, žinojimu apie mano atžvilgiu vykdomą nusikaltimą, kas tai vykdo ir kodėl, arba asmeniniu dalyvavimu tame – neapsiima mano situacijai būtino advokato darbo, pasako, kad tai baudžiamoji teisė, reikalingas advokatas kuris tuo dirbtų, ,,Černiauskas ir partneriai,, biuro advokatas Artūras Andriukaitis pasakė, kad negali imtis mano atvejo, nes būtų ,,interesų konfliktas,, su jau esamais klientais (regis minėjau Generalinį ir Kauno prokuratūrą, Lietuvos žurnalistų sąjungą), greta to pažymėjo mano finansinę situaciją, nemokumą, darbo valanda pas šiuos advokatus – verčiama parašyti – 120 eurų, perskambinęs advokatas, jeigu neklystu atpažindama pagal telefono numerius, Vidmantas Baumila – akivaizdžiai buvo panašu kažką žinantis, galbūt labiau susijęs, kt – pasakė, kad jokių problemų pateikti kaltinimus, bet toks darbas kainuotų 3000-6000 eurų, šito advokato pasakyta, kad mano situaciją išspręstų sutvarkytų už 100 tūkst. eurų ar kitaip, neprotingai – išsišokant – terorizuojant ar tikintis kad skolinsiuosi ar atiduosiu esamas santaupas, pasakyta, jeigu gerai pamenu, aišku, turėta minty atvirkštinė reikšmė – ,,nė vienas advokatas Lietuvoje nesutvarkytų jūsų problemų gavęs 100 tūkst. eurų,,. Iki dabar kreipusis kaip priversta – dar kartą – į Lietuvos teisininkų draugiją, www.advokatura.lt, Kauno skyriaus ir Lietuvos darbo biržas, Kauno skyriaus ir Valstybinės darbo inspekcijos vadovus, darbo biržų komunikacijos skyrių atsakingą už išviešinimą, nepilnai kelias dešimtis advokatų – negavau būtinos gyvybiškai teisininko pagalbos, esu labai labai stipriai kankinama ir išnaudojama toliau, verčiama daryti kas sakoma ekstrasensės kažkieno siekių atžvilgiu – visi į kuriuos priversta kreiptis turint advokatą viešai būtų apkaltinti. Iki dabar esu laikoma tokioje situacijoje – man nesuteikiamas joks gyvybiškai būtinas advokatas mano situacijai tvarkyti. Ekstrasensių liepiama valandą paskambinti www.advokatura.lt atstovei spaudai Saulei Bakštei ir pasiteirauti ar rado kitų advokatų galinčių padėti mano situacijoje, ekstrasensų nurodoma, kad rytoj 8 valandą ryto būčiau prie Kauno skyriaus Darbo inspekcijos durų – nurodoma jų teisės skyrius bei vadovas, vyriausias darbo inspektorius Adas Baliukevičius – verčiama nurodoma Teisės skyriuje parašyti juos informuojantį skundą, kad esu atleista iš įmonės kaltinamos prekyba žmogumi, nusikalstamos veiklos vykdymu po nepilnai 6 metų darbo, kad negaliu iš naujo darbintis niekur nes neatjungtas nuo galvos ir kūno ekstrasensų dalinys, kad man nesuteikiama advokato pagalba tam nutraukti, paviešinti, kaltinimams pateikti, kita būtina pagalba – po to – su skundu liepiama ateiti iki Ado Baliukevičiaus, skundą įteisinus Teisės skyriuje, rašo ekstrasensė. Tarpe po ištisai grasinama, kad būsiu nušauta, palaidota gyva, išvežta paguldyta į psichiatrinę ligoninę, liepta išsikraustyti iš mama laikytos namų, minima, pasakyta kreiptis į http://kaunosamarieciai.lt/projektas-sukurkime-jaukius-laikinus-nakvynes-namus/. Ištisai daromas stresas, minima darbas, lėšos pragyvenimui, aną dieną šeštą valandą ryto ekstrasensų pažadinta liepiant kreiptis – tokioje situacijoje – į Delano Can can pica – dėl darbo. Greta buvo minima kad į paštą atėję Select būtinų prekių siunta – kiek daugiau nei 300 eurų – už būtiną žmogui, rašo ekstrasensė. Nuo ryto ekstrasensų įžeidinėjama – kasdieną – ,,eisi plauti skylės, koks skylutės ar skylės dydis, eisi plauti kūšio, nusisausini skylę į naktinius, pabrinkę papai, koks liemenuko dysis,, ir kt panašiai. Ištisai daromas spaudimas per ekstrasensus ir bioenergetikus, greta nenormaliai veikiami lytiniai organai, taip pat kaip anksčiau gerklė. Ištisai minima Žaneta Birbilienė, Charlie laikinai dirbęs barmenas Jonas, kiti, Darius Mockus su žmona, Vygintas Ankudavičius, jo mama, Gedvydas Vainauskas, Vitas Tomkus, Tomas Balžekas, Dainius Radzevičius, Benas Gudelis, Radvilas Bubelis, Ramunė Daktarienė, Igoris Tiomkinas, Virginijus Savukynas, Audrius Siaurusevičius, Bajorų kiemas, Vaida Visockytė, Viktorija Stonkutė, Oresta Aksamitauskaitė, a.a. Jurga Ivanauskaitė, Juozas Statkevičius, Marius Baginskas, Ramunė Mačiukūnienė, prezidentė Dalia Grybauskaitė, kiti. Pradėtas daryti spaudimas – minima – kaip kiti išvardinti kaltinamas Kauno prokuroras Darius Valkavičius – verčiama kreiptis į jį ar jo darbuotojus arba policiją kuri neva teikia pagalbą prekybos žmogumi atveju, parašyti kad negaliu pateikti kaltinimų prekyba žmogumi arba nusikaltimais kaltinamų žmonių grupei be advokato, kad nė vienas kaip susitarę nesuteikia būtinos advokato pagalbos, kad tą atsakė kaltinama Nemokama valstybinė teisinė pagalba, kad neturėdama teisininko – remiantis ankstesne patirtimi – negaliu pateikti kaltinimų nusikaltimą vykdančiai grupei. Verčiamai ateiti į biurą ,,Černiauskas ir partneriai,, ištisai minėtas – kaip ištisai bet kurią dieną ar panašiai – kaltinamas Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, greta Žaneta Birbilienė ir barmenas Jonas, kaip savadautojai, nešvariame versle, dar greta paminėta savadautoja Saulė, ištisai veikianti iki garsinio kalbėjimo tikrai ta pati ekstrasensė vakar ar užvakar pasakė, kad ji yra savadautoja Saulė, jeigu neapsirinku, advokatų biure ,,Černiauskas ir partneriai,, susitikimų kamabaryje ant stalo buvo padėtas skaičiuotuvas, kuriame buvo matyti nedidelis mygtukas kurio piešinys – Geltona saulė Raudoname fone, saulės spinduliai per visą foną, rašo ekstrasensė.

2018-12-09 13:26 žviegiant, rėkiant iš manęs, pjaunant, keliant stresą, verčiant ekstrasensei kuri apie save pasakė, kad yra savadautoja Saulė ir keliomis kitoms ar daugiau buvau priversta paskambinti advokatui kuris už jo nurodymą tokioje situacijoje tokiu būdu ir vertimą susisiekti iš karto – man turint nesusijusį tinkamą teisininką – būtų viešai apkaltintas – Jonas Vytautas Meilutis – telefonu nurodytu internete nekelia, skirtingai nei prieš kelias dienas, galbūt sužinota apie mano skundą, internete prie jo advokatų kontoros adreso rodoma, kad išsiregistravęs ar išregistruotas.

Toliau buvau priversta paskambinti advokatei Gylytei Masaitienei. Šios kaip daugumo kitų kuriems teko paskambinti pasakyta, kad mano atvejis yra baudžiamoji teisė, Kaune nelabai yra advokato kurį galėtų nurodyti, reikia ieškoti baudžiamosios teisės advokato, pati dirba su civiline. Papsiteiravus ar negalėtų nurodyti rekomenduoti, nurodė nukreipė į advokatą Vytenį Dziegoraitį Vilniuje. Šio pasakyta, kad užimtas, tai viena, jam reikalingi pinigai, jeigu gerai supratau, avansas, antra, rašo ekstrasensė.

Perkopijuoju laišką kuriuo buvau priversta kreiptis į advokatą:

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: vytenisdziegoraitis@gmail.com
data: 2018-12-09 16:43 tema: Dėl būtinos advokato pagalbos iš karto, ką tik kalbėjomės telefonu, į jus nukreipė advokatė Gylytė – Masaitienė, pasakėte paskambinti trečiadienį – ketvirtadienį. Prašau duoti atsakymą ar galite padėti kaip advokatas mano situacijoje kaip prašau.

Reikalinga pateikti kaltinimus prekyba zmogumi, del ilgalaikes labai sunkios neteisetos nusikalstamos veiklos, neteiseto nusikalstamo veikimo per ekstrasensu ir bioenergetiku grupes, kankinimo, isnaudojimo, bandymo nuzudyti, sekimo, valdymo, informacijos ir kreipimusi, laisku isgavinejimo, susidorojimo viesoje erdveje, be sekundes pertraukos garsinio veikimo ekstrasensais paskutinius nepilnus 8 metus – kankinimo ir susidorojimo per tai, del bioenergetiku neteiseto nusikalstamo veikimo, galimo bandymo nuzudyti, veikimo kankinimu skausmu siekiant priversti padaryti kas sakoma arba del paties kankinimo, teiktini kaltinimai del galimo savadavimo, organu ir funkciju bei samones labai stipraus veikimo diena nakti, daugybe kaltinimu, dabar negaliu ju pateikti – pirma reikia nutraukti ekstrasensu veikima, isviesinti, apsauga, kiek atsigauti, turi tikti advokatas, reikalinga specialistai, kt.

Reikalinga pateikti oficialius kaltinimus visiems iki vieno asmenims, imonems, organizacijoms, institucijoms, bet kuriam uzsimintam, nors karta ivardintam, kurie nurodomi nuo puslapio atidarymo iki dabartiniu priverstu tekstu:

www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

Nezinau kam butu teikiami kaltinimai per jus jusu kabinete surasant kaltinimus po nurodytu sarasu asmenu ir organizaciju, imoniu, instituciju – kaltinama VSD, STT, Lietuvos generaline prokuratura buves ir esamas prokuroras Evaldas Pasilis, Kauno prokuratura Darius Valkavicius, Valstybes vadovybes saugumo grupe, nepamenu tikslaus pavadinimo, regis vadovas Stukas, bet nesu tikra, policija Kaune ir Vilniuje, Kauno miesto savivaldybe, Kauno meras Visvaldas Matijosaitis, visos ministerijos ypac Vidaus reikalu ir Sveikatos.

Kitas dalykas – priversta ekstrasensu ir situacijos, nepakeliamo veikimo ir situacijos – keli metai atgal nurodytiems esu pateikusi kaltinimus pati – po to buvau tasoma, grasinama, daromas spaudimas, nezmoniskai kankinama, dorojama, traukta informacija dideliais kiekiais, vazineta I namus, uzpulta, grasinta susidoroti psichiatrais, kt

Turiu buti nuo to apsaugota pateikusi kaltinimus per jus advokate – turi buti kazkoks metodas.

Toliau, pries kelias dienas atleido kaltinama nusikaltimo vykdymu imone Charlie, Amber food, kaltinimai visiems savininkams, vadovams ir darbuotojams – imoneje dirbau 5.5 metu, dabar likau bedarbe, be jokiu lesu, ekstrasensu vardinamos imones kuriose bandyciau darbintis, ka man daryti – minima Cili pica, Delano Can can pica, Presto, Makaronu patiekalai Paslepti receptai, Pica Jazz, daug kitu, visos Laisves al ir Senamiesty Kaune, London Grill. Negaliu darbintis nenutraukus minimo veikimo, neisviesinus, bet neturiu jokiu lesu pragyvenimui, patiriu spaudima labai dideli, kitas dalykas visi isvardinti gauna viesus kaltinimus, ju atzvilgiu daromas spaudimas, kreipiama.

Pateikus visiems iki vieno kaltinimus ir teise uztikrinus kad nebusiu tasoma policijos prokuraturu kitu instituciju – ta pacia diena – reikia butina mano situacija paviesinti per tai dengiancia kaltinama asmeniskai Lietuvos zurnalistu sajunga kaltinama vadova Dainiu Radzeviciu, pagrindines redakcijas kuriu visi vadovai kaltinami – dengimu nusikaltimo, nepraleidimu informacijos gyvybiskai svarbios skundo, galimos sasajomis, nusikaltimo vykdumu.

Kaltinimai del 32 metai prekybos zmogumi, neteiseto nusikalstamo veikimo sunkaus ivairaus, isnaudojimo, kruvos nusikaltimu, del is ju paskutiniu 8 metu veikimo garsiniu budu be sekundes pertraukos kruva ekstrasensu ir bioenergetiku nezmoniskai kankinant, isnaudojant, kaltinimai bandymu nuzudyti, susidorojimu.

Kaltinu bandymu nuzudyti ir del kruvos kraupiu grasinimu: nusaus, nudurs, susprogdins, nunuodys, palaidos gyva, kremuos gyva, nuzudys nakti per bioenergetikus, aplies siera, sulauzys stubura kojas, partrenks einancia per gatve, pagrobs, isprievartaus, isims kiausialastes, isves is sallies pakeistu veidu su ekstrasensu daliniu suvaidine mano laidotuves palaidoje vietoje manes kita moteri, kt

Kaltinimai ir mano paciai mama laikytai, gali buti ji ne biologine bet to nepripazins, kaltinimai prekyba manimi isnaudojimu visa gyvenima, bandymu nuzudyti, bendrininkavimu. Gali buti ji gyveno su manimi keisdamasi su kitomis i ja panasiomis moterimis – visoms kaltinimai, jos turi buti nustatytos, ju galio buti apie 10 daugiau maziau.

Yra itarimai del tevu laikyto, kuris mire prie 10 metu. Ekstrasensu teigimu, galejo likti gyvas patekti pas nusikaltima vykdancius, buti perkeistas isore, nuo ju priklausomas – tai reikalinga paviesinti, patvirtinti arba paneigti, sito zmogaus atveju kaltinimai kaip mano atveju bet nelygintinai sunkesni, gali buti jog tokiu zmoniu buvo keli daugiau.

Mano mama laikytai butu teikiami kaltinimai, galbut butu suimta, bet vis tiek dar vienas dalykas prasymas teisininkui, pasirupinti jai priteisti les pragyvenimui normalaus dydzio pensija kurios uztektu pragyvenimui skirtingai nei dabar – tas pats kalbant apie mano laikyta tevu jeigu butu gyvas – greta butina apsauga nuo ekstrasensu ir kitu, fizine. Neatmetu kad savo mama laikyta galiu paprasyti suimti uz bendrininkavima saltakraujiska nusikaltimui.

Dar karta pasikartojant – reikalinga visiems pateikti kaltinimus teise jusu kabinete tai jums suforminant tinkamai ir kad buciau apsaugota po to nuo mineto tasymo arba grasinimu sudoroti psichiatrais kaip psichiskai nesveika galimai, greta ta pacia diena paviesinti pareikalauti paviesinti mano sitaucija tai dengiancia LZS ir redakcijas, ne per zurnalistus kuriu buvau kuriais buvau terorizuojama, bet atsakinga asmeni, greta turi buti nutraukatas veikimas ekstrasensais ir bioeneregtikais, man butina apsauga nuo ju ir galimo fizinio susidorojimo, greta turi buti priteistos is karto lesos pragyvenimui, pateikta kaltinimai mama laikytai ir atsakyta viesai del tevu laikyto, kt. Turi buti paviesinta apie mano situacija ir pateikti viesi kaltinimai visiems.

Prasau atsakyti ar galite visa tai kaip advokate padaryti is karto nedelsiant, ir kaina viso darbo su paviesinimu per LZS ar redakcijas apie mano dengiama situacija, iki nutraukimo nusikaltimo, kt mineta – kaip tai vertintumete pinigais – atsiskaityciau po isviesinimo apie mano situacija per tai dengiancia ziniasklaida atsakingo asmens, paviesinus arba ir greta to nutraukus nusikaltima neteiseta veikima.

Absoliuta Lukaite

Tel. 865605925

absoliuta.andzelika@gmail.com

… … …

Advokato Vytenio Dziegoraičio pasakyta paskambinti trečiadienį – ketvirtadienį.

Po šito ekstrasensių buvau priversta dar kartą susisiekti su www.advocokaunas.lt Pastebėtina, advokatų biuras savo puslapio reklamai naudoja Kauno Soboro nuotrauką, anksčiau ekstrasensų veikta įdėti skelbimą apie mano situaciją, pagalbos prašymą su kvietimu susitikti Kauno Sobore.

Kauno advokatai yra advokatų „Gustaičio, Pesenkos, Sirvydžio, Vaicekausko ir partnerių“ kontora, rašoma jų puslapyje.

,,Mes jau kalbėjomės, nieko negaliu jums padėti,, atsakė vienas – nežinau kuris – atsiliepęs biuro advokatų. Pasiteiravus su kuriuo kalbu neatsakė, pasiteiravus ar negalėtų priimti kitas jų advokatų biuro teisininkas, buvo pasakyta ,,bandykite skambinti,,.

Ekstrasensių versta paskambinti į advokų biurus, kurie nurodomi suvedus į google ,,Teisinės paslaugos visą parą – Kaunas,,.

www.advokataikaune.eu vėlgi puslapyje internete naudojamas bažnyčios kurioje teko lankytis ekstrasensų veikimo pradžioje atvaizdas, nepamenu bažnyčios pavadinimo, nesenai statyta, palyginti.

,,Jau skambinote ponia, su civilėm bylom dirbu, su baudžiamosiom bylom nedirbam,, atsakė atsiliepęs.

Dlaw.lt – ekstrasensų – atkreipta į pastebėjimą kurį žymi advokatų biuras ,,Nesvarbu kur jūs gyvenate,,. Jeigu neklystu, po kurio laiko pavykus prisiskambinti – pradžioje nekėlė – pasakyta, kad negali apsiimti. Dabar radau kituose užrašų puslapiuose pasižymėtus perskambinusio advokato atsakymą, dėl situacijos netinkamai pasižymėjau, negaliu tinkamai pacituoti. Atsakyta, jeigu gerai įskaitau, kad mano atveju labai daug darbo ar labai užsiėmęs, rimtas darbas, lyg ir buvo pastebetė kad reikalinga pamatyti dokumentus, kad jų nemačius negali atsakyti – ar apskritai, ar kalbant apie užmokestį už darbą, rašo ekstrasensė.

Intra Legem teisinių paslaugų kontora žymima ,,teisinės paslaugos visą parą,,. Nekėlė, palikau žinutę po autoatsakiklio.

Ekstrasensų nurodyta surinkti ieškoti gerasadvokatas.lt

Paskambinau į Dariaus Ališausko kontorą. ,,Ne, baudžiamąja aš neužsiimu,, ir numetė telefoną.

www.gerasadvokatas.info advokato Vidmanto Baumilos pradžioje nekelta, gerokai – gal į dienos pabaigą – perskambinta. Kaip rašiau, galbūt tikintis kad bandysiu iš kažkur skolintis pinigų, kaip kad paskutiniu metu minima ekstrasensų, šito advokato pasakyta, kad jokių problemų pateikti kaltinimus – kaip mano sakoma – bet toks darbas pas jį kainuoja 3000 eurų ar su gretimais kitais gali – pradžiai – siekti iki 6000 eurų, gali tekti pakartoti skundą.

Kaltinimai bet kuriam minimam asmeniui, advokatui su kuriuo buvau priversta susisieki, bet šito minimo asmens dar pasakyta įžeidimas ar su mintimi ,,Ar aš nesu invalidė ar neturiu invalidumo?,,

Vidamanto Baumilos pasakyta, kad Lietuvoje nė vienas advokatas neišspręstų mano problemos situacijos jeigu jam sumokėtų 100 tūkst. eurų.

Pastebėta, versta pastebėti, advokato Vidmanto Baumilos balsas labai panašus į mano mama laikytos Dijanos Lukienės brolio Zenono Norvaišos, kuris kaltinamas visą gyvenimą žinojęs ir dalyvavęs nusikaltimuose mano ir mano laikyto tėvu atžvilgiu.

Advokatė Ramunė Snarskytė atsakė, kad ,,ko gero sunku, nesiimčiau tokio reikalo, reikalas ne toks paprastas, pabandykite pasieškoti internete, daug kompanijų,,.

Ekstrasensių versta skambinti toliau.

Veiron.lt nurodoma baudžiamąja teise užsiimantis Linas Žalnieriūnas, dirbantis – ekstrasensų pastebėta – Lukiškių g. 5, Vilniuje, verslo centre ,,Muliena,,

Kaip iki tol skambinti susidarė įspūdis susijęs žinantis, advokatas apsimetė nesuprantantis ką reiškia ekstrasensai, kurie prie manęs prisijungę. Advokatas iš savęs bendravimu pasirodė panašus į vieną įtartiną Charlie man dirbant aptarnauti tektą klientą vyrą – bendravimo maniera ar tonu ar kaip pasakyti, iš savęs, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų teigta, kad tai bendra nusikaltimą vykdanti ar susijusi grupė, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensių darytas nepakeliamas spaudimas, be sekundės rėkta, žviegta, iš manęs, ,,kalbėta,, rėkiant iš manęs, veikta savijauta, kad būtų negera, pjauta, versta skambinti toliau.

Ekstrasensės versta nuvažiuoti į Laisvės al. ir Senamiestį bei pereiti su klausimu dėl mano situacijos visas iki vienos advokatų kontoras, notariatus.

Ekstrasensių versta suvesti į google ,,Baudžiamoji teisė Kaune,,

Advokatė Jūratė Kelpšaitė atsakė, kad nedirba su tokiomis bylomis.

Net nepasiteiravau advokatės – atsiliepusios – vardo pavardės, nuo nuovargio, intensyvaus nepakeliamo veikimo. Advokatų kontoros Teisės riba advokatės buvo atsakyta, kad ji pati dirba su civilinėmis bylomis, o kolegė dirba ir su baudžiamąja teise, bet dabar užimta ir negalės padėti, vis dėlto sutarėme, kad atsiųsiu jai emeilą su konkrečiu situacijos aprašu, advokatė atsakyta, kad kaltinimų pateikimas galėtų kainuoti kelis šimtus eurų, būtų galima susitikti rytoj, rašo ekstrasensė.

Perdedu nukopijuotą advokatų kontorai išsiųstą laišką:

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: info@teisesriba.lt
data: 2018-12-09 15:41 tema: Del skubios advokato pagalbos – paslaugu Kauno mieste, nelelsiant, valandu laike. Pries 10 min kalbejomes telefonu, sutareme, kad parasyiu i emeila nurodydama jusu prasoma informacija.

Del skubios advokato pagalbos – paslaugu Kauno mieste, nelelsiant, valandu laike. Pries 10 min kalbejomes telefonu, sutareme, kad parasyiu i emeila nurodydama jusu prasoma informacija.

Kreipiuosi i advokatu kontora Teises riba priversta. Man butina skubi advokato pagalba valandu laike. 

Reikalinga pateikti kaltinimus prekyba zmogumi, del ilgalaikes labai sunkios neteisetos nusikalstamos veiklos, neteiseto nusikalstamo veikimo per ekstrasensu ir bioenergetiku grupes, kankinimo, isnaudojimo, bandymo nuzudyti, sekimo, valdymo, informacijos ir kreipimusi, laisku isgavinejimo, susidorojimo viesoje erdveje, be sekundes pertraukos garsinio veikimo ekstrasensais paskutinius nepilnus 8 metus – kankinimo ir susidorojimo per tai, del bioenergetiku neteiseto nusikalstamo veikimo, galimo bandymo nuzudyti, veikimo kankinimu skausmu siekiant priversti padaryti kas sakoma arba del paties kankinimo, teiktini kaltinimai del galimo savadavimo, organu ir funkciju bei samones labai stipraus veikimo diena nakti, daugybe kaltinimu, dabar negaliu ju pateikti – pirma reikia nutraukti ekstrasensu veikima, isviesinti, apsauga, kiek atsigauti, turi tikti advokatas, reikalinga specialistai, kt.

Reikalinga pateikti oficialius kaltinimus visiems iki vieno asmenims, imonems, organizacijoms, institucijoms, bet kuriam uzsimintam, nors karta ivardintam, kurie nurodomi nuo puslapio atidarymo iki dabartiniu priverstu tekstu:

www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

Nezinau kam butu teikiami kaltinimai per jus jusu kabinete surasant kaltinimus po nurodytu sarasu asmenu ir organizaciju, imoniu, instituciju – kaltinama VSD, STT, Lietuvos generaline prokuratura buves ir esamas prokuroras Evaldas Pasilis, Kauno prokuratura Darius Valkavicius, Valstybes vadovybes saugumo grupe, nepamenu tikslaus pavadinimo, regis vadovas Stukas, bet nesu tikra, policija Kaune ir Vilniuje, Kauno miesto savivaldybe, Kauno meras Visvaldas Matijosaitis, visos ministerijos ypac Vidaus reikalu ir Sveikatos.

Kitas dalykas – priversta ekstrasensu ir situacijos, nepakeliamo veikimo ir situacijos – keli metai atgal nurodytiems esu pateikusi kaltinimus pati – po to buvau tasoma, grasinama, daromas spaudimas, nezmoniskai kankinama, dorojama, traukta informacija dideliais kiekiais, vazineta I namus, uzpulta, grasinta susidoroti psichiatrais, kt

Turiu buti nuo to apsaugota pateikusi kaltinimus per jus advokate – turi buti kazkoks metodas.

Toliau, pries kelias dienas atleido kaltinama nusikaltimo vykdymu imone Charlie, Amber food, kaltinimai visiems savininkams, vadovams ir darbuotojams – imoneje dirbau 5.5 metu, dabar likau bedarbe, be jokiu lesu, ekstrasensu vardinamos imones kuriose bandyciau darbintis, ka man daryti – minima Cili pica, Delano Can can pica, Presto, Makaronu patiekalai Paslepti receptai, Pica Jazz, daug kitu, visos Laisves al ir Senamiesty Kaune, London Grill. Negaliu darbintis nenutraukus minimo veikimo, neisviesinus, bet neturiu jokiu lesu pragyvenimui, patiriu spaudima labai dideli, kitas dalykas visi isvardinti gauna viesus kaltinimus, ju atzvilgiu daromas spaudimas, kreipiama.

Pateikus visiems iki vieno kaltinimus ir teise uztikrinus kad nebusiu tasoma policijos prokuraturu kitu instituciju – ta pacia diena – reikia butina mano situacija paviesinti per tai dengiancia kaltinama asmeniskai Lietuvos zurnalistu sajunga kaltinama vadova Dainiu Radzeviciu, pagrindines redakcijas kuriu visi vadovai kaltinami – dengimu nusikaltimo, nepraleidimu informacijos gyvybiskai svarbios skundo, galimos sasajomis, nusikaltimo vykdumu.

Kaltinimai del 32 metai prekybos zmogumi, neteiseto nusikalstamo veikimo sunkaus ivairaus, isnaudojimo, kruvos nusikaltimu, del is ju paskutiniu 8 metu veikimo garsiniu budu be sekundes pertraukos kruva ekstrasensu ir bioenergetiku nezmoniskai kankinant, isnaudojant, kaltinimai bandymu nuzudyti, susidorojimu. 

Kaltinu bandymu nuzudyti ir del kruvos kraupiu grasinimu: nusaus, nudurs, susprogdins, nunuodys, palaidos gyva, kremuos gyva, nuzudys nakti per bioenergetikus, aplies siera, sulauzys stubura kojas, partrenks einancia per gatve, pagrobs, isprievartaus, isims kiausialastes, isves is sallies pakeistu veidu su ekstrasensu daliniu suvaidine mano laidotuves palaidoje vietoje manes kita moteri, kt

Kaltinimai ir mano paciai mama laikytai, gali buti ji ne biologine bet to nepripazins, kaltinimai prekyba manimi isnaudojimu visa gyvenima, bandymu nuzudyti, bendrininkavimu. Gali buti ji gyveno su manimi keisdamasi su kitomis i ja panasiomis moterimis – visoms kaltinimai, jos turi buti nustatytos, ju galio buti apie 10 daugiau maziau.

Yra itarimai del tevu laikyto, kuris mire prie 10 metu. Ekstrasensu teigimu, galejo likti gyvas patekti pas nusikaltima vykdancius, buti perkeistas isore, nuo ju priklausomas – tai reikalinga paviesinti, patvirtinti arba paneigti, sito zmogaus atveju kaltinimai kaip mano atveju bet nelygintinai sunkesni, gali buti jog tokiu zmoniu buvo keli daugiau.

Mano mama laikytai butu teikiami kaltinimai, galbut butu suimta, bet vis tiek dar vienas dalykas prasymas teisininkui, pasirupinti jai priteisti les pragyvenimui normalaus dydzio pensija kurios uztektu pragyvenimui skirtingai nei dabar – tas pats kalbant apie mano laikyta tevu jeigu butu gyvas – greta butina apsauga nuo ekstrasensu ir kitu, fizine. Neatmetu kad savo mama laikyta galiu paprasyti suimti uz bendrininkavima saltakraujiska nusikaltimui.

Dar karta pasikartojant – reikalinga visiems pateikti kaltinimus teise jusu kabinete tai jums suforminant tinkamai ir kad buciau apsaugota po to nuo mineto tasymo arba grasinimu sudoroti psichiatrais kaip psichiskai nesveika galimai, greta ta pacia diena paviesinti pareikalauti paviesinti mano sitaucija tai dengiancia LZS ir redakcijas, ne per zurnalistus kuriu buvau kuriais buvau terorizuojama, bet atsakinga asmeni, greta turi buti nutraukatas veikimas ekstrasensais ir bioeneregtikais, man butina apsauga nuo ju ir galimo fizinio susidorojimo, greta turi buti priteistos is karto lesos pragyvenimui, pateikta kaltinimai mama laikytai ir atsakyta viesai del tevu laikyto, kt. Turi buti paviesinta apie mano situacija ir pateikti viesi kaltinimai visiems. 

Prasau atsakyti ar galite visa tai kaip advokate padaryti is karto nedelsiant, ir kaina viso darbo su paviesinimu per LZS ar redakcijas apie mano dengiama situacija, iki nutraukimo nusikaltimo, kt mineta – kaip tai vertintumete pinigais – atsiskaityciau po isviesinimo apie mano situacija per tai dengiancia ziniasklaida atsakingo asmens, paviesinus arba ir greta to nutraukus nusikaltima neteiseta veikima.

Absoliuta Lukaite

Tel. 865605925

absoliuta.andzelika@gmail.com

Advokatų atsakymas:

Teises Riba <info@teisesriba.lt> kam: Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com>
data: 2018-12-09 19:18 tema: Re: Del skubios advokato pagalbos – paslaugu Kauno mieste, nelelsiant, valandu laike. Pries 10 min kalbejomes telefonu, sutareme, kad parasyiu i emeila nurodydama jusu prasoma informacija.

Labas vakaras,

Apgailestaujame, tačiau negalėsime Jums padėti.

Sėkmės
Sent from my iPhone

… … …

Pastebėta, kad advokatė iš Teisės ribos – jai buvo verčiama perskambinti išsiuntus el.laišką pasakyti, kad išsiųstas, jeigu neklystu – atsakė, kad rytoj bus užimta, neturės galimybių pasižiūrėti, bet laiškas atsakymas el. paštu atėjo netrukus, rašo ekstrasensė.

… … …

Man ištisai veikiama spaudimu skausmu galva per bioenergetikus, rašo ekstrasensė.

… … …

Dariusių spaudimą ekstrasensių liepta paskambinti kaltinamam advokatui Georgijui Zavtrakovui. Atsakyta, kad kalba Andrejus Zavtrakovas, jeigu gerai pamenu vardą. Šio pasakyta perskambinti rytoj po pietų. Dėl labai sunkios užimtos dienos veikimo tai pamiršusi nepadariau, perskambinau verčiama ekstrasensų šiandien 2018-12-11. Atsakyta kad apsiimti mano atvejo negali yra užimtas visą šių metų gruodžio mėnesį ir dar kitų metų pusmetį turi darbo, jeigu nemaišau advokatų atsakymų, rašo ekstrasensė.

… … …

17 valandą, grįžtant į anas dienas, ekstrasensių žviegta iš manęs kad skambinčiau advokatams kurie nurodomi toliau. Jaučiausi lyg dalinai atjungta sąmone, buvo bioenergetikų spaudžiama galva, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų žviegta iš manęs, verčiant atvažiuoti į Kauno miesto Senamiestį – Laisvės al. , be sekundės pertraukos rėkta iš manęs ekstrasenei man savęs nejaučiant ir negirdint, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų žviegta iki internete pagal jų paliepimą prieita prie advokatės Kristinos Česnauskienės, kuri dirba Kauno mieste, Miško g.30. Advokatės atsakyta ,,serga pati, serga mama, dėl šeimyninių aplinkybių negali apsiimti,,.

Ekstrasensų nustota žviegti atkreipus į netoli advokatės Kristinos Česnauskienės – ar po jos advokatų biuro informacija – patalpintą laidojimo paslaugas teikiančią įmonę ,,Juodoji orchidėja,, , sakoma įdėti šitos įmonės puslapio nuorodą.

Daug kartų buvo pateikti kaltinimai bandymu ir grasinimais nužudyti vienokiu ar kitokiu būdu, rašo ekstrasensė.

Dar kartą visiems iki vieno pateikiu tokius kaltinimus, rašo už mane ekstrasensė.

Juodoji orchidėja arba http://www.varenoslaidojimonamai.lt/

Ekstrasensų – nustojus iš manęs žviegti – pasakyta šiuose užrašuose nurodyti šitų laidojimo namų pavadinimus, nuorodą, savininko vardą pavardę ir kitas detales, kurias galiu laikyti grasinimu mane nužudyti visą gyvenimą mane veikiančiai grupei.

UAB Juodoji orchidėja

Kontaktinis numeris 8–687 46033, el. paštas: valentinaskurilovas@gmail.com

J.Basanavičiaus g.37 Varėna 65205

Laidojimo namų pavadinimas, tiksliau įmonės pavadinimas, Juodoji orchidėja, ekstrasensų susietas su mano patirtu nusikaltimu ir Tom Ford Black Orchid kvepalais.

Gyvenimo neturėsiu, matau tik dar labiau sunkią ir blogesnę situaciją ateityje kuri tęsis ilgus metus, jeigu liksiu gyva, rašo mano mintis ekstrasensė.

Minimų kvepalų Tom Ford Blac Orchid sau pati niekada gyvenime nenusirinkčiau – jie kitokiam žmogui nei aš, kitokiai moteriai, rašo mano mintis ekstrasensė.

Viena, minimi kvepalai – Juoda orchidėja – žymi nusikaltimą, kita, kaip parašyta, jie kitokiai moteriai, per daug atvira, per daug stipru, žmogui kitokiam, kitokios išorės, iš savęs kitokiam, galbūt tada kai žmogaus išorė vadinama ar pateikiama kaip žodis seksualu, rašo mano mintis ekstrasensė. Ekstrasensų teigimu, šie kvepalai kalba apie kitos odos spalvos žmones, rašo ekstrasensė. Mano atveju – dar kartą pasikartoju, gyvenimo neturėsiu, sąlygų tiek atsigauti, pasveikti ir susitvarkyti bei finansinių sąlygų ir ramybės neturėsiu – kvepalus matau santūresnius, santūrius, klasikinius, labai kitokius, rašo už mane mano mintis ekstrasensė. Tai turi būti Chanel 5 arba kiti man suprantami moteriški kvepalai.

Ekstrasensų veikiama galva ir veidas, prie nosies iš kairės pusės – aptindyta, veikiama skausmu, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų grasinta, kad kai man bus 37 – laidojimo namų įmonė nurodoma priklausanti bendrovei Juodoji orchidėja, kuri registruota ir nurodoma J.Basanavičiaus g.37 – mirsiu, vis tiek nužudys, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų pastebėta rodomos laidojimo salės ir kėdės uždarose patalpose sustatytos apie karstus, esą susirinktų visi daug visą gyvenimą mane pjovusių išnaudojusių žmonių, palaidotų kaip nusižudžiusią ar palaidotų gyvą atjungta sąmone, rašo ekstrasensė minėtus grasinimus.

Ekstrasensų verčiama pastebėti gatvę kurioje randasi įmonė Juoda orchidėja – mokykla kurią baigiau – vėl verčiama parašyti pastebėti jos pavadinimą, rašo ekstrasensė. Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla. Ekstrasensų grasinta, kad iki laidotuvių – mano laidotuvių – siektų visa grupė, kuri vykdė nusikaltimą, taip pat ir mokyklos kurią priversta įvardinti kolektyvas, baigę, pedagogai, vadovai, rašo ekstrasensė.

Maudimu, aptindymu stipriai veikiama galva, rašo ekstrasensė.

Dar kartą pastebėtinas įmonės vadovas Valentinas Kurilovas, UAB Juodoji orchidėja.

Ekstrasensų bioenergetikų keliamas jausmas lyg būtų bandoma įrėmus pirštą išklibinti išlaužti kairės pusės viršuje esantį dantį, rašo ekstrasensė.

Grįžtant, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų žviegta iš manęs iki atsiverčiau Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus puslapį internete.

Paminėtas teatro režisierius Eimuntas Nekrošius, kurį sumaišiau su advokatų grupės vadovu Vytautu Nekrošiumi, kuris kaltinamas kaip ir minimas režisierius.Įsivedusi į google Eimunto Nekrošiaus vardą pavardę supratau apsirikimą. Tik dabar – nežiūriu žinių – sužinojau apie teatro režisieriaus mirtį, rašo ekstrasensė. Labai gaila, niekada neturėjau sąlygų – tinkamų sąlygų, galėdama būčiau atėjusi pasižiūrėti į visus pagrindinius šito asmens spektaklius, rašo ekstrasensė.

Kaltinamas advokatas Vytautas Nekrošius neįdėjęs savo mobilaus telefono, o į laiškus neatsako, rašo ekstrasensė.

Man ištisai eina skrepliai iš gerklės, veikiant bioenergetikams, rašo ekstrasensė. Skausmu, maudimu, aptindymu, veikiama galva, rašo ekstrasensė. Dar kairėje pusėje viršuje lyg kas stumtų laužtų vieną iš dantų, rašo ekstrasensė.

Nuo ekstrasensų rėkimo iš manęs nieko nebejaučiau, nebemačiau, buvo atjungta sąmonė, rašo ekstrasensė veikiant galvą ir smilkinį bioenergetikui, rašo ekstrasensė.

Tada kurį laiką žiūrėjau – atjungta – kur randasi Lietuvos teisininkų draugija Kaune. Rašoma Donelaičio g. 6. Nurodomas paprastas telefono numeris, dabartinė vadovė Kristina Imbrasienė. Nežinau, kurį laiką atjungta sąmone ieškojau – rėkiant iš manęs ekstrasensams – kur šitos teisininkų draugijos būstinė, bandžiau prisiskambinti, paaiškėjo, kad telefonas nebeveikia. Surinkus vadovo nurodomą telefoną pakėlė kaltinamas Vygaudas Molis, buvęs vadovas, nurodė, kad dabartinė vadovė Kristina Imbrasienė.

Ekstrasensų darytas spaudimas atvažiuoti iki Kauno apylinkės teismo kur dirba Kristina Imbrasienė, versta kitą rytą 8 valandą būti vietoje, sakyta, kad būtų galima jos palaukti ateinančios į darbą ir sustabdžius minutėlei pasikalbėti – paprašyti priėmimo dėl savo situacijos, rašo ekstrasensė.

Minėtas Kauno centre dirbantis advokatas Pūkas, kuris daug kartų buvo nurodytas ekstrasensų, pateikti kaltinimai. Versta į jį kreiptis.

Kristinos Imbrasienės išorė ekstrasensų – pažymėta – panaši į Lauros Imbrasienės ir Žanetos Birbilienės bei dar vienos moters panašios į Žanetą Birbilienę, nenormaliai tai žymėta rėkiant iš manęs ekstrasensams iki sąmonės atėmimo, rašo ekstrasensė. Klausta, darytas spaudimas, žymėta, kaip man mano išorės ir Žanetos Birbilienės moterų ar jos išorės skirtumai, kaip jausčiausi su Kristina Imbrasiene ar priversta kaip pas minimą kreiptis į advokatą Pūką, rašo ekstrasensė.

Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyrius nepateikia jokių telefonų – nei vadovo, nei jį keičiančio atsakingo, tik el.paštą kuriuo niekas neatsako.

Ekstrasensams žviegiant verčiant dar kartą užsukau į Lietuvos teisininkų draugijos puslapį.

Maišau dvi organizacijas, abejoms kaltinimai.

Lietuvos teisininkų draugija Kauno skyrius http://www.ltdkaunas.lt/

Lietuvos teisininku draugija http://ltdraugija.lt/

Pirmojoje žymimoje žviegiant iš manęs ekstrasensams pasakyta susisiekti naujienų tekste ,, LTD Kauno skyrius kviečia pasitikti šventes miuzikle „Čikaga“,, nurodytais kontaktais evelina.grigaite@gmail.com , tel.8-690-58199.

Priversta į nurodytus kreiptis laiškus. Evelina Grigaitė teigė nesanti atsakinga, nenorėjo nurodyti jokių telefono numerių, pasakė internete susirasti Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus sekretorės Aušros ar Viktorijos telefoną. Duoti suteikti sekretorės telefono ji negalinti.

Aušra Starkutė – Šyvokiene radau per internete nurodomą advokatų kontorą Viliušis ir Astromskis, susisiekus su advokatu Rinaldu Viliušium.

Pirmiausia A.S. Šyvokienės nukreipta į Egidijų Joną Grigaravičių, kuris jeigu neklystu šeimyniniais ryšiais susijęs su aukštu Kauno pareigūnu. Pareigūnas kaltinamas. Minimas advokatas atsakė kad visą gruodį yra užimtas ir neapsiims, padėjo telefoną.

Laiškai:

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: ltdkaunoskyrius@gmail.com
data: 2018-12-09 20:31 tema: Man reikalingas advokatas Kauno mieste, skubiai. Prašau patarpininkauti randant galintį iš karto apsiimti.

Esu į jus kreipusis – negavau atsakymo. Patyriau nepakeliamą spaudimą į jus kreiptis dar kartą, galima sakyti, šitas laiškas jūsų atžvilgiu yra išgautas.

Man skubiai reikalingas galintis iš karto padėti mano situacijoje advokatas Kauno mieste. Prašau patarpininkauti randant ir padedant sutarti dėl būtinos teisininko pagalbos mano situacijoje, advokato.

Mano atveju reikalinga kelios advokato paslaugos iš karto.

Pirmiausia, prie manęs prijungta kaltinama prekyba žmogumi, neteisėtu nusikalstamu sunkiu veikimu ekstrasensų ir bioenergetikų grupė – iki šiandien nė viena institucija nesuteikė man pagalbos jokios, priešingai, kad tai būtų nutraukta. Reikalinga teisiniais metodais sutvarkyti neteisėtos nusikalstamos veiklos nutraukimą, pareikalauti visapusės apsaugos – nuo veikimo minimu metodu ir grasinimų susidoroti bet kokiu fiziniu būdu.

Reikalinga keliems šimtams asmenų, įmonių, organizacijų, atsakingų asmenų, beveik visoms pagrindinėms valstybinėms organizacijoms pateikti kaltinimus dėl mano atžvilgiu vykdomo nusikaltimo, nesuteiktos pagalbos, nusikaltimo dengimo, kitų dalykų. Oficialiai teise per advokatą. Greta to teise pasirūpinti, kad po pateiktų kaltinimų nebūtų tąsoma terorizuojama policijos ir aukštesnių institucijų, patyriau nepakeliamą spaudimą, grasinimus, susidorojimą, kt.

Lietuvos žurnalistų sąjunga, kuri kaltinama ir kaltinamas jos vadovas Dainius Radzevičius bei kaltinami pagrindinių Lietuvos redakcijų vadovai – sąsajomis, dengimu, skundo nepraleidimu – reikalinga remiantis teise pareikalauti ir išviešinti – kad tai padarytų atsakingas asmuo – apie mano situaciją, dengiamą ilgą laiką nusikaltimą, man būtiną pagalbą, kaltinimus, kt.

Yra dalykai dėl laikytų tėvais, kas yra labai rimta. Be šito esu atleista iš kaltinamos įmonės, likau bedarbė po 5,5 metų darbo kaltinamoje įmonėje – su daliniu galvoje ir tokioje situacijoje per sunku  nenoriu darbintis kol tai neišspręsta, iš kitos pusės labaio sudėtinga situacija: picerijos restoranai – gal 4,5 – į kuriuos bandyčiau darbintis yra įtariami, priėmę kaltinamų žmonių, kurie išėjo iš kaltinamos įmonės, kt. Man reikalinga lėšos pragyvenimui, vėliau teistis dėl rentos pragyvenimui. 

Prašau patarpininkauti randant advokatą kuris apsiima iš karto, pati vaikščioti po kontoras ar labai daug kalbėti telefonu tokioje situacijoje negaliu.

Taip pat prašau suteikti Kauno skyriaus vadovės Kristinos Imbrasienės mobilų telefoną. Jeigu ji asmeniškai negali padėti kaip advokatė, prašau padėti sutarti kad mane priimtų ir apsiimtų galintis iš karto padėti.

Apie mano situaciją daugiau parašyta priverstame atsidaryti puslapyje internete:

www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

Absoliuta Lukaitė Tel. 865605925, absoliuta.andzelikaetagmail.com

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: ausra@syvokiene.lt,
ltdkaunoskyrius@gmail.com
data: 2018-12-10 18:58 tema: Fwd: Man reikalingas advokatas Kauno mieste, skubiai. Prašau patarpininkauti randant galintį iš karto apsiimti.

Ką tik kalbėjomės telefonu, kreipiuosi į jus kaip į Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus sekretorę, jūsų telefoną davė internete kaip susijęs nurodomas advokatų kontoros Viliusis ir Astromskis vienas vadovų advokatas Rinaldas Viliušis, o į jus nukreipė Lietuvos teisininkų draugijos ko gero narė Evelina Grigaitė.

Dabar pabandysiu paskambinti jūsų pasakytu duotu advokato Egidijaus Grigaravičiaus telefonu, bet prašau turėti omenyje – jeigu jis negalėtų padėti – man skubiai būtinas – valandų laike, dabar iš karto – kitas advokatas ir jūsų pagalba reikalinga iki kol bus rastas kuris apsiima, sutvarkys kaip teisininkas kas būtina mano situacijoje, kaip prašoma.

Persiunčiu vakar Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus nurodytu jūsų interneteo puslapio kontaktuose emeilu išsiųstą laišką – pagalbos prašymą. Prašau padėti iš karto apsiimantį advokatą, kuris padėtų, padarytų kas būtina mano situacijoje iki nusikaltimo nutraukimo – situacijos išviešinimo – kitų būtinų tik per advokatą dalykų. 

Dėkoju,

Absoliuta Lukaitė

Tel. 865605925

absoliuta.andzelika@gmail.com

www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

ausra@syvokiene.lt kam: Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com>
data: 2018-12-11 09:42 tema: RE: Man reikalingas advokatas Kauno mieste, skubiai. Prašau patarpininkauti randant galintį iš karto apsiimti. siųsta iš: syvokiene.lt

Sveiki, Andželika,

Nesu baudžiamosios teisės specialistas ir neturiu galių priversti žmones imtis jūsų bylos.

Kiek turėjau žinių, kontaktų, jums padėjau, daugiau baudžiamosios teisės kontaktų, kuriems galėčiau paskambinti neturiu.

Internete radau kelis BT kontoras, skambinkite jiems, gal jie padės:

http://www.advokataikaunas.lt/teikiamos-paslaugos

https://www.prak.lt/?gclid=Cj0KCQiAurjgBRCqARIsAD09sg_YpFzzwxbAjPILt2Ik3BGrGYUW_4c3MD2B_nrhxt8jF7ViDoI5-SkaAj1qEALw_wcB

http://www.konsus.lt/baudziamoji-teise/

Bandykite dar kreiptis į pirminės teisinės pagalbos tarnybą, jei jūsų pajamos neleidžia, jie gali duoti valstybės finansuojamą pagalbą. Tik ten reikia būti atkakliai viską išsiaiškinti

http://kaunas.teisinepagalba.lt/

Pagarbiai,

Aušra Starkutė-Šyvokienė

Teisininkė / Duomenų apsaugos pareigūnas

Lawyer / Data Protection Officer

K.Donelaičio g. 24-1, Kaunas

+370-698-55369

El.paštas: ausra@syvokiene.lt

Konfidencialu! / Confidential!

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: ausra@syvokiene.lt
data: 2018-12-11 09:50 tema: Re: Man reikalingas advokatas Kauno mieste, skubiai. Prašau patarpininkauti randant galintį iš karto apsiimti.

Dėkoju už nuorodas, regis į visus esu kreipusis, visų atsisakyta apsiimti, o Valstybinė teisinė pagalba turi kaltinimus dėl nesuteiktos pagalbos. Dar kartą pabandysiu kreiptis į jūsų nurodytus.

Bet mano situacija labai sunki, labai labai rimta, gyvybiškai – galbūt jūsų vadovė Kristina Imbrasienė gali įpareigoti advokatą suteikti būtinąją pagalbą žmogui jeigu tokia situacija.

Labai prašau padėti – prašau padėti sutarti kad advokatas apsiimtų atlikti tai kas būtina gyvybiškai mano situacijoje.

A.A.Lukaitė

ausra@syvokiene.lt kam: Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com>
data: 2018-12-11 11:32 tema: RE: Man reikalingas advokatas Kauno mieste, skubiai. Prašau patarpininkauti randant galintį iš karto apsiimti. siųsta iš: syvokiene.lt

Noriu jus informuoti, kad mes esame asociacija į kurią stojame savanoriškai.

Suprantu, kad jums situacija sunki, tačiau supraskite ir mane bei pirmininkę, mes nieko priversti negalime.

Kreipkitės dar į advokatų asociaciją www. advokatura.lt.

Gal ten galės nukreipti

Pagarbiai,

Aušra Starkutė-Šyvokienė

Teisininkė / Duomenų apsaugos pareigūnas

Lawyer / Data Protection Officer

K.Donelaičio g. 24-1, Kaunas

+370-698-55369

El.paštas: ausra@syvokiene.lt

Konfidencialu! / Confidential!

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: ausra@syvokiene.lt
data: 2018-12-11 12:12 tema: Re: Man reikalingas advokatas Kauno mieste, skubiai. Prašau patarpininkauti randant galintį iš karto apsiimti.

www.advokatura.lt vadovas Ignas Vėgėlė yra gavęs nuo pradžių kaltinimus – viena, buvo nurodytas versta kreiptis kaltinamų asmenų, kita – vėliau atsisakė priimti, nes neva per daug užimtas. Darytas spaudimas kreiptis į jūsų nurodytą grupę advokatų, išgauti kreipimaisi, kreiptąsi gal į 300 advokatų iš jų grupės ir 4 kuriuos rekomendavo dėl mano situacijos administracijas. Nė vieni nepadėjo, visiems įtarimai žinant, susijus, beveik visų pasakyta, kad tai baudžiamoji teisė, keletas – vienas ar du – kurie kvietė susitikti – iš karto kaltinimai – susiję su nešvaria byla ir vienas ir kitas, telefono pokalbio metu pasirodė labai įtartina, būtų pateikti kaltinimai turint advokatą.

Neturėdama kitos išeities – man daužoma bionergetikų galva ir be sekundės pjaunama ekstrasensų – dar kartą jiems administracijai išsiųsiu laišką dėl savo situacijos būtinos pagalbos.

Gavau Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vadovo atsakymą dar regis sekmadienį, jo paties buvo pasakyta paskambinti antradienį.

Gvidas Gvidas <gvidas.raudondvaris@gmail.com> kam: Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com>,
lpkts@lpkts.lt,
sekretoriatas@lpkts.lt,
pktf@lpkts.lt,
tremtinys.lpkts@gmail.com,
rasa.duobaite@gmail.com,
vince.margeviciene@gmail.com,
zenonas.cerkauskas@gmail.com,
juozasy@gmail.com,
kalnikaiteloreta2@gmail.com,
pmusteikis@gmail.com,
r.tamosauskiene@gmail.com,
g.uogintas@gmail.com,
ona-aldona@hotmail.com,
e.stroncikas@gmail.com,
bakjura@gmail.com,
vaidas.banys@gmail.com,
algis.cepo@gmail.com,
vilhelm.haase@gmail.com,
povilasjaku86@gmail.com,
donjankauskas2016@gmail.com,
jovalerija@gmail.com,
a.kalesnikiene@hotmail.com,
kabirute09@gmail.com,
vytautas.pranciskus@gmail.com,
priman100@gmail.com,
arunas.barbsys@gmail.com,
rimantas.ausmanas@gmail.com,
a.blazys@elekta.lt,
juozas.g383@gmail.com,
genys.algirdas@gmail.com,
kelrodis@gmail.com,
petras.gva@gmail.com,
genovaije@gmail.com,
vytautas.juozapaitis@lrs.lt,
TIKASS1@yahoo.com,
audrakam@gmail.com,
reginakaz.56@gmail.com,
valentinas37@mail.ru,
jadvyga.korsakiene@gmail.com,
sermuksnelis@gmail.com,
azolas10@gmail.com,
manovas_@mail.ru,
raimondas.pankevicius@gmail.com,
puriene.j@gmail.com,
ezuolegele1@gmail.com,
andriusvysniauskas@gmail.com,
sungailavladas@gmail.com,
e.jurgis@gmail.com,
p.tomas.t@gmail.com,
vidanausediene.bs@gmail.com,
vaclovas.soc@gmail.com,
regina@gmail.com,
malinauskiene@gmail.com,
nijoleminciene@gmail.com,
marijad34@gmail.com,
kazlauskasrezmuziejus@gmail.com,
irenijussmidtas@walla.com,
lpkts.elektrenai@gmail.com,
juoz@delfi.lt,
vytautasgmz@gmail.com,
irina.tremtiniai@gmail.com,
mitkuviene.aldona@gmail.com,
nu33kite@yahoo.com,
jonas.slezevicius@gmail.com,
jonasauto@zebra.lt,
tremtiesdienorastis@gmail.com,
dalia.dyriene@gmail.com,
sadlauskienem@gmail.com,
lokenas@info.lt,
lpkts.marijampole@gmail.com,
vytasvys54@gmail.com,
vicemere@akmene.lt,
zita.burzaite@zebra.lt,
genovaite.magdalena@gmail.com,
a.sudavicius@pasvalys.lt,
sakalavicius@prienai.lt,
stase.janusoniene@radviliskis.lt,
dovile.lukminaite@gmail.com,
akazulenas@gmail.com,
rograzina@gmail.com,
maryte.jarosciuk@gmail.com,
uksiene@gmail.com,
vas.irena@gmail.com,
vertimupaslaugos@gmail.com,
a.stankus@svytis.lt,
algimantaschmieliauskas@gmail.com,
senelistrakai@gmail.com,
vbbaisogala3@gmail.com,
vladasiga@gmail.com,
monikapoce@gmail.com,
zrumai@zarasai.lt,
LPKTS.bustine@gmail.com,
tremtinys.redakcija@gmail.com
data: 2018-12-09 20:15 tema: RE: Galbūt Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga gali padėti paviešinti kaltinamos Lietuvos žurnalistų sąjungos, kaltinamo vadovo Dainiaus Radzevičiaus ir kaltinamų pagrindinių Lietuvos redakcijų vadovų dengiamą nusikaltimą – skundą – pagalbos p siųsta iš: gmail.com

Dainius Radzevičius nėra mūsų sąjungos narys, todėl dėl visų Jūsų prašomų veiksmų Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga susilaiko.

Pagarbiai

LPKTS Pirmininkas

Gvidas Rutkauskas

… … … … …

Ekstrasensių iš manęs žviegta kankinta žviegta nuo 6 ryto iki antros valandos nakties ir kasdieną kas kiek laiko – iki garsinio rėkimo, kalbėjimo, ištinio spaudimo, streso kėlimo, veikimo skausmu, rašo ekstrasensė.

2018-12-10 14:31

Apdujusi ir negalėdama pakelti veikimo skausmo pjovimo garsinio rėkimo kaip verčiama nuvažiavau iki Kauno centro.

Nepasižiūrėjau adreso, advokatės Eglės Grucytės kontora, 14 kab. Jeigu neklystu, užėjus į pastatą pasijaučiau nesaugiai, rašo ekstrasensė.

Netvirti laiptų turėklai, užlipus į antrą aukštą – tiek į kairę, tiek į dešinę – tamsu nors į akį durk, veda tokioje tamsoje du kooridoriai, nėjau, nes nenormalu, rašo ekstrasensė.

Nepasižiūrėjau adreso, regis greta yra ar buvo anksčiau kibininė, įėjus pro vartus, į vidinį kiemą, advokatų kontora. Viduje kiek palūkėjus atėjo – ekstrasensų žodžiais – raudonplaukė gal iki 30 ar 40 metų, pasakė, kad mano situacijos darbo atžvilgiu didelė apimtis, dabar negali priimti, kreiptis ar galės priimti po Naujų Metų, pasakyta, kad jų valandos darbo kaina 100 eurų, pasiteiravus gal būtų galima paskambinti užsiregistruoti rezervuoti laiką, atsakyta, kad paskambinčiau po Nuajų ir pasakys ar gali priimti.

Priėmusios – nepasakyta vardas pavardė, aš blogai jaučiausi – duota advokato vizitinė, Diana Višinskienė, Vilniaus g. 74 A. www.dvkontora.lt

Ekstrasensų pastebėta, kad ant regis tos pačios advokatų kontoros sienos iš kitos pusės pakabinta plakatas ar kažkas panašaus – antrankiai – ekstrasensų teigimu, aš esu suimta ekstrasensų, bet kitaip, rašo ekstrasensė.

Kauno apylinkės teismo informacijoje užrašytas teisininkės Kristinos Imbrasienės telefono numeris kuriuo paskambinus nekėlė, informacijos skyriaus darbuotojos pasakyta, kad į vidaus patalpas prie jos kabineto nepateksiu, nes tai uždara zona.

Buvau pjaunama garsiniu kalbėjimu, verčiama, daromas spaudimas, tąsoma iš vieno vietos kuri ekstrasensų nurodoma į kitą, rašo ekstrasensė.

Išlipus Kauno pilyje – nepasižiūrėjau adreso – kelios advokatų kontoros viename pastate: Adminbiuras; Respublikinis komercinio arbitražo teismas, nesu tikra dėl pavardžių ar užrašau teisingai, R. Janušytės ir A. Meiliukštienės advokatų kontora ,,Justicion,,; advokato E.Blažio kontora; advokatu kontora Vogulis ir partneriai.

Ekstrasensų bioenergetikų labai stipriai veikiama skausmu maudimu galva.

Įėjus į pastatą man negera. Pirmą kartą vos įėjusi išėjau, antrą kartą priėjau prie administratorės, ji nuvedė į kažkurio advokato kabinetą, šio – regis pilkais plaukais, galbūt kitataučio bruožų, akių – atsakyta ,,mes visi vien civilistai,,.

Ekstrasensų tik dabar pastebima, kad pastate įsikūręs padalinys Respublikinio komercinio arbitražo teismo, o ieškomas kaltinamas advokatų grupės vadovas Vytautas Nekrošius esą dirba Vilniaus padalinyje – užsukus į Kaune esantį padalinį būtų galima susižinoti jo telefoną, pasiteirauti dėl advokato paieškos – pagalbos, rašo ekstrasensė.

Verčiama ekstrasensės garsinio rėkimo mano balsu, pjovimo, spaudimo nuėjau iki Rotušės a. 11 kur įsikūrę advokatų kontora Černiauskas ir partneriai. Administratorė pasakė, kad minimas advokatas yra išvykęs ir iki vakaro negrįš, davė vizitinę, kad pasiskambinčiau.

Blogai jaučiausi, pavargusi, reikėjo pavalgyti – taip veikiama ekstrasensų – grįžau namo. Ekstrasensų verčiama tokiu pačiu metodu paskambinusi Gintarui Černiauskui jo pasakyta, kad mane iš karto priims jo jaunesnis kolega – jeigu neklystu dėl vardo pavardės – Artūras Andriukaitis. Pasakiau kad valandos laike atvažiuosiu, tai kaip visa buvo priverstinis susitikimas, rašo ekstrasensė.

Kaip rašyta, nežymint kitų iš karto byla dalykų, Artūras Andriukaitis pasakė, kad negalės man padėti, nes būtų ,,interesų konfliktas,, su ankstesniais klientais su kuriais yra pasirašęs sutartį, antra – darbo valanda 120 eurų – neišgalėsiu apmokėti.

Verčiama pjaunančios ekstrasensės perskambinau Gintarui Černiauskui, pasiteirauti ar atsakymas galutinis. Jo atsakyta, kad atsakymas pasakytas jo kolegos, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų verčiama tyčiojamąsi susirašyti visus nuo priversto atsidaryti puslapio internete suvardintus kaltinamus asmenis, institucijas, organizacijas, kt. Kad turėčiau sąrašą eidama pas advokatą.

Ekstrasensų žymima Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, vadovė kaltinama Gražina Ramanauskaitė Tiumenevienė, versta į ją dar kartą kreiptis. Primintas Visuomenės informavimo etikos komisijos vadovas kaltinamas Viktoras Popandopula. Be jau minėtos Lietuvos žurnalistų sąjungos, vadovo Dainiaus Radzevičiaus. Taip pat minėta Kauno skyrius LŽS, vadovas kaltinamas Vidas Mačiulis – pateikti jam kaltinimus, rašo ekstrasensė.

..

Priversta ekstrasensų kreipiausi į kaltinamą www.advokatura.lt

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: la@advokatura.lt,
ignas.vegele@advokatura.lt,
paulius.griciunas@advokatura.lt,
saule.bakse@advokatura.lt
data: 2018-12-11 12:27 tema: Dar kartą dėl Absoliutos Andželikos Lukaitės situacijos, nesuteikiamas baudžiamosios teisės advokatas gyvybiškai rimtoje situacijoje, kreipiuosi į jus priversta, į jus nukreipė Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus sekretorė Aušra Starkutė Šyvokienė – man gyvybiškai būtinas advokatas kuris iš karto suteiktų būtiną teisinę pagalbą siųsta iš: gmail.com

Dar kartą dėl Absoliutos Andželikos Lukaitės situacijos, nesuteikiamas baudžiamosios teisės advokatas gyvybiškai rimtoje situacijoje, kreipiuosi į jus priversta, į jus nukreipė Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus sekretorė Aušra Starkutė Šyvokienė – man gyvybiškai būtinas advokatas kuris iš karto suteiktų būtiną teisinę pagalbą.

Į jus buvo priversta kreiptis – jus nurodžius – kaltinamų asmenų, vadovui Ignui Vėgėlei kaltinimai dėl atsakytos pagalbos ir to paties kas rašoma, taip pat įtarimai kaltinimai visiems iki vieno kiek buvo kontaktų raštu ar telefonu – buvau priversta kreiptis. 

Man reikalingas su baudžiamąja teise dirbantis, mano situacijoje nesusijęs advokatas skubiai būtinąjai teisinei pagalbai kelių valandų laike.

Būtina įpareigoti teise kaltinamą Lietuvos žurnalistų sąjungą kaltinamą Dainių Radzevičių ir tuo pačiu kaltinamų pagrindinių redakcijų vadovus išviešinti apie mano situaciją, remiantis teise sutvarkyti kad valandų laike ilgiausiai būtų nutrauktas neteisėtas nusikalstamas veikimas per ekstrasensus ir bioenergetikus, būtina apsauga nuo galimo fizinio susidorojimo, būtina per advokatą dar kartą pateikti kaltinimus visiems kaltinamiems. 

Prašau patarpininkauti ir suteikti iš karto apsiimantį savarankiškai atsakingai tinkamai iš karto viską kas nurodoma tinkamai sutvarkysiantį advokatą. Prašau atsižvelgti į mano situaciją. 

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

… … … …

Ekstrasensų minimais metodais šiandien priversta dar kartą kreiptis į darbo biržas Kaune ir Vilniuje, jų vadovus, Valtybinės darbo inspekcijos ir Kauno skyriaus darbo inspekcijos vadovus.

Laiškas:

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: info@ldb.lt,
eures@ldb.lt,
tautvydas.bielozarevicius@ldb.lt,
info@vdi.lt,
jonas.gricius@vdi.lt,
kaunas@vdi.lt,
adas.baliukevicius@vdi.lt,
ligita.valalyte@ldb.lt,
info.kaunotdb@ldb.lt,
milda.jankauskiene@uzt.lt,
toma.lipskyte@uzt.lt
data: 2018-12-11 10:25 tema: Skundas. Nesuteikiamas baudziamosios teises advokatas kaltinimams prekyba zmogumi – kankinimu, bandymu nuzudyti pateikti ir isviesinti apie situacija per dengiancia nusikaltima LZS, pagrindines redakcija

Prašau Užimtumo tarnybos – Darbo biržos – Kauno skyrių ir Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyrių – informuota apie mano situaciją ir Lietuvos darbo birža bei Valstybinė darbo inspekcija, vadovai, taip pat bendruoju – paviešinti per atsakingas Lietuvos žiniasklaidos priemones – kaltinamas LŽS ir pagrindines redakcijas, vienu atsakingo asmens pranešimu – apie tai kokioje situacijoje iki šiandien dienai esu po atleidimo iš kaltinamų prekyba žmogumi, visą gyvenimą (32 metus) ir paskutinius 8 metus vykdžius sunkią neteisėtą nusikalstamą veiklą, įmonės picerijos Charlie pizza, Amber food. Įmonėje dirbau nuo 2013 liepos 17 – atleista 2018 gruodžio 4 d.

Mano situacija tokia, kad man nesuteikiamas advokatas – perskambinau susiekiau su gal 300 Kauno mieste ir kituose miestuose dirbančių advokatų. Beveik visų pasakyta, kad mano atveju turi dirbti su baudžiamąja teise dirbantis advokatas, bet nė vieno nesutikta apsiimti – teigta, kad su šita teisės sritimi nedirbama, kad negali apsiimti, nes sudėtinga mano situacija, nes per daug užimti ar dar mėnesį užimti, paskutiniu metu advokatų imta atsakyti, kad negali apsiimti, nes baiminasi pasekmių sau arba su mano kaltinamais asmenimis yra turėję bendrų reikalų – jiems įsipareigoję – manęs kaip klientės negali priimti, nes bus interesų konfliktas, antra aš nemoki – už valandą darbo pageidaujama 100 ar 120 eurų, gautųsi labai didelė suma. Vieno advokato pasakyta, kad laisvai gali sutvarkyti mano situaciją, bet darbo kaina – pirminio, kaltinimų pateikimo oficialioms institucijoms dėl mano situacijos – 3000 arba 6000 eurų, viso darbo – sutvarkymo mano situacijos, nutraukimo neteisėto nusikalstamo veikimo per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes kaina – 100 tūkst. eurų.

 Man reikalinga šiandien pat valandų laike – advokatas – kuris teise sutvarkytų labai sunkaus neteisėto nusikalstamo veikimo per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes nutraukimą – apsaugą nuo to, greta šiandien – valandų laike – sutvarkytų dengiančią mano situaciją Lietuvos žurnalistų sąjungą, vadovą Dainių Radzevičių ir dengiančias pagrindines redakcijas – kad atsakingas asmuo paviešinų išviešintų apie mano situaciją ir man būtiną pagalbą, reikalinga kita advokato pagalba – aš esu labai sunkioje situacije, nuo galvos ir kūno neatjungtas ekstrasensų ir bioenergetikų dalinys, daužoma skausmu galva, išgavinėjami kreipimaisi nurodytiems, kt – tokioje situacijoje negaliu dirbti, o neturiu jokių lėšų pragyvenimui. Negaliu su daliniu galvoje eiti darbintis iš naujo į kitą įmonę, būtina tai nutraukti, greta šito yra pateikti kaltinimai gal 4-5 picerijoms, į kurias galbūt būtų galimybė labai sunkiomis netinkamos sąlygomis vėl darbintis, į vieną ar kelias yra išėję dirbti gal 6 kaltinami asmenys.

Dar kartą prašau paviešinti apie mano situaciją – kaltinama Valstybinė nemokama teisinė pagalba man pagalbos neteikė, siūlė bylinėtis dėl to teismuose, juos skųsti – neturiu tam sąlygų, ne mano dabartinėje situacijoje, jie bus kaltinami galimomis sąsajomis, dengimu nusikaltimo, nesuteikta gyvybiškai būtina pagalba.

Charlie, Amber food vadovams, savininkams, darbuotojams yra pateikti kaltinimai prekyba žmogumi arba kitaip vadinamu tokiu nusikaltimu, po to atleista – dirbau negalėdama išeiti nes neturėjau teisininko, atleido be teisininko, dabar dengiama tokia situacija.

Darbo biržos specialistai vadovai buvo nukreipę į Vilniuje Užimtumo tarnybos Komunikacijos skyrių – dėl išviešinimo mano situacijos per žiniasklaidą – jų atsakyta kad man neali padėti – jie bus duodami į teismą viešai dėl tokio atsakymo, mano gyvybiškai sunki situacija, aš negaliu pasisamdyti advokato, pagalba man reikalinga dabar, kaip kad tokiu atveju kada kviečiama staigi greitoji.

Dar kartą jūsų prašau – aš negaliu pasisamdyti advokato sutvarkyti nutraukti teise mano atžvilgiu vykdomo nusikaltimo ir pasirūpinti paviešinti apie mano situaciją, kito – prašau darbo inspekciją ir darbo biržą atsižvelgus į neeilinę mano situaciją padėti paviešinti apie mano situaciją, suteikti kitą prašomą būtiną pagalbą.

Aš buvau priversta į jus kreiptis.

Esu priversta pacituoti Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus sekretorės atsakymą, teisininkė Aušra Starkutė Šyvokienė.

Pirmiausia, vakar, ji nukreipė į advokatą Egidijų Joną Grigaravičių – šio išklausta trumpai apie mano situaciją keletu sakinių ir vos ne nutraukus galbūt atsakyta, kad yra užimtas dar mėnesį laiko, visą gurodžio mėnesį užimtas, man padėti negali – padėtas telefonas. Dar vienas pastebėjimas, ar šitas advokatas nėra asmeniškai šeimos ryšiais susiję su įtariamu kaltinamu aukštu Kauno pareigūnu jeigu neklystu, kurio pavardė Grigaravičius.

Šiandien dienai ryte – kaip prašiau – gavau atsakymą dėl kitų galimų advokatų iš Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus sekretosės Aušros Starkutės Šyvokienės, cituoju:

Sveiki, Andželika,

Nesu baudžiamosios teisės specialistas ir neturiu galių priversti žmones imtis jūsų bylos.

Kiek turėjau žinių, kontaktų, jums padėjau, daugiau baudžiamosios teisės kontaktų, kuriems galėčiau paskambinti neturiu.

Internete radau kelis BT kontoras, skambinkite jiems, gal jie padės:

http://www.advokataikaunas.lt/teikiamos-paslaugos

https://www.prak.lt/?gclid=Cj0KCQiAurjgBRCqARIsAD09sg_YpFzzwxbAjPILt2Ik3BGrGYUW_4c3MD2B_nrhxt8jF7ViDoI5-SkaAj1qEALw_wcB

http://www.konsus.lt/baudziamoji-teise/

Bandykite dar kreiptis į pirminės teisinės pagalbos tarnybą, jei jūsų pajamos neleidžia, jie gali duoti valstybės finansuojamą pagalbą. Tik ten reikia būti atkakliai viską išsiaiškinti

http://kaunas.teisinepagalba.lt/

Pagarbiai,

Aušra Starkutė-Šyvokienė

Teisininkė / Duomenų apsaugos pareigūnas

Lawyer / Data Protection Officer

Jeigu neklystu į visus nurodytus kaip advokatus esu kreipusis priversta savo situacijos – nė vieni nesutiko padėti, priimti.

Aš esu labai sunkioje situacijoje, negaliu be advokato pateikti kaltinimų kaltinamoms spaudimu, kankinimu, tąsymu, grasinimais, sąsajomis, dengimu institucijoms, negaliu be teisininko nutraukti to kas vykdoma mano atžvilgiu, negaliu pati pareikalauti paviešinti apie mano situaciją.

Prašau atsižvelgiant į mano situaciją Darbo inspekciją ir Darbo biržą suteikti man būtinąją pagalbą – patarpininkauti dėl teisininko ar kito asmens, kuris pasirūpintų kas būtina – išviešinimu, nusikaltimo nutraukimu, suteiktų būtiną pagalbą.

Prie manęs prijungtas dalinys, apie kurį kalbėjo ir kaltinama Lietuvos genocido ir rezistencijos centro vadovė T.Burauskaitė, ir kaltinama Lietuvos ezoterikų konfederacija, kaltinamas Šilainių poliklinikos vadovas Paulius Kibiša nurodė, kad mano atveju atsakinga VSD, STT, prokuratūra.

Nesuteikus pagalbos kaltinsiu bendrininkavimu nusikaltimui, nusikaltimo dengimu – aš esu labai kankinama, išnaudojama, bus pateikti kaltinimai galimu bandymu nužudyti arba priversti susižaloti, taip pat kreipimųsi išgavinėjimu minimu metodu.

Prašau ir reikalauju padėti išviešinti apie mano situaciją – atsakingo asmens panešimu – per tai dengiančią Lietuvos žurnalistų sąjungą, kaltinamą asmeniškai Dainių Radzevičių, kaltinamos pagrindinių redakcijų vadovybės.

Man reikalinga pagalba – suprantantis iš karto tvarkantis advokatas, nutraukti šitą veikimą, išviešinti per žiniasklaidą, kita minėta žmogiška pagalba.

Šitą laišką buvau priversta surašyti kankinimu skausmu per bioenrgetikus. Kaltinamos Lietuvos ezoterikų konfederacijos kaltinamo buvusio vadovo Leopoldo Malinausko teigimu, mane veikia Klaros ekstrasensų grupė.

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

absoliuta.andzelika@gmail.com

Daugiau apie situacija priverstame atsidaryti asmeniniame puslapyje internete www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

2018-12-11 10:19

Virus-free. www.avast.com

… … …

Į Lietuvos advokatų draugijos Kauno skyriaus sekretorės nurodytą advokatą Petrą Ragauską ekstrasensų buvau verčiama kreiptis – daromas spaudimas – paskambinti, po to dar kartą jam išsiuntus emeilą bei keletu valandų vėliau dėl atsakymo, rašo ekstrasensė.

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: Petras.Ragauskas@gmail.com
data: 2018-12-11 12:03 tema: Dėl būtinos skubios advokato pagalbos, ar galite pats asmeniškai sutvarkyti kaip advokatas iš karto?

Į jus kaip į advokatą Petrą Ragauską nukreipė Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus sekretorė Aušra Starkutė Šyvokienė.

 Pirmoje vietoje, pirmas darbas, dėl į kurio į jus kreipiuosi, mano situacijoje nepaviešinus apie mano atžvilgiu vykdomą nusikaltimą ir visapusę situaciją yra pavojinga, labai sunki situaciją, prieš tolimesnius veiksmus būtina paviešinti apie kaltinamos Lietuvos žurnalistų sąjungos, kaltinamo asmeniškai vadovo Dainiaus Radzevičiaus, kaltinamų pagrindinių redakcijų vadovų dengiamą aštuntus metus mano atžvilgiu vykdomą nusikaltimą – nepraleidžiamą išviešinti skundą – pagalbos prašymą – neleidimą viešai pateikti kaltinimų, kt.

Klausiu ar galėtumėte dabar pat, valandų laike – remiantis teise – pareikalauti ir išviešinti per visas pagrindines Lietuvos redakcijas – surašius atsakingam asmeniui – apie mano situaciją, aštuntus metus dengiamą nusikaltimą, kuris iki šiol nenutrauktas, kad iki dabar esu veikiama prekyba žmogumi, visą gyvenimą vykdžius sunkią neteisėtą nusikalstamą veiklą kaltinamos grupės ekstrasensų ir bioenergetikų dalinio, kad nė viena institucija Lietuvoje nesuteikė pagalbos dėl šito nusikaltimo nutraukimo, priešingai į visas priversta kreiptis jas nurodžius minimu metodu, išgavinėta informacija ir kreipimaisi kankinimu skausmu ir spaudimu, grasinimais, nepakeliamu dorojimu, greta po to buvau tąsoma – grasinama – daroma spaudimas iš policijos, Vadovybės apsaugos grupės, jų grasinta susidoroti per psichiatrus pažymint kad nusikaltimo vykdymu kaltinimus pateikiau vienam valstybės saugomam asmeniui jo nenurodant vardu pavarde. Man būtina apsauga nuo neteisėto nusikalstamo veikimo per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes, fizinė apsauga nes visą laiką grasinata bet kokiu fiziniu susidorojimu, sekama fiziškai kur beišeičiau ir bebūčiau, sekamas namų kompiuteris ir ko gero telefonas. Po pusšeštų metų darbo įmonėje kurios vadovams – savininkams – darbuotojams buvo pateikti kaltinimai nusikaltimo vykdymu Charlie pica, Amber food, buvau neteisėtai atleista – anksčiau negalėjau palikti šitos įmonės, nebūčiau dirbusi nė dienos, neturėjau kitos išeities, man nebuvo suteiktas – negalėjau gauti advokato, kuris visame kame padėtų. Kaltinami prekyba žmogumi, visą gyvenimą vykdę nusikalstamą veiklą darbdaviai pasakė, kad sužinojo apie kaltinimus ir užsipuolė reikalaudami savo prašymu išeiti iš įmonės arba susidoros per psichiatrus – apkaltino – melagingai – netinkamai bendraujant su klientais arba jais, kaltinamos vadovės pačios išrašytas siuntimas pasitikrinti sveikatą kaltinamoje Šilainių poliklinikoje, kurios kaltinamo vadovo Pauliaus Kibišo pasakyta, kad mano atveju atsakinga VSD, STT, prokuratūra – man atsisakius kaltinamai prekyba žmogumi arba nusikaltimo vykdymu vadovei atnešti pažymą buvau atleista argumentuojant minėtomis dvejomis priežastimis.  Mano galvoje ir kūne laikomas ekstrasensų ir bioenergetikų dalinys – kaltinimai nežmonišku kankinimu, išnaudojimu, galimu bandymu priversti susižaloti, nužudyti. Man būtina teisinė pagalba labai rimta, pradžioje neturiu iš ko jos apmokėti ir ją būtina suteikti, būtina apsauga, būtinos lėšos pragyvenimui, reikalinga nutraukti nusikaltimą. Kitas dalykas, labai rimta dėl mano tėvais laikytų, kaltinimai mano mama laikytai 32 metus vykdžius nusikaltimą, bendrininkavus, įtarimai ji ne biologinė. Labai rimta dėl tėvu laikyto – kaltinimai jo atžvilgiu vykdžius sunkesnį nusikaltimą – bet apie tai trumpai jeigu tikrai apsiimate darbo, ką prašau viešai pažymėti, reikalinga pagalba. Kaltinimus viešai būtina pateikti visiems iki vieno kiek yra minima asmenų institucijų organizacijų www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt Dainius Radzevičius ir redakcijų vadovai 8 metus nepraleido informacijos apie vykdomą fizinį persekiojimą, vėliau apie prasidėjusį veikimą garsiniu būdu minimu metodu, traukta minimu metodu laiškai kreipimaisi, informacija, nežmoniškai kankinta, kaltinimai galimu bandymu nužudyti, susidoroti, išnaudojimu.

Pageidauju – jeigu apsiimate, įsipareigojate – atsakingai tinkamai surašytą atsakingo asmens pranešimą apie mano situaciją – kad iš karto paviešintų: kaltinamas Lietuvos rytas, Gedvydas Vainauskas, Respublika, Vitas Tomkus, Delfi, Bernardinai.lt, Karštas komentaras, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, žurnalas Raktas ir žurnalas Būrėja, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Interneto tarnyba lrt.lt, Kauno diena – Vilniuje ir Klaipėdoje leidžiami šie laikraščiai, jeigu neklystu Klaipėdos laikraštis Vakarų ekspresas, 15 min, portalas Alfa ir Savaitraštis Kaunui jeigu neklystu, kiti kuriuos galbūt praleidau, pati Lietuvos žurnalistų sąjungos svetainė, Dainius Radzevičius, jeigu jis turi tokią teisę – visiems kaltinimai kaip minėjau.

Kaltinamas beveik visos pagrindinės Lietuvos valstybinės institucijos, taip pat Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, Gražina Ramanauskaitė Tiumenevienė, Visuomenės informavimo etikos tarnyba Viktoras Popandopula – bet ir jie turėtų paviešinti skundą ko gero, nes skaitosi atsakingi už tai, kaltinami kaip visi.

… … …

Mano labai sunki situacija. Kaltinimai – prekyba žmogumi, labai sunkia neteisėta nusikalstama veikla, pre prekyba orgabais, išnaudojimu, kankinimu, daug kitų nusikaltimų – 32 metus, iš jų paskutinius 8 metus nežmonišku kankinimu ir išnaudojimu garsiniu būdu per ekstrasensus ir kankinimu fiziniu skausmu, funkcijų trikdymu, organų veikimu per bioenergetikus.

Kaltinama Lietuvos generalinė prokuratūra, Kauno prokuratūra, Kauno ir Vilniaus policija, visos ministerijos, kaltinimai pačiai Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Valdui Adamkui, Vytauto Landsbergio šeimai ir politikui, Boriso Dekanidzės šeimai, Benui Gudeliui, Radvilui Bubeliui, Nijolei Veličkienei, Antanui Bosui, Viktorui Uspaskihui, Lietuvos žydų ir musulmonų bendruomenei, Kauno savivaldybei, Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui, visoms prekyba žmogumi nukentėjusiems teikti turinčioms pagalbą organizacijoms, egzorcistų sąjungai, vyskupų konferencijai, daugybei kitų – jokiu būdu prie mano situacijos visapusiškai tai negali būti ne vieša, aš turiu teises pateikti viešą skundą – paglbos prašymą – kaltinimus.

Pirmiausia, ar galite valandų laike paros laike ilgiausiai pasirūpinti kad tinkamai surašytų atsakingas asmuo skundą – pagabos prašymą – nurodytų kaltinimus ir paviešintų visi atsakingi?

Atsilyginti už atliktą tinkamai darbą prašau pasirašyti po darbo atlikimo – kada visos nurodytos žiniasklaidos priemonės išviešins tinkamai atsakingo asmens surašytą skundą – pagalbos prašymą.

Kiek įkainuojate tokį darbą, ar jo apsiimate?

Pažymiu, į Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyrių buvau priversta kreiptis mane veikiančių ekstrasensų jų nurodyta priversta – naudojant skausmo ir nepakeliamo dorojimo metodą, kaltinimai įtarimai ir šiai organizacijai. Tikiuosi jūs pats nesusijęs, jeigu tikrai taip – tada tikrai galite padėti – bet bet kuriuo atveju ateiti iki jūsų buvo panaudotas minimas metodas. Prašau neatsakyti padėti jeigu nesate susijęs, atlikus tinkamai darbą tikrai atsiskaitysiu, jeigu suma labai didelė už prašomą darbą – prašyčiau sutikti pasirašyti vėlesnio apmokėjimo sutartį, kada priteis iš kaltų teismas, jeigu suma galima man sumokėti – sumokėsiu po atlikto darbo kaip rašau, jeigu pagal jus taip.

Rašau jums daužoma aptindyta paralyžiuota skausmu veikiama bioenergetikų galva ir be sekundės pertraukos verčiama dorojama kankinama ekstrasensų.

Prašau neatsakyti padėti.

Laukiu jūsų atsakymo,

Absoliuta Lukaitė

Tel.865605925

absoliuta.andzelika@gmail.com

2018-12-11 11:52

..

Petras Ragauskas kaip visi iki vieno iš karto kelia įtarimų, asmeninė svetainė internete puošia bitučių atvaizdai, kurie yra ekstrasensų simbolis, bet gal tai būtų sutapimas, rašo ekstrasensė.

Petras Ragauskas pasakė, jeigu gerai pamenu, kad kaltinimus galėtų pateikti, bet pažymėjo pinigus nesigilindamas neklausydamas, rašo ekstrasensė.

Iš karto sukėlė įtarimų kaltinamos Lietuvos žurnalistų sąjungos kaltinamo vadovo Dainiaus Radzevičiaus atžvilgiu – advokato nuomone, pirmininkas neturi įtakios redakcijoms, neturi kur paviešinti mano situacijos ar negali to padaryti, aiškiai, ginanti Dainių Radzevičių pozicija, rašo ekstrasensė.

Priversta paskambinti ir išsiuntus emeilą ir galutinio atsakymo kai advokatas jau turėjo būti jį perskaitęs, rašo ekstrasense. Advokato atsakyta, kad neįsivaizduoja kaip padaryti tai ko prašau ir panašiai, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minimas Marijonas Mikutavičius, jo pirmoji santuoka, regis, rašo ekstrasensė. Ekstrasensės teigimu, šitas asmuo vykdo nusikaltimą mano atžvilgiu, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensė sako, minetą reikia daryti, spermos galima neryti, bet minetą vis tiek reikia daryti – jeigu nesutinka moteris, jai galima paspausti galvą ir padarys, rašo ekstrasensė.

Dabar rodoma Dalia Grybauskaitė.

Priversta paskambinti į nurodytos advokatų draugijos Kauno skyriaus nurodytą sekretorės advokatų kontorą Konsus, jeigu gerai pamenu, administratorė nukreipė į Žilviną Kalinauską, advokatą kuris nurodomas dirbantis su baudžiamąja teise. Jo atsakyta, kad su prekyba žmogumi ar su tokiais baudžiamosios teisės atvejais jis nedirba, dirbantis su ūkinės veiklos ir finansinės veiklos nusikaltimais ar panašiai, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų priversta paskambinti kaltinamos www.advokatura.lt atstovei spaudai Saulei Bakštei, jos atsakyta, kad ji ar grupė nevadovauja advokatams ir negali jiems įsakyti apsiimti mano atvejo, rašo ekstrasensė.

Teigta, kad patarpininkauti ji negalinti. Jeigu yra advokatų, tai galbūt tik Vilniuje, rašo ekstrasensė, o ne Kaune, rašo ekstrasensė.

Saulės Bakšės pasakyta, kad turi mano el.pašto adresą – parašys.

Ekstrasensų Saulei Bakšei versta paskambinti dar po dviejų valandų, bet ėmus rašyti naują įrašą puslapiui spaudimas to atžvilgiu nutrauktas, bet pasakyta, kad tą padaryčiau – kaip liepiama – rytoj ryte nuvažiavus į Darbo inspekciją rašyti Teisės skyriuje – kaip ekstrasensų nurodoma – skundo dėl negaunamo advokato, kad visų atsisakoma apsiimti man padėti, išėjus iš jų – liepiama paskambinti Saulei Bakšei, rašo ekstrasensė.

… … …

Esu ištisai veikiama savadautojos Saulės, taip pasivadinusios ekstrasensės.

Ištisai daromas labai stiprus spaudimas, labai kankinama, veikiama bioenergetikais savijautai veikti, dusinama, kariama, grasinama, keliamas stresas, iš vakaro neleidžiama užmigti ,,kalbant,, keliems, naktį trečią ,,žadinama,, daromas tas pats, ryte šeštą ir vėliau vėl tas pats, rašo ekstrasensė.

O kas bus jeigu niekas nepadės, dusindama keldama stresą kas kiek laiko daro spaudimą dusina ekstrasensė, rašo ekstrasensė.

Kaip tau minetas daromas vyrui rankomis, rašo ekstrasensė prieš minutę pasakytą ekstrasensės pasivadinusios savadautoja Saule klausimą, rašo ekstrasensė.

Iki dabar labai stipriai veikiama maudimu, skausmu, aptindymu galva.

Ekstrasensų ištisai laikoma strese arba veikiama bioenergetikais.

Ekstrasensų verčiama rytoj ryte anksti ar vėliau nuvažiuoti į Lietuvos darbo inspekcijos Kauno skyrių ten esančiame Teisės skyriuje papasakoti apie savo situaciją ir parašyti skundą, o vėliau po to užeiti pas vadovą Kauno skyriaus Darbo inspekcijos Adą Baliukevičių.

Ekstrasensų dusinimu ir korimu spaudžiama kreiptis į Kauno prokuratūrą kaltinamą bendrininkavimu nusikaltimui, vykdymu, nežmonišku kankinimu, susidorojimu, grasinimais, tąsymu arba į Kauno policiją pasitikėjimo numeriu, adresu kuriuo kreipiama kreiptis jeigu žmogus nukentėjęs nuo prekybos žmogumi – parašyti emeilu klausimą kur gauti advokatą mano atveju ar tiksliau, kad negaliu pateikti kaltinimų, nes anksčiau esu patyrusi siaubingą terorą spaudimą grasinimus susidorojimą tąsymą, man reikalingas advokatas kurio negaunu, asmeninis pokalbis, rašo ekstrasensė.

Minimas kaltinamas Santakos komisariatas.

Ištisai dusinama, slegiama per bioenergetikus, daro spaudimą ekstrasensė pasivadinusi savadautoja Saule ir nežinau kiek dar ekstrasensių moterų.

Negaliu praustis vonioje, tryse ar daugiau tąso, tame tarpe ima ,,kalbėti,, ekstrasenas vyras, rašo ekstrasensė.

Negaliu tokioje situacijoje darbintis – nenutraukus tokio veikimo, neišviešinus, negavus padedančio advokato, yra kiti dalykai, o gyventi iš ko neturiu, daromas labai didelis spaudimas, pjaunama, dusinama – kaltinimai galimu bandymu nužudyti arba priversti susižaloti rankų venas, rašo ekstrasensė.

Priversta surašyti šituos užrašus.

Reikalauju atsakingą paviešinti apie mano situaciją, nutraukti nusikaltimą, skirti visapusę apsaugą, lėšas būtinam pragyvenimui, visą būtiną pagalbą, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minimas mano laikytas tėvu Adolfas Lukas, kuris kentėjo iki išsigimimo daug sunkesnį panašų nusikaltimą, rašo ekstrasensė.

Reikalauju paviešinti mano situaciją, nutraukti dusinimą ir suteikti advokatą, būtinas lėšas, apsaugą, taip pat atsakyti dėl tėvu laikyto arba prie advokato apsaugos būtų teikiami kaltinimai dėl jo patirto nusikaltimo, rašo ekstrasensė.

Mano mama laikyta Dijana Lukienė yra išsigimėlė arba tiesiog visą gyvenimą greta nugyvenęs nieko bendra neturėjęs žmogus kuris gyveno greta išnaudodamas – ji kaltinama prekyba manimi visą gyvenimą, išnaudojimu, nežmonišku kankinimu, dabar bendrininkavimu galimam nužudymui arba privertimui susižaloti kas galėtų baigtis mirtimi, dusinimui, rašo ekstrasensė.

Reikalauju atsakingą asmenį paviešinti apie mano situaciją ir padaryti kas prašoma, suteikti apsaugą, nutraukti nusikaltimą, suteikti būtinas lėšas, vienam iš tėvu laikytų pateikti kaltinimius, kito atžvilgiu suteikti ma advokatą, mano mintis arba ką nori rašo ekstrasensė, rašo ekstrasensė.

2018-12-11 18:58

2018-12-12

20:19

Šiandien nuo 7 valandos ryto iki antros dienos pusės bioenergetikų daužyta – skausmu veikta galva, veikta blogumu, ekstrasensų darytas nepakeliamas spaudimas – pjauta, tąsyta garsiniu kalbėjimu – verčiant kreiptis – surašyti skundus, kreiptis – į Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyrių, Užimtumo tarnybos Kauno skyrių, Nemokamą valstybinę teisinę pagalbą. Negalėdama pakelti skausmo ir veikimo važiavau į nurodytas institucijas ir surašiau skundus, kreipimusis dėl savo situacijos. Ekstrasensų versta atsikelti 7 valandą ryto – veikta skausmu – versta 8 valandą ryto būti Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vietoje – kreiptis, ateiti į Teisės skyrių. Iki dabar – 20:24 – daromas spaudimas, keliamas stresas, kaip visą dieną daromas ištisinis vertimas nurodant kur kreiptis toliau, veikiama ekstrasensės pasivadinusios savadautoja Saule ir nežinau dar kelių kitų. Dabar daromas spaudimas rytoj emeilu kreiptis į kaltinamą 8 metus vykdomu kankinimu, išnaudojimu, nusikaltimo vykdymu, tąsymu – spaudimu – grasinimais, susidorojimu per policiją – į Kauno prokuratūrą, kaltinamą prokurorą Darių Valkavičių ir kaltinamos susijus, žinant apie nusikaltimo vykdymą, sekant, dalyvaujant nusikaltimo vykdyme, Kauno apskrities policijos el. paštu kaunovpk.bud@policija.lt, kuris nurodomas skrajutėje nukentėjusiems nuo prekybos žmogumi. Ekstrasensų ,,sakoma,, į el.laiško – skiltį kam siunčiama – įrašyti visus tris el.paštus: Kauno prokuratūros, Kauno prokuroro Dariaus Valkavičiaus ir minimą policijos. Ekstrasensų verčiama parašyti, kad – remiantis spaudimu, grasinimais, tąsymu, susidorojimu, tokia patirtimi po pateiktų be advokato kaltinimų – negaliu pateikti kaltinimų dėl vykdomo nusikaltimo, prekybos žmogumi ir to dengimo, kitos būtinos pagalbos be advokato, man reikalingas advokatas – ne iš jų, nesusijęs, o Nemokama valstibinė teisinė pagalba kaltinama pati, advokato paslaugų man neteikia, pati pasisamdyti dėl labai sunkios situacijos ir finansinės situacijos negaliu. Ekstrasensių, ekstrasensės pasivadinusios savadautoja Saule, dusinama – kariama – smaugiama – pjaunama – laikoma strese ir kankinama skausmu visą dieną, ištisai diena po dienos. Ekstrasensės pasivadinusios savadautoja Saule ir kitų ekstrasensių minimais metodais verčiama kreiptis į visas tris sąsajomis su nusikaltimo vykdymu, dalyvavimu nusikaltime, minimais metodais išgauta informacija ir kreipimaisis, nusikaltimo dengimu kaltinamą Lietuvos žurnalistų sąjungą – vadovą Dainių Radzevičių, Žurnalistų etikos inspektorę Gražiną Ramanauskaitę Tiumenevienę, Visuomenės informavimo etikos komisijos direktorių Viktorą Popandopulą – verčiama, nurodoma į visus kreiptis vienu tuo pačiu laišku, juos visus nurodžius skiltyje gavėjai, rašo ekstrasensė. Visi nurodyti asmenys kaltinami dalyvavimu prekyboje žmogumi, visą gyvenimą vykdomoje neteisėtoje nusikalstamoje labai sunkioje veikloje mano atžvilgiu, išnaudojimo ir nežmoniško kankinimo dengimu, galimo bandymo nužudyti arba priversti susižaloti dengimu. Esu kariama, dusinama, ištisiniame strese, ištisai daromas spaudimas – ekstrasensų verčiama kreiptis į žurnalistus, minimas Liudas Dapkus, Vytautė Šmaižytė, Gedvydas Vainauskas, Vitas Tomkus, Kauno skyriaus – žurnalistų sąjungos – vadovas Vidas Mačiulis ar skyriaus žurnalistai, Kauno diena, regis Vereta Rupeikaitė minėta, Kristupas Krivickas, Audrė Kudabienė, Ekstrasensų mūšis ar panašiai vadinama laida. Ekstrasensų ,,priminta,, kad per nervus, skausmą, dienos veiklą kuriai verčiama – nepakeliamai – ekstrasensų užmiršau paskambinti kaltinamos www.advokatura.lt atstovei spaudai Saulei Bakštei – pasiteirauti dėl galimų advokatų mano situacijai. Ekstrasensų minimas 1 notarų biuras, verčiama ten ryto kreiptis. Darbo biržoje ir Sodroje sužinojau jog dėl darbdavio surašytos man atleidimo priežasties artimiausiu metu negausiu bedarbio išmokos – nurodyta, kad kovo 5 dieną išmoka turėtų būti paskaičiuota, bus jau žinoma jos dydis, jos savo sąskaitoje galiu laukti galbūt iki balandžio pabaigos, išmokos būtų mokamos iki 2019 gruodžio mėnesio. Ekstrasensų dusinama, pjaunama, kariama. Savadautoja Saule pasivadinusi ekstrasensė ir kitos ištisai mini Delano, Čili pica, makaronų patiekalus Paslėpti receptai, nuo ryto iki dabar dusinant, keliant stresą verčiama kreiptis į Delano, minimos prekybos centrų kasos, senukai. Tąsoma, pjaunama be sekundės pertraukos iki ištisinio garsinio kalbėjimo lauke ir namuose. Skausmu iki antros dienos pusės veikta galva, labai stipriai, lyg akmuo skausmo būtų įdėtas, rašo ekstrasensė. Minimas buvęs mano vadovas kaltinamas Marius Baginskas, minima, verčiama parašyti, jog kaltinama padavėja Vaida Visockytė turi mamą ar mamytę ar kitą arti savęs žmogų kuris moko tapti ekstrasensais, esą pati Vaida Visockytė dirba vykdančia, sekančia, vadovaujančia, mane veikiančiai ekstrasensų grupei, minima – visą dieną – politikas Vytautas Landsbergis, jo sūnus, visa šeima, anūkas Gabrielius Landsbergis, minima kaltinama padavėja Viktorija Stonkutė, Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Vygintas Ankudavičius ar į jį panašus, Guoda Litvaitienė, Virginijus Savukynas, Murza, Audrius Siaurusevičius, Dainius Gavenonis, Rasa Samuolytė, Lavrinovičių žmonos su vaikais. Dabar vėl imama skausmu daužimu lengvu bet skausmu momentu galvos viršus. Verčiama kreiptis į kaltinamos Šilainių poliklinikos kaltinamą vadovą Paulių Kibišą, minima kaltinama šeimos gydytoja Ramunė Vičiulienė. Ekstrasensų tyčiojantis sakoma, kad man išduotas ,,nedarbingumas,, ar kad šitie atsakingi poliklinikos ir Darbo biržos asmenys nepasakė, neinformavo, kad mano atveju turėjo būti iš karto išduotas – neatleidus iš darbo – nedarbingumas dėl veikiančio ekstrasensų dalinio, kuris galėjo būti tęsiamas kelis mėnesius ar pusę metų, iki kol tai būtų tvarkoma, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų daromas spaudimas kreiptis į Lietuvos ezoterikų konfederacijos kurios puslapį regis uždarė panaikino po mano kaltinimų – į dabartinę vadovę kaltinamą Eloną Petkelienę – vienu tuo pačiu laišku jį adresuojant kartu ir kaltinamiems sąsajomis, nusikaltimo vykdymu, nusikaltimo dengimu žurnalus Būrėja, žurnalą Raktas, rašo ekstrasensė. Penkių dienų laike atsakymą turi duoti Valstybinė nemokama teisinė pagalba, 31 d. Darbo inspekcijos Ginčų komisija dėl pasakyto pateikti kaltinimo skundo dėl galimai neteisėto atleidimo iš darbo. Ištisai keliamas stresas dėl pinigų, pragyvenimui būtinų lėšų, verčiama skambinti į Delano dėl darbo, vėliau paviešinti viską apie darbo paiešką, kur ir kada kreipsiuosi – likau be jokių lėšų, gal 100 eurų dėžutėje virtuvėje, rašo ekstrasensė. 330 eurų reikalinga apmokėti už Select siuntinį (striukės abiems, kelnės, kt), 300 eurų už talpinimą į puslapį būtinų verčiamų paviešinti medžiagų tekstų – sąskaitoje banke dar yra kiek virš 600 eurų, rašo ekstrasensė. Naktį žadinama, budinama, neleidžiama miegoti, minimi musulmonai, Darjušas Lavrinovičius, Šarūnas Marčiulionis, ar kažkoks dar jaunas vyriškos lyties nusikaltimo vykdytojas ar susijęs, jo mama, kuri pasivadinusi savadautoja Saule, rašo ekstrasensė. Vėl kasdieną minima Lietuvos žurnalistų sąjunga, sakoma pasižiūrėti į jų puslapyje skelbiamas naujienas, minima kasdieną Lietuvos žydų bendruomenė, vadovė Faina Kukliansky. Minima ekstrasensė Gerda Red, ne kartą sakyta, kad ją galima rasti Kaune, Aušros namuose. Ekstrasensų minėtas kaltinamas verslininkas Martinkonis, ,,siūlyta,, kreiptis į jį dėl darbo, minima jo per laidą TV rodyta dukra kuri kiek ar labai panaši į vieną iš karto įtartiną kiek laiko Charlie dirbusią merginą galbūt musulmonę, šiandien grįžtant nurodytu ekstrasensų veiklos keliu, pro šalį praėjo minima mergina, man iš kairės pusės. Ekstrasensų minimas Redikas. Ekstrasensų minimas Saulius Karosas. Minima knyga apie Stambulą, galbūt klystu, parašyta vienos minėtų merginų, bet galbūt klystu. Dabar minima merginos baigusios tą pačią mokyklą kaip aš – nieko bendro su šiais žmonėmis neturiu, nepažįstu – Ieva Vasiliauskaitė, Edita – jeigu neklystu dėl pavardės – Kalasūnaitė, Edita Masaitytė, Alina ir Marija Duobaitės, Alisa Duobaitė, jų mamos – vienos jų vyras – šeimos nariai, tėvai, teta nurodomi kaip ekstrasensai, dalyvavę nusikaltime mano atžvilgiu, minima matematikė Budukevičienė, verčiama parašyti, rodomas mokyklos direktorius Račkelis prasivedęs pro mane musulmonų bruožų išorės tamsių bruožų žmones lyg mane parodyti, rašo ekstrasensė. Minima buvusi šeimos gydytoja Dalia Bliujienė. Minima – ištisai – Žaneta Birbilienė, greta savadautoja Saulė, Bajorų kiemas, o greta jų – tarpe ištisinio man nepakeliamo spaudimo darymo, streso kėlimo, korimo, dusinimo, pjovimo, užgauliojimo, grasinimų – minimi lytiniai santykiai, jų mokymasis, ekstrasensų žodžiais ,,išmokti pistis,, , musulmonai vyrai ar panašių bruožų, rašo ekstrasensė. Greta to nenormaliai veikiama bioenergetikų lytiniai organai, rašo ekstrasensė. Dar minima Teisės klinika, jeigu tokia – jos skyrius – būtų Kaune VDU ar panašus KTU, ar kita panaši nemokama teisinė pagalba jos ieškant internete, dabar minimas ŠV.Kryžius, Raudonas Kryžius, esą su tuos susijusiose ligoninėse ar panašiai kai kurios moterys apsikeičia vaikais – esą kaip mano atveju – už neva mano mama laikytos atiduotą sūnų į geras sąlygas moteriai kuri užsiima tokia kaip aprašoma mano atveju nusikalstama veikla jų sutarta kad pasiims mane, o aš jų visų būsiu visą gyvenimą taip išnaudojama mainais už jos esą sūnaus gerą gyvenimą pas kitą, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų minima Prezidentė Dalia Grybauskaitė ar į ją panaši moteris, arabai, musulmonai, esą į Dalią Grybausakitę panaši moteris gerai visą gyvenimą gyvena su musulmonu iš minimos šalies su sąlyga į tokį kaip aprašomą manęs išnaudojimą, rašo ekstrasensė. Jeigu neklystu, dar minimos provoslavės, stačiatikės, rusės, galbūt kelių tikėjimų, kartu musulmonės – iš minimos joms būdingos aprangos sprendžiant – minimas ilgas tokių moterų nešiojamas sijonas, klausta – grįžtant iš Nemokamos valstybinės teisinės pagalbos, kaip man toks sijonas pačiai atrodytų, patiktų ar nepatiktų, einant link Soboro, ne į bažnyčią, bet grįžtant nurodytu marštutu, rašo ekstrasensė. Greta to minėtos mokyklos kurią baigiau rusų kalbos mokytojos, D.Eigelienė ar labiau į ją panaši moteris su kuria prieš kiek laiko teko prasilenkti, matyti, kitos rusų kalbos mokytojos, kurios nemokė, nepamenu pavardžių, rašo ekstrasensė. Ekstrasensių atkreipta į D.Eigelienės ar į ją panašios, panašių moterų apsirengimo stilių, ekstrasensų pavadina ,,ruduo,, , ,,rusų klasika,, , rašo ekstrasensė. Labai kankinta skausmu, laikoma ištisiniame strese, verčiama, veikiama dažnai toks pačios ekstrasensės pasivadinusios savadautoja Saule, kitų negaliu pasakyti kelių ekstrasensių. Dabar vėl lengvai imama veikti maudimu skausmu viršugalvis, dabar yra 21:37 – kad būtų nuveikta visa kas liepta – rašo ekstrasensė. Minimas Edvinas Gliebus, jeigu neklystu dėl vardo pavardės, taip pat Tautvydas Padgurskas, verčia užrašyti ekstrasensė. Dabar yra 21:45, rašo ekstrasensė. Prisiminiau, minėta ekstrasensė Ala Prokofjevaitė. Minima muzikos mokytoja Navickienė, mokyklos kurią baigiau, neva apsikeitusi vaikais ar susijusi su nusikaltimu, rašo vėl primindama ekstrasensė, versdama užrašyti paminėti – verčiama – mokyklą kurią baigiau, rašo ekstrasensė.

Dabar ekstrasensų primenama, kad ištisai kas kiek laiko minima a.a. rašytoja Jurga Ivanauskaitė. Tarpe kankinimo, dorojimo, kt, rašo ekstrasensė.

Knygos neskaičiau, ekstrasensų minima knyga ,,Pakalnučių metai,, , pastebėta, kad vos įėjus į Nemokamos valstybinės teisinės pagalbos patalpas – lankiausi ne kartą – šiandien pirmą kartą išvalytos grindys atsidavė pakalnutėmis arba man bioenergetikų sudarytas toks įspūdis.

Tikrai nenoriu įžeisti mirusios rašytojos atminimo, bet byla už rašytojos minėjimą mane šitaip kankinant.

Ekstrasensų klausiama, minimi pakalnučių kvapo kvepalai ar Dior tokiu kvapu, rašo ekstrasenė.

Nieko nenoriu nuo mirtinai kaltų prieš mane žmonių, o pakalnučių kvapas nepatinka ir netinka, rašo ekstrasensė. Dar kartą pasikartoju, nenoriu įžeisti mirusios rašytojos atminimo, bet šita moteris, rašytoja, minima tarpe minimo manęs veikimo, tąsant nervus, labai kankinant, darant nepakeliamą spaudimą, rašo ekstrasensė.

Greta ekstrasensų atkreipiamas dėmesys į Theresa May, nieko apie šį asmenį nežinau, bet ekstrasensų teigimu, ši moteris ir a.a. Jurga Ivanauskaitė galėtų būti kiek panašios į mano mama laikytą Dijaną Lukienę, jeigu kabalistas ar kitaip vadinamas specialistas jas pakeistų, rašo ekstrasensė.

Dabar paminima Lyda Lubienė.

Ekstrasensų minima – neskaičiau – a.a. Jurgos Ivanauskaitės knyga Stebuklinga spanguolė, bet jos viršelis man rodomas su nesveikomis nenormaliomis akimis, žiotimis, kažkuo panašiu nesveiku šlykščiu, rašo ekstrasensė. Greta minima labai didelių ūgiu tamsių bruožų kitataučių pora praėjusi pro mane panašu neatsitiktinai prieš keletą metų, greta jų, siejant su jais ir minima rašytoja, ekstrasensų rodoma lyg ir vaikystėje matyta ar turėta panaši į minimą knygą vaikiška knygelė, gal man tik taip atrodo, rašo ekstrasensė.

… … …

9:17 sėdėjau Kauno Darbo inspekcijos laukiamąjame prie stalo ir rašiau ekstrasensų verčiamą surašyti skundą, kuris įdėtas virš šio teksto. Dėl būtino neskiriamo ir neįmanomo pasisamdyti advokato bei mano situacijos išviešinimo per tai dengiančią LŽS, spaudos redakcijas, rašo ekstrasensė.

Prieš tai verčiama skausmu ir labai dideliu spaudimu ekstrasensų buvau užėjusi į minimos inspekcijos Teisės skyrių – vadovas Virginijus Lukavičius – dar kartą pažymiu, atvažiavau kreipiausi priversta skausmu ir nepakeliamu veikimu, rašo ekstrasensė.

Anot Darbo inspekcijos Kauno skyriaus Inspektoriaus darbo teisei Virginijaus Lukavičiaus, įstatymai draudžia viešinti apie mano situaciją ar panašiai, bet galbūt Darbo inspekcijos vadovybė galėtų tai paviešinti, jeigu būtų nuspręsta tą padaryti ar panašiai, rašo ekstrasensė.

Virginijaus Lukavičiaus pasakyta dar kartą kreiptis į Nemokamą valstybinę teisinę pagalbą, prašyti, sakyti, kad mano tokia situacija ir panašiai, rašo ekstrasensė.

Virginijus Lukavičius dar paminėjo Teisingumo ministeriją, pasiteiravus į ką dar galėčiau kreiptis, rašo ekstrasensė.

Minimo inspektoriaus darbo teisei užsiminta apie ,,specialiuju tyrimu tarnybas ar specialiasias tarnybas,, rašo ekstrasensė.

Surašiau skundą, jį užregistravo administratorė ir išėjau, rašo ekstrasensė.

Prieš tai dar buvau užėjusi į kitą kabinetą, paaiškėjo, kad ne į tą, jie nusiuntė į tą kuriame dirba Teisės specialistas, prieš tai minėtame kabinete – ekstrasensų teigimu – sėdėjo į ekstrasensų minimą, kaltinamą Vygintą Ankudavičių kiek panašus, greta buvo trys darbuotojos merginos, rašo ekstrasensė.

Darbo biržos inspekcijos Kauno skyrius – priimamasis – mano atvažiavimo į ten metu buvo pilnas įtartinų vyriškos lyties žmonių, galbūt kitataučių, kažkaip susijusių su man vykdomu nusikaltimu, iš pirmo įspūdžio, rašo ekstrasenė. Jie vykdo NKVD arba patys tai patiria, rašo ekstrasensė. Minimas į Darjušą Lavrinovičių panašus, jo ūgio moteris panaši į azerbaidžianietę ilgais garbanotais plaukais, gal 50-70 metų, Bajorų kiemas, Linor Abragil, Šarūnas Jasikevičius, Simas Jasaitis, Oksana Pikul, rašo ekstrasensė.

Kalnų ožiukas, ekstrasensė sako apie vieną iš kaltinamų panašų vyriškos lyties darbuotoją Darbo inspekcijos Kauno skyriuje, rašo ekstrasensė. Tai ne mano žodžiai ir nuomonė, rašo ekstrasensė. Galbūt tuo nurodoma šalis iš kurios šitas žmogus dėl kurio patiriu šitokį kankinimą, išnaudojimą, rašo ekstrasensė.

Visą dieną klausau nepelnyto – stipraus užgauliojimo , įžeidinėjimo, patyčių – visą laiką taip kiek esu girdimai veikiama ekstrasensų, rašo ekstrasensė.

… … …

Išėjus iš Darbo inspekcijos Kauno skyriaus einant link Centrinės bibliotekos – tuo keliu – jos nepasiekus – yra laidojimo namai, bet šį kartą manau tai ne sutapimas, o grasinimai, rašo ekstrasensė.

Priešais man ateinant – ekstrasensų versta skausmu ir nepakeliamu veikimu – ateiti į Darbo biržos – Užimtumo tarnybos Kauno skyrių, parašyti vadovui Tautvydui Bielozarevičiui skundą, jis įdėtas viršuje šio teksto, kairėje pusėje, prieš tai ekstrasensų paklausus ar eisiu iki Darbo biržos pėstute, eidama link, pastebėjau priešais akis pastatytą juodą laidojimo biuro mašiną, rašo ekstrasensė.

Ant laidojimo biuro mašinos buvo užrašyta – baltomis raidėmis – www.praradimas.lt ir telefono numeris 865068220, rašo ekstrasensė.

Darbo biržoje – Užimtumo tarnyboje – direktoriaus laukiamąjame administratorei padaviau – kaip ekstrasensų ,,pasakyta,, – pirmame aukšte surašytą skundą, rašo ekstrasensė. Tiksliau, antrame ar trečiame, prie stalo laukiamąjame, rašo ekstrasensė.

Vadovo administratorė pasakė, kad atsakymą duoti turi per 20 dienų, man pasiteiravus kada gausiu atsakymą, rašo ekstrasensė.

… … …

Darbo biržoje pas konsultantę Ritą Trečiokienę turėjau lankytis rytoj – 13 dieną – bet verčiama ekstrasensų užsukau šiandien po skundo pateikimo Darbo biržos vadovo administratorei, kuri jį užregistravo, rašo ekstrasensė.

Konsultantė pasakė, kad dėl darbdavio parašytos atleidimo priežasties Sodra tris mėnesius spręs ar mokėti ar kiek mokėti man pašalpos, tris mėnesius negausiu bedarbio išmokos, tik po trijų mėnesiu, rašo ekstrasensė.

Gavau įsidarbinti pasiūlymų, ,,Pirmoji kregždutė,, ir ,,Sotus vilkas,,.

,,Pirmoji kregždutė,, ieško padavėjo – barmeno, o ,,Sotus vilkas,, administratorės – padavėjos, dirbančios kasos aparatu.

,,Kregždutėje,, jeigu neklystu, kartą esu užsukusi , įtarimai įmonei, manyčiau vadovė turėtų žinoti apie mane išnaudojančią kankinančią grupę, rašo ekstrasensė.

,,Sotus vilkas,, lyg pavadinimas apibendrinimas mano situacijai, rašo ekstrasensė.

Barmene ir padavėja – dvejose pareigose, darbuose – dirbti netinkama, per sunku, darbas ne vienam žmogui, rašo ekstrasensė.

,,Sotus vilkas,, dar labiau kelia įtarimą, netinka, nes adminstratorės darbų neišmanau, dirbti visame tame kame reikėtų negebėčiau ir dar kartą įtartina įmonė, rašo ekstrasensė.

Ir anksčiau esu gavusi pasiūlymų įsidarbinti, krisdavo į akis labai įtartini įmonių pavadinimai, lyg sietųsi su mano situacija, ateidavo žinutės į telefoną, paskutinį kartą prieš šį gavau iš konsultantės lapą su pasiūlymais įsidarbinti, tarpe kurių buvo Delano ir dar gal 4 įmonės, bet dabar reikėtų ieškoti šito pasiūlymų lapo tarpe dokumentų, rašo ekstrasensė. Radau: darbas kinų restorane ,,Luckas,, , minėta ,,Delano,, , ,,Juraginta,, , naktiniame klube ,,Mojo lounge Kaunas,,.

Galėdama arba nusprendusi už visus darbus, aplinkybes, bet ką bet kame, išnaudojimą, nežmonišką kankinimą veikiant ekstrasensams ir bioenergetikams sunkaus nepakeliamo stresinio fizinio darbo metu, žurnalistinį darbą atjungta sąmone neturint tam gebėjimų darbus viešinant mano vardu pavarde, sunkų labai sunkų fizinį darbą, šiukšlės vietą ir teises, atlyginimą, eikvojimą gyvenimo prašyčiau nuteisti realia mirties bausme, rašo ekstrasensė.

Nežinau kiek dienų ištisai esu be sekundės pertraukos dideliame spaudime, strese, pjaunama verčiama iki ištisinio garsinio kalbėjimo namuose ir lauke, rašo ekstrasensė.

Pirma, turėtų būti išimtas dalinys ir skirta visapusė apsauga, išviešinta mano situacija. Antra, neprivalau dirbti tokių darbų tokiomis sąlygomis, rašo ekstrasensė. Dirbčiau – bet prašysiu nuteisti už dalykus kaip rašau, priverstinį netinkamą visame kame darbą tokiomis aplinkybėmis – bet neįmanoma prie tokio kaip dabar veikimo ir situacijos, rašo ekstrasensė, per stipriai veikiama, rašo ekstrasensė.

Bionergetikai prijungti prie galvos ir viso kūno visą parą ištisai, dabar vėl momentu pajaučiu skausmą galvos dalyje, rašo ekstrasensė.

Sodroje pirmiausia pasakė kad iš viso negausiu bedarbio išmokos dėl darbdavio surašytų priežasčių mano atleidimo, po to pasitaisė, kad nuo 2019 kovo 5 d. turėtų paaiškėti ar skirta išmoka ir kokio dydžio, o balandžio 21-22 d. išmoka turėtų būti pradedama man mokėti iki 2019 gruodžio ar ne 4 dienos, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minima Delano, Can can pica Megoje ir vienoje iš regis Maxima Kaune kur atjungta sąmone šitoje įmonėje buvau bandžiusi darbintis virtuvės darbuotoja, bet netiko, tam reikia būti baigus mokslus, gebėti, pakelti, galbūt dirbti ne pagalbinius darbus, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų verčiama dabar pat šiandien rytoj paskambinti dėl darbo į Delano. Paskambinčiau, bet esu labai sunkiai veikiama, šiomis dienomis labai blogai jaučiausi, greta tai yra ekstrasensų minima įmonė, vis tiek neturėdama ką daryti paskambinčiau, bet dar linkusi keletą dienų bandyti rasti teisinę pagalbą kam būtina, pateikti kaltinimams, nutraukti tam ar bent sumažinti palengvinti, greta būtina paviešinti apie mano situaciją, po 5 dienų Nemokama valstybinė teisinė pagalba turi atsakyti dėl advokato, nors nieko gero nesitikiu, jie buvo ir yra kaltinami, teisininkai netinkami, įtariami visi darbuotojai, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų tyčiojamąsi, sakoma advokatui nurodyti www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt – kad reikalinga pateikti kaltinimus visiems minimiems, ką man daryti, minėta daug kartų nusikalstamo veikimo – sunkaus labai – metu ir minima Delano bei kitos, kur bandyčiau darbintis, neturiu iš ko gyventi, reikalinga pateikti kaltinimus, jeigu darbinčiausi, įmonę po kurio laiko pasiektų šita informacija vis tiek, jeigu ji nevykdo nusikaltimo, rašo ekstrasensė. Pateikus kaltinimus užkertami keliai įsidarbinti, rašo ekstrasensė. Nepateikti kaltinimų irgi negaliu, rašo ekstrasensė. Esu be jokių pragyvenimui būtinų lėšų, rašo ekstrasensė. Greta be sekundės pertraukos veikia iki garsinio kalbėjimo, labai stipriai, greta bioenergetikais skausmu, rašo ekstrasensė.

… … …

Bioenergetikų ištisai veikiama ne vien skausmu, ištisai veikiama gerklė – nosiaryklė – eina skrepliai, rašo ekstrasensė.

Iki dabar – 23:02 – veikiama galva vietomis lengvu skausmu, veikimu, maudimu, rašo ekstrasensė.

… … … …

Primenama, minėta kaltinama metodistė Odeta Popovienė, įmonė Vilkas ar Vilko brolija, mokyklos kurią baigiau Sobolienės sūnus.

Ekstrasensų ištisai minima mano mama laikyta, ji akivaizdžiai mane išnaudoja, bet to nepriremta teise neprisipažins, ekstrasensų ištisai minima ji, esą pradėta kitaip veikti ją veikiančių ekstrasensų, minimas neva jos susilauktas su manimi apkeistas sūnus, rašo ekstrasensė. Ar kad galėjau būti jos tiesiog išnešiota kaip kitų žmonių vaikas, ar turima omenyje kita moteris kuri galėjo taip padaryti, rašo ekstrasensė. Greta kažkodėl minima Darbo biržos konsultantė Rita Trečiokienė, galbūt kažką žino, ekstrasensų sakyta, kad didelė žmonių grupė susikeitusi vaikais, rašo ekstrasensė.

… … ….

Ekstrasensų ištsai grasinama, keliamas stresas, verčiama užrašyti grasinimus, rašo ekstrasensė.

Grasinama paguldyti į psichiatrinę ligoninę, minimas Kauno klinikų Psichiatrijos skyrius, rašo ekstrasensė.

Ištisai grasinama kad būsiu išvežta iš šalies perkeitus į kito žmogaus išorę ar panašiai, kad vietoje manęs bus palaidota kita moteris neva kiek į mane panaši, grasinama palaidoti gyvą, kt.

Minėta buvusi kaltinama vadovė Rasa Černiauskienė.

Ekstrasensų kreipiama – versta kreiptis darant spaudimą, kt – į kaltinamą žurnalistą Dainorą Luką, minėta jo žmona, dukra, rašo ekstrasensė.

Regis minėta Izolda Gudelis, Benas Gudelis.

Ištisai dažnai Viktorija Stonkutė.

Lietuvos žydų bendruomenė, Faina Kukliansky. Lietuvos žurnalistų sąjunga, Dainius Radzevčius. Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Politikas Vytautas Landsbergis, jo šeimos nariai, anūkas Gabrielius Landsbergis, marti Austėja Landsbergienė, jeigu neklystu dėl vardo, sūnus Vytautas Landsbergis, rašo ekstrasensė.

Minima ekstrasensė, kaltinamos Lietuvos ezoterikų konfederacijos narė, kaltinama Liudmila Litvinienė, kaip jau minėta, Vaida Visockytė.

Santakos policijos komisariatas.

Igoris Tiomkinas. Charlie Metropolyje vadovė Jalena. Armėnai, Bajorų kiemas, asmuo kitų vadinamas Vytautu, Marija, Gerda Red, čigonė Marija, Ramunė Mačiukūnienė, Top sport.

Rašo ekstrasensė.

… … …

Dabar yra 23:13

Ekstrasensų minimas minėtas klausta versta parašyti apie laikytą tėvu Adolfą Luką kuris dėl nelyginamai sunkesnio panašaus nusikaltimo – taip būtų teigiama iš mano pusės, liudijama, man turint advokatą – nusižudė mokantis man mokykloje nepakėlus kankinimo badu, be lėšų, gyvenimo aplinkos neįrengtame garaže ir išsigimėliško kankinimo ekstrasensais, rašo ekstrasensė.

Kaip priversta parašyti anksčiau, mano laikytą tėvu Adolfą Luką – panašų į jį žmogų labai – mačiau Nuo iki vienoje laidų, ekstrasensų teigta kad Arvydas Vilčinskas, atlikėjas, yra perkeistas mano laikytas tėvu likęs gyvas ir patekęs į nusikaltimą vykdančių visišką valią – finanasinę, pragyvenimui, su ekstrasensų daliniu kuris jį kankindamas valdo, rašo ekstrasensė.

Kiekvieną dieną – visada – mintyse yra ir laikytas tėvu, rašo ekstrasensė. Tai yra tiesa, tai yra pats svarbiausia, rašo ekstrasensė.

Man būtinas advokatas kuris supranta apie tai kas yra ekstrasensas ir kokiu metodu jis veikia, atvirai apie tai kalba, apsauga – būtų pateikti kaltinimai dėl tėvu laikyto Adolfo Luko viso gyvenimo, mirties, liudyta apie viską, taip pat pasakyta jog Arvydas Vilčinskas matytas Nuo iki panašus į mano laikytą tėvu Adolfą Luką, anot ekstrasensų, gali būti mano laikytas tėvu kuris esą jų liko gyvas ir buvo perkeistas į šitą atlikėją, pakeista išorė, rašo ekstrasensė.

Man neduodamas advokatas, apie ekstrasensus niekas nenori kalbėti, atvirai ir iš viso nekalba, rašo ekstrasensė.

Vos tik turėsiu suprantantį advokatą, bus liudijama, pasakyta apie tai kas rašoma dėl mano laikyto tėvu Adolfo Luko, rašo ekstrasensė mano mintis.

Ekstrasensų teigta, esą į namus buvo parėję keli žmonės panašūs į mano laikytą tėvu kurių neskyriau, tie ar tas kuriuos pamenu labai kentėjo, buvo kankinamas ekstrasensų iki išsigimimo, buvo būtina tai suprasti – nutraukti – pasirūpinti sutekiant visapusę pagalbą, rašo ekstrasensė mano mintis.

Vienas galbūt skyrėsi, jeigu tai tiesa, bet tada neskyriau tikrai, rašo ekstrasensė.

Prašau ir reikalauju suteikti man advokatą, išviešinti apie mano situaciją viską kas būtiną atsakingo asmens, taip pat šitai dėl mano laikyto tėvu Adolfo Luko arba keleto žmonių, kas jeigu būtų tiesa, siaubinga, šiems žmonėms gyvybiškai būtina visapusė pagalba – pasirūpinimas, tai nežmoniška kančia, kankynė, pasinaudojimas gyvenimu už kuriuos būtų prašoma nuteisti visus iki vieno vykdytojus, užsakovus, susijusius, atsakingus, rašo mano mintis ekstrasensė.

Dėl tėvu laikyto ar kelių tokių žmonių – neatmetu jie galėjo labai sunkiomis sąlygomis gyvendami būti priversti – ekstrasensų, fizinių asmenų – grįžti į namus kaip laikytas tėvu, nors abejoju, kad jų buvo keli, kurių neskyriau – atsakingi asmenys – atsakydami savo galva – turi viešai atsakyti, kaip yra, rašo mano mintis ekstrasensė.

Galėdama šitokį nusikaltimą patyrusiam savo laikytam tėvu iš karto padėčiau – juo pasirūpinčiau – pinigais, kad būtų jais aprūpintas, kad būtų nutrauktas šitas veikimas ekstrasensais ir bioenergetikais, skirta visapusė ir fizinė apsauga, kas juo rūpintųsi iki gyvos galvos ir kad tai būtų tikrai tinkama jeigu aš būčiau nužudyta, nupirkčiau namus, įrengčiau, pasirūpinčiau sveikata, higiena, būtų aprengtas, globojamas, saugomas, viskuo pasirūpinta, advokatai, apsauga, padedantis visame kame, teisiamasi su valstybe dėl normalios pensijos, kompensacijų jam mano akimis žiūrint, pateikti kaltinimai visiems nusikaltimo vykdytojams ir atsakingiems, išviešinti jų iki vieno sąrašai vardais pavardėmis, rašo ekstrasensė mano mintis.

Padėčiau visiems kurie galėjo būti palaikyti tėvu – sveiku protu, pinigais iš savo pusės, visapuse apsauga, priteisti normalią pensiją ir apsaugą, visame kame, bet kame kame žmogui būtina – bet jeigu kuris žmogus kuris tik vaizdavo tokią situaciją gyvendamas nieko bendro su baisia mūsų situacija, jam būtų pateikti visi iki vieno kaltinimai, rašo ekstrasensė mano mintis.

Šiandien dienai galėdama savo laikytam tėvu Adolfui Lukui asmeniškai nuo savęs iki gyvos galvos išskirčiau nedidelę rentą, gal 20 tūkst. eurų į rankas kas mėnesį, tiek duoti yra privaloma – būtų reikalinga daug daugiau – bet gyvenimas buvo labai labai sunkus, žmogus buvo labai sunkiai veikiamas ekstrasensų iki išsigimimo, turėtų šviesiau viską suprasti, viskas turėtų būti tvirtai sutvarkyta. Kaip ekstrasensų veikta ir kartu savo nuomone – kaip greičiausiai ir sau – jam sename tvirtame name arčiau centro pirkčiau ir sujungčiau kelis butus, būtų išremontuota, tinkamai žmogui įrengta, viskas padengta, apdrausta, sutvarkyta kas būtų mano mirties atveju. Apmokėčiau – iki gyvos galvos – visas savo laikyto tėvu išlaidas bet kame, manau tam per mėnesį – eilinį mėnesį – turėtų pakakti dar papildomų iki 10 tūkst. eurų. Apmokėčiau visas absoliučiai žmogaus išlaidas, viską kas žmogui būtina bet kame, skirčiau daugiau tam kas būtina, aprengti žmogui, gražiai tvarkingai pabūti prie jūros nuo kurios kilęs, Klaipėdoje ar panašiai. Gautų tą pačią apsaugą ir teisę kaip aš, mano paketą, būtų prašoma – tai yra labai rimta – padengti normalią apsaugą jam asmeniškai, taip pat greta man kaip susijusiam šeimos nariui, liudytojai, greta labai sunkiai nukentėjusiai. Kalbant apie kaltus ir valstybę, savo tėvu laikyto Adolfo Luko atžvilgiu – jam asmeniškai – teisčiausi dėl šimtų milijonų eurų kasmetinių išmokų, dešimčių šimtų milijardinių eurais išmokų, tokio dydžio išmokų iš karto ir kasmetinių iki gyvos galvos, teisčiausi dėl normalios rentos – pensijos iš valstybės jam. Tokios yra mano mintys ekstrasensės žodžiais.

… … …

Dabar yra 23:48, rašo ekstrasensė.

Pamiršau paminėti, kad leisdamasi nuo kalno, po Darbo inspekcijos, eidama link Darbo biržos, nusileidusi nuo kalno, pastebėjau advokato kontoros iškabą – nežymima vardu pavarde koks teisininkas dirba – ten pat žymima Valstybinė vaiko teisių apsaugos įvaikinimo tarnyba, jeigu gerai pasižymėjau, Donelaičio 6.

Nesaugu taip, bet paveikta ar dėl situacijos, būtinumo – nepažymėta kokį numerį surinkti norint patekti pas advokatą – kelis kartus surinkau minimo tarnybos numerius ar kitą, rašo ekstrasensė.

Į lauką išėjo įtartinas, nenormalus vyriškos lyties 50 panašu neturintis asmuo, lyg jaunesnis, rašo ekstrasensė.

Buvau nenormaliai užsipulta, rašo ekstrasensė.

Minimo asmens nurodyta – kelis kartus – kaltinamas Vilniuje esančio Gedimino prospekte prostitutes laikantis savadautojas, taip supratau, rašo ekstrasensė.

Užsipulta, nenormaliai sureaguota, įtartinai nerviškai nenormaliai klausta ko čia skambinu, skambinėju, ieškau, ką čia žymiuosi, kabinėtąsi – žymėjausi adresą, instituciją kuri įsikūrusi, koks advokatų kontoros adresas, į kurią bandžiau patekti – pagrasinta, kad iškvies policiją man, rašo ekstrasensė.

Pasakius, kad aš dėl advokato – name pažymėta įsikūrusi advokato kontora, regis trečiame aukšte, bet nesu tikra, nepamenu – minimo asmens toliau priekabiauta, psichuota, grasinta, kabinėtąsi, rašo ekstrasensė.

Minimas įtartinas asmuo mestelėjo, kad Kęstučio gatvėje ir Gedimino prospekte yra daugiau visokių kontorų, ištisai, rašo ekstrasensė.

Po šito jau neva skambindamas policijai dėl manęs minimas asmuo dar kartą atsisukęs psichiškai nesveikai rėkė, ar metė, kad žiūrėčiau ieškočiau Vilniaus Gedimino prospekte, Gedimino prospekte, taip supratau, rašo ekstrasensė.

Dar pačioje persekiojimo pradžioje buvo minimas Gedimino prospektas Vilniuje, jame dirbančios prostitutės, pas ką jos dirba, savadautojas, greta mirties bausme nuteistas Borisas Dekanidzė, rašo ekstrasensė.

Minimas asmuo pasirodė man panašus į kažkurio laikraščio puslapiuose ar per TV žinias rodytą vyrą konfliktuose dėl vaikų atėmimo iš tėvų ar panašiai, kurių ekstrasensų siejami su mano situacija ar vaikų veikimu ekstrasensais, galbūt visai kitaip, rašo ekstrasensė.

… … …

Esu be jokių būtiniausiam žmogui pragyvenimui būtinų lėšų, su neturiu žodžių daliniu ekstrasensų ir bioenergetikų galvoje ir kūne, be apsaugos nuo grasinimų bet kokiu fiziniu susidorojimu, ištisai laikoma strese, kariama, dusinama, daromas spaudimas, pjaunama, greta aiškiai su tuo susijusi – žinanti ir dengianti, išnaudojanti mama laikyta Dijana Lukienė, kuri be kaltinimų jai rimto pateikti ir atasakomybės nekalbės, rašo mano mintis ekstrasensė.

Dar kartą prašau suteikti man prašomą būtiną gyvybiškia pagalbą ir išviešinti dengiamą situaciją, nutraukti šitą nusikaltimą, rašo mano mintis ekstrasensė.

Atsakingas asmuo privalo paviešinti apie mano situaciją per visas pagrindines spaudos redakcijas.

Nežinau ar Dainius Radzevičius kuris pats kaltinamas gali surašyti tokį dalyką, tegul žiūrima teisės, rašo ekstrasensė mano mintis.

Prašau ir reikalauju išviešinti, nutraukti šitai, suteikti man kas būtina, rašo ekstrasensė mano mintis.

Už kiekvieną išgautą priverstą kreipimąsi į kaltinamus manęs kankinimu – veikimu – išnaudojimu, nusikaltimo vykdymu – susidorojimu ir grėme man neturint apsaugos asmenis prašysiu nuteisti, rašo mano mintis ekstrasensė.

2018-12-13 00:17

2018-12-15

14:13

Ekstrasensų kasdieną dieną naktį dusinama, kariama, smaugiama, keliamas stresas, per bioenergetikus veikiama slėgiu ir dusinimu, daromas nepakeliamas psichologinis spaudimas padaryti kas ekstrasensų verčiama – kreiptis el. laišku ar telefonu, ar atvažiuoti į vietą pas asmenį, įmonę kur verčiama liepiama pasakoma ekstrasenso. Ekstrasensų daromas spaudimas kreiptis į daugumą tų pačią galimų darbdavių į kuriuos pati būčiau kreipusis dėl naujo darbo – klausdama ar negalėtų priimti dirbti padavėja – po atleidimo iš Charlie picerijos dėl darbdaviams ir kitiems pateiktų kaltinimų. Čili, Delano, Can can, Paslėpti receptai, Forto dvaras – Etno dvaras, Pjazz, Bernelių užeiga, Milano, Grill London, Arena Pizza, Kinu rožė, kiti.

Jeigu teisingai pamenu, ekstrasensų veikta pasižymėti išsirašyti iš interneto visus Kauno mieste esančių Čili picerijų adresus, telefonus, el.paštus, bet ir neveikiama būčiau perskambinusi visas kiek Kauno mieste yra Čili picerijų:

Kaunas, Vytauto pr. 24 (Kauno Autobusų stotis), tel. 8 684 20050. Nepamenu ar jiems skambinau, vėliau – po skambinimo į kitas Čili picerijas – vadovės į kurią buvau nukreipta pasakyta, kad Kauno autobusų stotyje esančioje Čili picerijoje dirba tik keli darbuotojai, tokių kaip padavėjai nėra ar tik vienas priimantis užsakymus ir juos atiduodantis žmogus.

Kaunas, Varnių g. 41 (RIMI Hypermarket), tel. 8 691 01102. Nebuvau tikra ar šiuo adresu tikrai yra Čili picerija. Jeigu neklystu, paskambinus atsiliepusi darbuotoja pasakė, kad perduos mano telefoną vadovei, atsakingai, perskambins.

Kaunas, Savanorių pr.346, PC „Savas“. Tel. 8 611 53365. Pasakė, kad šiuo metu padavėjų neieško, reikalingi karštų patiekalų virėjai.

Kaunas, K.Mindaugo g. 49, Akropolis, tel. 8 686 54629. Neskambinau, jeigu neklystu, padavėjams dirbanties Akropolio Čili picerijoje tenka naudotis liftu – aš esu klaustrofobė, tai yra neįmanoma, patirčiau labai labai didelį stresą, imčiau dusti, imtų pilti karštis, plakti širdis, apimtų panika, imtų drebėti kojos, visas kūnas, visa būčiau išmušta iš vėžių, išlipus iš lifto dar kiek negalėčiau atsigauti, drebėtų linktų kojos, plaktų širdis, psichika būtų nenormali, stipriai paveikta nerami būsena, stresas, tikrai negalėčiau dirbti esant būtinybei naudotis liftu.

Čili pica Kauno Akropolyje pirmame aukšte, jeigu neklystu, jų tel. 8 686 54 629. Pasakyta, kad perduos apie mano skambutį ir mano telefoną vadovei, bet šiuo metu padavėjų neieško, turi pilną komandą.

Kaunas, Baršausko g. 66a, Molas, tel. 8 686 50638, atsakė, kad šiuo metu jiems padavėjų nereikia.

Kaunas, Islandijos pl. 32, tel. 8 698 88019, pasakė, kad šiuo metu padavėjų neieško.

Internete rašoma, nepamenu ar skambinau šiuo telefonu dar kartą visiems perkambinusi, regis ne: ,,Dvejoji ar tinki mūsų kolektyvui? Drąsiau! Paskambink mums ir sužinok, ką galime pasiūlyti pagal tavo įgūdžius ir patirtį. Tel. +370 694 93315, cv@cili.lt,,

Kažkuriame Čili padalinyje nukreipta į Akropolio Čili vadovę Ingridą, tel. 862079024. Jos kaip ir Megos Čili vadovės pasakyta atsiųsti el.laišką apie save ar cv (Čili Megoje vadovė pasakė, kad turės jeigu prireiktų mano duomenis, bet šiuo metu turi pilną kolektyvą).

Vadovės Ingridos man pasakyta paskambinti po švenčių, gruodį naujam padavėjui pradėti netiktų, paskambinti sausio 10-11. Galbūt tada būtų galimybė priimti. Pasakyta, išeis dirbantys 0,25 etato, ateinantys tam vakarui pasirinkti centų. Pažymėta, kad darbuotojas turi orientuotis į rezultatus, kokybę, reitingus. Pastebėta, kad iš dviejų mano vardų – Absoliuta Andželika – tinkamesnis jai yra Andželika, kaip vadovės pasakyta, angelų markizė.

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: cv@cili.lt,info@cili.eu

data: 2018-12-13 13:38 tema: Ieškau padavėjos darbo, esu su nepilnai 7 metų padavėjos darbo patirtimi, gyvenu 20 minučių nuo Megos

Sveiki,

man reikalinga – ieškau padavėjos darbo. Pilnu etatu, nuo šiandien – rytojaus pat. Gyvenu netoli Megos, geros 20 minučių pėstute.

Galėčiau dirbti bet kuriame kitame jūsų picerijų tinklo padalinyje jeigu vakare, po darbo, baigus darbą 12 valandą, parvežate darbuotojus namo. Galbūt to nereikia, nes grafiką sustatytumėte kitokį, kitokiomis valandomis. Pažymėsiu, negalėčiau dirbti picerijoje per du aukštus, kurioje būtų laiptai kuriais reikėtų laipioti, nešioti maistą arba liftas, kuriuo reikėtų naudotis.

Nuo 2013 liepos 17 iki 2018 gruodžio 4 dirbau Charlie picerijoje, Amber food. Pradžioje gal mėnesį Akropolyje, po to panašiai tiek pat laiko Šiaurėje, iš jos perkėlė į Charlie Megoje kurioje dirbau iki nurodytos datos. Prieš tai gal pusantrų metų esu dirbusi padavėja restorane Kauno centre ,,Miesto sodas,,.

Išsiunčiu šią užklausą dėl darbo internete rastais cv@cili.lt ir Megoje esančios picerijos Čili internete nurodytu el.pašto adresu info@cili.eu .

Man labai reikalingas darbas. Gal galėtumėte priimti? Ar galėčiau laukti jūsų atsakymo dėl padavėjos darbo valandų laike?

Dėkoju, lauksiu.

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

absoliuta.andzelika@gmail.com

… … … … …

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: cili36vadovas@cili.eu

data: 2018-12-13 15:34 tema: Fwd: Ieškau padavėjos darbo, esu su nepilnai 7 metų padavėjos darbo patirtimi, gyvenu 20 minučių nuo Megos

Sveiki dar kartą, prieš keletą valandų išsiunčiau internete nurodyti Čili picerijos Megoje adresu laišką dėl padavėjos darbo, taip pat bendruoju – cv@cili.lt – ką tik kalbėjomės telefonu, nurodėte atsiųsti cv adresu cili36vadovas@cili.eu . Persiunčiu prieš tai siųstą laišką.

Man labai reikalingas darbas, gyvenu netoli Megos, galbūt galėtumete priimti?

Lauksiu jūsų atsakymo,

Absoliuta Lukaitė

Tel. 865605925

absoliuta.andzelika@gmail.com

———- Forwarded message ———

From:

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com>

Date: 2018-12-13, kt, 13:38

Subject: Ieškau padavėjos darbo, esu su nepilnai 7 metų padavėjos darbo patirtimi, gyvenu 20 minučių nuo Megos

To: <cv@cili.lt>, <info@cili.eu>

Sveiki,

man reikalinga – ieškau padavėjos darbo. Pilnu etatu, nuo šiandien – rytojaus pat. Gyvenu netoli Megos, geros 20 minučių pėstute.

Galėčiau dirbti bet kuriame kitame jūsų picerijų tinklo padalinyje jeigu vakare, po darbo, baigus darbą 12 valandą, parvežate darbuotojus namo. Galbūt to nereikia, nes grafiką sustatytumėte kitokį, kitokiomis valandomis. Pažymėsiu, negalėčiau dirbti picerijoje per du aukštus, kurioje būtų laiptai kuriais reikėtų laipioti, nešioti maistą arba liftas, kuriuo reikėtų naudotis.

Nuo 2013 liepos 17 iki 2018 gruodžio 4 dirbau Charlie picerijoje, Amber food. Pradžioje gal mėnesį Akropolyje, po to panašiai tiek pat laiko Šiaurėje, iš jos perkėlė į Charlie Megoje kurioje dirbau iki nurodytos datos. Prieš tai gal pusantrų metų esu dirbusi padavėja restorane Kauno centre ,,Miesto sodas,,.

Išsiunčiu šią užklausą dėl darbo internete rastais cv@cili.lt ir Megoje esančios picerijos Čili internete nurodytu el.pašto adresu info@cili.eu .

Man labai reikalingas darbas. Gal galėtumėte priimti? Ar galėčiau laukti jūsų atsakymo dėl padavėjos darbo valandų laike?

Dėkoju, lauksiu.

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

absoliuta.andzelika@gmail.com

… … … … …

Čili 36 vadovas <cili36vadovas@cili.eu> kam: Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com>

data: 2018-12-13 15:37 tema: RE: Ieškau padavėjos darbo, esu su nepilnai 7 metų padavėjos darbo patirtimi, gyvenu 20 minučių nuo Megos

Laba diena, gavome Jūsu CV,bet šiuo metu darbuotoju nereikia.

Turėsiu Jūsu CV ir jeigu reikės pasiskambinsiu.

Violeta Kairienė

Picerijos Č-36 direktorė

UAB „Čili Pica“

Islandijos pl. 32, LT-47446 Kaunas

Mob. nr 8 610 20167

Faks. (8-37) 374 435

cili36vadovas@cili.eu

www.cili.eu

… … … … …

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: cili48vadovas@cili.eu
data: 2018-12-13 16:17
tema: Dėl padavėjos darbo Čili I Akropolio aukšte, ką tik kalbėjomės telefonu

Sveiki dar kartą,

ką tik kalbėjomės telefonu dėl padavėjos darbo, teiravausi dėl padavėjos darbo Čili picerijoje Kauno autobusų stotyje, Akropolio I aukšte esančioje Čili picerijoje. Pasakėte, kad paskambinčiau sausio 10-11 d. – dėl padavėjos darbo Čili picerijoje I Akropolio aukšte.

Man labai reikalingas darbas, ieškau būtent padavėjos darbo. Pilnu etatu, nuo šiandien – rytojaus pat. Gyvenu netoli Megos, geros 20 minučių pėstute, bet galiu važinėti dirbti ir į Akropolį.

Prašau priimti dirbti padavėja būtent į pirmame Akropolio aukšte esančią Čili piceriją, nes negaliu dirbti picerijose kur tektų maistą nešioti laipant laiptais arba reikėtų pačiai važinėti liftu.

Nuo 2013 liepos 17 iki 2018 gruodžio 4 dirbau Charlie picerijoje, Amber food. Pradžioje gal mėnesį Akropolyje, po to panašiai tiek pat laiko Šiaurėje, iš jos perkėlė į Charlie Megoje kurioje dirbau iki nurodytos datos. Prieš tai gal pusantrų metų esu dirbusi padavėja restorane Kauno centre ,,Miesto sodas,,.

Gal galėtumėte priimti? Galbūt vis dėlto būtų galima pradėti dirbti anksčiau nei jūsų nurodyta pasiskambinti dėl darbo datą? Labai reikalingas darbas, pilnu etatu.

Dėkoju, lauksiu,

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

absoliuta.andzelika@gmail.com

… … … … …

Internete nurodoma Can can picerijos: Pramonės pr. 29, tel 865956362 dp2.1@delano.lt, Islandijos pl. 32, tel. 865990408 dp2.2@delano.lt, Savanoriu p. 255, tel. 865978571, dp2.5@delano.lt, Jonavos g. 60, tel. 865982155, dp2.1@delano.lt.

Jeigu neklystu prisimindama, perskambinau visas Can can picerijas Kauno mieste. Megos Can can darbuotoja sutarė pasakė man kitą dieną 10 valandai ateiti pokalbio su vadove Goda. Kitą dieną 9.40 buvau vietoje, įvyko pokalbis. Pasakyta, kad šiuo metu padavėjos nereikia, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensė už mane Can can Megoje vadovei Godai pasakė vardą Andželika. Šitas vardas daug metų yra tik mano pase, paskutinius 5 metus, jeigu gerai pamenu, visą laiką kortelėje ant marškinių buvo įrašytas vardas Absoliuta, rašo ekstrasensė.

Kai kurioms moterims, vadovėms moterims, prie mano visapusės situacijos nepatinka ar netinka vienas mano vardų ir tai yra byla dėl mano teisių pažeidimo, psichologinio susidorojimo, susidorimo su normalia išore ir sveika savijauta, atimto gyvenimo finansinio pamato, apsaugos, teisės, orumo, rašo ekstrasensė.

Šį kartą – kaip dažnai kitais atvejais dėl kitų dalykų – kalbantis su vadove Goda ekstrasensai bioenergetikai paveikė kalbą, vardo pasakymą, rašo ekstrasensė.

Atvirai kalbant, byla dėl situacijos su darbo paieška bet kurioje vietoje, nenormalios psichologinės būsenos – išorės – savijautos – neteisėto nusikalstamo veikimo, esu be jokios apsaugos, advokatūros, pamatų, rašo mano mintis ekstrasensė. Jokiais būdais mano metuose moteris žmogus niekame negali būti tokioje situacijoje kaip aš, rašo ekstrasensė. Turi būti tvirta visapusė apsauga – nuo darbo nepriklausantys finansiniai pagrindai ir pajamos, užtikrintos visam gyvenimui – tvirtas orumas garantuojamas normalių sveikų atsakingų tėvų, tvirta sveika tinkama tikrai higieniška ir labiau – estetiška – moters išorė su tiesa nugara ir tvirtumu bet kame, bendraudama su kita moterimi ar bet kuriuo žmogumi moteris negali būti žemesnė ar silpnesnė niekame, jau nekalbant apie mano situaciją, tokiame laipsnyje kaip mano, rašo ekstrasensė.

Tas pats kalbant ar apie Čili ar apie Can can vadovę – tikrai nieko bloga jų atžvilgiu, dėl mūsų pokalbio ar susitikimo – bet aš visiškai be jokios apsaugos, advokatų, teisės – be visapusės sveikatos – be jokių teisių – kitu atveju tokios situacijos nebūtų niekame, rašo ekstrasensė.

Kvepalai turi būti ryškūs ir stiprūs, stovėsena puiki, nugara tiesi, žmogus labai labai tvirtas – šaltas – tikslus – valdingas, moters išorė prižiūrima, normali, gera, už to gerai parinkti išieškoti tinkami tikrai psichiatrai, apsauga, advokatūra, sveiki protu mylintys tėvai arba sutvarkyta kitaip, kad būtų pagrindai ir apsauga, rašo ekstrasensė.

Taip ekstrasensų man nekalbama, kalbama kalbos šiukšlėmis, nerišliai, netinkamai, nekokybiškai, ištisai laikoma strese, daromas spaudimas, užgauliojama, rašo mano mintis ekstrasensė.

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: delano@delano.lt,
dp2.1@delano.lt,
dp2.2@delano.lt,
dp2.5@delano.lt
data: 2018-12-13 17:28
tema: Dėl padavėjos darbo pilnu etatu, nepilnai 7 metų padavėjos darbo patirtis, gyvenu 20 minučių nuo Megos, bet galėčiau važinėti dirbti į bet kurią Can Can piceriją

Sveiki,

ieškau padavėjos darbo, kreipiuosi į jus teiraudamasi, galbūt galėčiau gauti padavėjos darbą kažkurioje Can Can picerijoje Kaune?

Gyvenu 20 minučių iki Megos, galbūt Megoje esančios Can Can picerijoje būtų galima įsidarbinti padavėja? Jeigu šiuo metu Can Can Megoje padavėjos nereikia, galbūt kitame Can Can padalinyje būtų galima gauti padavėjos darbą?

Man labai reikalingas darbas, būtų reikalingas pilnas etatas.

2013 liepos 17 – 2018 gruodžio 4 dirbau Charlie picerijose, Amber food. Pradžioje priėmė į Akropolyje esantį La Crepe, iš jo buvau perkelta į Charlie Šiaurėje – šiuose daliniuose dirbau gal kelis mėnesius – po to vadovių buvau perkelta į Charlie Megoje kuriame dirbau iki dabar, 2018 gruodžio 4. Prieš tai, gal pusantrų metų, padavėja dirbau restorane esančiame Laisvės al., Miesto sodas.

Ar būtų įmanoma dabar iš karto pas jus įsidarbinti padavėja?

Lauksiu jūsų atsakymo, dėkoju,

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

absoliuta.andzelika@gmail.com

… … … … …

delano@delano.lt kam: Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com>

data: 2018-12-14 08:31 tema: RE: Dėl padavėjos darbo pilnu etatu, nepilnai 7 metų padavėjos darbo patirtis, gyvenu 20 minučių nuo Megos, bet galėčiau važinėti dirbti į bet kurią Can Can piceriją

Ačiū, kad domitės karjeros galimybėmis įmonėje UAB „Delano“ (toliau – Bendrovė). Jūsų kvalifikacijai atitinkant mūsų keliamus lūkesčius, su Jumis artimiausiu metu susisieksime.

Norime informuoti, kad:

Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi personalo atrankos tikslais, remiantis įmonės teisėto intereso (vidaus administravimo vykdymo – personalo atrankos) bei Jūsų inicijuotos darbo sutarties sudarymo pagrindu. Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi iki šios atrankos pabaigos.

Bendrovė pasitelks tam tikrus duomenų tvarkytojus, kuriems gali būti perduoti Jūsų asmens duomenys. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su Jūsų asmens duomenų saugojimu.

Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 1 mėnesį po atrankos pabaigos tam, kad mes galėtume su Jumis susisiekti ir Jums pasiūlyti įdomių ir aktualių karjeros galimybių mūsų Bendrovėje.

Atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus ribojimus, Jūs turite šias teises savo asmens duomenų atžvilgiu:

– prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

– reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;

– reikalauti bet kuriuo metu atšaukti pateiktą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

– reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;

– perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba tiesiogiai pateikti Jums patogia forma;

– kai Jūsų duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt, daugiau informacijos internete: www.ada.lt).

Jeigu turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis el. paštu delano@delano.lt ar telefonu 868449105 mūsų duomenų apsaugos pareigūnu: Romualdas Pacenka, romualdas.pacenka@delano.lt arba atvykite į įmonės biurą adresu Ozo g. 25, Vilnius.

Pagarbiai

UAB „Delano“

From: Absoliuta Andželika Lukaitė [mailto:absoliuta.andzelika@gmail.com]

Sent: Thursday, December 13, 2018 5:29 PM

To: delano@delano.lt; dp2.1@delano.lt; dp2.2@delano.lt; dp2.5@delano.lt

Subject: Dėl padavėjos darbo pilnu etatu, nepilnai 7 metų padavėjos darbo patirtis, gyvenu 20 minučių nuo Megos, bet galėčiau važinėti dirbti į bet kurią Can Can piceriją

Sveiki,

ieškau padavėjos darbo, kreipiuosi į jus teiraudamasi, galbūt galėčiau gauti padavėjos darbą kažkurioje Can Can picerijoje Kaune?

Gyvenu 20 minučių iki Megos, galbūt Megoje esančios Can Can picerijoje būtų galima įsidarbinti padavėja? Jeigu šiuo metu Can Can Megoje padavėjos nereikia, galbūt kitame Can Can padalinyje būtų galima gauti padavėjos darbą?

Man labai reikalingas darbas, būtų reikalingas pilnas etatas.

2013 liepos 17 – 2018 gruodžio 4 dirbau Charlie picerijose, Amber food. Pradžioje priėmė į Akropolyje esantį La Crepe, iš jo buvau perkelta į Charlie Šiaurėje – šiuose daliniuose dirbau gal kelis mėnesius – po to vadovių buvau perkelta į Charlie Megoje kuriame dirbau iki dabar, 2018 gruodžio 4. Prieš tai, gal pusantrų metų, padavėja dirbau restorane esančiame Laisvės al., Miesto sodas.

Ar būtų įmanoma dabar iš karto pas jus įsidarbinti padavėja?

Lauksiu jūsų atsakymo, dėkoju,

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

absoliuta.andzelika@gmail.com

… … … … …

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: goda.margelyte@delano.lt
data: 2018-12-14 11:05
tema: Dėl padavėjos darbo pilnu etatu Can Can restorane picerijoje Megoje arba kitame Can Can padalinyje Kauno mieste

Sveiki dar kartą,

prieš daugiau nei valandą laiko turėjome susitikimą – pokalbį dėl padavėjos darbo Can Can Megoje. Jūsų pasakyta atsiųsti cv į jūsų asmeninį el.paštą.

Man labai reikalingas darbas, ieškau padavėjos darbo, pageidaučiau reikalinga pilnu etatu.

Nuo 2013 liepos 17 iki 2018 gruodžio 4 dirbau Charlie picerijoje, Amber food. Pradžioje gal mėnesį Akropolyje, įdarbinta į La crepe, vadovės perkelta į Charlie Šiaurėje, gal po mėnesio laiko darbo ten vadovių sprendimu perkėlė į Charlie Megoje kurioje dirbau iki dabar, nurodytos datos. Prieš tai gal pusantrų metų esu dirbusi padavėja restorane Kauno centre ,,Miesto sodas,,.

Galbūt galėčiau gauti padavėjos darbą jūsų įmonėje? Gyvenu geros 20 minučių pėstute iki Megos, tačiau galėčiau važinėti į darbą toliau, į bet kurį kitą Can can padalinį Kauno mieste. Prašau – jeigu atsirastų laisva padavėjos darbo vieta pas jus Can can Megoje – duokite žinoti.

Dėkoju, lauksiu,

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

absoliuta.andzelikaetagmail.com

… … … … …

Dabar žiūriu užrašus. Paskambinus į Can can Pramonės pr 29 darbuotojos pasakyta, kad vadovė serga, paprašius duotas jos mobilus telefonas, Inga tel. 865969799. Vadovės pasakyta paskambinti pirmadienį tuo pačiu laiku – dėl susitikimo darbo pokalbiui – apie 11:30.

Paskambinus į Savanoriu pr 255 Can can piceriją darbuotojos, jeigu teisingai pamenu, pasakyta, galbūt padavėjos reikės sausi – vasari, liepta pasakyti, žymėtąsi darbo patirtis, mano metai, telefonas, dar regis vardas. Pasakyta, jeigu reikės – perskambins.

Jonavos g. 60 davė vadovės Renatos tel 865968398. Nesupratau – atsiliepė – metodistė, ji ta pati vadovė Renata ar kitas žmogus. Metodistė pasirodė nenorinti priimti manęs į įmonę, rašo ekstrasensė. ,,Pas mus Can can nėra laisvu vietu, su pertekliumi 1 padavėjo,,. Jos pasakyta, kad neabejojanti, jog su mano turima patirtimi – turiu daug patirties – darbą rasiu, rašo ekstrasensė.

Bet kurio galimo darbdavio atžvilgiu ekstrasensų daromas spaudimas kreiptis, pasikartojant, į daugumą kuriems skambinau būčiau kreipusis nes tai pagrindinės įmonės, kuriose galbūt galėčiau įsidarbinti padavėja, bet tuo pačiu, šios įmonės įvardintis, minimos ir labai spausta ekstrasensų į jas kreiptis dėl darbo el.laiškais – telefonu ar ateiti į vietą, rašo ekstrasensė.

Ryte atsikėlusi eiti į pokalbį dėl darbo Can can Megoje buvau visą rytą iki ateidama iki vienos tąškoma ekstrasensės – kaip kiekvieną rytą eidama į darbą Charlie, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų versta – kaip bet kur kitur – bet pažymiu versta, paskambinti Darbo biržoje iš konsultantės gautu Delano tarpininkės Rūtos Grigienės tel. 865902951, parašyti ruta.grigiene@delano.lt

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: ruta.grigiene@delano.lt

data: 2018-12-14 11:25 tema: Dėl padavėjos darbo Delano restorane

Sveiki,

jūsų kontaktus, informaciją apie tai, kad Delano ieško darbuotojos, gavau Kauno darbo biržoje.

Man labai reikalingas darbas, ieškau būtent padavėjos darbo, kurį dirbau iki šiol, galbūt pas jus būtų galima įsidarbinti iš karto?

Nuo 2013 liepos 17 iki 2018 gruodžio 4 dirbau Charlie picerijoje, Amber food. Pradžioje gal mėnesį Akropolyje, po to panašiai tiek pat laiko Šiaurėje, iš jos perkėlė į Charlie Megoje kurioje dirbau iki nurodytos datos. Prieš tai gal pusantrų metų esu dirbusi padavėja restorane Kauno centre ,,Miesto sodas,,.

Gyvenu geros 20 minučių pėstute iki Megos, bet galiu važinėti į darbą bet kuriame Kauno mieste esančiame jūsų padalinyje.

Galbūt dar laisva padavėjos darbo vieta pas jus? Reikalinga ieškau darbo pilnu etatu.

Lauksiu jūsų atsakymo, dėkoju,

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

… … … … …

Išėjus iš Can can Megoje, po susitikimo su vadove Goda Margelyte, po pokalbio dėl darbo, ekstrasensų nurodoma veikiama verčiama nuėjau iki restorano Paslėpti receptai, rašo ekstrasensė.

Elstrasensų pastebima, ten sėdėjo vienas iš Charlie į Paslėpti receptai išėjęs padavėjas, kuriam buvai be teisininko ekstrasensų priversta puslapyje parašyti kaltinimus, įtarimus, rašo ekstrasensė.

Barmenui, regis, pasakiau kad iš anksto nesusitarusi dėl susitikimo pokalbio, galbūt būtų galima dėl darbo pasikalbėti su vadovu vadove, rašo ekstrasensė.

Atėjusi jauna moteris mergina – krito į akis, pastebėta ekstrasensų, jos akys ar lęšiai akių, ekstrasensų žodžiais, tokius nešioja vampyrai – pasakė, kad šiuo metu padavėjų nereikia, rašo ekstrasensė.

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: info@pasleptireceptai.lt
data: 2018-12-14 11:57
tema: Dėl padavėjos darbo

Sveiki,

šiandien, nepaskambinusi – nesusitarusi iš anksto, buvau užsukusi į Paslėpti receptai Megoje, paprašiau pakviesti vadovę -pasiteiravau dėl mano ieškomo dėl padavėjos darbo pas jus galimybės.

Jeigu pas jus atsirastų laisva vieta, galimybė įsidarbinti padavėja – prašau iš karto duoti žinoti.

Nuo 2013 liepos 17 iki 2018 gruodžio 4 dirbau Charlie picerijoje, Amber food. Pradžioje gal mėnesį Akropolyje, po to panašiai tiek pat laiko Šiaurėje, iš jos perkėlė į Charlie Megoje kurioje dirbau iki nurodytos datos. Prieš tai gal pusantrų metų esu dirbusi padavėja restorane Kauno centre ,,Miesto sodas,,.

Ieškau padavėjos darbo iš karto, pilnu etatu.

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

… … … … …

Ekstrasensų darytas spaudimas kreiptis į Forto dvarą (kaip į visus kitus, bet pažymėta ir pasakyta susisiekti). Jeigu neklystu, gerai supratau, Forto dvaras pervadintas į Etno Dvaras, rašo ekstrasensė.

Rotušės aikštė 4, tel. 865560234, kaunas@etnodvaras.lt, Molas, tel. 865694927, molas@etnodvaras.lt .

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: kaunas@etnodvaras.lt,
molas@etnodvaras.lt
data: 2018-12-14 12:27
tema: Dėl padavėjos darbo

Sveiki,

man labai reikalingas – ieškau padavėjos darbo, pageidaučiau reikalinga pilnas etatas, nuo dabar iš karto. Kreipiuosi į jus pasiteirauti, gal šiuo metu Etno dvaras gali priimti – reikalinga padavėja?

Nuo 2013 liepos 17 iki 2018 gruodžio 4 dirbau Charlie, Amber food. Priėmė į La crepe, gal po mėnesio vadovės sprendimu perkelta į Charlie Šiaurėje, iš ten po panašaus darbo laiko kaip La crepe, vadovių sprendimu, perkelta į Charlie Megoje, kuriame dirbau regis daugiau nei 5 metus, iki dabar. Prieš tai esu gal pusantrų metų dirbusi restorane miesto centre Miesto sodas.

Ar būtų galimybė pas jus dabar gauti padavėjos darbą, įsidarbinti padavėja?

Lauksiu jūsų atsakymo,

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

… … … … …

Rotušės aikštėje esančio Etno dvaras vadovė ar darbuotoja – nepamenu, nesupratau – paklausė, ar jau skambinau į Molą. Jeigu neklystu, K.Baršausko g. 66, Mole esančio Etno dvaro vadovė atsakė, kad padavėjų dabar nereikia, jeigu reikės – nuo sausio vidurio. Pasakyta, sutarėme, kad pirmadienį – 2018-12-17 – 10 valandai ateisiu į susitikimą.

… … … … …

Jeigu neklystu, perskambinau visus ekstrasensų kelis kartus minėtus Pjazz restoranus Kauno mieste.

Savanoriu 349, tel. 861221024, Gričiupio 9, tel. 869839495, Taikos pr. 141, tel. 861287494, Laisvės al. 68, tel. 869884815, Vilniaus g. 26, tel. 861594364.

Jeigu gerai pamenu, Savanoriu ir Gričiupio Pjazz nekėlė, nepavyko prisiskambinti kada skambinau, Taikos pr. pasakyta, kad šiuo metu padavėju nebeieško, atsiliepusi Laisvės al. Pjazz darbuotoja pasakė, kad dėl darbo galiu kalbėti su ja, perduos vadovei, pastebėjo, kad ieško jaunesniu darbuotoju nei aš, Vilniaus g. Pjazz atsakė, kad šiuo metu turi pilna sąstatą darbuotojų.

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: ofisas@pj.lt,
taikos141@pj.lt,
laisves68@pj.lt,
vilniaus26@pj.lt,
griciupio9@pj.lt
data: 2018-12-14 14:58
tema: Dėl padavėjos darbo PJazz restoranuose, turiu apie 7 metai padavėjos darbo patirtį

Sveiki,

ieškau padavėjos darbo, galbūt būtų galimybė įsidarbinti kuriame nors PJazz restorane Kauno mieste?

Nuo 2013 liepos 17 iki 2018 gruodžio 4 dirbau Charlie picerijoje, Amber food. Priimta, pradėjau Akropolyje La crepe, po to vadovės perkelta į Charlie Šiaurėje, dar kartą vadovių sprendimu perkelta į Charlie Megoje – čia dirbau daugiau nei 5 metus, iki nurodytos datos. Prieš tai gal pusantrų metų esu dirbusi padavėja restorane Kauno centre ,,Miesto sodas,,. Man 32 metai.

Man labai reikalingas darbas, pilnas etatas. Galbūt galėtumėte priimti?

Lauksiu jūsų atsakymo,

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

… … … … …

Ekstrasensų įvardinta pasakyta kreiptis laišku į Bernelių užeigą.

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: info@berneliuuzeiga.lt
data: 2018-12-14 15:30
tema: Dėl padavėjos darbo Bernelių užeigoje Kauno mieste, turiu padavėjos darbo patirties

Sveiki,

ieškau padavėjos darbo, galbūt šiuo metu jūsų Bernelių užeigose kažkuriame restorane Kauno mieste būtų galima įsidarbinti padavėja?

Nuo 2013 liepos 17 iki 2018 gruodžio 4 dirbau Charlie picerijoje, Amber food. Pradžioje priėmė į La crepe Akropolyje, iš ten vadovė perkėlė į Charlie Šiaurėje, po to vadovių sprendimu buvau perkelta į Charlie Megoje kur dirbau daugiau nei 5 metus, iki nurodytos datos. Prieš tai gal pusantrų metų esu dirbusi padavėja restorane Kauno centre ,,Miesto sodas,,. Man 32 metai.

Pažymėsiu, netiktų darbas restorane kuriame reikėtų maistą klientams nešioti laiptant laiptais, esu buvusi kaip klientė, regis 2 jūsų restoranuose – jeigu nemaišau, Bernelių užeigoje Kauno Akropolyje ir Bernelių užeigoje Senamiestyje netoli Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos – ten padavėjams klientams tenka atnešti maistą lipant laiptais, tai man netiktų. Daug laiko atgal – gal 5 metai prieš – buvau kreipusis, priimta bandytis į Bernelių užeigą Šilainiuose, pamenu, ten irgi yra laiptai.

Dar vienas Bernelių užeigos restoranas, vieno aukšto Bernelių užeiga yra centre, arti centro, dabar nerandu tikslaus jų adreso – galbūt ten būtų galima gauti padavėjos dabą, dirbti?

Lauksiu jūsų atsakymo, prašau duoti žinoti iš karto, jeigu būtų galimybė įsidarbinti pas jus minimame restorane, dėkoju

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

… … … … …

Ekstrasensų įvardinta liepta parašyti paskambinti į piceriją Milano. Tel. 868233322. Pasakyta, regis pakviestos vadovės, kad el.paštas kurį radau internete ir parašiau užklausą yra pakeistas, pasakytas naujasis veikiantis el.paštas. Pasakyta, kad dabar savaitgalis, kitos savaitės pradžioje galbūt galima būtų pagalvoti, pasikalbėti, rašo ekstrasensė.

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: picerija.milano@takas.lt
data: 2018-12-14 15:54
tema: Dėl padavėjos darbo

Sveiki,

ieškau reikalingas padavėjos darbas, pilnu etatu, galbūt šiuo metu Milano picerijoje būtų galimybė gauti padavėjos darbą?

Nuo 2013 liepos 17 iki 2018 gruodžio 4 dirbau Charlie picerijoje, Amber food. Pradžioje buvau priimta į La crepe Akropolyje, po to vadovė perkėlė į Charlie Šiaurėje, iš ten vadovių sprendimu buvau perkelta į Charlie Megoje, kur dirbau daugiau nei 5 metus, iki nurodytos datos. Prieš tai gal pusantrų metų esu dirbusi padavėja restorane Kauno centre ,,Miesto sodas,,. Man 32 metai.

Ar šiuo metu pas jus būtų galimybė įsidarbinti – gauti padavėjos darbą?

Lauksiu jūsų atsakymo,

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

… … …

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: picerijamilano.kaunas@gmail.com
data: 2018-12-14 16:02
tema: Dėl padavėjos darbo

Sveiki,

ką tik kalbėjomės telefonu – dėl padavėjos darbo picerijoje Milano.

Nuo 2013 liepos 17 iki 2018 gruodžio 4 dirbau Charlie picerijoje, Amber food. Pradžioje buvau priimta į La crepe Akropolyje, po to vadovė perkėlė į Charlie Šiaurėje, iš ten vadovių sprendimu buvau perkelta į Charlie Megoje, kur dirbau daugiau nei 5 metus, iki nurodytos datos. Prieš tai gal pusantrų metų esu dirbusi padavėja restorane Kauno centre ,,Miesto sodas,,. Man 32 metai. Ieškau padavėjos darbo pilnu etatu.

Ar šiuo metu pas jus būtų galimybė įsidarbinti – gauti padavėjos darbą?

Lauksiu jūsų atsakymo,

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

… … … … …

Ekstrasensų darytas spaudimas parašyti į Grill London į kurį yra išėję gal 5 ar daugiau Charlie dirbę padavėjai, kuriems – be advokato – verčiama ekstrasensų, situacijos, surašiau kaltinimus puslapyje, rašo ekstrasensė.

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: info@grilllondon.lt
data: 2018-12-14 16:53
tema: Dėl padavėjos darbo kuriame nors Grill London restorane Kauno mieste

Sveiki,

man reikalinga ieškau padavėjos darbo pilnu etatu.

Nuo 2013 liepos 17 iki 2018 gruodžio 4 dirbau Amber food priklausančiose picerijose. Buvau priimta į La Crepe Akropolyje, iš ten tuometinės vadovės sprendimu perkelta į Charlie Šiaurės prospekte, iš čia vadovių sprendimu į Charlie Megoje, kur išdirbau daugiau nei 5 metus, iki nurodytos datos – įmonės vadovams sužinojus apie įmonei pateiktus kaltinimus buvo konfliktinė situacija, buvau atleista.

Prieš tai gal pusantrų metų esu dirbusi padavėja restorane Laisvės al. ,,Miesto sodas,,.

Ar šiuo metu būtų galimybė gauti padavėjos darbą įsidarbinti kuriame nors Grill London restorane Kauno mieste?

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

… … … … …

Ekstrasensų priminta Arena pizza. Versta parašyti, kaip į visus kitus, rašo ekstrasensė.

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: Arena Pizza <rinkodara@arenapizza.lt>
data: 2018-12-14 17:17
tema: Dėl padavėjos darbo

Sveiki,

kreipiuosi dėl padavėjos darbo.

Nuo 2013 liepos 17 iki 2018 gruodžio 4 dirbau Amber food priklausančiose picerijose. Buvau priimta į La Crepe Akropolyje, iš ten tuometinės vadovės sprendimu perkelta į Charlie Šiaurės prospekte, iš čia vadovių sprendimu į Charlie Megoje, kur išdirbau daugiau nei 5 metus, iki nurodytos datos – įmonės vadovams sužinojus apie įmonei pateiktus kaltinimus buvo konfliktinė situacija, buvau atleista.

Prieš tai gal pusantrų metų esu dirbusi padavėja restorane Laisvės al. ,,Miesto sodas,,.

Ar šiuo metu būtų galimybė gauti padavėjos darbą įsidarbinti Arena pizza picerijoje ?

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

… … … … …

Ekstrasensų nurodyta parašyti kreiptis į Kinų rožę Kauno Akropolyje, bet nurodytu internete el.paštu išsiuntusi užklausą gavau pranešimą ,,Jūsų pranešimas nebuvo pristatytas adresu kinuroze@meniu.lt, nes jo nepavyko rasti arba juo negalima gauti pašto,,.

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: kinuroze@meniu.lt
data: 2018-12-14 18:24
tema: Dėl padavėjos darbo restorane Kinu rožė Kauno mieste

Sveiki,

ieškau padavėjos darbo pilnu etatu.

Nuo 2013 liepos 17 iki 2018 gruodžio 4 dirbau Amber food priklausančiose picerijose. Pradžioje buvau priimta į La crepe Akropolyje, iš ten vadovė perkėlė į Charlie Šiaurės prospekte, iš ten vadovių perkelta į Charlie Megoje, kur dirbau iki dabar, daugiau nei 5 metus. Prieš tai gal pusantrų metų esu dirbusi padavėja restorane Kauno centre ,,Miesto sodas,,.

Ar pas jus šiuo metu būtų galima gauti padavėjos darbą?

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

… … … … …

Ekstrasensų be nurodytų įmonių į kurias versta kreiptis dėl padavėjos darbo minėta: batų parduotuvė Žygio batai, internete žiūrėti ,,karštas šokoladas,, ir ,,šokoladinė Ali,, , picerija Čilas, kaltinama Bajorų kiemas, visos maitinimo įstaigos – picerijos – restoranai Savas, Molas ir Akropolis Kauno mieste, visos ar ,,picerijos Kaune,, , visi kiek yra restoranų – kavinių – picerijų Kauno Laisvės al. ir Senamiestyje, pažymėta Sugamour (jai – ekstrasensų – pasakyta netinkama mano higieninė išorė ir aš iš savęs pati, nors tai pastebėtina, bet – silpniau – darbinantis bet kur), ,,Sotas,, , Mama pica.

Ekstrasensų ko gero tikrinant mano psichikos atsigavimo – supratimo stovį pasakyta pasižiūrėti sau dėl darbo ar priešingai, kad mano pačios ten vieta, į http://pastoge.lt/ Pastebėtina, kad nufotografuotas, iliustruojantis, regis siūlomą globėjo darbą, vaikas – kaip mane persekiojantys, sekantys, stebintys, minimi kitataučiai – yra rudomis akimis, rašo ekstrasensė.

Galbūt įmonė susijusi, ekstrasensų pasakyta, kad kai kas asmeniško man yra paviešinta Creme de la creme puslapyje, http://cremedelacreme.lt/, Blac gold project su akimi, Initio, rašo ekstrasensė, ar čia apie tai, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų klausiama, kaip man kvepalų butelis. 100 procentų, iš jų nė vieno procento – niekada neprieičiau pasižiūrėti šitų kvepalų – jeigu galėdama užėjusi į kvepalų parduotuvę, nieko nenumačiusi, nežiūrėdama į kompanijas, apžiūrinėdama žiūrėčiau už kurio kvepalų butelio užkliūva mano akys, kuris patraukia dėmesį spalva, savo buteliu, į kurį supilti kvepalai, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų tarpe didelio daromo spaudimo ir streso, dusinimo, korimo ir smaugimo – protarpiais – minima Avon, Faberlic, labai retai Oriflame, dažniau, beveik kaip Avon arba Faberlic – Genera.

Ekstrasensų tyčiojantis, šikant arba su nežinoma man mintimi, siūlomi man Avon Far Away kvapusis ar tuoletinis vanduo, nesuprantu nė vieno žodžio jokios užsienio kalbos, interneto mašininis vertėjas iš anglų į lietuvių kvapaus minimo vandens pavadinimą išvertė ,,Toli,,.

Nenoriu nuo kaltų mirtinai prieš mane ir mano laikytą tėvu jokių dovanų.

Pasikartojant, ekstrasensės žodžiais, man Avon nepatinka arba stipriai nelabai, tačiau turėdama ubagės garantuotą finansinį paketą visam likusiam gyvenimui Avon katalogą į namus užsiprenumeruočiau galbūt ir visam laikui, o galbūt esu per daug nukentėjusi, paveikta, todėl man taip atrodo, rašo ekstrasensė. Kartais – galėdama sau leisti – manau pirkčiau tai kas yra praktiška, tinkama pagal mano supratimą: kai kuriuos drėkinančius šampūnas Avon Care, kai kuriuos plaukų balzamus Avon Care, kai kuriuos drėkinančius kūno prausiklius dideliame indelyje Avon Care, kūno losijoną dideliame indelyje Avon Care, rankų kremus Avon Care, pėdų kremus, pėdų ir batų dezodoruojančias priemones, kremą veidui žiemai, veido kremus už 2 eurus iš Avon Care, greta būtinas kreminis tos pačios linijos veido prausiklis, rašo ekstrasensė.

https://www.avon.lt/gaminys/304-2720-52216/veidui/dienai/drekinamasis-veido-kremas-su-biciu-pieneliu

https://www.avon.lt/elektroniniskatalogas/katalogas/190

https://www.avon.lt/elektroniniskatalogas/katalogas/230

https://www.avon.lt/elektroniniskatalogas/katalogas/254

Grįžtant prie Avon Far Away, aš nieko prieš – galėdama tikrai sau leisti, turėdama visam likusiam gyvenimui garantuotą ubagės finansinį paketą nepriklausantį nuo jokio darbo, susitvarkiusi higieninį ir fizinės sveikatos stovį, galbūt pradėdama atsigauti ar gydytis pas psichologą, tinkamai pagal savo supratimą ir savijautą kaip ubagė nuo galvos iki kojų apsirengusi ir tvarkingai susišukavusi – kasdien naudoti – sveiku protu žiūrint, pagal savo finansines galimybes, kiek kam skirti protinga – nebrangų, iki 10 ar 20 eurų tuoletinį vandenį greta dezodoruojančių dalykų ar kitokio tokio būtino kūno kvapo tvarkymo bet kuriuo metų laiku, tačiau turi būti argumentas protu, kodėl aš kvėpinčiausi naudočiau būtent Avon Far Away kvapųjį vandenį, rašo mano mintis ekstrasensė.

Savo mama laikytai – visiškai atjungta sąmone – daug metų atgal, esu nupirkusi Far Away, regis tada jie buvo – leidimas – su blizgučiais viduje, rašo ekstrasensė. Niekada to nedaryčiau visame kame kiek man įmanoma ja nepasirūpinusi visam gyvenimui – bent mažiausia renta, figieniniu stoviu visame kame, neaprengusi, nepasirūpinusi namais, kuriuose ji gyvens, ką galėjusi nepadariusi dėl jos apsaugos, rašo mano mintis ekstrasensė.

Yra daug kompanijų kurios leidžia nebrangius – tokia kaina – tuoletinius vandenis, kvapiuosius vandenis, rašo ekstrasensė. Galima rinktis pagal kvapą, pasakojimą, kompaniją, kt, rašo ekstrasensė. Avon Far Away naudočiau visą likusį gyvenimą – kartą savaitėje, ar du kartus savaitėje, jeigu reikia ir dažniau – jeigu tai būtų nuoširdi man svarbiausių žmonių gyvenime – žmogaus – dovana, rašo ekstrasensė. Mano mama laikyta Dijana Lukienė yra blogas žmogus, kuris mane visą gyvenimą pardavinėjo, išnaudojo, kankino, ji yra kaltinama bendrininkavimu mane nužudyti šiandien dienai arba ateityje, arba padaryti kraupiau. Tėvu laikytas Adolfas Lukas buvo siaubingai kraupiai išsigimėliškai labai labai stipriai ir nenormaliai veikiamas kankinamas ekstrasensų, viskas buvo labai labai nenormalu, nežmoniška kankynė visiems mums, šituo žmogumi reikėjo visame kame pasirūpinti, nutraukti tai ir visame kame juo pasirūpinti – man nereikia nė vieno centuko iš šito žmogaus, pasidalinčiau kuo turiu arba duočiau nuo savęs pilną aprūpinimą visam laikui, savo supratimo. Nuoširdžiai – jeigu jis pats, nuoširdžiai, šviesiai, nurinktų man Avon Far Away – su tokia priežastimi, jie būtų naudojami visą gyvenimą.

Ekstrasensų minimas – po streso, spaudimo, tyčiojantis ir šikant arba ir dėl kitų priežasčių – Faberlic. Pastebėtina, kad katalogo puslapiuose gaminius reklamuoja – matau jau antras mėnuo – kitataučiai bruožų kaip mano persekiotojai, jie tamsių bruožų, juodomis akimis, juodais plaukais, ekstrasensų pastebima, katalogo puslapiuose dabar yra Valentinas Judaškinas, kuris ekstrasensų rodytas veikiant transu išgalvotoje istorijoje.

Pagal aprašymą kvapo būtų pasižiūrėti Faberlic Alatau – vasarai, šiltam orui. Butelis, dėžutė – išoriškai – toks gali būti, rašo ekstrasensė.

Prie kažkurių minimas kedras, galbūt tai tiktų kvapiam vandeniui žiemai, rudeniui – reikėtų uostyti – nepamenu pavadinimo, kažkokie lyg musulmoniški arabiški ar neva tokie, bet ne apie tai, o apie kvapą, rašo ekstrasensė.

Regis prie Faberlic Alatau buvo dar vienas tuoletinis vanduo – kiek kitokia spalva ir forma buteliuko – kuriuose žymėtas kedras ar kažkas panašaus, dabar žiūriu faberlic by ALENA AKHMADULLINA, bet regis ne šitie, nesu tikra, man atrodo ne tie, kiti – panašus butelis, rašo ekstrasensė. Aišku, galima į – tai kur man tai būtų dedama prie čekio visam likusiam, įteikiamo po teikėjo realios biologinės mirties – pridėti ir Alena Akhmadullina kvapųjį vandenį, jeigu tai būtų tinkamas kvapaus vandens man nurinkimas, rašo ekstrasensė. Tai žodžiu, galima sudėti, įdėti visus šituos tris, rašo ekstrasensė. Būtinai prie čekio – sveiku protu, normalaus – rašo ekstrasensė. Ne nuo kompanijos, bet nuo kaip bebūtų – po jo realios mirties – man gera linkinčio gyvenime žmogaus, rašo mintis ekstrasensė. Dar kartą pasikartoju, nuo mirtinai kaltų žmonių nieko nenoriu, bet dėl mano situacijos gaunasi priversti gaunasi tokie užrašai, rašo ekstrasensė.

Pastebėtina, Faberlic savo kataloge turi Ramyata kvapųjį vandenį – ką reiškia pavadinimas? Koks šituo Faberlic kvapaus vandens atitikmuo kokybiškuose kvepaluose? Greta šiltų rytietiškų – mano įsivaizdavimu – ta pati Faberlic serija turi kaip Alatau aromatą – jūros – Alizes, rašo ekstrasensė.

Visus Faberlic minimus sudėti man į dėžę. Arba apsirinku, arba ubagei – jeigu kada nors turėsiu tokį paketą ir atsigausiu, apsitvarkysiu, galėsiu tai naudoti – bus tinkama, rašo mano mintis ekstrasensė.

Visus katalogus – Avon, Faberlic, Genera, Oriflame – užsisakysiu į namus visam laikui, visam gyvenimui, jeigu kada nors galėsiu įsirengti savo namus, bent kaip ubagė, tinkamus žmogui, pilnai tvarkingus, mielus, tikrai kruopš

iai, ubagiškai, bet tikrai kokybiškai ir tinkamai visam laikui įrengtus, rašo mano mintis ekstrasensė.

Mama laikytai Dijanai Lukienei būtų liepta normaliai praustis naudojant daug drėkinančios prausimosi priemonės – būtų pasamdyta gydytojas psichiatas arba kitomis priemonėmis, griežtai, greta išimta visas galvos turinys, smegenys, kad žinočiau apie viską iš esmės – kiekvieną mėnesį arba greičiausiai kas keli mėnesiai ji gautų po kelis būtinąjai higienai reikalingus dalykus mano sudėtus į – man labai nepatinka toks pavadinimas, parašymas – firminius minimų kompanijų maišelius.

Kalbant apie Generą, rankų kremas su glicerinu raudoname indelyje http://genera.lt/lt/ranku-kremas-su-glicerinu-genera-250-ml-62, rankų kremas su alavijumi ir medumi http://genera.lt/lt/ranku-kremas-su-alavijumi-ir-medumi-genera-250-ml-61, kartą bandytinis, jeigu drėkina odą tinkamai, dušo putos migdolų žiedų ir rožių kvapo, 1000 ml, 4.49 euro http://genera.lt/lt/duso-putos-migdolu-ziedu-ir-roziu-kvapo-genera-1000-ml-107, kuris šampūnas tikrai drėkintų plaukus http://genera.lt/lt/sampunai, tik dabar pamačiau, bandyčiau, vonios putos su drėkinančiu kremu, 1000 ml, 3.99 http://genera.lt/lt/vonios-putos-su-drekinanciu-kremu-genera-1000-ml-122, daug kitų, skiltyje http://genera.lt/lt/seimai, plaukų kaukė su kokosų aliejumi, 500 ml, 4.49 euro, http://genera.lt/lt/plauku-kauke-su-kokosu-aliejumi-genera-500-ml-42, plaukų balzamai http://genera.lt/lt/plaukams. Indelyje kaip Gaia vienas iš dviejų produktų – plaukų balzamas ar kremas prieš išskalaujant šampūnu.

Ekstrasensų minimi Oriflame Eclat tuoletinis vanduo. Daug metų atgal – byla, buvo visiškai atjungtos smegenys – ,,platinau,, Oriflame ir Avon, regis buvau užsiregistravusi ir į Faberlic – dar kartą pasikartoju – dėl to būtų bylos man turint sąlygas. Eclat – tada jie buvo regis tikrai gražesniame, tinkamesniame inde – užsisakė viena mokytoja, dar kartą pasikartojant, man buvo atjungtos smegenys, o minimam žmogui – įtarimai ir kaltinimai.

Ekstrasensių – Gerdos Red vardu – ,,siūloma,, man Oriflame Eclat. Iš vienos pusės, tai yra pasityčiojimas. Iš kitos pusės, nebrangus tuoletinis vanduo prie vardintų sąlygų galėtų būti, bet neaišku kokį jį nusirinkčiau, rašo mano mintis ekstrasensė.

Eclat – galbūt klystu – ko gero turi muilo kvapo natą, rašo ekstrasensė.

Moteriai arba žmogui reikėtų sutvarkyti gyvenimą taip, kad ji galėtų kasdieną visą likusį gyvenimą tikrai puikiai arba, realiai žiūrint, tikrai tinkamai – tvirtai, gerai – atrodydama kvėpintis Chanel 5 stipriausios koncentracijos kvepalais https://www.chanel.com/us/fragrance/p/120450/n5-parfum-grand-extrait/

Dar kartą pasikartoju, prie ubagės finansinio paketo, atsigavusi, susitvarkiusi higieninį stovį, turėdama sąlygas, tikrai naudočiau ir iki kelių dešimčių eurų kainuojantį tuoletinį ar kvapųjų vandenį, bet nežinau koks jis būtų nusirinktas – vienas šaltam orui, žiemai, rudeniui, o kitas vasarai, karštam orui.

Greta šito – man tikrai tvarkingai, higieniškai nuo galvos iki kojų atrodant – reikėtų sudėti tikrai gerai atrinktas – nusimanant, gera linkint, kad skoningai arba gerai arba tikrai gražiai moteriškai atrodytų – raudonus nagų lakus, raudonos atspalvius rankų ir pėdų nagams lakuoti visą likusį gyvenimą kasdienai. Galima tokių pririnkti iki 5-10-20 buteliukų.

Tikros natūralios puikios skoningos gražios gerų atspalvių raudonos, rašo ekstrasensė.

Tikrai visiškai netinkama situacija, laikas, žiūrėti TV, rašo ekstrasensė, bet vakar lyg specialiai man LRT Plius ar LRT Kultūra rodė 21:30 Pedro Almodovaro filmą ,,Moterys ties nervų krizės riba,, , rašo ekstrasensė.

Peržiūrėčiau visus šito kino režisieriaus darbus.

Namuose norėčiau turėti sąlygas – tai yra tikrai būtina – turėti visų pasaulio šalių visų laikų geriausių ir šiandienos geriausių kino menininkų darbus, rašo ekstrasensė apie mano mintis.

Nesupratau apie ką filmas, negalėjau įsigilinti girdėti sekti suprasti istorijos ir turinio, veikė ekstrasensai, tiesiog stebėjau ir bandžiau klausytis – tai yra būtina, ko ir kaip nebuvo 32 metus, spalvinga, žiūrėtina, kiek atpalaidavo nervus, peržiūrėčiau visus Pedro Almodovaro filmus, rašo ekstrasensė.

Be išprusimo kalbant ir tyčiojantis iš mano kalbos, kad būtų sudėti visi Emiro Kusturicos, Andrejus Arsenjevičius Tarkovskio, Fatih Akin, Lars von Trier, Alechandro Gonsaleso Injaritu, Pedro Almodovaro, kaip vadinasi kino režisierius kurio filmų reklama rodyta daug laiko atgal, Mėlynas aksomas ar panašiai (jeigu man asmeniškai dėl suknelės, po higienisto, kirpėjo, kabalisto ir psichiatro, tai tik juodas aksomas ar kita panaši medžiaga, gal mačiau minkštą juodą velvetą, uždaras – be jokių nesąmonių – kultūringas – rimtas – klasikinis modelis – vien juoda be jokių pagražinimų), kokiame filme, kurio režisieriaus filme buvo rodomas jūros krantas kaip šachmatų lenta, kaip pasakota vieno – man buvo atjungtos smegenys, suvokimas – pašnekovo Foto žurnalui – kad būtų sudėti šimtų tokių kino režisierių, visų, visus iki vieno darbus, tikrai kokybiškų filmų tikrai kokybiškus dvd – mano namuose, kurie po mano mirties tiktų kremavimui ir būtų su viskuo kremuojami, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų buvo atkreipta ir pati pastebėjau raudoną seno modelio namų telefoną Pedro Almodovaro filme ,,Moterys ties nervų krizės riba,, , rašo ekstrasensė. Nagų lakas turėtų būti tamsesnis, klampesnis, kaip guašas, kaip menas, kaip teatras, ekstrasensų žodžiais – ant sutvarkytų ilgų, bet skoningai ilgų, galbūt kabalisto tvirtintų natūraliai nagų, rašo ekstrasensė. Tačiau galima greta dadėti ir telefono spalvos nagų laką, nors man ta spalva nepatiko – kitokiam žmogui, kitokiai moteriai – tai yra raudonos spalvos klasika, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų – tarpe vertimo, spaudimo, streso, pjovimo ar panašiai – klausta apie Dior Dolce vita kvepalus. Daug metų atgal – man buvo atjungta sąmonė – mama laikytai kažkurios šventės proga nupirkau – dar kartą pasikartoju, man buvo visiškai atjungta sąmonė – tokių kvepalų miniatūrų rinkinuką, nepamenu, gal 5 ar 6 kvapai.

Tikrai niekada nebūčiau to padariusi būdama sveikame prote, daug laiko atgal, kartą, galbūt nejuntamai veikiama ekstrasensų – abejoju ar juos girdėjau, o gal – paveikta – labai negražu ir tikrai buvo atjungta sąmonė – mama laikytos nesant namuose – dar kartą pasikartoju buvo atjungta sąmonė – atidariau tą dėžutę ir pasižiūrėjau keletą kvapų. Regis pamenu, ten buvo Dior Pure Poison, Dior Jadore, Dior Dune, galbūt Dior Addict, Dior Dolce vita – kelis, išnaudoti buteliukai, apuosčiau ir uždariusi padėjau atgal, rašo ekstrasensė.

Visi kokybiški, nė vienų kitų nenoriu, bet Dior Dolce vita – dabar minint ekstrasensams – galvoju patiktų: švelnūs, malonūs, nestiprūs, kvapnūs, nekelia blogų emocijų, kitokio kvapo tipo nei nusirinkčiau sau, būtų kvepalų – jie vardinti anksčiau – kurie patiktų daug daug labiau, tačiau dieną kai nesinorėtų kvėpintis atrodančiais tobulai kvepalais arba kitais greta jų, manau, tiktų ir patiktų Dior Dolce vita.

Ką reiškia jų pavadinimas, rašo ekstrasensė. Saldus gyvenimas ar laimės palinkėjimas, rašo ekstrasensė.

Mano gyvenimas nebuvo saldus, dėl to ir aš tokia, bet kadangi aš tokia, tai priežastis – gyvenimas saldus, kvepalai tokiu pavadinimu kaip jį besuprastum – gali būti, rašo ekstrasenė.

Jais kiek pasikvėpinusi – truputį, tai nesiskaito, kad moteris pasikvėpinusi, tik kad atkreipčiau dėmesį, atpažinčiau – kartą buvo pasikvėpinusi mane sekusi aiškiai susijusi gal 60 metų tamsių juodų bruožų kitatautė, rašo ekstrasensė. Sėdėjau autobuse, ji palinkusi pasižiūrėjo į mane – išlipusi kiek nervuota ar kaip visą gyvenimą sekanti ir žudanti žmones žvilgsniu ir bioenergetika, nuėjo pirma, Vilniuje, su sena skara ant pečių ir senu ilgu rusišku sijonu, buvo įkypomis juodomis ar tamsiomis akimis, plaukų nesiekiančiais tamsiais plaukais, rašo ekstrasensė.

Pragaro šuva, Marija, rašo ekstrasensė. Arba ne. Prieš mirtį – jeigu vis dėlto užleidžiama vieta man gyventi, būtinai reikia palikti man kvepalus nuo savęs, rašo ekstrasensė. Galbūt klystu, rašo ekstrasensė. Taip nerašyčiau jokiu būdu, rašo ekstrasensė. Labai stipriai veikia, rašo ekstrasensė.

20:48

Rašant dėtinų į dėžes gaminių, dovanėlių, dovanų, smulkmenų, būtinų dalykų sąrašus arba informuojant tuos, kuriems aktualu ar įdomu, minint Gerdą Red buvo klausta apie La vie est belle iš Lancome, rašo ekstrasensė.

Pati sau šitų naujų Lancome kvepalų nenusirinkčiau, nepirkčiau – tai kito žmogaus nurinkimas, dovana man, kas būtų pasakyta pažymėta, jeigu kitas žmogus manęs užklaustų, kuo ir kodėl kvepiu, jeigu taip kvėpinčiausi, rašo ekstrasensė.

Ar teisingai suprantu, minimų kvepalų pavadinimas reiškia ,,Gyvenimas yra gražus,, , rašo ekstrasensė.

Daug laiko atgal, kada nejuntamai buvau veikiama ekstrasensų, nejutau, kaip ekstrasensas ar ekstrasensė man tarpe kalnų šiukšlių ir tvarto į galvą įdėjo mintį – teiginį ,,Gyvenimas yra gražus, pernelyg gražus, kad kvailai rizikuotum,, , regis taip, rašo ekstrasensė.

Nenoriu dovanų nuo mirtinai kaltų žmonių, bet pinigai ir saugumas man gyvybiškai būtina, o geras kvepalų butelis, kad ir nuo mirtinai kalto žmogaus – galbūt žiūrėkime į tai – yra tiesiog turimi – skirtingai nei kito, kuris jų ar jiems neturi – kokybiški kvepalai, rašo ekstrasensė.

https://www.lancome.co.uk/perfume/womens-perfumes/la-vie-est-belle/la-vie-est-belle—eau-de-parfum/313013-LAC.html#start=2&cgid=L3_Fragrance_Women_LVEB

21:03

Laikykime, kad tų kvepalų – vienokių, kitokių – mano namuose būtų daug, gausėtų, būtų perkama kas kiek laiko, jeigu gyvenimas – finansine prasme – būtų normalus ar geras, rašo ekstrasensė.

Kvėpinčiausi kasdieną visą likusį gyvenimą, rašo už mane apie mano supratimą ekstrasensė.

Niekada gyvenime nenaudosiu jokio absoliučiai makiažo, lūpų dažų, kuriuos mini, bandė ir bando įteigti ekstrasensai, rašo ekstrasensė.

Tik kokybiški kvepalai ir raudonas nagų lakas – jeigu turėčiau sąlygas normaliam gyvenimui, geram gyvenimui – susitvarkius higienį stovį nuo galvos iki kojų, atsigavus, tikrai turint finansines sąlygas, tikrai galint sau tai leisti, rašo ekstrasensė.

Man būtina labai rimta visapusė apsauga, turint sąlygas, plaukai turėtų būti tikrai tvarkingai prižiūrėti ir kasdieną tikrai kokybiškai ir tinkamai griežtai sušukuoti mano supratimo ir tikrai tinkama šukuosena į namus atvykstančios kirpėjos – plaukai turėtų atrodyti nepriekaištingai tvarkingai nesvarbu po kiek veiklos valandų grįžčiau į namus, rašo už mane ekstrasensė.

Maksimaliai išvalyta kosmetologiniame kabinete ar klinikoje, tvarkingai prižiūrima priemonėmis, kabalisto sutvarkyta ir jo visą likusį gyvenimą prižiūrima veido oda, tikrai tinkamai koreguojami sutvarkyti antakiai, dažomi su blakstienomis senu cheminiu būdu kartą savaitėje, nepriekaištingai švari burna, taip sutvarkyti ir tikrai estetiški dantys, bet, pažymiu, tikrai tinkamai, natūraliai, o ne perbalinti, regis taip turėtų atrodyti plaukai ir veidas, greta būtino tikrai tinkamo psichiatro visiškam išsigydymui arba kiek įmanoma tą padaryti visą likusį, rašo ekstrasensė.

Dabar esu veikiama tokiomis mintimis, rašo ekstrasensė.

Nežinau kiek dienų diena po dienos – ir šiandien dalį taip pat – laikyta strese, dusinta, versta padaryti kas verčiama, rašoma, rašo ekstrasensė.

Galėdama – greta plaukų, veido ir burnos būtino tvarkymo – pageidauju – byla – kad būtų visiškai panaikinta – natūraliu metodu kaip minėta – visiškai atjungta sąmone esant, po apatine lūpa, įsivėrus auskarą, likusi veidą subjaurojusi bjaurojanti žymė, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų grįžtama prie visiškai nesvarbaus dalyko, sakoma, reikia pažymėti kad paminėti Creme de la creme kvepalai puikūs – niekas neabejoja, kad jie kokybiški, ne apie tai pastebėta buvo, rašo ekstrasensė. Apie butelio išorę, rašo ekstrasensė. Butelio išorė ne bloga – kitam žmogui, ne man, rašo ekstrasensė. Arba – būna – reikia pažinti, rašo ekstrasensė. Pažymėtina, kad šie paskutiniai šitos pastraipos keli sakiniai aktualūs kitam žmogui, o ne žmogui, per kurį rašoma, rašo ekstrasensė. Aš apie Creme de la creme kvepalus negalvoju, rašo ekstrasensė. Tai buvo prie tarpe stipraus negatyvaus veikimo kelioliką sekundžių trukęs ekstrasensų dėmesio atkreipimas į minimą įmonę ir esą jų puslapyje įdėtą sąsają su mano situacija, rašo ekstrasensė.

21:41

… … … … …

Niekas nesiginčys, kad tikrai geras, kokybiškas kvepalų butelis yra Chanel 5, jeigu Lancome La vie est belle trūksta kokybės, skonio, kainos, bet tai mano – ekstrasensės nuomonė ir pamąstymai – o ne to per kurį rašau žmogaus, rašo ekstrasensė.

Bet kuriuo atveju, geriau nors toks parfumas kaip La vie est belle, nei jokio, bet vėl tai yra mano, ekstrasensės, pamąstymai ir nuomonė, rašo ekstrasensė.

21:59

… … … … …

Neskaitau rusų ir jokia kita kalba, neatskiriu, kuris butelis Chanel 5 yra kvepalai.

https://www.chanel.com/ru_RU/fragrance-beauty/fragrance/p/women/n_5/n_5-parfum-bottle-p120050.html#skuid-0120950

https://www.chanel.com/ru_RU/fragrance-beauty/fragrance/p/women/n_5/n_5-eau-de-parfum-spray-p125420.html#skuid-0125230

https://www.chanel.com/ru_RU/fragrance-beauty/fragrance/p/women/n_5/n_5-eau-de-toilette-spray-p105440.html#skuid-0105455

Pirkti tą tamsiai gražiai geltoną, ar aš klystu, ar Chanel 5 – kvepalai, stipriausia koncentracija – yra šviesesnės, kitokios, blankios spalvos, rašo ekstrasensė. Jokio kito Chanel 5 varianto nenoriu, tik pirmieji, pažymi mano mintis ekstrasensė.

Tokiomis mintimis šiomis minutėmis, paskutinėmis valandomis veikta, rašo ekstrasensė.

22:08

… … … … …

2018-12-16 09:59

Vos vakar apie 22:30 išsijungiau kompiuterį – ekstrasensų vėl imta dusinti, atsigulus dar nežinia kiek laiko trukdyta užmigti, ,,kalbėta,, nežinau kelių ekstrasensų, necituosiu degeneratiškų ekstrasensės pageidaujamų pacituoti sakinių, rašo ekstrasensė.

Vos galėsiu atsakingi ir vykdytojai bus paduoti į teismą už tokį veikimą, rašymą už manę, iškreipimą, netikslumą, perveikimą, pasinaudojimą, pasityčiojimą, užrašų intelektą, kt, rašo ekstrasensė už mane.

Žadinama – nežinau kiek kartų – naktį, po to ryte vėl taip pat, rašo ekstrasensė už mane.

Ekstrasensų sakoma, kad mane visą gyvenimą išnaudojo tos tautybės žmonės, kurie tiki į ,,Abdulah,,. Esą jų nuotraukos – tautybė – iliustruojama dabar esamame ir prieš tai buvusiame Faberlic kataloge, rašo ekstrasensė.

Šlykščiai kalbama apie tam tikrus dalykus, siekiant tai pacituoti, rašo už mane ekstrasensė.

Ekstrasensų pasakyta, kad mane ,,užpuolę Gariūnai,, – savadautojas, verslininkas nešvariuose versluose – minimas Borisas Dekanidzė.

Ekstrasensų pasakyta įdėti iš youtube nuorodą į video iš regis laidos ,,Boriso Dekanidzės teismas,, ar ,,Boriso Dekanidės sulaikymas,, , paieškoti medžiagos ten, ekstrasensės žodžiais.

Ekstrasensų teigimu, mano išnaudojimas, mano atžvilgiu vykdomas nusikaltimas, susijęs su šituo asmeniu, jo grupe, ekstrasensės žodžiais.

… … … … …

2018-12-16

10:15

Valstybinė darbo inspekcijos Kauno skyriaus vadovų atsakymas – atsisakymas – paviešinti apie mano situaciją, kaltinimus prekyba žmogumi, dėl neteisėto sunkaus nusikalstamo veikimo, atsisakymas suteikti advokato pagalbą, kitą būtiną pagalbą, iš vedėjo pavaduotojo – vyriausio darbo inspektoriaus Virginijaus Lukavičiaus. Taip pat priverstas ekstrasensų išsiųsti sprendimo apskundimas Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui, pirmininkui Gintarui Kryževičiui, Kauno apygardos administraciniam teismui, vadovui Rimantui Giedraičiui, Lietuvos respublikos vyriausiam valstybiniam darbo inspektoriui Jonui Griciui.

Valstybinės darbo inspekcijos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Lukoševičienė vedėjo pavaduotojo – vyriausio darbo inspektoriaus Virginijaus Lukavičiaus parengtą duotą atsakymą man atsiuntė 2018-12-13 09:37, iš kaunas@vdi.lt.

Atsakymo prisegto prie laiško negaliu iš karto perspausdinti ir sudėti čia, nes dokumento sistema neleidžia nukopijuoti ir perkelti, Virginijaus Lukavičiaus atsakymą šitą rašliavą sudėsiu į puslapį, įdėti po juo pačiame gale dokumentu koks atsiųstas.

Laba diena.

Siunčiame atsakymą.

 Pagarbiai,

Jurgita Lukoševičienė

Valstybinės darbo inspekcijos

prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kauno skyriaus vyriausioji specialistė

tel. (8-37) 33 85 06

el. p. jurgita.lukoseviciene@vdi.lt

————————————————————————————–

Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius, tel. (8 5) 265 0193, faks. (8 5) 213 9751, el. p. info@vdi.lt

Konsultuojame:

Raštu: užpildžius  elektroninę paklausimo formą arba Facebook‘e

Telefonu: (8 5) 213 9772    I-IV: 9:00-16:00; V: 9:00-15:00; pertrauka 12:00-13:00

Žinote, kur dirbama nelegaliai? Praneškite raštu arba pasitikėjimo telefonu (8 5) 213 9750

… … … … …

Ekstrasensų priverstas išsiųsti Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus sprendimo mano atžvilgiu neviešinti apie mano situaciją ir neteikti advokato pagalbos apskundimas neturint advokato tam:

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: gintaras.kryzevicius@lvat.lt,
info@lvat.lt,
kauno.administracinis@teismas.lt,
jonas.gricius@vdi.lt
data: 2018-12-13 19:43 tema: VDI Kauno skyriaus vadovu sprendimo nenagrineti Absoliutos Andzelikos Lukaites prasymu apskundimas

2018-12-13

18:31

LR Valstybinės Darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus sprendimo nenagrinėti Absoliutos Andželikos Lukaitės pagalbos prašymų – skundų apskundimas Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui, pirmininkui Gintarui Kryževičiui, Kauno apygardos administraciniam teismui, vadovui Rimantui Giedraičiui, Lietuvos respublikos Vyriausiam valstybiniam darbo inspektoriui Jonui Griciui.

Dėl negalėjimo per advokatą – aukščiau nurodytiems į kuriuos kreipiamąsi skundžiant – apskųsti Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus sprendimo nenagrinėti pagalbos prašymų – skundų.

Dėl pačiai nukentėjusiąjai negalint pasinaudoti teise, advokatu, institucijos – VDI Kauno skyriaus – atsisakymo suteikti teisinę pagalbą ir patiems išviešinti per dengiančią žiniasklaidą – skundu – apie LŽS, pagrindinių redakcijų vadovų dengiamus kaltinimus grupei asmenų vykdant nusikaltimą, prekybą žmogumi, neteisėtą nusikalstamą veikimą per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes, neteikiamą valstybinę nemokamą teisinę pagalbą arba neįmanomą gauti privataus teisininko pagalbą, taip pat galimai neteisėtą atleidimą iš kaltinamos įmonės Charlie pizza, Amber food, palikimą be pragyvenimui būtiniausių lėšų negalint iš naujo įsidarbinti esamoje situacijoje.

Negaliu tinkamai – teisine kalba, per advokatą, viską tinkamai išdėstant, pateikiant per advokatą – apskųsti Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausio darbo inspektoriaus Virginijaus Lukavičiaus atsakymo 2018-12-13 Nr SD-2-16137 dėl Absoliutos Andželikos Lukaitės prašymų nenagrinėjimo. Minimo asmens atsakyme rašoma, kad sprendimą galima skųsti, cituoju:

,,VDI Kauno teritorinio skyriaus pareigūnų atlikti administraciniai veiksmai, vadovaujantis Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 10 straipsniu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo pranešimo apie atliktus veiksmus įteikimo suinteresuotai šaliai dienos,,.

Į Darbo inspekcijos Kauno skyrių buvo kreiptąsi – priverstai situacijos – po atleidimo iš įmonės kuriai pateikti kaltinimai sunkios neteisėtos nusikalstamos veiklos vykdymu Charlie pizza Amber food, kurioje padavėja dirbau šeštus metus.

Darbo inspekcijos Kauno skyriaus prašyta paviešinti kaltinamos Lietuvos žurnalistų sąjungos, kaltinamo jos vadovo Dainiaus Radzevičiaus, kaltinamų pagrindinių Lietuvos redakcijų vadovų aštuntus metus nepraleidžiamą skundą dėl fizinio persekiojimo, sunkaus neteisėto nusikaltimo vykdymo, pagalbos prašymą, prašymą padėti, kaltinimus grupei asmenų ir institucijų.

Nemokama valstybinė teisinė pagalba (pirminė ir antrinė) mano atveju neteikia man pagalbos, antrinė nemokama valstybinė teisinė pagalba atsakė, kad jų sprendimą turiu teisę skųsti ir tai gali būti svarstoma, bet neturėjau sąlygų to padaryti neturėdama advokato.

Negaliu pasisamdyti privataus advokato, nes gyvenu žemiau skurdo ribos, labai sunki situacija, kaltinama didelis skaičius įtakingų aukštų asmenų, gal 300 advokatų į kuriuos kreipiausi atsisako imtis , jų teigimu, sudėtingos baudžiamosios teisės bylos, kelių teigimu, gali turėti problemų patys, sako, kad turėtų interesų konfliktą su savo ankstesniais klientais, taip pat dėl mano nemokumo – valanda advokato darbo įkainuojama 100-120 eurų, susidarytų labai didelė suma kurią reikia iš karto apmokėti, prašoma 3000-6000 vien už kaltinimų atsakingai institucijai pateikimą, tiek paprašiusio advokato pasakyta, kad mano situacijos sutvarkymas kainuoja 100 tūkst. eurų.

Nenutraukus vykdomo per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes nusikaltimo negaliu normaliai dirbti, iš naujo darbintis, kita – paviešinus kaltinimus apie tai sužinojo visos įmonės į kurias bandyčiau darbintis ir priimti manęs tokioje situacijoje nenori, be šito minimos įmonės yra įvardintos kaltinamų asmenų, esą jose yra nusikaltime dalyvavusių darbuotojų. Aš esu be jokio išsilavinimo, be jokių gebėjimų, nekalbu užsienio kalbomis, visą gyvenimą žemiau skurdo ribos, man 32 metai, kaltinimai dėl 32 mano gyvenimo metų – visą laiką vykdžius neteisėtą nusikalstamą veiklą, o paskutinius 7-8 metus dėl susidorojimo, kankinimo, išnaudojimo per ekstrasensų ir bioenergetikų neteisėtai nusikalstamai veikiančias grupes.

Aš neturiu jokių pragyvenimui lėšų. Neišviešinus apie mano situaciją, vykdomą nusikaltimą, dengiamus kaltinimus, būtiną pagalbą – savo situacijos pati išspręsti negaliu, apsiginti negaliu.

Kaltinamo Lietuvos genocido ir rezistencijos centro kaltinamos vadovės Teresės Burauskaitės teigimu, jos darbuotojų specialistų teigimu, mano atveju vykdomas persekiojimas, būtina iškelti pivačią bylą, būtinas vienintelė išeitis teismas, nurodyta Europos žmogaus teisių teismas, Aukščiausias Lietuvos teismas, Teisės klinika, o Teisės klinikos specialistų pasakyta, kad mano atvejis jiems per sudėtingas, būtina su baudžiamąja teise dirbantis advokatas.

Minėta spauda nepraleidžia kaltinimų Lietuvos ezoterikų konfederacijai, kaltinamo ekstrasenso Leopoldo Malinausko nurodytai Klaros ekstrasensų grupei, ekstrasensei Gerdai Red, daug kitų ezoterikų, dideliam skaičiui privačių asmenų, beveik visoms pagrindinėms Lietuvos valstybinėms institucijoms, organizacijoms. Kad kaltinimai būtų praleisti reikalinga remiantis teise to pareikalauti iš atsakingų, tam būtinas advokatas.

Priversta minimais metodais prieš keletą metų atgal kreipiausi į kaltinamą Lietuvos generalinę prokuratūrą prokurorą Evaldą Pašilį ir prieš jį buvusį, Kauno prokuratūrą prokurorą Darių Valkavičių, Kauno miesto savivaldybę, ministerijas, kaip visur priversta turėjau surašyti policijoje – visiems kaltinimai – pateikusi kaltinimus dėl vykdomo nusikaltimo pagalbos nesulaukiau, priešingai – tąsyta per policiją, grasinta, kankinta, susidorota minimais metodais. Visiems kaltinimai nusikaltimų mano atžvilgiu dengimu ir sąsajomis, dar kartą kreiptis – pateikti kaltinimus – neturėdama advokato ir bent kažkiek iš to apsaugos negaliu, baiminuosi susidorojimo dėl pateiktų kaltinimų.

Prašau atsakingus asmenis persvarstyti situaciją ir įpareigoti atsakingą instituciją, Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyrių išviešinti – remiantis jų galimybėmis tam – apie mano Absoliutos Andželikos Lukaitės spaudos ir LŽS dengiamą situaciją – pagalbos prašymą, būtiną pagalbą.

Situacijos, kaltinimų, pagalbos prašymo dengimu taip pat kaltinami Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba vadovė Gražina Ramanauskaitė Tiumenevienė ir Visuomenės informavimo etikos komisija vadovas Viktoras Popandopula.

Prašau jūsų – remiantis įstatymais, mano teise, kaip tokiu, kaip mano atveju viešinama – paviešinti apie situaciją vienu atsakingo asmens parengtu informaciniu pranešimu – skundu pagalbos prašymu iš mano pusės – išplatinamu įpareigojamu paviešinti visoms pagrindinėms Lietuvos readakcijoms, LŽS.

Prieš daugiau nei 8 metus dirbau žurnalistinį darbą LRT interneto tarnyboje, buvau gavusi vadovo leidimą bendradarbiauti su Bernardinai.lt – po vieno kontakto dėl galvojamo rašyti teksto su buvusio kalinio nurodytu asmeniu iš nusikalstamo pasaulio (buvo nurodyta kad tai mirties bausme nuteisto Boriso Dekanidzės draugas) pastebėjau fizinį sekimą, apie kurį atsisakė paviešinti LŽS vadovas Dainius Radzevičius, spaudos redakcijos, kaip ir apie vėlesnį pradėtą nusikaltimą kuris iki dabar vykdomas mano atžvilgiu. LRT interneto tarnyboje dirbau keletą metų, prieš tai 15 min, kt.

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925, absoliuta.andzelika@gmail.com

… … … … …

Prie manęs prisijungusi sėdi savadauta Saule pasivadinusi prisistačiusi ekstrasensė su dar nežinau keliomis ekstrasensėmis ir ekstrasensu bei veikiančiais bioenergetikais.

Užpiso 8 metus kasdieną rašyti – verčiant ekstrasensams – kažkieno interesų vykdymą, laiškus – pagalbos prašymus – neturint advokato, rašo ekstrasensė.

Tai yra 20 minučių pokalbis – atsakingo asmens, daugiausiai tiek laiko ir tai per ilgai trunkantis – su dirbančiu sistemoje atsakingu advokatu, kad viską sutvarkytų: ir nutrauktų, ir paviešintų, ir mano apsauga pasirūpintų, ir būtina pagalba visame kame, rašo ekstrasensė.

Aš neturiu išprusimo, išsilavinimo, būtino intelekto, tai viena. Advokatas mano situacijoje – tuo pasirūpinant kitam – turėjo būti suteiktas minučių bėgyje vos kreipusis, rašo ekstrasensė taip kaip nesu veikiama, su manimi ,,kalbama,, priešingai, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Ekstrasensų prieš kelias dienas ir anksčiau pasakyta įsijungti Delfi, LRT naujienų portalą lrt.lt, Kauno dienos puslapį ir pas save pasižymėti nurodomus straipsnius apie Prezidentę Dalią Grybauskaitę, anksčiau atkreipta į temą ,,rent a child,, – pasakyta sudėti perkopijavus tuos tekstus čia į šitą priverstinį rašinį su nuorodomis, ekstrasensų teigimu, neva tai susiję su manimi, mano situacija, tik apie tai atvirai nekalbama, atvirai nerašoma.

Regis po LRT naujienų portale lrt.lt skelbtu tekstu https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/237447/premjeras-prezidentes-politika-iliustruoja-tulpiu-pastas ,2018-12-13 / 08:43 (papildyta 11:01) — BNS, yra rašoma:

,,Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo neleidžiama.,,

Kadangi neturiu raštiško leidimo perdėti ekstrasensų nurodomą tekstą, jo neperkopijuoju čia, bet galėdama, turėdama teisininkus, teismams ruošiančią grupę, prašysiu išanalizuoti visą spaudą kiek yra rašyta, rašo mano mintis ekstrasensė.

Ekstrasensų sakoma, kad Delfi netaiko tokios griežtos politikos ir galima tekstą su nuoroda iš kur jis perdėti iš ten, nes tai yra aktualu, neva aktualu, sietina su mano situacija, rašo ekstrasensė.

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/skvernelis-kirto-grybauskaitei-prezidentes-politika-iliustruoja-tulpiu-pastas.d?id=79853291, DELFI, BNS, 2018 m. gruodžio 13 d. 08:49

Nesu tikra, dabar neturiu nuotaikos žiūrėti, į ką sako portalai, dėl jų medžiagos galimo sudėjimo su nuoroda, kaip būtų reikalinga mano atveju.

Medžiagos, tekstų, nenukopijuoju čia – jeigu tai tikrai su manimi susiję – turint sąlygas gilinsiuosi, rašo už mane ekstrasensė.

Dar vienas tekstas, tema ,,rent a child,, ekstrasensų pažymėta Kauno miesto savivadybė, kuri kaltinama mano atveju, rašo už mane ekstrasensė. Nemanau, kad gali būti jog aprašomas nuomojamas vaikas – ar esą vaikai – esu aš, rašo ekstrasensė.

http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/internete-siulymas-issinuomoti-vaikus-norima-apdergti-kauna-890697, ,,Internete – siūlymas išsinuomoti vaikus: norima apdergti Kauną?,, , 2018-11-26 17:30:00 Edita Radzevičiūtė.

… … … … …

Ką tik suvalgiau dvigubą Mivinos užpilamų verdančiu vandeniu makaronų sriubos su vištiena porciją.

Ekstrasensų pasakoma, kad surašyčiau – kiek pamenu – jų minimų kaip susijusių ar žinančių asmenų vardus pavardes, kurie minimi šiomis dienomis, rašo ekstrasensė. Po, kad parašyčiau apie vienintelę likusią įsidarbinimo išeitį – indų plovėjos darbą – kuris ištisai minimas ekstrasensų, rašo ekstrasensė. Po to, kiek dėžutėje virtuvėje ir sąskaitoje bei piniginėje likę pinigų ir artimiausių dienų planus, po kurių surašymo bus išsiųstas šitas tekstas ir sudėtas į mano puslapį internete, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minimi verslininkas Raimondas Baranauskas su žmona, sūnumi, galbūt dukra, labiau šito verslininko sūnus ar jaunesnis už jį vyriškos lyties šeimos narys. Greta minėta Jalena Tararyko. Minimas Saulius Karosas. Radvilas Bubelis ištisai. Atlikėja Mia, jų rato žmonės, esą dar 6. Benas Gudelis su žmona. Valerijus Ostapenko. Prokuroras Darius Valkavičius. Samurajaus kardas. http://www.vanile.lt/lt/ Senukų savininkas Augustinas Rakauskas. Politiko Vytauto Landsbergio anūkas Gabrielius Landsbergis, kiti šeimos nariai, marti Austėja Landsbergienė. Restoranas Bajorų kiemas. Minėtas restoranas svečių namai Daugirdas. Vienas kažkuris iš dviejų restoranų Kauno Senamiestyje – Avilys ar Senieji rūsiai ar panašiai. Minima buvusi Charlio administratorė dirbusi prie vadovės Dalios Neverauskienės, nepamenu vardo, regis Simona. Minimas buvęs vadovas Marius Baginskas. Minimas į mano laikytą tėvu panašus vyras. Minima Charlie darbuotoja, jeigu neklystu dėl vardo pavardės, Elena Slušinskienė, su ja dirbusi virtuvėje Miglė Jušaitė, padavėjas Ignas Šeinius, Viktorija Stonkutė, Daumantas Mikučionis, Prezidentė Dalia Grybauskaitė, mokyklos kurią baigiau anglų kalbos mokytojos Sobolienės sūnus, Marko Šmuilovičiaus šeima, žmona, sūnus, Lietuvos žydų bendruomenė, Monika Garbačiauskaitė, Vitas Tomkus, Arnoldas Valkauskas, Vaida Visockytė, Dainoras Lukas su žmona, Arvydas Balčiūnas su žmona ir dukra, kiti.

Ekstrasensų dusinant, darant spaudimą, kariant, keliant stresą, tyčiojantis ir grasinant minėtas minimas vienintelis kaip įmanomas likęs įsidarbinti darbas – tokia galimybė esą yra, mane kas nors priims – indų plovėjos darbas, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų sakoma, kad indų plovėja turėčiau darbintis dabar pat.

Pažymima, pastebima, kad indų plovėja turi valyti ir tuoletą. Dirbti sunkų valytojos darbą – rytą ir vakare išplauti įmonės teritoriją. Kad pats indų plovėjos darbas yra sunkus, o dar greta gali tekti dirbti su senyvo amžiaus porininke su kuria nebus sutarimo ir teks gadintis nervus, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų tyčiojantis sakoma, kad 600 eurų atlyginimas ant popieriaus, į rankas gaučiau 350 – 400 eurų už mėnesio darbą.

Klausiama, ar parašyčiau kaip man indų plovėjos darbe eitųsi, ar rašyčiau apie tai kasdieną, ką dirbau eilės tvarka, įspūdžius apie tuoletų valymą, ar plaučiau – jeigu lieptų – indus ir taures per naktį, ar dirbčiau tokius darbus dvi paros be miego ir parvažiavimo į namus, jeigu vadovė, tarkime tokia kaip kaltinama Žaneta Birbilienė lieptų, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų klausta, ar neščiausi į tokį darbą kelis sumuštinius dėžutėje, o gal valgyčiau atliekas nuo klientų, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų klausta, ar neščiausi kavos į vietą dirbdama indų plovėja, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų atkreipiant dėmesį į atlyginimą teirautąsi ar nebūtų pienas per brangus, ar pirkčiau parduotuvėje pieną mažuose indeliuose ml kavai, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų prieita išvada, kad tektų gerti juodą kavą su daugiau vandens ar tiesiog silpnesnę juodą kavą, juodą kavą, rašo ekstrasensė. Klausta, kiek kartų per dieną gerčiau kavą tokiame darbe, rašo ekstrasensė. Kartą ar du kartus, rašo ekstrasensė.

Už situaciją su darbu bet kame ir palikimą tokioje situacijoje bei siūlomą ekstrasensų indų plovėjos valytojos darbą prašysiu nuteisti realia mirties bausme, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Ekstrasensų dabar minima Guerlain Shalimar, ekstrasensų sakoma, ,,nuo mylinčios mamytės,,.

https://www.guerlain.com/int/en-int/fragrance/womens-fragrances/shalimar/shalimar-extract-bottle

Persigalvojau arba esu pavargusi ir išmušta iš normalesnės savijautos – namuose ko gero turi būti stalas su kelių šimtų kvepalų butelių ant jo, tas butelių skaičius didėti, nors nepasakyčiau, kad jie būtų naudojami kaip psichikai tikrai priimtini kvepalai esant sąlygoms ir stoviui visame kame, rašo ekstrasensė.

Kur dingo Guerlain Shalimar vonios pienelis, buvęs šiame puslapyje, toks mėlynas butelis, rašo klausdama tyčiodamąsi ekstrasensė.

Šituos kvepalus suvokiu taip kaip suvokiau anksčiau ir taip galvosiu visada, bet dabartinėje situacijoje – šitaip išbalansavus – galbūt parfumerijos namuose turėtų būti labai daug, tačiau nesu tikra ar tai naudočiau, rašo ekstrasensė, nesu tikra, kad tai mano mintys, greičiau kito žmogaus, rašo už mane ekstrasensė.

Krauti visus gerus kvepalus ant vieno stalo ir kitus greta, rašo ekstrasensė. Bet tai ne mano mintys, o ekstrasensės, rašo ekstrasensė už mane.

Ekstrasensų minima Žaneta Birbilienė ir kailių salonas http://roris.lt/, atsiprašau, bet kailinukai mano įsivaizdavimu turėtų atrodyti kitaip – tikrai skoningi, mano supratimu, rimti, klasikiniai, tikrai kokybiški, tikrai tinkamo griežto klasikinio modelio iš puikaus natūralaus juodo žvėries kailio, rašo ekstrasensė.

O Roriui kaltinimai, ekstrasensų atkreipiama į Rorio puslapiuose pozuojančius kitataučius žmones, kitatautę juodų tamsių bruožų merginą ir moterį tik įėjus į Rorio pradinį puslapį, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų pastebėti Rorio įkūrėjai, Rima ir Romas Pivoriai, jeigu nesuklydau dėl pavardės ją užrašydama.

Dabar ekstrasensų minimi kvepalai Estee lauder Knowing

https://www.esteelauder.com/product/571/1924/product-catalog/fragrance/knowing/eau-de-parfum-spray

Dabar minima Guerlaine Samsara.

Patebėtina, Guerlaine puslapyje Shalimar sudėti su akių tušu – nepadaryti klaidos ir pakuojant man dovaną nesudėti to kaip rinkinio – jokio absoliučiai makiažo aš niekada gyvenime nenaudosiu, nei akių tušo, nei lūpų dažų, kokie jie puikūs, kokybiški bebūtų, rašo ekstrasensė.

Kvepalus sudėti kartu su vonios pieneliu.

Ekstrasensų dabar minima Helena Rubinštein. Pamenu, labai labai daug metų atgal namuose buvo patekęs Laimos ar Moters numeris, jame kaip dabar pamenu buvo keli tekstai, nenoriu visų vardinti, nepatiko, tik įsiminė. Pati sau tokių namų niekada neįsirengčiau, bet tada žurnale buvo įdėta tema apie veidrodžius, moteris palinkusi ties ovaliu galbūt antikvariniuose rėmuose dideliu veidrodžiu, toks regis – dar kartą pasikartoju, pati tokių namų neįsirengčiau, tai kito žmogaus palikimas dovana man – tiktų tik įėjus į namus, koridoriuje. Kosmetikos niekada nenaudosiu, jokios, bet ji regis kūrė ir savo vardo kvepalus, buvo tema apie kosmetikos grožio verslininkę Heleną Rubinštein, rašo ekstrasensė.

Dar kartą sakau nieko tokio nenoriu, už mane rašo, esu labai stipriai nenormaliai veikiama, rašo ekstrasensė.

Turint tikrai normalų gyvenimą ir stovį visame kame užtektų keleto butelių labiausiai patinkančių ir psichologiškai tinkamų kvepalų, kurie daug laiko atgal – vienas jų vakar – buvo minėti, paveikti ar priversti ekstrasensų įvardinti užrašyti, rašo ekstrasensė.

Dabar yra 12:38

Ekstrasensų vėl minima Paloma Picasso, dar kartą minimi ir klausiama apie šios moters sukurtus kvepalus. Pati jų sau niekada nenusirinkčiau, nebent kitas žmogus savo supratimu padovanotų – pridėjęs prie normalaus čekio likusiam gyvenimui – teisiniu dokumentu tai gali būti įteikta po kalti prieš mane mirtinai žmogaus realios mirties, rašo ekstrasensė.

Minimas Artūras Paulauskas, jo žmona. Kauno prokuroras Darius Valkavičius.

Ekstrasesnų minima Chopard Wish, Lolita Lempicka – dar kartą pasikartojant, sau pati jų nenusirinkčiau, bet tai visada gali būti pridėta prie normalaus čekio likusiam gyvenimui – bet kokie kvepalai, tuoletinis vanduo, žmogaus supratimu – rašo už mane ekstrasensė. Po kalto mirtinai žmogaus realios mirties, rašo ekstrasensė. Perduodama per advokatą, kuris įpareigotas tai padaryti man jo kabinete ar tiesiai į rankas, namus, rašo ekstrasensė. Su dokumentais, rašo ekstrasensė.

Tai ekstrasensės rašomos o ne mano mintys, daugumoje, kai kur sutiktina, kai kur nerašytina, kai kur pildytina taisytina, nors nesiginčijama niekur, rašo ekstrasensė.

Minimas Rolandas Paksas su žmona, Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kvepalai Thiery Mugler Alien, pila ištisai ekstrasensė.

Pati tiksliausiu, teisingiausiu kvepalų nurinkimu laikyčiau tik Chanel 5, tačiau dar kartą pasikartojant, prie normalaus tikrai gyvenimo ir stovio, greta jų galėtų būti dar keletas gerų kokybiškų puikių ir skoningų moteriškų kvepalų butelių kurie buvo nurodyti anksčiau, rašo ekstrasensė.

Prie minimų sąlygų ir nurodytų kvepalų specialistų su atsakančiais, priežiūra, advokatais būtų prašoma sutvarkyti mane į griežtą konservatyvų higieninmį savęs ir apsirengimo stilių, griežtą konservatyvų stilių, KGB drabužių klasika, rusiškas normalus ar stipresnis normalus apsirengimo stilius, ilgi normalūs provoslaviški musulmoniški rusiški kelių normalių tipų sijonai, šiek tiek rusiško stiliaus ,,ruduo,, , juodas klasikinis griežto tikrai tinkamo modelio paltas su viskuo kas tame stiliuje turi būti taip kaip turi būti, rašo pila ekstrasensė.

Kitu gyvenimo atveju – neturte, bet turint ubagės paketą – rengčiausi kaip tvarkinga higieniškai atrodanti ubagė, rašo ekstrasensė.

Dabar ekstrasensų minima politikas Vytautas Landsbergis ir grupė jam dirbančių žmonių, susitikimas su Jonu Meku, kuriame dalyvavo Ingeborga Dapkūnaitė, rašo ekstrasensė. Deja, stilių matau kitaip, kitokį, rašo ekstrasensė.

Liemenė gali būti dėvima, bet apsirengimą matyčiau ne taip ir jos nenešiočiau, nebent kartą mėnesyje jeigu tai nuo brangaus žmogaus, rašo ekstrasensė.

Kasdieniu kostiumu – tikrai esant sąlygoms – visada matysiu griežto konservatyvaus stiliaus moterišką gerai kūną apgulantį golfą (po kabalisto ir psichiatro), klasikinių jam bordo ar vyno spalvų, ar galbūt patinkančios išieškotos tikrai gražios labai tamsios raudonos, rašo už mane ekstrasensė. Labiau – raudonos, labai tamsios, galbūt taip, rašo ekstrasensė. Greta ilgo normalaus prie tokio stiliaus nešiojamo visą gyvenimą sijono, tikslų stiliaus pavadinimą pasakys specialistai, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Jeigu ne tokie pilami, mane ima dusinti, ima kelti stresą per bioenergetikus, rašo ekstrasensė.

2018-12-16

13:01

… … …

Dabar ekstrasensų minimi Yves Rocher Clea.

13:09

… … …

Tai turi būti nutraukta, paviešinta.

Aš neturiu iš ko būtiniausiam pragyvenimui.

Minimas Gedvydas Vainauskas – šitas asmuo gaus kaltinimus dėl manęs korimo, atsakingų asmenų informacijos apie mano situaciją nepraleidimo kaip skundo – pagalbos prašymo, vertimo kreiptis atiduoti labai labai vertingas naujas temas žurnalistams, rašo ekstrasensė.

Minimas Vitas Tomkus. Monika Garbačiauskaitė. Kaltinimai tie patys, rašo ekstrasensė.

Nežinau kas turi paviešinti apie tokią situaciją kai kaltinamas LŽS vadovas Dainius Radzevičius, visi, rašo ekstrasensė. Aš kalbu ne apie žurnalistus ar minimą įtartą kaltinamą Liudą Dapkų ar kitą žurnalistą, o atsakingą asmenį už spaudos 8 metus atsisakomą paviešinti gyvybiškai būtiną išviešinti skundą – pagalbos prašymą – kaltinimus, rašo ekstrasensė.

Dar kartą prašau – nesusijusį, atsakingą asmenį, savo surašytu pranešimu, kuriame atsako už kiekvieną žodį – paviešinti apie mano situaciją.

Prašau ir reikalauju paviešinti apie mano situaciją – iki dabar nenutrauktą nusikaltimo neteisėto nusikalstamo veikimo vykdymą, atimtas bet kokias lėšas pragyvenimui, situaciją su darbu, nesuteikiamą advokato gyvybiškai būtiną pagalbą, tėvais laikytus, kitą.

2018-12-16

13:18

… … …

14:21

Aš esu pavargusi, ištisai tarpe tokio arba necituotino ekstrasensės pylimo, pastabų, yra laikomas stresas dėl finansinės situacijos, manau, kad be ekstrasensų esu tikrai veikiama bioenergetikų – slėgiu, oro trūkumu, rašo už mane ekstrasenė.

Mane sekantys vos išeinu iš namų žmonės arba susiję, įtariami namo kuriame gyvenu su mama laikyta gyventojai, taip pat gyventojai iš to paties aukšto kaip aš, ketvirto aukšto – keturių kambarių buto – kurie kaltinami susiję su nusikaltimą vykdančia grupe, žinantys ar ekstrasensų grupėje, ištisai – kasdieną – išmetinėja mano šeriamoms lauko katėms padedamą maistą, taip mėnuo po mėnesio, rašo ekstrasensė.

Pažymiu, prašysiu nustatyti visus iki vieno nors kartą nunešusius ar ištaškiusius mano padėtą maistą lauko katėms, visus iki vieno nuteisti mažiausiai laisvės atėmimo bausme ir laikyti keliančiais man pavojų, psichiškai nesveikais, rašo mano mintis už mane ekstrasensė.

Šių gyvūnų – benamių kačių – nebūtų nė vienos, jeigu turėčiau finansines ir kitas sąlygas, jos visos būtų humaniškai sugaudytos ir tinkamai humaniškai užmigdytos, po to tvarkingai kremuota prižiūrint atsakingiems kad visa vyktų tikrai tinkamai bet kame, rašo mano mintis ekstrasensė. Iki šito laiko jos turi būti maitinamos normaliu tinkamu gyvūnams maistu, visada būti greta švaraus geriamo gyvūnams vandens, rašo mano mintis ekstrasensė.

Tai yra tikrai mano nuomonė, greta taip pat visada teigta ekstrasensų, akivaizdu, kad tai yra kažkieno interesai siekiai manimi pasinaudojant, bet nuomonės čia sutampa – benamiai gyvūnai turi būti tinkamai maitinami ir girdomi iki humaniško jų visų iki vieno sugaudymo ir humaniško užmigdymo po to kremuojant kūnelius tinkamai tą padarant, rašo mano mintis ekstrasensė.

… … …

Ekstrasensų klausiama, ką aš manau apie Tadžmahala – laikau vien paminėjus šitą statinį grasinimu mane nužudyti arba sudoroti kraupesniu metodu, o greta to pastatyti panašų statinį man ar mano vardu kuriuo dengiantis būtų daromas nešvarus verslas, nužudžiusios grupės reikalų naudos dalykai, rašo mano mintis ekstrasensė.

Dar kartą pasikartojant, prie gero vyro, pirma jo, gimdant, nemirštama. Tripatystę kategoriškai atmetu. Islamą netikiu, tai ne mano religija.

Byla Benui Gudeliui – ekstrasensų sakoma parašyti – labai labai stipriai veikiama ekstrasensų daug laiko atgal esu buvusi vienoje jo parfumerijos parduovių. Ekstrasesnų veikta prieiti prie keleto jau minėtų parfumų, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų pastebėta, kad parduotuvėse filmuojama – jų pasakyta arba mano įtariama – kad kažkas norėtų mane apžiūrėti ar apdergti pasityčioti viešai, rašo ekstrasensė.

Sveiko proto būdama niekada tokioje situacijoje nebūčiau užsukusi, nebent pilnai tvarkinga, susitvarkiusi, prie metinių daugiau nei kelių milijonų eurų garantuotų pajamų iki gyvos galvos ir tam tikros nemažos grynųjų pinigų sumos, kitų pajamų, kurios garantuotos, rašo už mane mano nuomonę ekstrasensė.

Shalimar ilgai išliko ant rankų venos, rašo ekstrasensė. Nesu tikra ar tikrai toje vietoje, ant rankos, rašo ekstrasensė. Toks kvapas tiktų prausimosi priemonei bet tai tikrai nebūtina, labai labai brangu, niekada pati nepirkčiau, ir dar kartą pasikartojant, kvepalų istorija yra kategoriškai atmestina protu, supratimu, rašo mano mintis ekstrasensė.

Ant rankos buvo užpurkšta ir Samsara, pamenu, skoningas šaltas kvapas, kuris gal kiek per stiprus, bet būtų naudojamas, jeigu ne kvepalų istorija, pasakojimas, apibūdinimas, rašo ekstrasensė.

Pradėta regis buvo apžiūrėti nuo Chanel 5, bet negalima to vadinti apžiūrėjimu, nes buvau nežmoniškai stipriai veikiama, atjungta sąmone, netinkama visame kame, rašo ekstrasensė. Tai yra byla už paveikimą ateiti tokiomis aplinkybėmis į kaltinamo asmens vietą ar panašiai, bet su tuo regis nesieta, labai atjungus sąmonę buvo stipriai veikiama kvepalų apžiūros atžvilgiu, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų dar kartą klausiama ar nenorėčiau po savo mirties mano garbei pastatyto Tadžmahalo – kategoriškai ne ir galėdama per teisininką surašiusi galiojantį dokumentą jį iš karto paviešinsiu kategoriškai uždrausdama mano mirties atveju bet kokius mano įamžinimo, pagerbimo, pasinaudojimo, vardo pavardės naudojimo būdus, rašo mano mintis ekstrasensė.

Mano lavonas – jeigu netiesa, kad žmogus gali būti nemirtingas realiai, atgaivintas po mirties, gyvenimas pratęstas – prašysiu kremuoti sąlygomis kaip aš nurodysiu ir bus paviešinta, o po to pelenus iš karto nedelsiant valandų laike išberti mano nurodytoje vietoje, jokių mano vardo pavardės naudojimų pagerbimų įamžinimų po mirties, panaikinta bet kokia informacija ar šiukšlė internete, saugyklose, jokių laidų ir straipsnių – kategoriškai – išbarstomi pelenai ir visa kas nurodyta kategoriškai sunaikinama neleidžiant apie tai rašyti, kalbėti, įamžinti, niekada jokiomis aplinkybėmis ir dėl nieko, rašo mano mintis ekstrasensė.

Baiminuosi, kad nebūčiau gyva įstumta į krematoriumą tarkime atjungta sąmone greta nesant patikimo žmogaus – daugiau nieko, rašo mano mintis ekstrasensė ir dar grasina, kad ko labiausiai bijai – tas įvyksta, rašo ekstrasensė.

Pelenus tegul išsklaido vėjas, daugiau nieko nereikia, būna – žmogus yra dulkė – kai taip būna su kuriuo žmogumi, tai nėra gerai, bet taip gali įvykti, būti ir reikia tai teisingai gyvenime suprasti, rašo mano mintis savo žodžiais ekstrasensė.

14:57

Dabar minimas Radvilas Bubelis, prieš tai minėtas Gabrielius Landsbergis.

Bet kuriam įvardintam kaltinimai.

Minimas Stalinas, esą šitas asmuo turėjo palikuonį, kuris visą gyvenimą vykdė nusikaltimą mano atžvilgiu, rašo ekstrasensė.

14:58

… … …

Dabar minimas Audrius Siaurusevičius, musulmonų tarpe Vytautu vadinamas asmuo.

Kaltinimai abiems.

14:59

Minima Jurga Ivanauskaitė.

14:59

… … …

Ekstrasensų klausiama, ką mastau apie Samsara. Mano nuomone, tai yra tiesiog kokybiški kvepalai, kuriuos paminėjus ar mintis apie kvėpinimąsi jais, mane depresyviai ar kiek depresyviai veikia, rašo mano mintis ekstrasensė.

… … …

Mano mama laikyta Dijana Lukienė yra visą gyvenimą mano atžvilgiu vykdomo nusikaltimo bendrininkė, kelia man realią mirtiną grėsmę.

Ji nereaguoja normaliai į nieką.

Jaučiuosi kiek dusinama ir slegiama, tai daro bioenergetikai, manau, rašo ekstrasensė.

Mano mama laikyta man ieškant darbo sako kad dar palaukčiau, neskubėčiau, lyg turėtume garantuotas nors keleto tūkstančių ar gerokai didesniams pajamas – jos valytojos atlyginimas 200 eurų, pensija irgi tiek pat, rašo ekstrasensė.

Skalbimo mašina praleidžia vandenį, reikalinga užeiti į vonios kambarį nusiplauti rankas, tenka eiti tokioje situacijoje – tai yra pavojinga gyvybei, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensė pastebi, indų plovėjos ir valytojos ar valytojos darbas yra mirtinai pavojingas, vienas juokas būtų nutrenkti elektra.

Mano mama laikyta nepasako nė vieno sakinio per dieną. Nereaguoja į nieką niekame. Į manęs veikimą, į mano savijautą, į mano išorę, į darbo netekimą, į mudviejų finansinę situaciją, į namų aplinką, būtinus bet kame mūsų abiejų poreikius, ateitį, rašo ekstrasensė.

Šiandien ruošė – iš likučių šaldytuve – ledo salotas su pomidorais ir agurkais, grietine ir majonezu, kameroje dar buvo likę žuvies kepsnelių, po keletą virtų bulvių ir konservuota rugštynių sriuba, rašo ekstrasensė. Po to visada geriu kavos su pienu arba arbatos ir tokios pačios kavos, rašo ekstrasensė. Tikrai ne tokiomis sąlygomis, bet prieš dieną mama laikyta iš Lidlo dar parnešė po keletą jogurtų, prie kavos, šį kartą su kavos skoniu – šie man nelabai, nors šviežūs, kokybiški, bet toje pačioje serijoje yra skanesnių, regis su apelsino ar citrinos žievele, rašo ekstrasensė.

Mane dusina ar slegia, bet tai nėra normalu, dar greta ima veikti sprando kaulą, skausmu ar panašiai lengviau, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Šiandien mama laikyta parsinešė Lietuvos rytą, siūlė pasiimti peržiūrėti, neturiu noro, jeigu reikėtų tai dėl mano situacijos, nes manau, kad šį laikraštį mano mama laikyta visada perka paveikta dėl galimai susijusių asmenų temose, rašo ekstrasensė.

… … … …

Sakyčiau, sėstųsi prie stalo ir arbatos puodo pokalbiui apie gyvenimą, rašo mano mintis ekstrasensė.

Mano supratimu, yra už visą mano gyvenimą atsakingas nusikaltimo vykdytojas, tėvelis, ekstrasensų žodžiais – šitas žmogus yra mirtinai kaltas ir atsakingas, jo atsakomybė mano situacija, rašo ekstrasensė. Yra labai labai didelė grupė kaltų žmonių.

Viena, jeigu mama laikytą turėtų iš valstybės prisiteisusi 5-6-8-16-20-30-50-80 tūkst. eurų kasmėnesinės rentos iki gyvos galvos ir panašią išmoką iki gyvos galvos iš mano biologinio tėvo kurį manau esant kitą žmogų, o ne pase įrašytą bei dar sumą atsargai grynaisiais, greta šito būtų pasikeitusi esamą butą į gerokai erdvesnį, kiek kitokioje galbūt geresnėje vietoje, išsiremontavusi, įsirengusi, pasitvarkiusi save pačią, pasirūpinusi ir mano ateitimi, iš ko aš gyvensiu, mano ir savo saugumu nuo ekstrasensų, bioenergetikų ir fiziniu, manimi visame kame, rūpintųsi tuo sveikai ir nuoširdžiai kasdieną, rašo mano mintis ekstrasensė.

Nereaguoja į nieką. Vonioje vaikšto kirmėlės – ji jų nemato. Kotlete plauko nemato. Mano veido ir plaukų nemato. Stuburo nemato. Kūno nemato. Kaip apsirengusi nemato, siūlo – kelis kartus metuose – nuvažiuoti į urmo bazę ar kitur panašiai, Akropolį, nusipirkti apsirengti, bet sako tai apsimesdama psichiškai nesveika – turėtų būti panaudota teisė, kad tokios nevaizduotų, jog nesupranta, koks mano atveju turėtų būti visame kame daromas tvarkymas, kad reikalingi specialistai, o ne taip kaip ji sako, rašo ekstrasensė.

Pati panaši – kaip ir aš pati – į per žingsnį nuo konteinerio, ekstrasensų žodžiais.

Jai nereikia nei manikiūro, nei pedikiūro, nei kūno depiliacijos, nei veido ir kūno kremų, nei išsimaudyti vonioje, nei tvarkingo kambario drabužinės su viskuo kas žmogui būtina tikrai tinkamai ir pakankamai, rašo ekstrasensė.

Baisus veidas, baisūs plaukai, baisi burna, dantys, protezai – niekuo nesirūpina – tik vis važinėja pas visokius gydytojus, neva serganti nežinau keliomis ligomis, geria visokius vaistus, nors mano akimis žiūrint jai jų nereikia, tai yra priedanga dėl mano atžvilgiu vykdomo nusikaltimo – kai man daužyta bioenergetikų galva – buvo, apsimetė negaluojanti, rašo ekstrasensė.

Ji ištisai lašinasi akių lašus, neva jai tokie reikalingi – ekstrasensų teigimu – tai rusių mada, kada jos žemiau dugno, kaip mano atveju, greta duodama žinoti aplinkiniams, kad ji tokio laipsnio valgytoja, rašo ekstrasensė.

Akys po to labai labai nenormaliai atrodo, rašo ekstrasensė. Vaikšto tokia ištisai, rašo ekstrasensė.

Veidas sukriošęs ir visiškai niekuo visą gyvenimą neprižiūrimas, būtinas kapitalinis burnos tvarkymas, kad būtų švari ir estetiška, greta pasidaro tokias akis, rašo ekstrasensė. Visas kūnas būtinas tvarkymo, reikalinga pašalinti nenormaliai, šlykščiai atrodančius, ne vietose, 40 kg, mano akimis žiūrint, po to tvarkyti visas kūno vietas, kad atrodytų žmoniškiau, nekalbant apie būtiną kūno odos priežiūrą – mano mama laikyta visą gyvenimą, daugiau nei 60 metų visiškai neprižiūri kūno odos, rašo ekstrasensė.

Išsausėjusi kojų oda, pamačius man – aš neturiu žodžių – rašo ekstrasensė.

15:32

… … …

Ištisai jaučiu stresą, slėgį, manau, taip veikia bioenergetikai, rašo ekstrasensė

15:34

Ekstrasensų minima Charlie metodistė ir regis buvusi vadovė Viktorija Kentraitė.

Ramunė Mačiukūnienė.

Pasakyta kelintą kartą kreiptis į jas – kaltinamas – dėl darbo ar bent indų plovėjos darbo, greta taip pat minėtas Marius Baginskas, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų dabar minima Ruby rose kosmetika, neaišku su kokia mintimi, rašo ekstrasensė.

Akių šešėliai yra kosmetika, niekada nieko nenaudosiu, galbūt turima omenyje užsidėti kaukę ant veido, nebūti atvirai, nuoširdesnei, rašo ekstrasensė savo mintis.

Ekstrasensų sakoma, kad šitie visi priversti užrašai yra kažkokio žmogaus ,,muiliukas,, kitam asmeniui, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų verčiama sakoma susiruošti rytojaus susitikimui su Etno dvaro prekybos centre vadove, į užrašų sąsiuvinį pasirašyti dar kartą adresą, nuvažiuo keletu valandu į vietą anksčiau, pasivaikščioti, užsukti paklausti dėl darbo į kitas vietas restoranus greta, išsiplauti galvą, susirašyti rytojaus veiklos planą, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensės minima kaltinama Šilainių poliklinika, sakoma užeiti pas vadovą, pasiteirauti ar negalėtų mano Sanitarinės knygelės pakeisti į naują – dėl įklijuoto vadovės siuntimo sveikatos patikrai – juk nesutikau eiti tikrintis, iš darbo buvau atleista, sanitarinę prieš tai buvau tvarkingai praėjusi, nė mėnuo nebuvo praėjęs, naujas galimas darbdavys pamatęs tokią Sanitarinę knygelę iš karto atsisakys, nepriims, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų verčiama kreiptis į kaltinamą nusikaltimo vykdymu, kankinimu, sąsajomis, žinojimu, dalyvavimu, dengimu Kauno prokuratūros prokurorą Darių Valkavičių ir policiją pasitikėjimo el.paštu – teirautis kur gauti advokatą be kurio negaliu pateikti kaltinimų remiantis ankstesne patirtimi, rašo ekstrasensė.

Minimas tėvu laikytas Adolfas Lukas.

Lauke pritemę, mane slegia, veikia bioenergetikais, gal ne dusina, bet veikiama savijauta, rašo ekstrasensė.

Greta rytoj reikalinga paskambinti į Nemokamą valstybinę teisinę pagalbą, bet mano situacijoje tai yra byla – mano atžvilgiu vykdomas nusikaltimas, rašo ekstrasensė.

Reikalauju paviešinti apie tokią mano situaciją.

Aš neprivalau darbintis – tokiomis sąlygomis – padavėja, bet man būtinos pragyvenimo lėšos kol tai nėra priteista, aš neturiu jokių kitų lėšų.

Lygiai taip pat dėl indų plovėjos darbo. Bus byla. Tai yra nesaugus, žeminantis, šlykštus darbas su 400 eurų atlyginimu nuo 10 iki 23 valandos. Apie valytojos darbą kalbant, tai yra per sunku fiziškai, esu bandžiusi, vadovų kartą liepta valyti salę dėl susirgusios darbuotojos ar panašiai. Kalbant apie tuoletų valyma tai kaip visi minėti darbai yra byla, rašo ekstrasensė.

Suprasčiau, jeigu nuo 16 metų ir anksčiau būčiau dirbusi tėvų įmonėje padavėja, daug dirbusi, padedama, per visas įmanomas grandis – iki dabar taip, nes sutarta su tėvais, kad taip bus gyvenime, išmanysiu, perimsiu, iš to gyvensiu – man 32 metai, aš neturiu tokiomis beteisėmis sąlygomis, veikiama tokiu metodu šitaip, be jokios apsaugos žiūrint į ateitį ir teises, už 400 eurų atlyginimą dirbti nedirbamomis sąlygomis. Šiandien dienai turėčiau turėti kelių dešimčių metų darbo patirtį, tikrai viską gerai išmanyti ir gebėti, turėti visas teises ir garantijas – būti bent kukliausi pilnai įrengti tvarkingi nuosavi namai, pati būti sveika – švari – tvarkinga, turėti sutartą su tėvais atlyginimą, sakyčiau galbūt iki kelių dešimčių tūkstančių eurų per mėnesį ar mažesnį, greta garantijas visam likusiam gyvenimui.

Dar kartą reikalauju paviešinti apie mano situaciją.

16:18

… … … … …

Bioenergetikų ištisai veikiama vidiniu slėgiu, gal ne dusinimu, bet lengvu sunkumu, rašo ekstrasensė. Parašiusi ,,lengvu sunkumu,, būčiau neteisi, rašo ekstrasensė.

Keliamas stresas, veikiama mintimis apie kvepalus, rašo ekstrasensė.

Siūloma youtube peržiūrėti Shalimar kvepalų reklamą. Tai yra neįmanoma, atrodo įtartinai, pamenu, daug metų atgal – atjungta sąmone, tai ne mano skonio filmas, netinkamai atrodant, situacijoje kada į kino teatrą neičiau – atėjau pasižiūrėti filmo, jeigu neklystu dėl pavadinimo, Aleksandras Makedonietis ar kitoks panašus, nesu tikra, rašo ekstrasensė.

Paskutinė Shalimar reklama yra kažkas panašaus į tai, rašo ekstrasensė.

Aš negaliu žiūrėti žinių, nenoriu, negaliu skaityti knygų. Reikia kažko kas atpalaiduotų minutei kitai, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų verčiama parašyti, kad tinkamesnė kvepalų reklama kaip namai moteriai, kurių neturi ir kokie tiktų – švarūs, erdvūs, tinkamai išplanuoti, kukliausiu lygmeniu bet tikrai tinkamai visam gyvenimui įrengti, kuriuose yra kambarys drabužinė su viskuo kas joje turi būti, šiek tiek kas netinkama ir tinkama šiam momentui iš būtinų malonesnių savęs priežiūros priemonių, prausiklis, šampūnas, galimybė išsimaudyti švarioje vonioje, švarūs – tvarkingi – moteriai tinkami namai, dar greta būtų būtina pirminė būtinoji higiena – veido ir kūno odos pirminis valymas, plaukų galų kirpimas, rankų ir pėdų nagų tvarkymas, visapusė odontologija, jau nekalbant apie ekstrasensų ir bioenergetikų veikimo nutraukimą, funkcijų – sąmonės – organų veikimo pašalinimą, visapusę apsaugą, nors kiek ramybės, kai tuo tikrai tinkamai visame kame rūpintųsi patikimas žmogus kaip vyresnis globėjas globėja šeimos ar panašiai.

Kabalisto nesutvarkytas kūnas, nepašalintas organų – sąmonės – funkcijų veikimas, psichologiškai neatsigauta ir be minėto higienio tvarkymo – netiktų kokybiškam parfumuotam vonios pieneliui, bet tai būtų puiku – psichologiškai atsigavus, rašo ekstrasensė.

Skaityti knygų šiuo momentu negaliu, pirma reikia išspręsti būtinus gyvenimo dalykus, pasirūpinti kuo tikrai būtina pasirūpinti, susitvarkyti, atsigauti, pailsėti, neturėti nervų kaip aš dėl visko apie ką rašau šiandien, rašo ekstrasensė.Filmai yra kitaip, bet prieš tai vis tiek turi būti padaryta kas vardinta kaip gyvybiškai būtina, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų sakoma apibendrinti savo mintis dar kartą dėl Chanel 5, Shalimar ir Samsaros.

Sakykime, šiandien dienai, šiai valandai, Shalimar ir Samsara man atrodo du buteliai kokybiškų kvepalų, kurie žiūrint psichika būtų neteisingai nusipirkti kaip kvepalai sau kvėpintis, bet šiandien, po to ką patyriau ir patiriu – žiūrint į neįmanomą tikrai tolimą ateitį, kelias dešimtis metų ar daugiau – galbūt į šituos kvepalus žiūrėčiau tiesiog kaip į kokybiškus moteriškus kvepalus, kurie naudojami tik kaip tokie, kuriais pasikvėpinus jausčiau sunkumą, jie yra neteisingi psichika, bet tinkami atsigavusiai gerai gyvenančiai prižiūrinčiai save moteriai, manau taip, rašo ekstrasensė.

Chanel 5 yra 100 procentų tikslus teisingas kvepalų man nurinkimas. Tikrai tinkamai nurinkti kvepalai kasdienai visam likusiam gyvenimui. Aš gyvenu teisingai, aišku, mano gyvenimą nulėmė kiti žmonės, bet po to – bent kažkiek galėdama gyventi – savo supratimu, gyvenimą gyvenu, sprendimus priimu teisingai, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų klausiama, ką daryčiau žinodama, kad mano mama laikyta norėtų tų pačių kvepalų kuriais galėdama kvėpinčiausi aš pati – įteikčiau jai lygiai tokį patį kvepalų rinkinį kaip sau pačiai, rašo ekstrasensė.

Paskutinis klausimas, rašo ekstrasensė. Kaip šiandien dienai atrodo Nivea kūno prausiklis, rašo ekstrasensė.

Nivea klasikinį kūno prausiklį kasdieną naudočiau turėdama didesnias nei keli milijonai eurų per metus ir daugiau garantuotas apdraustas pajamas iki gyvos galvos. Turėdama nors kiek ramybės, nors tokios niekada neturėsiu, niekada nebūsiu saugi, negyvensiu neturėdama jokių rūpesčių, kada viskuo pasirūpina ir tinkamai tą padaro kitas žmogus, kuris patikimas, kas yra neįmanoma jeigu tai nėra sveiki mylintys atsakingi tėvai ar – taip turėtų būti – šeima. Nebeturėdama jokių namų – išorės – finansinių problemų, jausdamasi nors kiek saugiau, labiau atsigavusi psichologiškai ar stipriau. Atrodydama, gyvendama, kaip mirtinai kalta prieš mane moteris. Nivea yra harmonija gyvenime, daug metų nelygintinas arba geras gyvenimas, sutvarkytas kūnas, higiena, atsigavusi ramesnė psichika, gerai įrengti gražūs normalūs tinkami moteriai namai, garantuotai apsirūpinusi pinigais visam likusiam gyvenimui, manau į tą pusę rašo ekstrasensė.

Man veikiama sąmonė, lyg atjunginėtų sąmonę ar regą, suvokimą, lyg migdytą ar kitaip panašiai veiktų, rašo ekstrasensė. Greta jaučiu vidinį slėgį keliamą bioenergetikų, rašo ekstrasensė.

2018-12-16 18:01

Minimas Algis Ramanauskas ir prie parduotuvės kurioje dirba mama laikytas matytas į tėvu laikytą panašus vyras.

18:04

Bioenergetikų imama griaužti makštis.

18:14

… … … … …

20:01

Kol mama laikyta man paprašius kepė omletą su dešra ir šildė rugštynių sriubą nuėjau į kambarį pasižiūrėti regis šiandien jos parsinešto Lietuvos ryto.

Iš karto atkreipė dėmesį įtarimų kelia vienas straipsnis, regis pirmame Lietuvos ryto puslapyje.

Atsivertusi vidinius puslapius, Ričardas Pocius nuotraukoje.

Neskaičiau, dabar žiūriu, rašoma, lrytas svetainėje internete, viešojo saugumo pareigūnai, Viešojo saugumo tarnyba (VST) prie Vidaus ministerijos, tekste minimas ,,Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos, vadinamojo imuniteto, skyrius,,.

Nenoriu dabar eiti pas mama laikytą prašyti laikraščio ir žiūrėti, tas pats tekstas ar kitas, įdedu nuorodą iš lrytas https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/12/16/news/-lietuvos-ryto-tyrimas-priesu-ataka-sali-gasdines-generolas-po-vestuviu-pats-klumpa-8581374/

Įtarimai visiems iki vieno minimiems – mano mama laikyta – matau – Lietuvos rytą perka veikiama ekstrasensų kai būna įdėtas jų minimas jai tekstas straipsnis.

Mano mama laikyta lyg bando parodyti man, kad žino apie ką esu veikiama ekstrasensų, bet nieko žodžiais nepasako, rašo ekstrasensė.

Prieš kelias pastraipas minėjau, kad mano mama laikyta – mano supratimu – be reikalo lašinasi akių lašus, važinėja pas gydytojas dėl akių – manau, jos visos susiję, o akių lašai, neva akių liga, kaip priedanga, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų sakyta, kad jeigu mano mama laikytai Dijanai Lukienei bus pateikto kaltinimai ji – bus padaryta taip – atsidurs ligoninėje, jai paralyžius, negalės vaikščioti, ją peršaus, ji beveik apaks ar panašiai, nebepamenu, rašo ekstrasensė. Kad negalėtų atsakyti, būti suimta, patalpinta į kalėjimą, nuteista, kad jos pasigailėčiau, ar panašiai, rašo ekstrasensė.

Mano mama laikyta paprašė jai atversti akių lašų Azarga informaciją internete – prieš kelioliką minučių, porai minučių prisėdo esą skaitė apie tai. Ekstrasensų teigimu, Azarga akių lašus lašinasi niekuo nesergantys žmonės, o pavadinimas – musulmoniškas, rašo ekstrasensė.

Įėjus į mano mama laikytos kambarį pasižiūrėti apie ką rašo Lietuvos rytas ant kažko užmyniau – pasižiūrėjusi nuo žemės pakėliau Gucci tuoletinio vandens – nežinau kaip tai vadinama – keli ml. Akivaizdu specialiai pamestas ant kilimo. Nusitrynę Gucci pavadinimo dalis ant stiklinio buteliuko.

Mama laikyta pasakė, kad reikia pakeisti šiukšlinę – šiukšlių dėžę virtuvėje – anoji sulūžo, nebeatsidaro, paspaudus pedalą, šiukšliadėžės dangtis. Ekstrasensų pasakyta, kad vieną šiukšliadėžę reikia pakeisti kita – mane – į kitą šikamąjį, sako rašo ekstrasensė.

Jaučiuosi pavargusi, stipriai veikia, veikia bioenergetikais, naktį iš vakaro naktį paryčiais ir ryte neduoda miegoti, žadina, ,,kalba,, , keliese, gal trys ar daugiau ekstrasensų, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų man dar kartą liepta versta pasižymėti rytojaus veiklą: 10 valandai ir gerokai anksčiau nuvažiuoti į Etno davrą Mole pasikalbėti dėl darbo su vadove greta užsukant į ten esančias kitas tokias vietas dėl darbo; paskambinti Can can vienai vadovių, nepamenu regis vardas Inga, bet nesu tikra, regis, iš Pramonės pr., dėl darbo picerijoje – susitikimo, pokalbio; susirasti antrinės nemokamos valstybinės teisinės pagalbos administratorės telefoną arba nuvažiuoti į vietą pasiteirauti kaip mano situacija, ar man skirs advokatą; ateiti į Šilainių polikliniką pas direktorių Paulių Kibišą dėl ar įmanoma pasikeisti Sanitarinę knygutę į naują dėl apkaltintos vadovės įrašyto siuntimo sveikatos patikrinimui argumentuojant, kad vadovei pateikti minėti kaltinimai, aš nesutikusi pasitikrinti sveikatos buvau atleista, kad nauji galimi darbdaviai neatsakytų pamatę tokią Sanitarinę kaip po Ramunės Mačiukūnienės įklijuotų įrašų, siuntimo, skundo, papeikimo, rašo ekstrasensė.

Ištisai minima verslininkas Mockus, Žaneta Birbilienė, Gerda Red, Radvilas Bubelis, Marijonas Mikutavičius, kreipiama į Rimvydą Valatką. Minimi Charlie barmenas Jonas. Bajorų kiemas. Marius Baginskas. Jurgita Bulašaitė. 15 min darbuotoja, nepamenu pavardės ir vardo, nesu tikra, Jurga Vaičiūtė. Dalia Bliujienė.

Ištisai minimas mano laikytas tėvu Adolfas Lukas, ar į jį panašus vyras, kuris esą kartą kitą galėjo pareiti kurį laiką gyventi namuose – esą jis turintis kitą gyvenimą, žmoną, sūnų, savadavimo versle, verčiasi iš prostitučių, rašo ekstrasensė. Greta minima Žaneta Birbilienė, taip pat Charlie Mega virtuvėje dirbanti viena iš regis ukrainiečių prie salotų, desertų, kt, akivaizdu iš jos elgesio, tikrai susijusi, žinanti, rašo ekstrasensė. Minima Viktorija Stonkutė, jos vyras, Vaida Visockytė.

Mane veikia nežinau kiek ekstrasensių, viena jų pasivadinusi savadautoja Saule.

Reikia eiti išsiplauti galvą, nusiprausti, žinoma – apsiprausti – rašo ekstrasensė. Esu pavargusi, veikia įtampa, stresas, rašo ekstrasensė. Rytoj keltis 7, rašo ekstrasensė. Tai yra byla, teismas, bylinėsiuosi visą likusį kol būsiu gyva vos galėsiu paduoti kaltinimus, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų grasinama, kad mano išorė galėtų tapti Almos Bružaitės, o minėtas saugumo pareigūnas – Ričardas Pocius – galėtų tik turėti R.Pociaus išorę, o į ją pasikeitęs save būti Lietuvos ekstrasensų konfederacijos narys, vienas kaltinamų, kurio vardas pavardė po mano pateiktų kaltinimų buvo išimtas, nepamenu, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų sakoma, kad Benas Gudelis galėtų būti visai kitas žmogus persikeitęs save į Beno Gudelio išorinį pavidalą, o tikrasis Benas Gudelis išore į visai kitą žmogų, neva tai yra įmanoma, grasinama man, kad be savo sutikimo būsiu perkeista į kitą žmogų ir prievarta pastatyta į to žmogaus vietą gyvenime, rašo ekstrasensė.

Minima Bajorų kiemo Megoje vadovė, kuri buvo priėmusi mane bandytis į jų virtuvę daug laiko atgal ekstrasensų girdimo veikimo pradžioje, rašo ekstrasensė. Jai kaltinimai, tada man buvo labai stipriai atjungta dar sąmonė, veikta gal ne transu, bet labai stipriai, rašo ekstrasensė.

Vėl minima mokykla kurią baigiau, regis Gražina Olbutienė, Aidienė, Diržytė, direktorius Račkelis, auklėtojos Budukevičienė ir Kavaliauskienė, verčia užrašyti paviešinti ekstrasensė. Visiems iki vieno kaltinimai dėl nusikaltimų mano atžvilgiu.

Veikiama mano burna, ekstrasensų sakoma, burnoje – bioenergetikų sudaromas įspūdis – šūdo fekalijų kvapas. Momentu taip padaryta, rašo ekstrasensė. Minima KGB, kažkoks filmas serialas, viena atjungta sąmone matyta serija.

Dabar minima Audrė Kudabienė, kita.

Reikalauju tai nutraukti, man reikalinga apsauga, pinigai, reikalauju tai paviešinti, taip pat dėl mano laikytų tėvais, įtarimus dėl tėvu laikyto, kaltinimus mama laikytai.

Dabar tik atsiverčiau 15 min puslapį dėl reikėtos patikslinti vardo pavardės, įtarimai vadovui Ramūnui Šaučikovui, regis tokia vadovo vardas pavardė, rašo ekstrasensė.

Mama laikyta važinėje į akių gydytojos kabinetą regis Prancūzų gatvėje – Prancūzija tai ekstrasensorika, girdimas ekstrasensų veikimas – lyg sutapimas, rašo ekstrasensė. Visoms mano mama laikytos gydytojoms įtarimai ir kaltinimai susijus, rašo ekstrasensė.

Minimas Šilainių poliklinikos vadovas Kibiša ir Jolanta Sadauskienė, ekstrasensė pila neleisdama man išjungti kompiuterio, rašo ekstrasensė.

21:19

… … … … …

Ekstrasensų minimas Prancūzijos prezidentas, prezidentai, aš nežiūriu žinių, žiūrėsiu jeigu kada nors galėsiu apsitvarkyti savo problemas, turėti nors kiek ramybės.

Ekstrasensų minimas Nikola Sarkozi, Emmanuelis Macronas, minėtas Vladimiras Putinas, Aleksandras Lukašenka.

… … … … .. .

21:23

… … … … …

2018-12-17, 14:33

Vakar man atsigulus ekstrasensė pasivadinusi savadautoja Saule alina neleidžia miegoti iki gal trečios valandos nakties, žadina paryčiais, nežinau kelis kartus, budina, greta nežinau kiek iš viso kitų ekstrasensių moterų ir vienas ekstrasenas vyras, rašo ekstrasensė.

Nuo ryto atsikėlimo važiuoti į pokalbį dėl darbo Mole – 10 val., Etno dvaras – ekstrasensė tąso iki garsinio kalbėjimo – iki susitikimo. Taip pat iš vakaro prieš užmiegant.

Dabar esu labai pavargusi, greta manau bioenergetikų veikiama vidiniu slėgiu ar dusinimu, ekstrasensė pasivadinusi savadautoja Saule, nežinau kiek iš viso dar kitų ekstrasensių, ekstrasensė panaši balsu į Gerdą Red, vienas vyras ekstrasensas, bioenergetikai.

Įspūdis, visur esu sekama. Atvažiavusi į Molą matau esu sekama nemažai žmonių.

Etno dvaro vadovė Mole pasako, kad pas juos įsidarbinti būtina rekomendacija, išsirinks geriausią iš kandidatų.

Etno dvaro Mole vadovė Oksana klausia kur dirbau iki dabar, kodėl atleido. Atsakiau ,,pateikus kaltinimus neteisėta nusikalstama veikla vadovams,,. Pasakau vadovų pavardes – Ramunė Mačiukūnienė, Marius Baginskas, Rasa Černiauskienė. Oksana regis pasakė, kad galbūt jiems paskambins. Atsakiau kad tikrai gali tai padaryti, rašo ekstrasensė. Vadovės dar kartą teiraujamąsi dėl ko buvau atleista. ,,Dėl sunkių kaltinimų neteisėta nusikalstama veikla vadovams, daugiau galbūt netiktų sakyti, pasakoti,, , rašo ekstrasensė. ,,Jų sprendimas ką jie atsakys objektyviai ar ne jeigu jiems skambinsite,, , rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų verčiama užsukti į Mole esančią Čili, Grill London, Vero cafe.

Čili paprašau pakviesti vadovę jeigu būtų įmanoma, rašo ekstrasensė. Dėl darbo, rašo ekstrasensė.

Čili Mole vadovė pasako, kad dabar pas juos darbuotojų nereikia, bet Akropolyje reikalingi, rašo ekstrasensė.

..

Grill London – pirmame Molo aukšte – ties įėjimu matyti aukšti gal 4-5-6 metrų laiptai. Reikia žinoti ar viršuje yra liftas kuriuo užkeliamas maistas gėrimai, ar padavėjai reikėtų viską sunešioti klientams pačiai laipant laiptais – tai yra neįmanoma, rašo ekstrasensė.

Užėjus verčiama ekstrasensų į vidų pastebiu į Charlie laikinai dirbusią padavėją labai panašią merginą, nesu tikra, kad ta pati, bet regis gali būti ta pati – dar kartą, nesu tikra, rašo ekstrasensė. Ji pasakė, kad vadovės dabar nėra – bus po poros valandų – nelaukiau, rašo ekstrasensė.

..

Išėjus iš Molo einant pro pastato šoną link stotelės matyti kitoje pastato dalyje Vero cafe, ekstrasensų verčiama užeiti pasiteirauti dėl darbo – veikiama ekstrasensų sekundėms stabteliu priešais kavinės langą, matau tik keli maži staliukai, prekyvietė, ekstrasensės žodžiais. Greta Vero cafe lauke pririštas ekstrasensų ištisai man minimas ir brukamas – viena iš veislių – šuniukas, dydžio, kiek, labai nedaug, didesnis už mano katiną Prozaką, kuris pats didžiausias ir aršiausias mano kačių šeimoj, rašo ekstrasensė.

Kategoriškai dar kartą pažymiu, joks šuo ar mažas kambarinis šuniukas man netinka ir aš jo ar jos nelaikysiu – man reikalinga susitvarkyti iki tikrai moteriai tinkamos švarios higieniškos estetiškos išorės, turėti tikrai švarius tvarkingus namus ir visą laiką galėti skirti savo veiklai, sau, o ne problemos kurių turėčiau priėmusi šunį ar šuniuką, rašo mano mintis ekstrasensė.

Ekstrasensė mini – greta matyto minimo šuniuko – Žanetą Birbilienę, Darių Valkavičių, teigia, kad Darius Valkavičius saugo Vero cafe, kad jeigu šitas prokuroras turėtų sūnų tai jam apie namuose laikomą šuniuką būtų sakoma – mokoma teisingai tarti šuniuko vardą – Pipiras, o ne kitaip, rašo ekstrasensė.

Kauno prokuroras Darius Valkavičius paskutiniu metu imtas minėti ekstrasensų man pradėjus griaužti išorinius ar vidinius lytinius organus – minima prokuroro vardas pavardė Darius Valkavičius, šuniukas Pipiras.

Dar kartą pasikartoju, iš mirtinai prieš mane kaltų nusikaltimo vykdymu kaltinamų asmenų nenoriu jokių dovanų, jokio šuns ar šuniuko.

Minint tikrai neatsitiktinai pro šalį praėjusius labai aukštus tamsų bruožų kitataučius, jų šeimą su vaiku, vyrą, kaltinamą kitatautę Žanetą Birbilienę, į ją panašias išore moteris ir vyrus, laikinai Charlie dirbusį kitatautį barmeną Joną – man einant Kauno Senamiesčiu link požeminės perėjos – vienoje moteriškų daiktų parduotuvėje priešais Prezidentūrą, ant palangės ar vitrinos, ekstrasensės žodžiais – ekstrasensų atkreiptas dėmesys į padėtą daiktą, prekę – labai didelė juodo šuns didelėmis juodomis akimis galva. Šuns galvos skulptūra, ekstrasensė žodžiais – skulptūra – galbūt internete matyto juodo supasakinto rusiško šuns atkartojimas skulptūra, ne dogas, supasakinta, didesnis, pastambintas, kaip nulietas, rašo ekstrasensė. Daug metų atgal – buvo kraupi situacija, mano laikyti tėvais nebuvo sveiki psichika žmonės – namuose balkone ir kaime buvo netinkamai laikoma kalytė Sargė, juoda su balta krūtine ir baltomis letenomis. Ją parnešęs į namus iš kažkieno kaime mano laikytas tėvu pasakė – pamenu – Saulės šuniukas. Kalytė liko kaime, buvo laikoma netinkamai – dėl kaltų kaltės, rašo ekstrasensė. Tai buvo vidutinio dydžio nesiekianti neveislinė mišrūnė. Greta – kaime – buvo kiemas, kuriame kartą teko apsilankyti su laikytu tėvu, jame, kieme, buvo laikoma – vien pienu kartais girdoma – į Sargę kiek panaši, bet didesnė, didelė, į veislinį šunį panaši, ne dogė, bet tai ką būdinau apie šuns galvą, tačiau smulkesnė ir – dar kartą pasikartojant – ne ta veislė, tik kiek panaši, rašo ekstrasensė. Regis buvo visa juoda trumpu aksominiu kailiu, Karališko dogo dydžio, bet labiau lyg nulieta, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų kelis kartus tyčiotąsi, kad nelaikyčiau tokio šuns – kalytės – ne šioji už mane gražesnė, greta buvo rodoma į Žanetą Birbilienę labai panaši jos metų moteris, bet ji kiek aukštesnė ir stambesnė už Žanetą Birbilienę – kartą, akivaizdžiai, kad aš pastebėčiau, atsistojo netoli Charlie man dirbant trikampyje, regis lyg į kažkokį uždarą ratą, o gal tiesiog su grupele už ją – galbūt tik tokius vaizdavo – mažesnių ir neišsiskiriančių ar neatkreipiančių išore žmonių, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minima į Žanetą Birbilienę panaši moteris – kiek aukštesnė ir gal 15-20 ar kiek daugiau kg tolygiai stambesnė, avalynė su stambiu kulnu, gal 10 cm ar panašiai, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų – dorojant – minėta šita moteris, klausta apie jos išorę, darytas spaudimas, labai sureikšminta, rašo ekstrasensė.

Aš žemesnė ūgiu už minimą moterį, ji yra kitatautė, juodi plaukai, greičiausiai tamsios akys, kitokia baltesnė odos spalva, panaši į nusikaltimo vykdytoją ar susijusią, visą gyvenimą nieko bendro neturinti su mano problemomis, galbūt visas kūnas tvarkytas prižiūrimas kabalisto, prižiūrinti save būtinoje higienoje moteriai, apsirengusi savo skoniu – aptemti džinsai, balta žydiška maikutė, basutės su minima pakulne, rašo ekstrasensė.

Nereikia sureikšminti, arba kažkas nori mano sąskaita paviešinti šitą moterį, prigretinti prie manęs, pasinaudoti tam manimi, rašo ekstrasensė psichologinį terorą įvardindama kaip gindama tą kuriam jį taikė, rašo ekstrasensė.

Aš esu 32 metus išnaudojamas prekiautojų žmogumi žmogus, rašo ekstrasensė už mane. Neturiu gyvenimo pagrindų, apsaugos, advokatūros, metai po metų dorojama psichologiškai didelės grupės žmonių, nesu susitvarkiusi higienos, kūno, bendros išorės, nesu psichologiškai išsigydžiusi pas psichiatrus, greta kad būčiau su apsauga, advokatais, kt, rašo ekstrasensė.

Jokiai sveiko proto moteriai netiks pasakymas – kaip mano atveju – kad kita esą ar už ją gražesnė, rašo ekstrasensė. Aš esu proto, save sveikai vertinu, rašo ekstrasensė. Minimos moters pati tikrai nesureikšminčiau, tik pastebėčiau kad man esant kraupioje gyvenimo situacijoje, sunkiai pasiligojus, neturint jokios apsaugos ir teisių, po 32 metų negalint savęs prižiūrėti, būti formoje, susijusi su kaltais moteris leido sau ateiti į vietą greta kuripos dirbu darant man labai stiprų spaudimą grupei žmonių ekstrasensų, norėta kad atkreipčiau į ją dėmesį, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų šitą moterį siekiama viešai nurodyti, pažymėti, apie ją parašyti – nesąmonę mano supratimu – apie ją parašant per mane, priverčiant, rašant už mane žodis po žodžio ekstrasensei, kaip apie buvusią kažkokio vyro, kuris galėtų būti mano antra puse, moterį ar susijusią su juo gyvenime moterį – naudojamąsi manimi, siekiama, kad pati būtų viešai siejama su – nežinau kieno tai nuomonė, apie ką iš viso kalba – galima mano antra puse, rašo ekstrasensė.

Mano supratimo asmuo, žmogus, vyras niekada neleis kad buvusi lovoje ar jo aplinkos moteris ateitų ir lįstų man į akis – jeigu yra protingas, mano supratimo, rašo ekstrasensė. Nė vienas susijęs – protingai mąstant – niekada nelįs į mane žiūrėti, rodytis, rašo ekstrasensė. Lovoje lytiniams santykiams buvusios moterys ar kažkaip – rimtai – susiję gyvenime gali būti tinkamai pristatyta man, bet tam yra sąlygos – pirma reikia jas vyrui atitikti ir gauti mano leidimą, pas mano advokatus, teisiniu dokumentu su mano sąlygomis, rašo ekstrasensė.

Apibendrinant, nenoriu šuns ar šuniuko nei nuo Žanetos Birbilienės ar minimos į ją panašios moters, kaltų žmonių, nei nuo Kauno prokuroro Dariaus Valkavičiaus.

Ekstrasensų – kalbant apie vitrinoje padėtą didelę juodo šuns juodomis akimis galvą – sakyta, teigta, kad mano namuose laikomas šuo turėtų būti ,,kuiliškos išorės,, , tokio tipo, rašo pastebėjimą ekstrasensė.

Dar kartą pasikartojant, linkint žmogui gero, sveiku protu moteriai – mano supratimu – šuo ar šuniukas nedovanojamas – reikalinga sutvarkyti išorę, psichinę sveikatą, švarūs ir tvarkingi namai, kad galėčiau užsiimti man svarbia – įdomia – malonia veikla, skirti laiką sau, rašo mano mintis ekstrasensė.

,,Kuiliškos išorės,, žmogus, vyras, asmuo – negali turėti nė vieno lašo, kalbant apie mano supratimą žiūrint į vyrų išorę, kaip jie iš savęs, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų teigta, sakyta, kad Žanetos Birbilienės ar jos išorės moteris turi patrauklų vyrą, jos bruožų – jų teigta, kad man jis turėtų būti gražus – kategoriškai tai atmetu, kaip nesąmonę, tai tėra išorinis vyro kevalas, tikrai taip nemanau, rašo mano mintis ekstrasensė.

Paskambinau, kaip buvo pasakyta, Can can picerijos, Pramonės pr. 29, Maxima, vadovei Ingai, tel. 865969799.

Po 11 ar dešimt minučių prieš, rašo ekstrasensė.

Vadovė Inga pasakė, kad šią savaitę darbe dar nebus, kad pati man paskambins, esą dar nepasveikusi nuo peršalimo, nors balsas buvo jau kaip sveikos, palikėjau sveikti, rašo ekstrasensė.

… … …

Ekstrasensų verčiama, peršlapusiais kiaurai batais, išlipau priešais Valstybinę garantuojamą nemokamą teisinės – antrinės – pagalbos tarnybą.

Priešais duris pasitiko antrą kartą matomo – susidaro įspūdis – siekusio atkreipti mano dėmesį į jį, jauno advokato su kolega garsus pašnekesys, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų pasakyta, kad man bus skirtas šitas advokatas, klausta, terorizuota, kaip jam aiškinčiau prekybą žmogumi, kūnu, organais ar panašiai, rašo ekstrasensė.

Gal 35 – iki nepilnai 40 metų – 36-37 metų vyriškos lyties netinkamas kaip advokatas iš savęs, asmuo žmogus iš savęs, išore vyras, ekstrasensų žodžiais. Panašus į kaltinamo Bajorų kiemo Prizmoje virtuvės darbuotojų metuose, gal 70 metų moterų, nurodytą, regis tada paminėtą, tokių vyrų ekstrasensų grupės Žvėrys narį. Kaltinamas Ignas Balnys, greta jo galbūt krepšinį žaidęs Jonas – išorė tokia, rašo ekstrasensė. Po šito – man išėjus iš įstaigos – prasilenkiau su dar viena moterimi, tokia kaip nurodytos, siečiau su Senuoju Trestu, kregždute ar Bajorų kiemu – tokia išorė, ekstrasensų grupėje, kurios mane visą gyvenimą išnaudojo, rašo ekstrasensė.

Įtartina nauja antrą kartą matoma administratorė pasakė, kad atsakymą dėl to ar man bus skirtas advokatas duos šio mėnesio 19 d. po pietų arba 20 d. ryte, rašo ekstrasensė. Pasiteiravau kokiu telefonu paskambinti – 870000177, VGTPT administracija, užrašė ant lipnaus lapelio, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų verčiama pasukau picerijos Milano Karininkų ramovėje link – nebeskambinsiu teirautis dėl darbo – pamačiau gal 3-4 metrų aukščio stačius šlapius slidžius apsnigtus laiptus be turėklų, rašo ekstrasensė. Nelipčiau jais šiandien, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų ,,pasiūlymu,, Can can Pramonės pr 9 vadovei Ingai skambinau atėjusi į Kauno centrinį paštą.

Ekstrasensų verčiama užsukau į Presto kavinę, nebuvau susitarusi iš anksto, paprašiau padavėjos ar negalėtų pakviesti vadovės, kad kreipiuosi dėl darbo, rašo ekstrasensė.

Presto vadovė pasakė, kad darbuotojų šiuo metu Kaune nereikia, jų reikia Vilniuje ir Klaipėdoje, rašo ekstrasensė.

Pasakė, kad ji žino apie mano situaciją – kas rašoma puslapyje – tiesiai neįvardino, nežinau ar apie tai skaitė puslapyje, ar susiję informavo apie mane ir mano situaciją, rašo ekstrasensė.

Pasižymėjau vadovės el.paštą ir mobilų telefoną, po to ji užsirašė mano duomenis. Pasakyta, kad galbūt darbuotojų reikės sausį, jeigu nemaišau, rašo ekstrasensė. Paminėtas vasaros sezonas, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų sakoma įdėti Presto vadovės Kaune paskaytą telefoną ir el.paštą, greta tai paraudoninti ir pabraukti, rašo ekstrasensė.

vita@kavinukoprekyba.lt, tel. 861848626

Grįžus namo ekstrasensų skubinta išsiųsti laišką Presto vadovei. Buvau sušalusi, pavargusi, norėjau valgyti ir pailsėti 15-20 minučių pagulėti ant lovos, buvau pavargusi, rašo ekstrasensė.

Prieš tai, grįždama namo, tyčiojantis ekstrasensams, dar užsukau į Maximą ieškoti šiukšlių dėžės su pedalu, tokios neradau, iš likusių nupirkau 4 litrinius butelius rankų muilo po 1 eurą ir dvi pakuotes pigiausių vienkartinių nosinių, gal 4 kg obuolių po 99 euro centus pyragui, bei – pirmą kartą tokį – kilograminį pokelį sauso maisto lauko katėms, Murka, virš euro, jeigu netiks, pirksiu Kiteket sausą mažiems kačiukams ir sausą Wiskas, rašo ekstrasensė. Kol turėsiu, rašo ekstrasensė. Virtuvės dėžutėje dar likę virš šimto eurų, o mano sąskaitoje virš 200 eurų – lauko katėms turėtų pakakti iki įsidarbinsiu, bet dabar lyg tyčia sniegą sukasė ant visko kas padėta vietoje kur palieku maistą, rašo ekstrasensė.

Grįžus namo, išgėriau kavos su pienu ir suvalgiau mama laikytos iškepto pyrago, po to suvalgiau lėkštę konsevuotos sriubos – burokėlių – su rieke duonos, rašo ekstrasensė. Po to išėjau iki Kubo iš likusių parnešti kelių indelių grietinės prie mama laikytos iškepto kugelio. Dar paėmiau 2 pokelius kefyro, 2 litrus pieno, 2 indelius margarino sviesto, du dėklus kiaušinių, 4 pokelius riekelėmis pjaustytos dešros po 1.2 euro, rašo ekstrasensė.

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: vita@kavinukoprekyba.lt
data: 2018-12-17 14:18 tema: Dėl padavėjos darbo Presto kavinėje

Sveiki dar kartą,

šiandien prieš kelias valandas nesusitarusi iš anksto užsukau į Presto Kaune greta savivaldybės, paprašiau pakviesti vadovę, teiravausi dėl padavėjos darbo.

2013 liepos 17 – 2018 gruodžio 4 dirbau picerijose priklausančiose Amber food. Pradžioje priėmė į Akropolyje esantį La Crepe, iš jo buvau perkelta į Charlie Šiaurės prospekte – šiuose daliniuose dirbau gal kelis mėnesius – po to vadovių buvau perkelta į Charlie Megoje kuriame dirbau iki dabar, 2018 gruodžio 4. Prieš tai, gal pusantrų metų, padavėja dirbau restorane esančiame Laisvės al., Miesto sodas.

Man labai reikia darbo, ieškau būtent padavėjos darbo, jeigu pas jus atsirastų laisva vieta – prašau duokite žinoti.

Dėkoju,

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

… … … … …

Ekstrasensų minėtas Šilainių poliklinikos vadovas Paulius Kibiša, sakyta ir atsakyta eiti pas jį ar jo administratorę teirautis dėl mano Sanitarinės knygelės, prašyti pakeisti į naują, nes senoji su atleidusios iš darbo kaltinamos nusikaltimo vykdymu vadovės Ramunės Mačiukūnienės siuntimu pasitikrinti sveikatą, kurio nesutikau atlikti ir dėl kurio darbo atsakytų darbdavys, po to teigta, kad poliklinika norėtų gauti išgauti pasiimti tai kaip dokumentą kurį galėčiau pateikti teismui advokatui dėl nusikaltimų mano atžvilgiu, ekstrasensų anksčiau sakyta atsišviesti kiekvieną visus iki vieno Sanitarinės lapus, po to ekstrasensų pasakyta pas Paulių Kibišą ar jo administratorę dar neiti, palaukti ką man pasakys teisinės pagalbos tarnyba ar tolimesni įvykiai, dar prieš tai ekstrasensų ,,siūlyta,, nuėjus į poliklinikos atsakingą skyrių pasakyti kad Sanitarinę pamečiau, tačiau grasinta įklijuoti R.Mačiukūninės paliktą informaciją iš naujo, taip pat teigta, kad atsakingi esamoje Sanitarinėje knygelėje turėtų antspaudu pažymėti jog R.Mačiukūnienės siuntimas pasitikrinti sveikatą negaliojantis, rašo ekstrasensė. Dabar greta minima Žaneta Birbilienė. Ištsai minimas Benas Gudelis, Nijolė Veličkienė, Stikliai, Radvilas Bubelis, savadautoja Saulė, Viktorija Kentraitė, Charlie virtuvės darbuotoja du vaikus turint virėja panaši į psichiatrę iš Klinikų į kurią buvau priversta kreiptis ekstrasensų, Živilė Dusevičienė, Aivaras Karalius, Algis Ramanauskas, Veronika Kastujeva, jos sūnus, Markas Šmuilovičius ar į jį panašus, musulmoniškų bruožų, Ramunė Piekautaitė, Vytautė Šmaižytė, Karšto komentaro vyr.redaktorė Gorienė, regis tokia pavardė, Oresta Aksamitauskaitė, Vaida Visockytė, Viktoja Stonkutė, barmenas Jonas, Elena Slušinskienė, kiti anksčiau minėti, rašo ekstrasensė.

Ištisai minimas mano laikytas tėvu Adolfas Lukas ar į jį panašus vyras, rašo ekstrasensė. Greta Žaneta Birbilienė ar jos išorės moteris, taip pat ukrainietė kalbant rusų kalba dirbanto Charlie virtuvėje, rašo ekstrasensė.

Ištisai minimos galėjusios vietoje mama laikytos į namus pareiti panašios moterys, galimi jų vaikai, vienos sūnus, o mano mama laikytos neva turima dukra, kurią esą jau esu mačiusi, abu, rašo ekstrasensė. Klausiama, kas būtų jeigu mama laikytos – ja palaikytų žmonių – vaikai būtų prisijungę prie manęs kaip ekstrasensai – iš karto paprašysiu nuteisti realia mirties bausme.

Pasikartojant, esu veikiama nežinau kiek ekstrasensių moterų, savadautoja Saule save vadinančios ištisai protarpiais ,,kalbančios,, , buvo veikta panašiu į Gerdos Red balsu, yra vyras ekstrasensas, dažnai veikiami per bioenergetikus lytiniai organai – vidaus ir išorės, rašo ekstrasensė.

… … … … …

El. pašto dėžutėje radau regis Darbo biržos konsultantės duotais Delano kontaktais išsiųstos užklausos dėl padavėjos darbo atsakymą iš Rūtos Grigienės, rašo ekstrasensė.

Ruta Grigiene <ruta.grigiene@delano.lt> kam: Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com>
data: 2018-12-17 10:30 tema: Re: Dėl padavėjos darbo Delano restorane

Sveiki,

Jūsų cv perskaitėme.

Šiuo metu neturime nei vienos laisvos vietos.

Ačiū už laišką.

2018-12-14, pn, 11:25 Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> rašė:

Sveiki,

jūsų kontaktus, informaciją apie tai, kad Delano ieško darbuotojos, gavau Kauno darbo biržoje. 

Man labai reikalingas darbas, ieškau būtent padavėjos darbo, kurį dirbau iki šiol, galbūt pas jus būtų galima įsidarbinti iš karto?

Nuo 2013 liepos 17 iki 2018 gruodžio 4 dirbau Charlie picerijoje, Amber food. Pradžioje gal mėnesį Akropolyje, po to panašiai tiek pat laiko Šiaurėje, iš jos perkėlė į Charlie Megoje kurioje dirbau iki nurodytos datos. Prieš tai gal pusantrų metų esu dirbusi padavėja restorane Kauno centre ,,Miesto sodas,,. 

Gyvenu geros 20 minučių pėstute iki Megos, bet galiu važinėti į darbą bet kuriame Kauno mieste esančiame jūsų padalinyje.

Galbūt dar laisva padavėjos darbo vieta pas jus? Reikalinga ieškau darbo pilnu etatu.

Lauksiu jūsų atsakymo, dėkoju,

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

Virus-free. www.avast.com

Pagarbiai

Rūta Grigienė

Mokymų ir audito vadybininkė

DELANO,UAB

OZO g. 25

LT- 07150 Vilnius

Lietuva

Mobilusis +370 659 02951

El.paštas:

rutele.grigiene@delano.lt

www.cancan.lt

Šią žinutę gavote iš DELANO, UAB elektroninio pašto sistemos ir ji skirta tik adresatui. Žinutėje ar jos prieduose esanti informacija gali būti konfidenciali ir jos panaudojimas ar atskleidimas yra ribojamas. Jeigu Jūs gavote žinutę per klaidą, informuojame, kad šios žinutės ar jos priedų atskleidimas kitiems asmenims, kopijavimas ar kitoks platinimas yra griežtai draudžiamas ir gali būti neteisėtas. Prašome grąžinti šią žinutę siuntėjui elektroniniu paštu bei šią žinutę ir visus jos priedus panaikinti.

Su DELANO, UAB oficialia veikla nesusijusios nuomonės, išvados ir kita informacija neturi būti suprantama kaip pateikiama arba palaikoma įmonės.

Dėkojame.

……………………

Atėjo dar vienas raštas atsakymas iš Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus dėl mano – ekstrasensų ir situacijos priverstų – skundų, prašymų, nebepamenu, regis jų buvo 2 ar 3, rašo ekstrasensė.

Kaunas <kaunas@vdi.lt> kam: absoliuta.andzelika@gmail.com
data: 2018-12-17 15:08 tema: Dėl prašymo siųsta iš: vdi.lt

Laba diena.

Siunčiame raštą.

Pagarbiai,

Jurgita Lukoševičienė

Valstybinės darbo inspekcijos

prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kauno skyriaus vyriausioji specialistė

tel. (8-37) 33 85 06

el. p. jurgita.lukoseviciene@vdi.lt

————————————————————————————–

Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius, tel. (8 5) 265 0193, faks. (8 5) 213 9751, el. p. info@vdi.lt

Konsultuojame:

Raštu: užpildžius  elektroninę paklausimo formą arba Facebook‘e

Telefonu: (8 5) 213 9772    I-IV: 9:00-16:00; V: 9:00-15:00; pertrauka 12:00-13:00

Žinote, kur dirbama nelegaliai? Praneškite raštu arba pasitikėjimo telefonu (8 5) 213 9750

… … … … …

Taip pat atsiuntė atsakymą iš Užimtumo tarnyba pervadintos darbo biržos, vėlgi negaliu nukopijuoti ir sudėti atsiųsto dokumento, tą prašysiu padaryti sudedu laišką pridėtą prie dokumeto, rašo ekstrasensė.

Rita Balsevičienė <Rita.Balseviciene@uzt.lt> kam: „absoliuta.andzelika@gmail.com“ <absoliuta.andzelika@gmail.com>
data: 2018-12-17 15:13 tema: atsakymas į prašymus

Laba diena,

Siunčiame atsakymą į Jūsų 2018-12-04, 2018-12-05, 2018-12-11 dienos prašymus.

Pagarbiai

Rita Balsevičienė

Konsultavimo telefonu skyriaus vyriausioji specialistė

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamentas

Kauno g. 6A, 67128 Lazdijai

Tel. 8 602 29 480,  el. p. Rita.Balseviciene@uzt.lt   |   www.uzt.lt

www.facebook.com/uzimtumotarnyba

P  Prieš spausdindami pagalvokite apie gamtos išsaugojimą

………………………

Realiam nusikaltimo matymui reikėtų sudėti 32 mano gyvenimo metų realų įrašą iš galvos, aplinkos, bet kokio veikimo, rašo ekstrasensė.

Per dieną pasakoma šimtai sakinių už kurių kiekvieną bet kame žiūrint bylos, dešimtys šimtai temų, rašo ekstrasensė.

Nenoriu apie tai rašyti, ekstrasensų minimi dviejų kompanijų kūno prausikliai, viena veido priežiūros priemonių kompanija, sakoma įdėti nuorodą į jų puslapį kuris pažymėtas sektantų religijos ženklu (nežinau kaip tiksliai vadinasi šitas sektantų tikėjimas, juoda-balta), minima vienos kompanijos kūno pienelis – siūloma baigti šituos užrašus kažką užrašant apie tai, rašo ekstrasensė. Nors būtų šimtai dešimtys stipriai rimtesnių pastebėjimų, sakinių, rašo ekstrasensė.

Kaip pastebėta – teisingai – reikėtų grįžti prie Dior Dolce vita, rašo ekstrasensė.

Akivaizdu susiję su nusikaltimo vykdymu man rašant šitą rašliavą sudėjo susijusią savo medžiagą į youtube, manau privataus susijusio asmens nufilmuota kažkieno namai, tuoletinis stalas su veidrodžiu koridoriuje, tamsių bruožų kitatautė mergina, Dior Dolce vita parfumuotas ar tuoletinis vanduo ir greta jo miniatiūra – apie tai rašyta šioje rašliavoje, siejant su nejuntamai man veikta sąmone, mano mama laikytai padovanotu nupirktu miniatiūrių rinkiniu ir gėdingu – visiškai atjungta sąmone, nejuntamai veikiant ekstrasensams arba veikiant mane transu, atjungus sąmonę – mano poelgiu, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų pastebėta, kad kažkieno nuomone dėl šito įvykio ar galėjimo pademonstruoti ekstrasensų gebėjimus tai yra kvepalai lyderis, rašo ekstrasensė.

Dolce Vita – Christian Dior- Comercial José Antonio Coto Albañil https://www.youtube.com/watch?v=MXsPk3YpEKM

youtube_1

Mano pastebėto susijusio video trukmė 37 sekundės, bet po jo tęsiami ko gero susijusių asmenų prijungti susiję video, rašo ekstrasensė.

Privataus asmens nufilmuotame video pastebimas tuoletinis stalas su veidrodžiu, koks statomas koridoriuje ar kitoje namų vietoje, galbūt veikiau koridoriuje, jis irgi buvo minimas paskutiniuose dar nepaviešintuose mano užrašuose, rašo ekstrasensė. Dabar ekstrasensų primenamas prie Soboro esantis muziejus, kuriame veikiama ekstrasensų lankiausi, rašo ekstrasensė. Nepamenu pavadinimo, greta nuogo aukšto vyro skulpūra, rašo ekstrasensė. Einant per muziejaus kambarius viename buvo pastebėta panašus antikvarinis ar senas baldas su veidrodžiu, bet regis tas baldas kelis kartus didesnis, rašo ekstrasensė. Veidrodis suskilęs ar nuo metų patamsėjęs, rašo ekstrasensė. Nuo mirtinai kaltų žmonių nieko nenoriu, reikalinga tik saugumas ir pinigai, bet dėl gyvenimo situacijos atkreipia dėmesį ir šiuo metu atpalaiduoja tinka žiūrėti tik gražūs moteriški dalykai, matomi, gal kiek per daug meniški, stiprūs ar kaip pavadinti, bet mintys ar vaizdai apie tai psichologiškai atpalaiduoja, vieninteliai kurie tinka, rašo ekstrasensė. Tai ne mano įsivaizdavimas apie namus – kito žmogaus namų stilius – bet pasižiūrėti gražu, rašo ekstrasensė. Silpninti baldų, nuimti grožio, puikumo, jeigu jau tokie yra – nereikia, rašo ekstrasensė. Aš esu pavargusi – už mane rašo ekstrasensė. Man nieko tokio nereikia, tik saugumo visam likusiam ir pinigų tiek kiek per milijardus metų neišleistum, rašo ekstrasensė. Namus galbūt kada nors įsirengsiu pati, rašo ekstrasensė. Pagal savo supratimą, galimybes, rašo ekstrasensė. Jeigu vis dėlto kas nors juos – tikrai protingai ir tinkamai norėtų įrengti ir palikti man, po savo realios mirties, dėl savo kaltės prieš mane, senatvės, pažiūrų ar realios mirties bausmės – visa tai turi tikti kremavimui, namų su viskuo ir aplinka sunaikinimui paleidžiant viską į dulkes vėjui išsklaidyti, vietoje – namas su viskuo, aplinka, vieta tam, rašo ekstrasensė. Niekas, jokie daiktai, dalys, negali būti išvežta – viską po mano mirties turi kremuoti iki dulkių vietoje, ar tai būtų namo sienos, ar bet koks daiktas jame, ar mano mašina, dokumentai, kvepalai, kt, rašo ekstrasensė mano nuomonę. Žurnalistai to fotografuoti niekada negalės, į vidų niekada nepateks, straipsnių niekada nebus, rašo apie mano supratimą ekstrasensė. Vos galėdama forminčiau dokumentus tam po mano mirties, ieškočiau kas tai tikrai ir tinkamai padarys, bet tai skamba kaip reklama tam, kuris susijęs, aišku, toks yra, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų minėtos kompanijos kitose šalyse, kurios tai daro, dabar minimas Iranas ar Irakas, rašo ekstrasensė. Jeigu namai bus įrengti tokiu stiliumi – tinkamai, protingai, gražiai – juose ko gero būtų mano gyvenama, rašo ekstrasensė.

… … …

Kalbant apie mašiną rastiną tokių namų garaže, tai ji turėtų būti aukšta, nesu tikra ar – bus teikiami kaltinimai, visiškai atjungta veikiama nejuntamai sąmonė – Tėvo namų Kaune globėjas savininkas, jo mašina, bet regis ne – kita – kažkada esu kažkur įsėdusi, taip atrodo, labai erdvu mašinos viduje į viršų, labai erdvu – visiškai laisva – kojoms, apskritai erdvu, tik kad būtų patogu sėdėti vairuojant. Įsėdus – aukštai nuo žemės. Tai turėtų būti tikrai didelė, labai didelė (kalbu ne apie sėdimas vietas joje), tikrai aukšta ir erdvi mašina, greta to tikrai saugi, tinkama iš Kauno į bet kurią pasaulio šalį man pačiai vairuojant – daugiau vietų nereikia, ne apie tai – ten sėdėtų – jeigu duota gyvenime – mano laikytas tėvu, jai kategoriškai bus pasakyta – mano mama laikyta ir mano keturių kačių šeima kelioniniuose nameliuose kiekvienas atskirai – toje vietoje kur už vairuotojos, manęs, ta vieta, joje kažkuris sėdėtų, už jos ar jo nugaros, kad ten būtų tikrai tinkamai įrengta vieta jiems visiems, mano katėms kelioniniuose nameliuose.

Prozakas nesveria 10 kg, yra sunykęs man labai brangus – kaip ir kiti mano kačių šeimos nariai – neveislinis katinas, kurį taip nuveikė kaip mane veikiantys specialistai, regis nė vienas mano gyvūnų nesveria daugiau 10 kg, bet pažymiu, namuose padėti kelioniai nameliai turi būti erdvūs, tikrai erdvūs, tvirti, būti galimybė – patogiai ir tvirtai – juose padėti kiekvienam indelį su vandeniu, jeigu kelionė būtų ilga, užsitęstų kelias dienas ar kelias savaites, mėnesį, kol atvažiuosiu į vietą.

Pažymiu, dar vieno gyvūno man nereikia – reikia palikti pinigų, aprūpinti visam, pasirūpinti mano visapusiu saugumu ir visapuse sveikata, visų įmanomų galimų rūpesčių problemų grėsmės pavojaus pašalinimu visam likusiam.

Pažymiu, dovaną arba palikimą dėl minėtų priežasčių palikti – įteikti dokumentus per advokatą – tik po savo realios biologinės mirties išankstiniu paliepimu įsakymu.

Nuo mama laikytos ar į ją panašių nieko nereikia kategoriškai.

Tai nuo kito su ja, jomis nesusijusio žmogaus.

2018-12-17

19:52

… … … …

Ekstrasensų sakoma, kad aš Alžyre.

Grįžtant, namai turėtų būti ne Alžyre, bet kažkurioje vienoje vietoje Lietuvoje – daugiau vienų nereikia.

Dar kartą prašau ir reikalauju – atsakingą asmenį, tinkamai – išviešinti apie mano situaciją.

19:56 2018-12-17

2018-12-19 16:58

Nuo vakar vakaro ar šiandien ryto kankinama skausmu, laiko aptindę galvą įvairiose vietose, veikiama skausmu galva, smilkinys, iš nugaros pusės apačioje ir aukščiau. Reikia vandens. Gal 4 litrų jeigu ne daugiau. Ekstrasensės kliedima apie kaltinamus asmenis, susijusius dalykus, prekiautojų žmogumi grupę, neteisėtą nusikalstamą veiklą vykdančių žmonių grupę, vyrus, kvepalus, kūno prausiklius, kelias dešimtis eurų kainuojančius tuoletinius vandenis ir brangių kvepalų kopijas už kelias dešimtis eurų, rašo ekstrasensė. Pjaunama, rėkiama iš manęs iki mano garsinio kalbėjimo atkartojant kiekvieną žodį kurį sako ekstrasensė, ji rėkia iš manęs mane kankindama ir versdama mano balsu. Greta kankinama galvos veikimu skausmu, aptindymu, maudimu. Vakar – kaltinimai galimu pasikėsinimu nužudyti arba kraupesniu planuojam nusikaltimu, palaidoti gyvą atjungtos sąmonės ar išvežti tokioje būsenoje – buvo atjunginėjama sąmonė, keltas ne miegas, bet atjunginėta sąmonė.

Kaip buvo pasakyta, paskambinau šiandien prieš keletą minučių į Valstybinę garantuojamą antrinę nemokamą teisinę pagalbą, gyvo susitikimo metu administratorė iš karto pasirodė įtartina, dabar pokalbio telefonu nepasakė atvirai, dėl ko kreipia į teisininką pokalbiui telefonu, administratorės pasakyta, kad reikia patikslinti ar pateikti dar vieną ar kitą dokumentą dėl mano pajamų, kad tarnyba galėtų priimti vienokį arba kitokį sprendimą dėl teisinės pagalbos teikimo ar neteikimo, advokatė į kurią nukreipė – renkant jos numerį mano telefonas rodo, kad tai ta pati advokatė kuri anksčiau buvo man skirta ar teko turėti pokalbį dėl mano situacijos Ofelija Gontarskytė (teisininkės telefonas 870035542) – atsiliepusi pradeda pokalbį ne apie administratorės įvardintą dokumentą apie pajamas, bet sako regis tą patį ką anksčiau, nesupranta mano ,,reikalavimo esmės,, , kokios pagalbos prašau, duodama suprasti, kad jos pozicija yra nežino kas yra ekstrasensai, neteisėtas nusikalstamas jų veikimas, rašo ekstrasensė.

Galiu klysti arba veikiamas mano telefonas, pirmą kartą surinkus administratorės užrašytą VGTPT telefoną atsiliepusi moteris atsako kad skambinu ne tuo telefonu, kad paskambinau ,,privačiam asmeniui,, – taip kaip aš šiandien ryte atsakiau – arba vietoje manęs iš manęs ekstrasensė – aiškiai dėl susijusių priežasčių paskambinusiam kelios minutės po 8 ryte pagyvenusiam vyrui manęs paklausus ,,Ar paskambinau į Lietuvos žinias? Lietuvos žinių redakciją?,, .

Visoms iki vieno redakcijoms ir LŽS kaltinimai prekyba žmogumi, susijus, greta kaltinimai galimu pasikėsinimu nužudyti, susidorojimu, kankinimu, išnaudojimu, korimu – pjovimu – dusinimu – vertimu mano stuaciją viešinti ne mano teise į viešą skundą – pagalbos prašymą ar atsakingo asmens tokį pranešimą, bet atiduodant labai labai vertingą medžiagą rašyti jų žurnalistams, rašo ekstrasensė.

Antrą kartą surinkus tą patį VGTPT numerį – 8700-00-177- atsieliepė teisinės pagalbos tarnybos administratorė.

Ryte skambinusio vyro nurodžiusio kreiptis į Lietuvos žinių redakciją telefonas 37060489012.

Ištisai kiekvieną dieną pjaunama verčiama ekstrasensų arba veikiama minėtais kliedesiais, nesąmonėmis minėtomis temomis, greta labai stipriai veikiama bioenergetikais – sąmonė, galvą, gerklė, nosiaryklė, vidaus ir išorės lytiniai organai, išeinamoji anga.

Verčiant parašyti naują įrašą grasinama nužudyti – nušauti, nunuodyti valgant maistą ne namuose ar perkant maistą, grasinama atjungus sąmonę ir organų veiklą apiforminti mirusia ir palaidoti gyvą arba apkeitus su kitu lavonu kurį palaidotų vietoje manęs kaip mane – mane pačią – perduoti nusikalstamą veiklą vykdančių valiai, po to perkeisti mano išorę ir veidą neatpažįstamai ir palikti kraupiai šitų žmonių valiai, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų grasinama, kad neturėdama apsaugos būsiu sudorota – prievarta iš namų išvežta, prievarta paguldyta – į Kauno klinikų Psichiatrijos kliniką.

Ekstrasensės tąsyti nervai kreiptis į Milano piceriją dėl darbo. Minėti apsnigti – šlapi – slidūs – neįmanoma jais naudotis – statūs – be jokių turėklų Karininkų ramovės laiptai. Grasinta, kad centre lipdama panašiais laiptais kitoje vietoje ieškodama darbo arba minimoje vietoje – kaip suplanuota vykdančių nusikaltimą – paslysiu ir mirtinai susižalosiu arba liksiu sunkia invalide, labai sunkiai susižalosiu nugarą kaip siekta kaltinamų nusikaltimą vykdančių asmenų. Minėta Dalia Grybauskaitė, dar viena kitataučių užeiga centre. Versta paskambinti Milano vadovei ir grasinta, kad būsiu pakviesta į vietą pokalbiui tokioje situacijoje, kada neįmanoma naudotis minimais laiptais įeiti į pastatą, ekstrasensų versta skambinti Milano vadovei ir klausti dėl darbo bei teirautis ar nėra kito tarnybinio įėjimo, nes dėl minimų aplinkybių neįmanoma naudotis minimais laiptais, rašo ekstrasensė.

Ištisai kas kiek laiko kalba pasivadinusi savadautoja Saule ekstrasensė su nežinau kiek ekstrasensių ir ekstrasensu, kankina, pjauna, tąso iki garsinio kalbėjimo, prausiantis vonioje dviese ar tryse tąso, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų ištisai minima mano mama laikytą panašios moterys galėjusios į namus pareiti vietoje jos, ištisai minima į tėvu laikytą panašus vyras ar vyrai galėję į namus pareiti vietoje jo, dar grupė kitų kaltinamų žmonių, įmonės: Valerijus Ostapenko, Radvilas Bubelis, Kristiana, Euroka, Margarita, Nivea, Palmolive, Dulgon, Rosa Natura, Natura Siberica, Select, Algis Ramanauskas, Veronika Kastujeva, Vytautė Šmaižytė, politiko Vytauto Landsbergio anūkas Gabrielius, Arvydas Balčiūnas, Zenonas Norvaiša su Nijole Norvaišiene, Ieva Liaukutė, Žaneta Birbilienė, Valdas Adamkus su Alma Adamkiene, Benas Gudelis, Bajorų kiemas, Paulius Kibiša, Viktorija Kentraitė, Monika Šlegerytė, Dalia Neverauskienė, Aivaras Karalius, Stikliai, Donato Montvydo prodiuseris Martynas Tyla, Egidijus Dragūnas Sel, Sati, El Fuego, Grill London, Ana Lotan, BBS grupė, Fenjal, Loccitane, Nijolė Veličkienė, Tėvo namai, Rolandas Skaisgirys, Dalia Grybauskaitė, Viktorija Stonkutė, Oresta Aksamitauskaitė, Marius Baginskas, musulmonai, Lietuvos žydų bendruomenė, Dainius Radzevičius, Gražina Ramanauskaitė Tiumenevienė, Monika Beluci, Nastasija Kinski, Sergejus Bodrovas, Filipas Kirkorovas, Nikita Mihalkovas, Alas Pačino, Artūras Zuokas su žmona ir sūnumi, Asandžas, Viktoras Uspaskihas, Lyda Lubienė, Valdonė Skaisgirienė, Monika Levinski, Rolandas Skaisgirys, Vitas Luckus, totoriai, palestiniečiai, romai, Faberlic, Karmėlavos čigonų barono žmona Onutė, Avon, Genera, Oriflame, Medūza, Dove, Dr Hauska, Rituals, Hortus Fratris, Juara, Kvapu namai, dabar minima Saulės kosmetika, savadautoja Saulė, Elona Petkelienė, Vytautas, Marija, UAB Tibetas, Audrius Matonis, Kauno miesto darbo biržos ir Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vyriausi vadovai, dabar ekstrasensė pila, Šaolinio vienuolynas, Evaldas Pašilis, Darius Valkavičius, Creedf, The body shop, Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos vadovė Virginija Adomaitienė, Slava Zaicev Marusia, Karfof, Vaida Visockytė, Tautvydas Padgursas, Odeta Popovienė, Vilkas, įmonė žmonių grupė Vilkas, mokyklos kurią baigiau anglų kalbos mokytojos Sobolienės sūnus, Sara Džesika Parker, Vitni Hiuston, Celine Dion su vyru Rene Angelilis, Dainoras Lukas su žmona, Il divo, Kholed Huseini, Britni Spears, Madona, Spice girls, Rondo, Izabela Roselini, Justinas Timberleikas, Barakas Obama, Sarkozy, Macronas, Vladimiras Putinas, Marijonas Mikutavičius, Atomic kiten, Jurga Vaičiūtė, Tomas Balžekas ir jį pakeitęs dabartinis 15 min vadovas, Gintarė Dailydytė, Georgijus Dekanidzė, Borisas Dekanidė, Siuzan Sarandon, Živilė Dusevičienė, Ibrahimas Kaune, Radharanė, Adele, Danielius Bunkus, Žilvinas Grigaitis, Čili pica administratorė man bandžius ten įsidarbinti – dirbau nepilną mėnesį – po mokyklos baigimo praėjus gal metams kitiems, ekstrasensų darant spaudimą pasakyta jos ieškoti ir į ją kreiptis, greta minėta Vilkas ir Nijolė Veličkienė, Gerda Red, Ramzanas Kadyrovas, Kadyrovas kitu vardu, Lavrinovičius ar panašus, Šarūnas Marčiulionis, sūnus jeigu turi, Liūtas, Vitas Luckus, Bertoluci, Tinto Brasas, Eross, Takeši kitano, mokyklos kurią baigiau tikybos mokytojos, pažymima, ta kuri vedė prie komunijos, Gražina Morkūnienė, Olbutienė, Diržytė, Budukevičienė, direktorius, Martynas Morkūnas, Elanas Šmuilovičius, Jurgita Bulašaitė, Daugirdas, Elena Slušinskienė, Dalia Grybauskaitė, Enigma, Stingas, Eros Ramazoti, Rasa Černiauskienė, Valdas Adamkus su žmona, Artūras Paulauskas, Paksas, žmonos, vaikai, Arūnas ir Inga Valinskienė, Santakos komisariatas, Romanovas, Jurkšėnas pagal musulmonus, Gintarė Dailydytė, Vytautė Šmaižytė, Masonų ložė, Doliva, advokatas Krivickas pas kurį teko kreiptis, kiti, pila ekstrasensė.

Dabar yra 17:11, iki dabar laikomas gana sunkus kairės galvos pusės veikimas skausmu, aptindyta – kankinama skausmu.

Dėl savijautos negalėjau išeiti į lauką išnešti maisto benamėms katėms, rašo ekstrasensė.

Ištisai prisijungusi savadautoja Saule save vadinanti ekstrasensė su nežinau dar keliomis ekstrasensėmis, jų daug.

Gavau atsakymą iš Presto, jų pasiūlyta man pasiskambinti dėl padavėjos darbo į Daniela restoraną. Skambinau priversta savadautoja Saule pasivadinusios ekstrasensės, verčiama.

Vita Petraitienė <vita@kavinukoprekyba.lt> kam: Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com>
data: 2018-12-18 13:17 tema: RE: Dėl padavėjos darbo Presto kavinėje

Laba diena,

Mes nieko Jums negalime pasiulyti, bet pasiziurekite prideta nuotrauka – Daniela visbutis iesko, gal tiks.

From: Absoliuta Andželika Lukaitė [mailto:absoliuta.andzelika@gmail.com]
Sent: Monday, December 17, 2018 2:19 PM
To: vita@kavinukoprekyba.lt
Subject: Dėl padavėjos darbo Presto kavinėje

Sveiki dar kartą,

šiandien prieš kelias valandas nesusitarusi iš anksto užsukau į Presto Kaune greta savivaldybės, paprašiau pakviesti vadovę, teiravausi dėl padavėjos darbo.

2013 liepos 17 – 2018 gruodžio 4 dirbau picerijose priklausančiose Amber food. Pradžioje priėmė į Akropolyje esantį La Crepe, iš jo buvau perkelta į Charlie Šiaurės prospekte – šiuose daliniuose dirbau gal kelis mėnesius – po to vadovių buvau perkelta į Charlie Megoje kuriame dirbau iki dabar, 2018 gruodžio 4. Prieš tai, gal pusantrų metų, padavėja dirbau restorane esančiame Laisvės al., Miesto sodas.

Man labai reikia darbo, ieškau būtent padavėjos darbo, jeigu pas jus atsirastų laisva vieta – prašau duokite žinoti.

Dėkoju,

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

Prisegtame Presto vadovės Vitos Petraitienės atviruke restoranas Daniela skelbimo tekstas:

,,Restoranas ,,Daniela,, (A.Mickevičiaus g. 28) ieško pusryčių padavėjos. Patogu derinti darbo grafiką su studijomis Skambinti tel.:869800405,,.

Atsiliepė moteris. Pokalbio metu jos pasiteirauta mano metų, atsakyta, kad netinku, nes pusryčių padavėja tinka tik iki 24 metų. Pastebėta, kad ieško reikalinga pusryčių virėja, bet ko gero man toks darbas netinka, rašo ekstrasensė.

Atsakymą dėl padavėjos darbo taip pat davė Etno dvaras.

Tel. 37065694927 gavau sms ,,Pranešu, kad atsirinkome kita kandidate. Etno dvaras,,.

Ekstrasensų pastebėta pažymėta priminta, kad ieškodama advokato praleidau advokatų kontorą Intra Legem.

Gavau laišką su krūva darbdavio antspauduotų dokumentų iš Darbo ginčų komisijos, nukopijuoju laišką čia,  sudėsiu 14 dokumentų po tekstu.

Dokumentų iš viso atsiųsta 15 – nededu – mano Sanitarinės knygelės pirmi – tik atvertus – du puslapiai:

pirmas vidinis viršelis (gydytojos Daivos Buikienės anstpaudas, medicininė pažyma, privalomo higienos įgūdžių mokymo programa) ir puslapis greta iš dešinės (su mano nuotrauka, asmens kodu ir namų adresu).

Man veikiama galva bioenergetikų aptindymu, maudimu, troškina. Ekstrasensų pastebėta, kad neteisėtai nufotografuota ir persiųsta mano nuotrauka, asmens kodas, namų adresas, nekalbant apie tai kad apskritai neteisėta visų dokumentų išgavimas, persiuntimas, kt.

Girdžiu savadautoja Saule, kuri tąso neturiu žodžių su grupe kitų, rašo ekstrasensė.

Kauno II-oji DGK <kaunasdgk2@vdi.lt> kam: absoliuta.andzelika@gmail.com
data: 2018-12-19 10:38 tema: Atsiliepimas į pareikštus reikalavimus darbo byloje Nr. APS-2-23989. siųsta iš: vdi.lt

Laba diena,

Informuojame, jog darbo byloje Nr. APS-2-23989 yra gautas atsiliepimas bei
dokumentai. Siunčiame susipažinti.

Pagarbiai,
Ligita Kuznecova

Darbo ginčų komisija
Tel.: (8 37) 328 171; Faks.: (8 37) 330 125 El. p.: kaunasdgk2@vdi.lt;
Web.:
www.vdi.lt
———————————————————————

Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius, tel. (8 5) 265 0193, faks. (8 5) 213 9751,
el. p. info@vdi.lt
Konsultuojame:
Raštu: užpildžius elektroninę paklausimo formą arba Facebook‘e
Telefonu: (8 5) 213 9772 I-IV: 9:00-16:00; V: 9:00-15:00; pertrauka
12:00-13:00
Žinote, kur dirbama nelegaliai? Praneškite raštu arba pasitikėjimo telefonu
(8 5) 213 975

_____________________________________________________________________
Visa informacija šiame pranešime ir pridedamuose dokumentuose yra
konfidenciali. Ji skirta tik adresatui. Jeigu Jūs nesate adresatas, prašome
įsidėmėti, kad bet koks šios konfidencialios informacijos platinimas,
skleidimas, kopijavimas ar bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas. Jeigu
gavote ne Jums skirtą pranešimą, prašome informuoti apie tai siuntėją ir
iškart ištrinti visas šio pranešimo kopijas iš Jūsų sistemos.
The information contained in this message or any of its attachments may be
privileged and confidential and intended for the exclusive use of the
addressee. If you are not the addressee any disclosure, reproduction,
distribution or other dissemination or use of this communication is strictly
prohibited.

……………………………….

Man yra žadinamas veikiamas apetitas veikiant galvą aptindymu ir skausmu.

Ekstrasensų pastebėta pasakyta, kad kaltinimus turėčiau pateikti ir Lidl, Maxima, Senukai.

Mano mama laikyta Dijana Lukienė kaltinama prekyba manimi, išnaudojimu, kankinimu, kenkinimu 32 mano gyvenimo metus, dalyvavimu susidorojime, taip pat dėl pasikėsinimo nužudyti bendrininkavimo, persekiojimo ir galimo užpuolimo arba pagrobimo organizavimo bendrininkavimo, dėl grasinimų palaidoti gyvą arba sudeginti gyvą arba išvežti kaip mirusią – perkeisti išorę į kito žmogaus – kaip tarpininkė tokiame nusikaltime nusikaltimą vykdančioje grupėje.

Mano mama laikyta sako, kad man reikalinga ,,ekspertizė,, , siūlo kreiptis į privačią gydymo įstaigą dėl – jos teigimu – mano nesveikos psichikos, ligos.

Mano mama laikyta kaltinama grasinimais arba galimu susidorojimu per psichiatrus, galimu paguldymu prievarta į psichiatrinę ligoninę.

Prisegu el.paštu gautus du dokumentus iš Presto – Presto vizitinę ir skelbimą kuriame rašoma, kad Daniela ieško padavėjos, rašo ekstrasensė.

Greta ekstrasensų minima – kaltinu grasinimu pagrobti ir uždaryti panašioje vietoje, kaltinu grasinimu nužudyti, susidoroti – jeigu rasiu, įdedu nerašydama pavadinimo susijusios su tėvu laikyto gyventa vieta teritorijos kapinių kapą foto, kurį nurodė ir verčia įdėti ekstrasensai, rašo ekstrasensai.

Vakar LNK rodyta laida Nuo iki, joje rodyta pora, minėta Masonų ložė – įtarimai abiems asmenims, organizacijai kaltinimai.

Nežinau kieno ir kokį serialą po to rodė TV3 ar panašiu metu, lyg būtų nufilmuotas specialiai sekant mano situaciją, kaltinamo asmens. Sakiniai tarpe eilučių kalba apie mano atvejį arba labai sutapo, rašo ekstrasensė:

Arklių tuoletas

Savivaldybei pervesti pinigai už šiukšlių dėžę

Indiška arbata

Lakūnu kova

Vietoje sulčių Tadžmahalą įkišo

Apgailestauju Robertai – atsarginės smegenys baigėsi

Vos prasižioju – dvokia burna kaip arklidė

Bare su triusikais šoko

Mamba šoka

Nežiūrėjau serialo dėl savo situacijos, kiek pabandžiau sekti, prastai jaučiausi galbūt, reikėjo atsigulti dėl ekstrasensų ir bioenergetikų veikimo, susidarė įspūdis lyg būtų minima mano situacija, susiję asmenys, aišku, tai netiesa, rašo ekstrasensė.

18:08

… … …

Ekstrasensų neduodama užmigti iš vakaro, ,,kalbama,, trijų ar daugiau ekstrasensų, pažadinta 4 ryto ir kelias valandas vėl neduota užmigti kamuojant, po to pažadinta aštuntą ir vėl taip pat, žadinta vėliau.

Ištisai veikiami lytiniai organai – išoriniai ir vidiniai.

… … …

Reikalauju atsakingą asmenį paviešinti išviešinti apie mano situaciją, kategoriškai nutraukti vykdomą nusikaltimą manęs bet kokį veikimą, skirti patikimą apsaugą, suteikti visą būtiną pagalbą, atsakyti dėl mano tėvais laikytų, reikalinga pateikti kaltinimus mama laikytai ir visiems iki vieno puslapyje įvardintiems.

2018-12-19

18:11

………………

Rytoj dėl nurodytų priežasčių turėsiu nuvažiuoti į antrinės teisinės pagalbos tarnybą.

……………..

Man iki dabar laikoma aptindyta galva, kankinama, reikia gerti.

…………….

18:14

……………………….

Minimi Hamburgeriai, tarpe minėjimo vertimo tokioje situacijoje kaip dabar ieškotis darbo ir daromo spaudimo.

Taip pat visos parduotuvės Laisvės al, labiau kitapus Prezidentūros, link požeminės perėjos, tokios, esą visų pardavėjos yra dalyvavę nusikaltime, rašo ekstrasensė.

………..

Ištisai minima Žaneta Birbilienė, jos išorė moteris, greta minėtas Igoris Tiomkinas, nepilnai dešimt grupės narių, rašo ekstrasensė. Minimas Visvaldas Matijošaitis, Gediminas Balnis.

…………..

Dar kartą reikalauju išviešinti ir nutraukti šitai, skirti man tinkamą apsaugą ir pagalbą.

2018-12-19 18:17

…………………………………..

Galvoje ekstrasensės dainuojama regis Rolando Skaisgirio serialo dainą ,,Aš ugnis ir aistra… Moterys meluoja geriau,,

Rodomas minimas Bajorų kiemas, praėjęs įtartinas kaip visa grupė panašus vyriškos lyties 30 su viršum iki 40 su kepure, rašoma ekstrasensės.

Vakar ekstrasesnų ištisai kartota kad aš su ,,kandonu ant galvos,, – taip vadinta kepurė, rašo ekstrasensė.

Pašte išsiunčiau netikusią dydžiu mama laikytai Select striukę, akivaizdu, kad esu sekama, krūva įtartinų žmonių, priešais vėliau atsistojo vėliau užėjęs į Tautvydą Padgurską labai panašus juo galimas palaikyti bet mažesnio ūgio vyriškos lyties jo metų ar panašiai, rašo ekstrasensė.

Man dainuoja minimą dainą. Vakar dainavo nežinau kurios atlikėjos anglišką ir veikia skausmu maudinu plius žadina apetitą valgau kūčiukus, rašo ekstrasensė.

………………..

Ekstrasensų nežmoniškai kankinama.

Ekstrasensų grasinama, kad kažkas turi siekį kad aš stverčiau medinę kėdę ant kurios sėdžiu prie rašomo stalo ir tvočiau ja, paleisčiau ją į mama laikytą, rašo ekstrasensė.

Mano mama laikyta kuri po to man grasino psichiatrine ekspertize šiandien parsinešė Ji žurnalą su programa, ant viršelio Rūta Mikelkevičiūtė, Nr 51/2018.

Ekstrasensų klausta, kaip man virtuvė pavaizduota ant žurnalo gale viršelio, kuriame reklamuojami kažkokie vaistai, regis Bionorica, rašo ekstrasensė.

Man nieko nereikia nuo mirtinai kaltų prieš mane žmonių. Ekstrasensų buvo daug kartų rodyta – vaizdu – panašu į viršutines spinteles, bet skirtingai nuo jų natūralus šviesus medis, dviejų durų spintelė su stiklais įrėminta šviesiame natūraliame medyje, už jų porceliano arbatos komplektas. Vienas variantas, rašo ekstrasensė. Žiūrint į patyrimus, rašo ekstrasensė. Kitas variantas, kiek palegvinus žurnale pavaizduotą variantą, kad nebūtų toks sunkus, bet pakankamai tvirtas ir puikus, pasikonsultuoti su žydais, kadaise prieš nepilnai 10 metų atgal žiūrėjome pas juos su mama laikyta – man buvo visiškai atjungta sąmonė – virtuvė, stalviršis iš marmuro, bet kad būtų švelnu, skoninga ir gražu tikrai. Kalta mirtinai prieš mane moteris Arnoldo Valkausko kieme ekstrasensų teigimu panaši į Veroniką Kastujevą galbūt gali pakonsultuoti, kaip įrengti normalią kokybišką puikią moterišką virtuvę vienokio ar kitokio stiliaus, o medinis pirmas variantas panašu susijęs su gal 70 metų virtuvės vadove žilais plaukais apkūni stambi moteris sutikusi Bajorų kieme Prizmoje, kada atjungta sąmone ekstrasensų veikimo pradžioje nesuprasdama kas man daroma kreipiausi kaip veikiama ten dėl darbo, rašo ekstrasensė.

Virtuvėje – vieno ar kito stiliaus atveju, bet kokio stiliaus atveju – statomas tinkamo dydžio pailgas stačiakampis stalas su skoninga kokybiška natūralia staltiese iki kojų vidurio kažkur, rašo ekstrasensė. Ant jo medžių šakoms skirta pamerrkti porceliano vaza – kad tiktų vyšnių, obelų, liepų, šermukšnių, eglės ir kitoms šakoms merkti, rašo ekstrasensė.

Gali būti ir seni jaukūs namai kaime, sode, ar kitoje vietoje. Panašiai. Žalia uždara krosnis su šildymo katilais viduje, tik nepalikti jokių zodiako žvakių kaip kad mes sudeginome namuose, verbų, žibalinių lempų, toršerų ir lubas padaryti normalias be nežinau kaip vadinasi, stambios medinės kvadratinės lentos tvirtinamos ant lubų – tokių negali būti – o daugiau tvarkingai kaip vaikiškoje knygelėje rusišku stiliumi, rašo ekstrasensė. Tik kad būtų tikrai tvarkinga, be vabalų, švaru, tik tai kas būtina tikrai tinkamai nurinkus, rašo ekstrasensė. Sofa ir foteliai gali būti ir pirma į seną laidotuvių atmosferą atrodžiusio lengvo gobeleno – gražu, jeigu tinkamai, rašo ekstrasensė.

Vilniuje žydai vonios kambarį buvo išklijavę labai kukliomis per kukliomis tamsiai žaliomis plytelėmis – tokį šaltą menišką rafinuotą neatimant natūralios minimos spalvos grožio namuose galima įrengti, bet tinka ir kitaip, jeigu tai yra normalu, rašo ekstrasensė.

…………..

Dar kartą reikalauju nutraukti šitą manęs veikimą.

Nuo mirtinai kaltų žmonių man nieko nereikia, bet namai – vieni, tinkami kremavimui ir tinkamoje aplinkoje juos kremuoti – aplinkui, kad nebūtų nieko kas gyvena – tikrai tinkamai įrengti ir tinkami kremuoti – būtų labai reikalingi, bet ekstrasensė rašo už mane, man nuo mirtinai kaltų žmonių nieko nereikia, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų klausiama, ar namuose gali būti du svečių kambariai mano laikytiems tėvams pernakvoti – suprantama turėtų būti, kategoriškai to negali būti, mano gyvenimo atveju tai yra netinkama kategoriškai – mano laikyti tėvais, bus prašoma jiems išskirti vieną arba du vairuotojos su apsauga, juos 20 valandą vakaro atvažiavę – kiekvieną atskirai – vairuotojai parvežtų namo, rašo ekstrasensė.

……………

Ekstrasensų klausiama, kaip man padaužius galvą atrodo Palmolivas. Pakeičiau nuomonę, būdama apsidraudusia milijoniere ir atsigavusiame stovyje greta – Nivea, Dove, Kneip, kitų – pirkčiau ir Palmolive, tą sektantišką ar masonišką su violetinėmis orchidėjomis, geriau būtų jų spalvą pakeisti į švelnesnę, sveikesnę, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų klausta, kokio dydžio butelį šito prausiklio pirkčiau – mažą ar beveik litro talpos – tai nėra svarbu, tai yra prausimosi priemonė reikalinga vartoti, didelis butelis patogus ir praktiškas, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Ekstrasensų minimas Benas Gudelis ir grasinama paguldyti į Kauno klinikų Psichiatrijos skyrių.

… … … .. ……

Dar ekstrasensų klausta, ar mašinos stiklai turėtų būti iš stiklo ar neperšaunamos medžiagos?

Tai yra grasinimas, gali nušauti ir greta mašinos ar nunuodyti bet kur, bet nekenkia ir neperšaunami stiklai, tik dar kartą pasikartosiu, nužudyti žmogų galima bet kur ir bet kada kitur, rašo ekstrasensė.

………..

Minėtame Ji žurnale minimame numeryje klausimas dėl Kalėdų senelį vaizduojančio vyro žmogaus 5 psl. Įtarimai, panašu, į matytą tėvu laikytą – į jį panašų vyrą – greta parduotuvės kur dirba mama laikyta.

………………

Man veikia galvą aptindymu, maudimu, skausmu, paralyžiumi, nežinau kaip pavadinti.

Nieko nenoriu nuo mirtinai kaltų – laike atgal buvo reikalinga pagalba, o vėliau padėti tinkamai įsirengti namus ir tinkamai visame kame susitvarkyti.

Reikalauju paviešinti apie mano situaciją.

Visiems iki vieno kiek minima puslapyje nors kartą kaltinimai prekyba žmogumi, organais, bandymu nužudyti, kankinimu, išnaudojimu, visi grasinimai, terorizavimas dėl atidavimo situacijos aprašyti žurnalistams, susidorojimo, kt.

2018-12-19 19:00

Vienoje iš pridėtų po užrašais vaizdų privati Sinkevičių koplyčia pastatyta ant laidojimo rūsio apie 1989 iš wikipedia org.

 

2018-12-21

19:00

Nežinau kelios dienos – dieną naktį – esu veikiama 4-5 ekstrasensių ekstrasenso, daromas nepakeliamas psichologinis spaudimas, labai stipriai kankinama, iš manęs ištisai namuose ir lauke pjaudama rėkia arba priverčia iki klykimo (namuose šiandien gal 5 ar iki 10 kartų) ekstrasensė pasivadinusi savadautoja Saule ir daug kitų ekstrasensių kurių neskiriu, gal trečią dieną – dieną naktį – bioenergetikų veikiama galva, bet kuri galvos vieta, smilkiniai, galvos dalis nugaros pusėje iš apačios, viena ar kita vieta viršugalvyje, akys, po akimis, apie akis, nosis – mala, daužo, paralyžuoja, kankina skausmu, bloga, naktį ir dieną labai stipriai kankinta, naktį iki vėmimo, reikia vandens, iki dabar pjaudamos klykia, ištisai kankina tąso alina garsiniu kalbėjimu – rėkimu. Verčiama padaryti kas sakoma ekstrasensės, nežmoniškai pjauta gal 4 ar daugiau ekstrasensių tarpe jų girdžiu ekstrasensą, pjaunama iki dabar, kankinama. Verčiama parašyti naują įrašą puslapiui. 4 ar 5 ekstrasensais pjauta, kankinta, greta kankinta stipriu galvos vietų skausmu aptindymu verčiant atvažiuoti į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrių dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, prieš iki ateinant ir po to į Charlie atsiimti minimoje tarnyboje paprašytos pažymos apie mano pajamas buvusioje darbovietėje, parėjus į namus pjauta, kankinta, dusinta, keltas stresas, tąsyta iki klykimo gal 5 kartus, po to tokiu pačiu metodu versta blogai besijaučiant surašyti teisinės pagalbos tarnybos pareikalautą pateikti patikslintą prašymo suteikti teisinę pagalbą esmę, tokiu pačiu metodu veikta verčiant išsiųsti atsiliepimą – atsakymą į Darbo ginčų komisijos man persiųstas komisijos ir darbdavio dokumentus ir – man pasižiūrėjus – išgalvotus, melagingus greta Charlie dirbusių skundus mano atžvilgiu. Ekstrasensų įvardintas – naktį pažadinus pusę dviejų paralyžuojant tindant smegenis kankinant skausmu – Ibrahimas, Lietuvoje kažkokį verslą turintis kitatautis ar Vilniuje restoraną turintis kitatautis, priminta, pasakyta, siejant, su buvusiu kaliniu kuris kiek metų atgal dirbant žurnalistinį darbą būsimam tekstui davė vardu pavarde neįvardinto asmens telefoną, jį pavadinęs ,,geru Boriso Dekanidzės draugu,, – po kontakto dėl teksto pastebėjau fizinį sekimą, po to buvau atleista – priversta išeiti – iš Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Lrt.lt interneto tarnybos, regis šitą asmenį – Ibrahimą – yra minėjusi ir priversta įvardinti tą pačią mokyklą ėjusi kitatautės bruožų Alina Duobaitė, rašo ekstrasensė. Pažymiu, tuo laiku buvau visiškai atjungtos sąmonės, nieko nesuvokiau apie tai ką darau, rašo ekstrasensė.

Greta ekstrasensų – kankinant – dar kartą versta kreiptis į Teisės kliniką jeigu yra Kaune, kad padėtų surašyti kaltinimus kaltinamiems asmenims dėl man vykdomo nusikaltimo, įvardindami ekstrasensų veikimą kaip baudžiamosios teisės dalyką teisės kalba – esą tai jie gali padaryti ir nedirbdami su baudžiamąja teise, rašo ekstrasensė.

Po visko ką patirdama minimą kankinimą paskutinėmis dienomis verčiama pjaunančios iš manęs rėkiančios be sekundės pertraukos ekstrasensės padariau – rytojaus – ekstrasensų verčiama kreiptis el. paštu į kaltinamą nusikaltimo vykdymu, labai sunkiu ilgalaikiu manęs kankinimu ir nepakeliamu veikimu per ekstrasensus ir bioenergetikus išgavinėjant ekstrasensorikos liudijimus laiškus, dėl dabartinės situacijos, susidorojimu, dengimu: Lietuvos generalinę prokuratūrą prokurorą Evaldą Pašilį, Kauno prokuratūrą prokurorą Darių Valkavičių, policiją kuri skelbiama kreiptis tuo atveju kai žmogus nukentėjęs nuo prekybos žmogumi – jiems verčiama vienu emeilu parašyti, kad esu priversta į juos kreiptis, kad neturiu ir man reikalingas advokatas pateikti kaltinimams mano atžvilgiu vykdant prekybą žmogumi, kad kaltinimai taip pat abiems nurodomiems prokurorams vykdymu ir dengimu, kad nurodyta ir policija, kuri teigia siūlanti padėti nukentėjusiems nuo prekybos žmogumi.

Ištisai kankinama labai stipriai – skausmu, per savijautą, galva arba nepakeliamu veikimu per ekstrasensus – ir vienu, ir kitu be pertraukų. Dusinama, keliamas stresas.

Tąso, pjauna, kankina, rėkia iš manęs 4 ar 5 ekstrasensės, greta užtindyta skausmu paralyžiumi veikiama galva – ištisai dieną po dienos ir naktį. Einant per Megą į Charlie negaliu sulaikyti iš savęs ekstrasensės. Išėjus iš Charlie taip pat.

Ekstrasensų dusinant, kariant, kankinant ištisai klausiama ,,kur ieškosiu darbo,, , sakoma, ,,man niekas nepadės,, , klausiama ir verčiama užrašyti savo liemenėlės ir kelnaičių dydį, verčiama užrašyti nenormalius viešai įvardinti dalykus, įžeidinėjimą, vardijamą savadautoja Saule pasivadinusios ekstrasensės ir kitų – tokiais pasakymais viešai būtų nežmoniškai sutepta apdergta bet kuri mergina ar moteris, tai apie save gali sakyti ta kuri tai verčia pageidauja pasakyti ant manęs, rašo vėl išsivertusi ekstrasensė.

Minėta prezidento Algirdo Brazausko dukros, Benas Gudelis, bulgarų aiškiarege – pranaše vadinta Vanga, Leopoldas Malinauskas, Aivaras Karalius, Mary Kay, Algirdas Ramanauskas su žmona, Valerijus Ostapenko, Tėvo namų savininkas, nepamenu vardo pavardės, restoranas Miesto sodas, padavėja Viktorija Stonkutė, Marius Baginskas, Ieva Liaukutė, Ramunė Mačiukūnienė, Jurgita Bulašaitė, Marijus Žiedas, Gerda Red, Arūnas Valinskas, Žaneta Birbilienė, Bajorų kiemas, Marija, Vytautas, Vytauto viešbutis ar poilsio namai, Eglės sanatorija, Augustinas Rakauskas, Senukai, Evaldas Pašilis, Darius Valkavičius, Santakos policijos komisariatas, Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos vadovė Virginija Adomaitienė, Igoris Tiomkinas, Igoris Ahremovas, Angelė Suhovienė, Šilainių poliklinikos vadovas Paulius Kibiša, šeimos gydytoja Regina Vičiulienė, Birutė Galvelienė, ypač Birutė Galvelienė, Dalia Grybauskaitė, Faberlic, Genera, Avon, Lietuvos žydų bendruomenės puslapis internete, Lietuvos žurnalistų sąjungos puslapis internete ir vadovas Dainius Radzevičius, Edita Kabaraitė, Marijonas Mikutavičius, su paskutiniais dviem teigiama susijęs asmuo vadinamas kitų Begemotu, su Edita Kabaraite susijęs filmų pramonės ir kitų verslų savininkas, ekstrasensų žodžiais, buvusi Charlie padavėja išėjusi į Grill London vardu Neringa, nesu tikra dėl pavardės, ar ne Linkevičienė, galbūt darbe mergautine pavarde, meras Visvaldas Matijošaitis, įmonės fabriko Vilkas grupė dirbančių ir susijusių su savininkais, jų ratas, Rasa Juknevičienė ar į ją panaši tamsesnių bruožų moteris, Vytautė Šmaižytė, Tomas Bindokas, 15 min redaktorė Jurga Vaičytė ir jos vyras, Gintarė Dailydytė, Veronika Kastujeva ar į ją panaši moteris, Bajorų kiemo virtuvės darbuotojos – vyriausios metais ir jaunesnės – prekybos centre Kaune Prizma ar Banginis, Nikita Mihalkovas, Sergejus Bodrovas, Jacobs kava, Presto, Alma Bružaitė, Mantas Katleris, Mantas Stonkus.

Pagrinde buvo minima – tarpe kankinimo – Ibrahimas ir Birutė Galvelienė, vėliau Edita Kabaraitė ir su ja susijęs vienas tas pats ar du žmonės – siejo su kinu ir kitais verslais, po kuriais esą tokia veikla kaip mano atveju, vieną ar tą patį vyrą ekstrasensai pavadino Begemotu, galbūt tai tolygaus stambaus sudėjimo nepilnai 2.5-3-ar daugiau metrų ūgio vyras raudonais galbūt paaugintais poilgiais plaukais, rašo ekstrasensė.

Pažymėtina, ekstrasensų paminėta Mariaus Derkačiaus mama, kuri anais laikais sakyta dirbusi prostitute, o vėliau panašiuose versluose, savadavime. Su tuo ir regis daug metų atgal Alinos Duobaitės pasakota istorija apie galbūt su prostitute ar kitu žmogumi bendravusią Mariaus Derkačiaus mamą, joje buvo minima telefonas plyta. Plyta prieš keletą dienų buvo padėta ant pašto dėžutės prie įėjimo į daugiabutį kuriame gyvenu, iš lauko pusės, rašo ekstrasensė. Greta pilkos pirštinės su juoda gumele, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų grasinta, kad galėčiau būti užpulta – man trenkta tokia plyta per galvą – sutrenkta sužalota stipriai galva arba nužudyta. Sakyta, kad plyta gali taip par reikšti žmogaus veikimą per ekstrasensus – įspėjimą, kad man bus stipriai tuo suduota, rašo ekstrasensė. Ekstrasensė sakė, visi Vilniaus brigada turi plytas, telefonus plytas. Dėl pilkos pirštinės su juoda guma riešo vietoje, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų sakyta, kad kaltas prieš mane vykdantis atsakingas asmuo vyras gali būti vadinamas pūkuota pilka kirmėle. Vakar lyg suvytą iš pūkų kirmėlę pastebėjau įtariu mano mama laikytos padėtą vonioje greta durų ant žemės prie sienos iš gyvatuko pusės. Mano katinas Prozakas yra pilkos spalvos, dar regis yra balta krūtinė ir nepamenu dėl letenų, bet tokie ir taip lyg suvyti į kirminą pūkų kiekiai iš jo nekrenta, rašo ekstrasensė. Taip, Prozakučio letenos baltos, rašo ekstrasensė, dar turi baltą pakaklę, baltą krūtinę, o daugiau visas pilkas, nelabai, šiek tiek švelnus kailis, bet prastai su tuo, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų – kaltas asmuo – teigta galintis būti pilkais plaukais, musulmonas vadinamas Vytautu, minimas Gediminas Balnis, Nerijus Numavičius, Marijonas Mikutavičius, kunigas kurio vardo pavardės nepamenu. Taip minėtas mano laikytas tėvu Adolfas Lukas. Sakyta, kad kažkuriam patinka kaukazo aviganių veislės šunys, ketintų mąsto nepaisydamas kitokios mano nuomonės tokį man padovanoti tik pilką su balta krūtine galbūt. Esą ir Prozakas atsirado namuose minimo sumanymu. Pažymėtina, Prozakas yra pilkas ir būtų dar vienas kitas Prozakas – katinas ar šuo, rašo ekstrasensė.

Pažymiu kategoriškai, dar vieno gyvūno man nereikia, katės atsirado visiško sąmonės atjungimo laike, nepilnai 10 metų atgal ar kiek daugiau – šiandien dienai gyvūnų neįsigyčiau nė vieno jokio, neparsineščiau, bet tie kurie yra, labai brangūs ir kol aš gyva elgsiuosi galbūt neprotingai, nebus kiek įmanoma tinkamai prie manęs užmigdyti veterinarijos gydytojo ir užkasti už namo, gyvens kol gyva aš, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų dar minėta ,,geros prekės seniems žmonėms,, , lyg ir sieta minėta Bajorų kiemo prizmoje ar banginyje virtuvės darbuotojos, gal 60-70 metų apkūni stambi moteris pilkais pūkuotais kiek plaukais iki pečių, rašo ekstrasensė. Ten veikiama ekstrasensų buvau nusiųsta bandytis iš Megos Bajorų kiemo ekstrasensų veikimo pradžioje dar nesuvokdama ką man daro.

Ekstrasensų kankinant minėta Sinkevičių koplyčia tame regione kur kankinosi mano laikytas tėvu garaže marindamasis badu 40 laipsnių šaltyje, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų grasinta ar sakyta pasiaiškinti kas Sinkevičiams statė minimą koplyčia regiono kapinėse. Esą tarpe žmonių būna susitarimų, kurie sutariami paviešinti įvardinant parodant sutartą ženklą, rašo ekstrasensė. Kartu grasinta, kad nežinant ką tai reiškia tai įdėjau, padariau tai verčiama ekstrasensų grasinimų, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų naktį kankinant įvardinta versta ieškoti Sibiro būtent Sibiro tremtinių sąjungos – kreiptis ten. Ekstrasensų pasakyta, kad esu laikoma Sibiro tremtinių surūdijusiame narve, kartą tokį prieš mane prasinešė lyg man parodydama senas žmogus moteris netoli Maximos, rašo ekstrasensė.

Nepamenu, į kurią piceriją ar kavinę – regis – naktį kankinant skausmu ir blogumu, ekstrasensų veikimu ar pjovimu, buvau verčiama kreiptis dar kartą pasiteirauti dėl darbo.

Naktį vėmiau nuo blogumo, smegenų paralyžiaus, aptindymo, skausmo, greta kankinant ekstrasensams. Ryte akivaizdu specialiai buvo atjungtas mano internetas nors vakare dar veikė. Ekstrasensų pasakyta, kad C gates yra susiję su mano situacija, irgi tame, rašo ekstrasensė. Paskambinau 852150000 į C gates, pasakė, kad meistras atvažiuos 16 valandą, gal po nepilnai valandos, apie 11 ar panašiai kažkas paskambino į duris – už jų įtartinas meistras, susidarė įspūdis, kad susižiūrėjo su mano kaltinama bendrininkavimu nusikaltimui mama laikyta. Ekstrasensų pasakyta, kad reikėtų žinoti kiek iš viso panašių moterų gyveno apsimesdamos mano mama laikyta, kad paskutiniu metu esą keitėsi 4, kad viena pareitų, kita už ją priversta mirtų neva nusižudydama, o kaltoji likusi gyva paspruktų, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų teigimu, mano mama laikytų – panašių – būtų nustatyta iki 10 ar 20, realiai buvusių gal 4 ar 6, rašo ekstrasensė.

Dar kartą pasikartojant dėl mano mama laikytos Dijanos Lukienės. Akivaizdu, kad tai yra nieko bendro su mama, kitu šeimos nariu nieko bendro neturintis žmogus. Kaltinu ją visą gyvenimą tiesiog šaltakraujiškai išnaudojus mane tuo tikslu iki dabar, kaltinu ją bendrininkavimu galimam mano nužudymui arba kitokiam kraupesniam susidorojimui tarkime kaip parduoto žmogaus perdavimas kitam asmeniui anksčiau aprašytais galimais kraupiais būdais, kaltinu ją šaltakraujiškai bendrinkaujant mane išnaudojant ir kankinant, keliant pavojų mano gyvybei, sveikatai, likusiam gyvenimui.

Mano supratimu visi iki vieno kaltinimai turi būti pateikti visoms iki vienos mano mama laikyta panašiosm moterims, kurios galbūt kartą ar kelis parėjo į namus, gyveno ilgesnį laiką, galbūt kelis ar ilgiau metus, viešoje vietoje man neatpažįstant priėjo prie manęs tikrinant ar atskiriu žmones.

Ekstrasensų teigimu, buvo moterų kurios mano neatskiriamos gyveno laikomos mama laikyta gal 6-7 metus.

Aš suskaičiuoju gal 5-6-7 moteris kurios priėjo ar praėjo viešoje vietoje prie manęs ar pro mane palaikytos mano mama laikyta – 3 neatskyriau, suvokiau kad tai buvo kitas žmogus tik vėliau, po to, gal man buvo užveikta ekstrasensų bioenergetikų sąmonė, bet jos apsimetė mano mama laikyta. Tikrai tai buvo ne tas pats žmogus kuris namuose.

Galvoju kad galbūt būtų protinga – saugant save jeigu įmanoma apsisaugoti nuo grasinimų – prašyti, kad visos šitos iki vienos moterys, žmonės, būtų nustatyti, išaiškinta viskas apie jas, jos būtų fiziškai sulaikytos, nes iki dabar vykdomas siaubingas nusikaltimas mano atžvilgiu, rašo mano mintis ir savo teigiamas ekstrasensė.

Prašau visas iki vienos žmoniškai griežtai suimti ir žmoniškomis sąlygomis apgyvendinti vietoje atskirai nuo kitų kalinių tinkamomis žmogui gyventi sąlygomis iki paskutinio teismo – arba iš mano pusės bus prašoma nuteisti realia humaniška mirties bausme suleidžiant gyvybę sustabdančius neskausmingus vaistus arba atleisti nuo bausmės arba – ekstrasensų teigimu – galėčiau prašyti įkalinti, nors aš tokios bausmės nematau, tik pirmus du variantus, rašo mano mintis ekstrasensė.

Prašymas, kiekvienai iš minimų – visoms iki vienos – išskirti skirtingai nei dabar gauna mano mama laikyta žmogui pakankamą tokiu atveju bent mažiausią pakankamą kasmėnesinę rentą iki gyvos galvos ir apsaugą nuo ekstrasensų ir bioenergetikų kuriais veikiamos, taip pat apmokėti advokatą visam likusiam – pažymiu, mano atveju joms joks advokatas nepadės, bet žmogui tokį reikia turėti kad padėtų dėl apsaugos nuo minimo, pensijos, kitų žmogaus teisių, rašo mano mintis ekstrasensė. Taip pat kad jomis negalėtų pasinaudoti joks žmogus.

Dar kartą pasikartosiu, šitie žmonės – mama laikyta ar ja palaikytos ar ja apsimetusios, buvusios jos vietoje – kelia pavojų mano gyvybei ir sveikatai, nors jaučiu emocijas, šitie žmonės tėra nusikaltimo vykdytojai kurie lengvai mane nužudytų, jos tėra mano mama laikytos išorės, kevalas, o viduje žmogus kuris mane šaltakraujiškai išnaudoja ir nužudytų pasinaudojimui, rašo mano mintis ekstrasensė.

Prašau atsakyti į klausimą ar tiesa kas teigiama ekstrasensų, esą man mokantis vidurinėje mokykloje laikytas miręs tėvu Adolfas Lukas liko gyvas, pateko pas nusikaltimą vykdančius, kad buvo keli daugiau į jį panašūs žmonės kurie buvo parėję į namus mano palaikyti juo, kad visi jie buvo be jokių lėšų kraupioje situacijoje daug sunkiau veikiami ekstrasensų kaip aš ar labai sunkioje situacijoje, vienas kiek geriau gyvenantis, savadautojas, besiverčiantis iš prostitučių.

Dar kartą pasikartoju, esu tikra, kad mano laikytas tėvu Adolfas Lukas ekstrasensų buvo veikiamas nuo vaikystės priežastimi kaip aš pati – prekyba žmogumi, toks žmogaus išnaudojimo būdas, rašo ekstrasensė mano mintis. Neturėdamas šeimos, normaliai besilaikančių tėvų, artimųjų, bemokslis kurį laiką sunkiai veikiamas pristojusių išnaudotojų dirbo sunkų fizinį statybininko darbą, o po to kaip aš buvo atleistas galbūt susijusių darbdavių, liko be jokių lėšų, be sveikatos, benamis, nebuvo nė vieno žmogaus kuris padėtų, galėtų padėti.

Aš pilnai suprantu, jeigu mano laikytas tėvu Adolfas Lukas mūsų situacijoje patekęs pas nusikaltimą vykdančius asmenis buvo priverstas užsiimti nešvaria ekstrasensorika mano atveju, lygiai taip pat suprasčiau jeigu taip būtų su mano mama laikyta, bet manau, kad ji nepakeliamai sunkiai dirbdama turguje mane kartu pardavinėjo, leido išnaudoti apie tai žinodama.

Bet kuriuo atveju šiems žmonėms iš karto turi būti išskirta bent minimali pakankama renta iki gyvos galvos ir apsauga nuo ekstrasensų bioenrgetikų fizinė nuo išnaudotojų ir kitų, nuosavi namai – jeigu jie atleidžiami nuo bausmės.

Ekstrasensų teigiama, kad kiekvienai mama laikytai ar ja palaikytai, nors kartą parėjusiai į namus ar priėjusiai prie manęs turėčiau užrašyti nuo savęs negrąžintiną paskolą ar rentą iki gyvos galvos, pasirūpinti minimaliausia normalia pensija, apsauga nuo ekstrasensų ir fizine, palikti nuosaviems namams ir atsargai gyvenime. Jeigu žmogui atleistina, užrašyti daugiau nei kelis kartus daugiau.

Ekstrasensų teigiama, kad mama laikytai ir kitoms minėtoms – kiekvienai atskirai – turiu nuo savęs pas notarą užrašyti kasmėnesinę 7 tūkstančių eurų rentą iki gyvos galvos bei skirti pinigų priteisti tokiai ar kelis kartus didesniai kasmėnesinei pensijai iki gyvos galvos nuo valstybės bei apsaugai nuo ekstrasensų, bioenergetikų, nuo išnaudotojų, fizinei. Užrašyti po 300 tūkst. eurų nuosavam butui senos statybos name arba daugiau, reikėtų daugiau.

Ekstrasensų teigiama, kad jeigu liko gyvas mano laikytas tėvu būdamas tokioje situacijoje kaip rašoma jam mano mirties atveju turėtų būti išmokama iki 30 tūkst. kasmėnesinė renta iki gyvos galvos ir bent kelių milijonų eurų kasmetinė valstybinė pensija, palikta pusė milijono namams ir apsirengti, padėta – tyčiotąsi – 10-20-30 ar 100 mln atsargai.

Niekada žmogaus nepalikčiau tokioje situacijoje kaip kad buvau ir esu aš, mano dirbusi turguje ar valytoja mama laikyta ar marinęsis badu 40 laipsnių šaltyje garaže tėvu laikytas. Visiems iki vieno išvardintiem s – kaip besusiklostytų – turėdama bent kokį advokatą užrašysiu nuo savęs po 7 tūkst. kasmėnesinės rentos iki gyvos galvos, taip pat pinigų advokatui pasamdyti valstybinei panašiai pensijai priteisti, apsaugai nuo dalykų kaip rašoma priteisti, apskritai advokatui visam likusiam kol jie gyvi, nenuteisus kalėti jiems būtų užrašyta po kelis šimtus tūkstančių eurų butui nusipirkti ir įsirengti arba bet kuriuo atveju – kaip negrąžinti paskola mano mirties atveju, tačiau dar kartą pažymiu, visiems kurie tikrai kalti ir atsakingi, šaltakraujiškai vykdė ir vykdo nusikaltimą prašau suimti, žmoniškai, bet tą padaryti griežtai. Greta jie gali būti veikiami savų ekstrasensų su kuriais vyko nusikaltimą – tai turi būti sutvarkyta. Jeigu žmogus nekaltas – kaip mano laikyto tėvu atveju – jis tikrai neteisiamas. Mano mama laikyta nepakeliamai sunkiai dirbo, tarkime, ekstrasensų teigiama, kažkuri dabar sėdi geriau gyvendama pas Ibrahimą, dirbo tai dirbo, bet dabar aš aštuntus metus nežmoniškia kankinama – būdama mama ar artimu žmogumi tokioje situacijoje negrįžti ar kažkaip nesistengti padėti… Rašo mano mintis ekstrasensė.

Dar kartą pasikartoju, žmogus neturėdamas pinigų pragyvenimui – aspaugą – namus – pagalbą turi gauti dabar pat, bet jeigu taip kaip mano mama laikytos atveju namuose, ji turi būti sutvarkyta nes man kelia mirtiną grėsmę, tikrai nieko bendro su šeimos nariu, mama, vykdo nusikaltimą, tuo naudojasi, rašo mano mintis ekstrasensė.

Dar kartą pasikartoju, prašau pasirūpinti kuo prašau nurodau ir jas visas iki vienos suimti, jeigu gyvendamas tikrai apsirūpinęs palaikytas tėvu kuris nurodomas kaip savadautojas vykdo šitą nusikaltimą – jis turi būti sulaikytas. Žmogus tikrai suprantamas tuo atveju kurį mačiau – tai buvo nieko neturintis žmogus neįrengtame garaže kuris labai kankinosi, jam buvo būtina padėti, bet tada mano sąmonė buvo atjungta aš nesuvokiau nieko, rašo mano mintis ekstrasensė.

… … … … …

Nukopijuoju Darbo ginčų komisijai priverstą ekstrasensų surašyti – kankinant skausmu ir nepakeliamu pjovimu, tąsymu kankinimu garsiniu rėkimu – atsakymą į jų atsiųstus man Darbo ginčų komisijos ir buvusio darbdavio dokumentus ir atsiliepimus padavėjų, administratorės apie mane. Pažymėsiu, atsiliepimai visi yra išgalvoti, melas, ne tiesa.

Dar vienas dalykas, ekstrasensų teigimu, Charlie dirba mergina kuri esą panaši į mane, turi mano vardą, kažkodėl laikoma manimi, jai buvo surašyti skundai, bet jie pateikti man, o ne tapo atleidimo priežastimi jai. Ekstrasensų teigimu, šitos merginos tėvai siekia ją atsiimti ar išviešinti pasinaudodami mano situacija. Nieko apie tai nežinau, galbūt tai ekstrasensų išsigalvojimas, kitu atveju tai yra labai rimta, be mano žinios, turėdama sąlygas kategoriškai uždrausiu tai kas vyksta, būtų labai labai rimta dėl pasinaudojimo manimi, grėsmės man, rašo mano mintis ekstrasensė.

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: Kauno II-oji DGK <kaunasdgk2@vdi.lt>
data: 2018-12-20 19:51 tema: Re: Atsiliepimas į pareikštus reikalavimus darbo byloje Nr. APS-2-23989.

Siunčiu Darbo ginčų komisijai atsakymą į jūsų atsiųstus man susipažinti, kaip suprantu, darbdavio pateiktus darbo byloje Nr. APS-2-23989 atsiliepimus bei
dokumentus. Pažymiu – dalis jų – buvusių greta dirbusių darbuotojų skundai – visiškai melagingi, tokie kaltinamo darbdavio pateikti 6.

Prisegu savo atsakymą į jūsų atsiųstus dokumentus ir atsiliepimus.

Prašau duoti žinoti ar gavote šitą laišką su prisegtu mano atsakymu.

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: lina.siurniene@vdi.lt
data: 2018-12-21 11:35 tema: Fwd: Atsiliepimas į pareikštus reikalavimus darbo byloje Nr. APS-2-23989.

Ką tik skambinau pasiteirauti ar Darbo ginču komisijos specialistė Ligita Kuznecova gavo vakar mano atsakymą – laišką į jos persiųstas darbdavio pastabas ir dokumentus – šio mėnesio 31 d. Darbo ginču komisijos posėdis dėl Absoliutos Andželikos Lukaitės neteisėto atleidimo iš Amber food – Darbo ginču komisija iki jo turi susipažinti su mano pateiktu atsakymu, nes darbdavys pateikė komisijai 6 išgalvotus melagingus skundus mano atžvilgiu.

Prašau parašyti ar gavote, prie šio laiško prisegtas darbdavio pateiktų kai kurių atsiliepimu ir dokumentu Užginčijimas.

Siunčiu -persiunčiu laiškus – telefonu nurodžiusiai specialistei lina.siurniene@vdi.lt

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: kaunasdgk4@vdi.lt
data: 2018-12-21 11:43 tema: Fwd: Atsiliepimas į pareikštus reikalavimus darbo byloje Nr. APS-2-23989.

..

2018-12-20 18:23

Dėl 2018-12-19 gautų Darbo ginčų komisijos specialistės Ligitos Kuznecovos el.paštu man atsiųstų, kaip suprantu, darbdavio Amber Food pateiktų (darbo byloje Nr. APS-2-23989, galutinis sprendimas atsakymas man bus duotas 31 šio mėnesio dieną 11 valandą paskirtame darbo bylos nagrinėjime, dėl galimai neteisėto atleidimo iš atsakovės UAB ,,Amber Food,,) kai kurių atsiliepimų ir dokumentų užginčijimo.

Pirmiausia, dėl buvusių greta dirbusių darbuotojų skundų mano atžvilgiu – jie yra neteisingi, melagingi, to kas jų skunduose rašoma nėra buvę, apskritai pirmą kartą sužinojau apie tokius buvusius skundus – liudijimus, dar kartą pasikartoju, jie melagingi. Darbo ginčų komisijai buvęs darbdavys pateikė 6 melagingus išgalvotus skundus.

Pridėtas administratorės Aušros Zagorskytės (pasirašytas 2018-11-16) skundas mano atžvilgiu. Nebuvo tokio pokalbio nurodytą dieną iš viso, nesu gavusi pastabos, kad kaip rašoma administratorės skunde ,,svečiai skundžiasi Absoliutos neaiškiu kalbėjimu, irzlumu, konfliktiniu bendravimu,,. Niekada nėra buvę – kad kaip teigiama – vadovę Ramunę Mačiukūnienę būčiau pavadinusi ,,nepilno proto,,. Nebuvo jokio pykčio protrūkio, susierzinimo. Darbo vietoje niekada nerodžiau savo emocijų, nuomonės, visiškai taikiausi prie dirbančių ir dar labiau prie klientų – darbas man labai būtinas, jeigu būčiau nesitaikiusi, netinkamai reagavusi ir elgusis – tiek laiko nebūčiau išdirbusi. Niekada nesu buvusi su klientais tokia, kaip teigiama.

Dėl padavėjos Ievos Vasiljevaitės (pasirašytas 2018-10-27) skundo mano atžvilgiu. Teigiama, kad kažkoks vyras klientas prie manęs priekabiavo, o aš jam kelis kartus per galvą ir kūną trenkiau padėklu. Tai yra netiesa, nebuvo tokio įvykio, tai yra melas, visiškai išgalvotas.

Dėl administratorės Neringos Lukošiūtės (pasirašytas 2018-09-25) skundo mano atžvilgiu. Teigiama, kad su klientais ginčijausi dėl šaltos sriubos, su klientais kalbėjau apie ekstrasensus, atsakinėjau svečiams, kad jie neaiškintų, purčiausi – tai yra melas, išsigalvojimas. Tokio įvykio nėra buvę, niekada nesiginčijau su klientais, esant bet kokiems nemalonumams visada iš karto kviesdavau administratorę jų spręsti. Administratorė teigia su vadove atėjusi atsiprašyti klientų į salę. Visa tai yra netiesa, melas, išsigalvota pasirašiusio asmens.

Dėl padavėjos Gabijos Kalinauskaitės (pasirašytas 2018-09-29) skundo mano atžvilgiu. Teigiama, kad nenormaliai elgiausi prie klientų priimdama jų užsakymą, vėliau juos apspjoviau, vėliau trenkiau meniu ant stalo. Tai yra melas, išgalvota, netiesa – to niekada nėra buvę.

Dėl padavėjos Evelinos Vasiliauskaitė (pasirašytas 2018-09-07) skundo mano atžvilgiu. Teigiama, kad trenkiau įrankių pintinėlę su įrankiais į valiusią įrankius padavėją, neaiškiai kažką murmėjau ir kračiausi. Tai yra netiesa, išgalvota, melas – to niekada nėra buvę.

Dėl padavėjos Viktorijos, jeigu gerai įskaitau pavardę ir neklystu, Butkienės (pasirašytas 2018-09-09) skundo mano atžvilgiu. Teigiama kad šitai padavėjai valgant grūdų košę aš jai pasakiau ar murmėjau po nosimi, kad šitas žmogus stora, šykšti kiaulė, apsiėdusi, nenormali, šlykštynė. Teigiama netoli manęs blogai jaučiamąsi, greta nevalgoma, kad negautų kokios nors panašios replikos. Tokio kaip aprašoma niekada nėra buvę, niekam niekada nesu taip pasakiusi, tikrai niekam nekeliu savo elgesiu baimės jausmo.

Galbūt Amber Food įmonėje padavėja dirba kitas galbūt į mane labai panašus žmogus mano vardu pavarde, kuriuo nuo manęs esą darbuotojai neskiria, laiko manimi? Taip yra teigta – ne darbdavio, kitų kaltinamų asmenų – esą yra panaši į mane mergina tuo pačiu vardu pavarde, dirbanti toje pačioje įmonėje iš kurios buvau atleista – siekianti pasinaudoti mano situacija išsiviešinimui, savo asmeniniams tikslams. Arba šitie visi skundai yra visiškai išgalvoti, melas.

Nepamenu ar dirbau nurodytomis dienomis, dirbtų dienų nesižymėjau.

Arba šitie skundai yra išgalvoti, melas, arba kalbama apie esą į mane labai panašų žmogų kuris turi tokį patį vardą pavardę, bet niekada apie tai, kad įmonėje kurioje dirbau padavėja 5,5 metų dirba panaši į mane mergina mano vardu pavarde nesu girdėjusi. Tokiu atveju, jeigu kito neva panašaus žmogaus į mane mano vardu pavarde dirbančio padavėja ir laikomo manimi nėra – šitie skundai yra visiškai išsigalvoti, pameluoti.

Jeigu įmonėje man nieko apie tai nežinant dirbo į mane neva panaši mergina tokiu pačiu vardu pavarde kurią darbdaviai dėl kažkokių priežasčių laiko manimi – man turint advokatą būtų pateikti kaltinimai, tai yra labai rimta: apie tokį žmogų nieko nežinau, jeigu kita neva panaši mergina būtų laikoma manimi tai yra byla, tai yra labai rimta, būtų pateikti kaltinimai dėl naudojimosi mano vardu pavarde, prisistatymo manimi, grėsmės man, pasinaudojimo saviems tikslams, viešumui.

Esu susidūrusi – paskutiniais metais – pirmą kartą sužinojau – kad yra žmonių, kurie labai panašūs vienas į kitą, aš neatskirčiau arba jie labai panašūs išore. Galbūt tai labiau būdinga kitoms tautoms. Tikiuosi mano atveju taip nėra – jeigu tai būtų tiesa, aš nieko apie tai nežinau.

Greičiausi, skundai išgalvoti siekiant mane apšmeižti, visi iki vieno melagingi – to nėra buvę.

Kitas dalykas, įmonėje yra filmuojama, tuo labiau įrankių valymo zonoje – prašau parodyti tą kaip teigiama epizodą, kuriame metu įrankių pintinėlę į kitą žmogų ar trenkiu padėklą ar kalbu apie ekstrasensus su klientais, kt.

… … … … …

Dar kartą pasikartojant, iš Amber food buvau atleista neturėdama advokato kuris buvo būtinas tokioje situacijoje.

Darbdaviams sužinojus apie jiems pateiktus kaltinimus dėl vykdomos labai sunkios neteisėtos nusikalstamos veiklos – kaltinami prekyba žmogumi, išnaudojimu, kankinimu, neteisėtu nusikalstamu veikimu, bandymu nužudyti, grasinimais, viešu pasinaudojimu ir susidorojimu – kaltinami vadovai pareikalavo pasitikrinti psichiką kaltinamoje nešvariais dalykais, kaltinamoje susijus, Šilainių poliklinikoje.

Atsisakiau tą padaryti, darbdaviams pateikti sunkūs kaltinimai, esu visiškai sveika – palaikiau tai teroru išeiti iš įmonės pasirašius prašymą atleisti iš darbo savo noru, kaip pasakyta versta kaltinamo vadovo Mariaus Baginsko. Jo buvo pasakyta, kad jeigu neišeisiu tokiu būdu iš įmonės – sudoros per psichiatrus.

Apibendrinant, kaltinimus – kurie galbūt vadovų mano atleidimo priežastyje įvardinti kaip šmeižtas, žeminimas ir panašiai – viešoje erdvėje internete priverstoje atsidaryti svetainėje surašiau verčiama nusikalstamą veiklą vykdančių asmenų – turėdama advokatą būčiau pateikusi tai tinkamiau, dalyvaujant advokatui, per teisinius dokumentus atitinkamos institucijoms.

Darbdaviams buvo pateikti labai rimti kaltinimai, apie tai turėjo būti pateikta informacija – dėl labai sunkios mano situacijos – per žiniasklaidos priemones, o tai yra dengiama, nes žiniasklaidoje yra asmenų kurie kaltinami arba dengia kaltinamus.

Lietuvos žurnalistų sąjunga Dainius Radzevičius, Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė Tiumenevienė, Visuomenės informavimo etikos komisija Viktoras Popandopula bei pagrindinių redakcijų vadovai – kurie kaltinami asmeniškai dėl dengimo, galimų sąsajų , kt – iki dabar dengia skundą – pagalbos prašymą apie mano situaciją, terorizuota atiduoti mano situaciją aprašyti jų žurnalistams, nesutikta paviešinti atsakingo asmens informacija – skundu, neturiu advokato, kad būtų galima remiantis teise to pareikalauti.

Mano situaciją – atsakingas – asmuo privalo paviešinti, pažymiu, nesinaudojant manimi įmonės ar asmenų reklamai.

Nežinau kaip būtų buvę paviešinus kaltinimus per žiniasklaidą Amber Food. Būtinas buvo advokatas. Dabar dėl darbdavių suforminto pagrindo kuriuo atleista, stovėdama darbo biržoje iki balandžio galo negausiu bedarbės išmokos. Netekau gyvybiškai būtinų išgyventi lėšų. Kitos maitinimo įstaigos nenori manęs priimti į darbą, nes yra girdėję apie skandalą, mano situaciją, darbdaviui pateiktus sunkius kaltinimus ir atleidimą. Neturiu iš ko pragyventi, negaliu gauti kito tokio paties darbo: neturiu išsilavinimo ir gebėjimų dėl patirto nusikaltimo, man daug metų, blogai su sveikata dėl to ką patyriau, taip pat su išore, greta iki dabar nėra nutrauktas neteisėtas nusikalstamas veikimas per ekstrasensus ir bioenergetikus – jokia institucija neteikia pagalbos, advokatai atsisako jų teigimu baudžiamosios bylos, nes tai rimta, arba reikia iš karto labai daug sumokėti, kad imtųsi, o aš neišgaliu apmokėti nei konsultacijos.

… … … … …

Prašau Darbo ginčų komisiją padėti išviešinti apie mano situaciją. Aš negaliu gauti tokio paties darbo dėl buvusiam darbdaviui pateiktų kaltinimų, esu likusi be jokių pragyvenimo lėšų, iki dabar nenutrauktas labai sunkus nusikalstamas veikimas per ekstrasensus ir bioenergetikus, neturiu, negaunu advokato, negaliu pasisamdyti advokato, mano prašymo padėti ir skundo minima žiniasklaida nepraleidžia, greta būtų pateikti kaltinimia labai sunkiu kankinimu, išnaudojimu, galimu bandymu nužudyti nepaviešinus apie kraupią situaciją, tyliai, dengiant tai saviems.

Remiantis ankstesne patirtimi kaltinamiems asmenims negaliu pateikti kaltinimų be advokato – juos pateikusi be advokato buvau susidorota, grasinta, tąsyta, darytas spaudimas per policiją ir aukštesnius.

Prašau Darbo ginčų komisiją išviešinti apie mano situaciją per atsakingus žiniasklaidoje – man būtina pagalba.

Pažymiu, šitą atsakymą surašiau verčiama neteisėtai nusikalstamai grupei, ištisai kas kiek laiko ir trečią dieną per bioenergetikus kankinama stipriu skausmu, trikdomos funkcijos, per ekstrasensus nepakeliamu veikimu versta parašyti šitas pastabas – atsakymą. Turėdama advokatą pateikčiau kaltinimus bandymu nužudyti dengiant situaciją žiniasklaidai ir atsakingoms institucijoms.

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

absoliuta.andzelika@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Laiškas buvo kelis kartus persiųstas, nes verčiamai ekstrasensų minimais metodais paskambinti Darbo ginčų komisijos specialistei Ligitai Kuznecovai (Darbo ginčų komisija 8 37 328 171) iš jos kolegės sužinojau jog specialistės iki 27 ar 28 šio mėnesio dienos nebus, o prieiti prie kolegės pašto negalinti. Atsiliepusi pasakė laišką persiųsti lina.siurniene@vdi.lt, paskambinus po to pasakė, kad išsiųsto laiško negavo, pasakė persiųsti į kaunasdgk4@vdi.lt, po to vėl pasakyta, kad mano laiško negavo ir į minimą paštą. Teiravausi kuriuo adresu galbūt galėčiau atvažiuoti į vietą paduoti rašto jeigu nėra kitos išeities, pasakyta, kad jie randasi Sapiegos g.12 Kaune prie Filharmonijos, pasakiau, kad keleto dienų bėgyje pabandysiu atvežti į vietą. Po dar kiek laiko specialistė perskambino ir pasakė, kad mano laišką gavo, perduos 27 ar 28 dieną grįšiančiai kolegei. Dar kartą perskambinau jai pasiteirauti ar tikrai išsisaugojo mano prisegtą laišką, pamatė prisegtą, nes buvo siunčiama laiškų krūva, persiunčiama laiškų istorija.

Veikiama tąsoma pjaunama ekstrasensų veikiama skausmu pavargusi blogai jausdamasi minimais paskutiniais dviem adresais išsiunčiau tekstą su po juo nukopijuota laiško siuntimo istorija – į kieno ir kada kokia tema gautą laišką atsakau, kam ir kada siunčiu, t.t, bet to neperkopijuoju, rašo ekstrasensė.

..

Aš neįsidėmiu gatvių, einant nuo Soboro kaire puse pro polikliniką ar ligoninę tiesiai link perėjos priešais kairiau yra Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrius.

Buvau diena po dienos pjaunama kankinama tąsoma iki garsinio rėkimo ekstrasensų žodžių ir skausmu 4-5 ekstrasensių greta būta ekstrasenso, labai labai blogai jaučiuosi, esu nusilpusi labai labai.

Ekstrasensų pastebėta, kad priėmime nauja administratorė. Esą ji kiek panaši balsu ir išore ar iš savęs į Nataliją Zvonkę. Sakyčiau, tikrai sveika mergina, kuri atrodo kaip mergina, atrodo jos skoniu, bet tai yra tikrai suprantama normalu vyrui ar kitam žmogui, rašo mano mintis ekstrasensė.

Pirma reikia atgauti sveikatą bendrauti su normaliai bet stipriau bendraujančiu žmogumi, rašo mano mintis ekstrasensė.

Po to atėjo – jeigu neklystu – teisininkė Ofelija Gontarskytė. Šitos teisininkės vardas pavardė išsaugota mano telefone, jau anksčiau priverstai kreiptis į šitą tarnybą regis yra tekę bendrauti, bet man pagalba nebuvo teikiama – byla, nes tarnyba buvo įvardinta ekstrasensų kaip susijusi, versta į ją kreiptis, man nesuteikta pagalba, jokia informacija, būtina gyvybiškai svarbi pagalba, tiesiog išgauta informacija mane nežmoniškai kankinant tais pačiais metodais, rašo mano mintis ekstrasensė savais žodžiais.

Ekstrasensai šiandien mane vadina ,,kotletine mėsa,, , ,,kotletine mėsa kotletams kepti,, arba ,,kotletine mėsa kurią suės šunys,, , ,,po to šunys atsiduos suėstų kotletų kvapu,, .

Pasakyta, kad man reikia atnešti dokumentą apie pajamas iš darbdavio patikslininat tam tikrus dalykus, taip pat dar kartą parašyti apie mano prašymo suteikti teisinę pagalbą reikalavimų esmę. Teisininkės atsakyta, kad man be užpildytų ir prašomų dokumentų suteikti pagalbos negalės.

Iki laukdama administratorės – buvo pietų metas – protarpiais nesulaikiau ekstrasensų kurie iš manęs rėkė ,,kalbėdami,, – buvo praviras vienos galbūt advokatės kabinetas, vaikščiojo valytoja, pasižiūrėjo kitas advokatas, rašo ekstrasensė.

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com> kam: vrg121@vici.eu,
vrgpersonalas@vici.eu
data: 2018-12-20 15:38 tema: Buvusiai darbuotojai Absoliutai Andželikai Lukaitei reikalinga darbdavio pažyma apie pajamas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai – dėl antrinės teisinės pagalbos – pateikti

2018-12-20 15:26

Man būtina Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriui – dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo – pateikti buvusio darbdavio pažymą už laikotarpį nuo 2017-12-01 iki 2018-11-30, kaip rašoma rašte, kuriame prašoma tai pateikti ,,apie mano gautas pajamas, iš kurių būtų matyti tiksli mano gautų draudžiamų pajamų suma, atskaičiavus man tenkančio valstybinio socialinio draudimo įmokų, gyventojų pajamų mokesčio ir privalomojo sveikatos draudimo sumas,,.

Jeigu būtų įmanoma, prašau šitą pažymą parašyti iki rytojaus pirmos dienos pusė, ateisiu pasiimti.

Dėkoju,

Absoliuta Andželika Lukaitė

Ignė Vinciūnaitė <Igne.Vinciunaite@vici.eu> kam: Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com>
data: 2018-12-20 17:03 tema: Pažyma apie DU siųsta iš: vici.eu pasirašė: vici.eu

Labas vakaras,

Siunčiu Jums pažymą.

Pagarbiai

Ignė Vinciūnaitė- Kurec
Personalo vadybininkė

Amber Food, UAB, Ukmergės g. 128, Vilnius, mob. +370 614 98879, faks. +370 5 211 1154, el.p.
igne.vinciunaite@vici.eu


Pažymą apie pajamas pirma iš karto atsiuntė Amber Food darbuotoja Ignė Vinciūnaitė – Kurec, bet aš namuose neturiu sąlygų atsispausdinti dokumento.

Visą naktį bioenergetikų tindyta galva, veikta skausmu, buvo bloga, kankinta skausmu, vėmiau, ryta taip pat panašiai kiek lengviau bet lyg gelžgalis įdėtas į galvą ar panašiai, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų versta minėtais metodais rėkta iš manęs, kalbėta iš manęs, veikta skausmu ateiti iki Charlio pasiimti dokumento. Versta paskambinti ar jau yra paruosštas dokumentas. Ekstrasensų pasakyta, kad jie saugo teisinės pagalbos tarnybą ir Charlie, todėl man daužoma galva, kankinama, pjaunama, tąsoma, rašo ekstrasensė.

Buvau tąsoma garsiniu kalbėjimu iki atėjusi į vietą ir iš jos išėjusi – paprašiau padavėją gal galėtų atnešti iš vadovės man paruoštą dokumentą, ji perdavė kitam padavėjui, atnešė nauja administratorė, regis vardu Eglė, bet nesu tikra, kitatautės bruožų, iš karto įtarimai kaltinimai, rašo ekstrasensė.

Parėjusi namo ekstrasensų buvau tąsoma iki klykimo, tąsyta garsiniu nežinau kelių ekstrasensių rėkimu iš manęs be sekundės pertraukos, kankinta, taip pat blogai su galva, veikta bioenergetikų, versta rašyti kreiptis toliau tokioje būsenoje, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensė pasivadinusi Saule ar kita pasakė, kad tiek manimi nuvažiavusi nuvažiuos iki galo, rašo ekstrasensė.

Pažymą apie pajamas išduotą darbdavio sudėti po šiuo tekstu kartu su kitais dokumentais kuriuos gavau arba rytoj paliksiu tarnybai kaip pasakyta: sutikimo apmokėti antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalį dokumentu, Kauno skyriaus vedėjos Leontinos Patašovaitės raštu dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo sąlygų man, surašytu mano tekstu apie prašymo suteikti teisinę pagalbą patikslinimą pagrindimą, kodėl man tai reikalinga.

Priversta surašiau šitą tekstą, ekstrasensių klykta iš manęs, veikta skausmu veikimu galva, bloga, tąsyta iki garsinio kalbėjimo rėkimo be sekundės pertraukos iki kol nuėjau rašyti – pasakyta, reikia dar vieno tokio teksto, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų verčiama rytoj atsikelti anksčiau ir iki 11 susitvarkyti pateikti dokumentus teisinės pagalbos tarnybai.

22:22

Ekstrasensų primenama situacija su pensijų kaupimu. Daug metų atgal būdama visiškai atjungtos sąmonės su kažkokia įmone regis esu pasirašiusi pensijų kaupimo sutartį – nieko apie tai nežinau, nesuprantu, būtų byla nes pasirašiau nesuvokdama atjungta sąmone, po to kreipusis į juos pasakyta, kad išeiti iš jų negaliu, reikalinga advokatas išsiaiškinti apie tai, pas ką kaupiami šitie pinigai ir kaip tai turėtų būti sutvarkyta tinkamiau išėjus iš minimos įmonės.

Tikrai nepamenu pavadinimo, ekstrasensų sakoma, pensijų kaupimo fondas Finasta, vaizduojamas su liūto emblema, rašo ekstrasensė. Nesu tikra ar tikrai šitie.

Ekstrasensų teigimu, visi susiję.

Dabar iš Sodros gavau žinutę.

Asmeninė „Sodros“ paskyra gyventojui <no-reply@sodra.lt> kam: absoliuta.andzelika@gmail.com
data: 2018-12-18 11:25 tema: Sodros pranešimas apie pensijų kaupimo naujoves siųsta iš: sodra.lt

ABSOLIUTA ANDŽELIKA LUKAITĖ 2018 12 18

Gerbiamas kliente,

pranešame, kad nuo 2019-01-01 keičiasi Jūsų įmokos į pensijų kaupimo fondą dydis. Taip pat iki 2019-06-30 galėsite nutraukti arba sustabdyti pensijos kaupimą apie tai informuodami savo pensijų kaupimo bendrovę.

Svarbią informaciją apie Jūsų pensijos kaupimo pokyčius galite peržiūrėti čia.

Sodros“ informacijos centras

..

Negerai ir su darbo stažu, nepamenu prieš kiek laiko atėjo dokumentas, mane ekstrasensams laikant dideliame spaudime ir strese – apie mano darbo stažą, regis pensiją, susijusius dalykys – lyg specialiai atsiųsta įtampai kelti ir pasityčioti, rašo ekstrasensė.

Reikalinga aiškintis apie tai kodėl nežymimi visi mano darbo bet kur metai. Gal per pus ar dar per pus mažesnis darbo stažas, užrašytas, rašo ekstrasensė.

Neturiu jėgų, sveikatos, sąlygų susitvarkyti bet kame svarbiau, nekalbant apie dokumentus, tokius dalykus, laiškus, telefonus, kt, rašo ekstrasensė.

..

22:36

… … … … …

Ekstrasensų prieš kiek laiko minėtas politikas Vytautas Landsbergis, dabar rodomas jo anūkas Gabrielius Landsbergis, Prezidentė Dalia Grybauskaitė, padavėja Viktorija Stonkutė, kiti Charlie padavėjai, Ieva Vasiljevaitė, Kristė Čepulytė, minima aiškiaregė Vanga, rašo ekstrasensė.

22:38

Minima buvusi vadovė Dalia Neverauskienė, Monika Šlegerytė.

Ištisai be sekundės pilama, rašo ekstrasensė

22:38

2018-12-22

13:10

Ekstrasensų nuo ryto nebedaromas joks spaudimas, bet šikama minimi gal ne kliedint, bet … mirtinai kalti mano atžvilgiu žmonės arba susiję su jais, rašo ekstrasensė.

Minimi akivaizdu nusikalstamos grupuotės kuri vykdo nusikaltimą nariai, vyriškos lyties, ekstrasensės žodžiais, tam tikro griežto, kiek nesveikai atrodančio mano akimis žiūrint, peilio būdo musulmoniškos išorės vyrai. 3-4-5 ir gerokai daugiau iš išorės kitokių bet aiškiai toje pačioje grupėje buvo atėję man dirbant Charlie picerijoje.

Minima šie asmenys, toletiniai vandenys parfumuoti vandenys iki 20-50 eurų ir kelis šimtus eurų, gal penkis šešis šimtus eurų, iki tūkstančio eurų kainuojantis parfumuotas vanduo.

Kūno prausiklis kainuojantis nepilnai 10 eurų už regis litrą ar nepilną litrą priemonės.

Minima mano mama laikyta ar kelios tokios moterys, mano tėvu laikytas ar keli tokie žmonės, minimas Benas Gudelis, Bajorų kiemas, Charlie dirbanti ukrainietė (ar baltarusė) rusakalbė prie šaltų salotų desertų, kuri akivaizdžiai susijusi, žinanti.

Užmiršusi negalvodama kad šiandien šeštadienis nuvažiavau su visais susiruoštais dokumentais – dar užėjau į švietimą pasidaryti jų kopijos – valstybinės teisinės pagalbos tarnybą. Durys užrakintos, viduje tamsu, rašo ekstrasensė.

Sauso maisto lauko katėms išnešiau prieš išvažiuodama, bet tose dvejose vietose kur tai palieku reikėtų viską sutvarkyti, pašalinti sniegą, patvarkyti tą vietą, sutvarkyti kitos šėravietės namelį, pakeisti į tinkamesnį – laikinai – kol gyvūnai humaniškai bus sugaudyti ir užmigdyti, iki to laiko tinkamai šeriami, girdomi, rašo ekstrasensė. Vandens nenešiau. Vienoje vietoje kalnas sniego, kitoje palikta švaraus vandens kito žmogaus, rašo ekstrasensė.

Dar prieš išeidama iš namų pakeičiau kačių dėžutės kraiką, regis išnešiau šiukšles o grįžusi suploviau indus.

Visur kur bebeičiau ar įsėsčiau į transportą – esu akivaizdžiai sekama, dabar pastebėjau vyrus gal 40-50 metų, kitatautę moterį – juodi tamsūs bruožai, kitokia stipresnė odos spalva nei mano, rašo ekstrasensė.

Galbūt nuo stipraus veikimo ir blogos savijautos pamiršau prieš tai parašyti, kad labai kankinant ir dusinant ekstrasensų karta kreiptis į žurnalistus – minėtas Vitas Tomkus, Vytautė Šmaižytė, Jolanta Mažytė, Andrius Vaišnys, Gedvydas Vainauskas, Lietuvos aidas.

Bioenergetikų labai stipriai veikiama burna, nosiaryklė – ištisai turiu atsikrenkšti ištraukti einančius skreplius ar kaip pasakyti – tai nėra natūralu, padaryta pas kažkokį šitos srities specialistą arba sukeliama bioenergetikų, rašo ekstrasensė.

Naktį pažadinus ekstrasensų terorizuojama trukdoma miegoti greta veikiami per bioenergetikus lytiniai organai, taip pat dažnai daug kartų dieną, rašo ekstrasensė.

Labai stipriai veikiama nugaros oda, šiek tiek arba stipriai veidas, rašo ekstrasensė.

Dešinės kojos dydysis piršto nagas visas subjaurotas per nuotolį veikiančių specialistų – lyg kieta pūslė ant nago, spava violetinė, neryški bet aiškiai matoma, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų veikiami sapnai. Šią naktį – nebepamenu viso ką neva sapnavau – rodomas mano katinas Mažylis, kad po jo kailį vaikšto blusos ar utėlės, jų nėra daug, bet kelios. Rodoma mano katytės Juodulytės apatinė katytės dalis, nusėta daugybės daugybės juodų panašių utėlėmis ar blusomis ar panašiu vadintinų parazitų. Jų nė vienas mano kačių šeimos narys neturi, bet visi iki vieno labai stipriai veikiami neteisėtai prisijungusių ekstrasensų ir aišku bioenergetikų, rašo ekstrasensė.

Televizijos nežiūriu, per visus metus gal kelis kartus kad atsipalaiduotų smegenys buvau prisėdusi neva paklausyti, bet nelabai girdėjau, tik kad legviau dėl ekstrasensų veikimo, nervų. Lygiai taip pat su naujienų tarnybomis internete, laikraščiais, bet kame – neskaitau. Esant kitokiai situacijai kartą savaitėje reguliariai tuo pačiu metu žiūrėčiau valandos trukmės svarbiausių Lietuvos ir pasaulio įvykių apžvalgą, informaciją, kas įvykę svarbaus. Dabar nenoriu arba negaliu, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minėtas Nikitos Michalkovo Sibiro kirpėjas, filmas Sibiro kirpėjas, ekstrasensų apie jį ar kitą sakyta, kad reikėtų sakyti Sibiro kačių kirpėjas, rašo ekstrasensė primindama. Gal čia kažkuri mirtinai kalta prieš mane Juodulytė tokį turi ar mano mama laikyta norėtų gal 55 -60 metų ekstrasenso iš rusų grupės, per Megoje vykusią kačių parodą pastebėjau aiškiai įtartiną vyrą ar ne bordo golfu šukuojantį panašią į persų katytę kailio motyvu Indian Summer – gelsva, rusva, raudona ar panašiai, rašo ekstrasensė. Pakalnutė, rašo ekstrasensė, galbūt tai katytės vardas, rašo ekstrasensė. Akivaizdu susijęs, visą gyvenimą nusikaltime žmogus arba susijęs, rašo ekstrasensė.

Dabar minimas Frederico Felini, pasižiūriu, rašoma, kino režisierius. Sakyčiau, gal kiek panašus išoriškai į kelis minimus vyrus.

Bus prašoma nuteisti, jeigu šitie asmenys kalti.

… … …

Ekstrasensų paminėtas Sibiro laikraštis ar Sibiro naujienos.

… … …

Minėtas buvęs vadovas Marius Baginskas. Ramunė Mačiukūnienė. Gediminas Balnis, vardina ekstrasensė.

… … …

Kaip visada pasakoma asmeniškų įžeidžiančių pastabų, kuriuos sakyta užrašyti, bet tai būtų nenormalu – labai sunkus moters ar merginos apdergimas ar pasityčiojimas viešai, rašo ekstrasensė.

… … …

Naktį ekstrasensams pažadinus ar iš vakaro, jų minėtas Aivaras Karalius regis BT Invest – pasakyta susirasti jo kontaktus internete ir pasiskambinti.

… … …

Minėta galbūt vardas Janina nesu tikra Charlie virėja, panaši į Kauno klinikų psichiatrę pas kurią buvau ekstrasensų priversta kreiptis.

… … …

Grįžus, suvalgius kažkokios užpilamos verdančiu vandeniu makaronų vištienos skonio sriubos, suplovus indus, prisėdus prie kompiuterio toliau pratęsti šituos užrašus ekstrasensų pasakyta atsiversti pasižiūrėti Lietuvos žydų bendruomenės puslapio naujienų, greta jų minėta maišyta su Lietuvos žurnalistų sąjungos puslapiu.

Neperkopijuosiu informacijos ir nuorodų iš LŽB puslapio. Neskaičiau. Kiekvieną naujieną reikėtų perkaityti, tikrinti minimus asmenis, manau, rašo ekstrasensė. Jeigu kada nors turėsiu sąlygas prašysiu patikrinti visą tai vienu ar kitu teisėtu būdu, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų taip pat paminėtas pasakyta atsiversti LRT naujienų portalą lrt.lt, Delfi, Kauno dieną – neskaičiau, bet irgi mačiau, kad reikėtų žiūrėti tekstus, gali būti minima susiję asmenys, įvykiai, rašo ekstrasensė.

Pastebėsiu, kad kažkuriame minimame portale minima LRT laidoje Gyvenimas rodyta pirmoji Lietuvoje pastorė Anželika Krikštoponienė – pažymėsiu, mano mama laikyta kada rodė šią laidą labai ragino pasižiūrėti, o ekstrasensų teigta, kad šita moteris susijusi su manęs kankinimu, esą aš už ją ar jos dukrą, rašo ekstrasensė.

Kažkuriame portale minėta regis byla laidos Lietuvos tūkstantmečio vaikai kūrėjams ar panašiai, minėtos susiję įmonės. Neskaičiau, nesižymėjau. Ar aš klystu, tikrai nesu tikra, ar ne prie kažkurios dirba kaltinamas Laurynas Šeškus, ekstrasensų minima įmonė TV play.

Suvardinčiau daug atidžiai visur peržiūrėjusi, rašo ekstrasensė.

… … … … … …

Ekstrasensų primenama, jų minėtas Vladimiras Putinas, Barackas Obama.

Dalia Grybauskaitė, musulmonai, rašo ekstrasensė.

… … …

Užmiršau parsinešti pareidama Lietuvos žinias, kuriose spausdinamas priverstas įdėti skelbimas – pagalbos prašymas, nepamenu kuriame numeryje nedaug laiko atgal tiesiog greta mano skelbimo informaciją apie parduodamus automobilius susidėjusi Lietuvos generalinė prokuratūra, Vilniaus vyriausias policijos komisariatas ar panašiai.

Ekstrasensų atkreipta dėmesys – siūlyta paskaityti – kažkuriame laikraščio Lietuvos žinios numeryje atgal įdėtą straispnį per du puslapius apie jaunuolį galbūt panašų į advokatą Krivicką, kurį esą neva sudominusi fotografija – nežiūrėjau, nepasižymėjau vardo pavardės – tai turėtų dirbti surinkta specialistų grupė, rašo mano mintis ekstrasensė.

Jeigu neklystu, užkliuvo įmonė žydišku pavadinimu Rachelė ar panašiai, ekstrasensų vėliau ji buvo paminėta kaip esą susijusi, rašo ekstrasensė.

Reikėtų peržiūrėti viską apie ką rašo laikraštis arba tikrinti atsakingų galvas, gal taip būtų lengviau susirinkti visą informaciją, rašo mano mintis ekstrasensė.

Nepamenu, reikia žiūrėti ieškoti laiško su skelbimo įdėjimą koordinavusiomis specialistėmis iš reklamos skyriaus, regis iki sausio 6 dienos apmokėtas skelbimas – daugiau jo įdėti negalėsiu, rašo ekstrasensė. Kadangi mano labai sunki savijauta ir sveikata beveik kasdieną pasižymėti prie tokių salygų susitvarkyti tokių dalykų neturiu jėgų sveikatos sąlygų, rašo ekstrasensė. Tarkime, apie skelbimą priėmusių vardus pavardes kontaktus datas sumas dokumentai laiškai skelbimai laikraštyje kt, rašo ekstrasensė, kad tai tvarkingai būtų sudėta, rašo ekstrasensė.

Tenka traukti skreplį vėl, nežinau kas kiek laiko, rašo ekstrasensė.

… … … …

Esu uždaryta – neturiu žodžių – situacijoje. Žmogus gali turėti gyvenimą turėdamas apsaugą nuo ekstrasensų – bioenergetikų – fizinę ir kelias dešimtis milijonų eurų per metus ar gerokai mažiau bet tikrai tvarkingai, rašo ekstrasensė.

Nėra kelių dešimčių tūkstančių, rašo ekstrasensė.

Nėra keleto tūkstančių, rašo ekstrasensė.

Nėra nei tų pačių siaubingai mane kankinant ir išnaudojant laikant šiukšlės vietoje uždirbamų 500-600 eurais per mėnesį, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų siūloma pasižiūrėti Christian Dior Dolce Vita reklamą per youtube. Galbūt kažką susijusio sudėjo, galbūt tai pasityčiojimas, aišku taip, rašo ekstrasensė. Greta minimas Christian Dior Poison, regis originalus video – jame – panaši į kaltinamą mirtinai prieš mane kaltą moterį juodais plaukais Arnoldo Valkausko kieme, rašo ekstrasensė.

Eisiu iki Maximos parsinešti Lietuvos žinių.

Ekstrasensų pastebima, kad įdėtas kažkoks įtartinas video kurio užsklandoje baltas rankšluostis o jame laikoma Christian Dior Poison dėžutė be celofano rašo ekstrasensė. Neturiu kantrybės peržiūrėti neįjungiamo iš karto, rašo ekstrasensė. Ko gero mintis į prostitučių verslą, rašo ekstrasensė.

Savo atveju matau nežmonišką išnaudojimą visą gyvenimą, mane vadina būdina kito žmogaus akimis ,,panaudotas žmogus,, , rašo ekstrasensė.

Neįsivaizduoju, kiek laiko dar tęs nepraleis šito nusikaltimo į viešumą, rašo ekstrasensė.

Kaltinimai grupei žmonių mane nežmoniškai kankinant ir išnaudojant savo viešiems siekiams, rašo ekstrasensė.

Rodoma Dalia Grybauskaitė, minima Vaida Visockytė, rodomas Bajorų kiemas Prizmoje virtuvės vyresnio amžiaus darbuotoja pilkais plaukais, minimas Abdulah, Vilniaus pagrindinė sinagoga, chasidai, galbūt Bajorų kieme motina turi sūnų chasidą, galbūt susijusį su kino režisūra, rašo ekstrasensė.

… … …

Vytautas yra chasidas, sako ekstrasensė apie pagrindinį kaltinamą asmenį neįvardintą vardu pavarde, žymimą kaip musulmonų tarpe Lietuvoje žinomą aukštą vertinamą asmenį, rašo ekstrasensė.

… … … …

Šiandien, dabar, nėra minčių man, už mane pila savo ekstrasensė, rašo ekstrasensė, nors taip visada, rašo ekstrasensė.

14:23

..

Grįžau iš Maximos su Lietuvos žiniomis.

Prieš tai mama laikyta siūlė savo parsineštą Kauno dieną. Greta Savaitė.

Ant mano kompiuterio apačioje dešinės pusės atsiradęs lyg antspaudas štampas, kurio niekada anksčiau nėra buvę ,,Activate Windows. Go to Settings to activate Windows,,.

Ekstrasensų einant iš Maximos namo pasakyta ,,kad mane taip smauginės pagal poreikį,,.

Savadutojos Saulės ar panašiu balsu vėliau įsiterpusi ekstrasensė pasakė, kad dar metus kitus būsiu taip tąsoma ar panašiai.

Vėl ėmiau jausti bioenergetikų sukeliamą dusinimą.

..

Prieš tai ryte išeinant iš namų – prisiminiau – ekstrasensų atkreiptas dėmesys į greta lauko kačių šėravietės pamestą lyg specialiai užverstą stačiakampį lapelį. Pakėliau, apverčiau, rašoma ,,Parduodama Lietuvoje, MCJ 138184, VMI, 2018 UAB ,,Garsų pasaulis,, 01625,, .

Ekstrasensų pasakyta, ,,atsitiktinumų nebūna,,.

Grįžtant iš Maximos greta netoli tos pačios vietos per žingsnį numestas galbūt grįžtančio ar praeivio Kauno autobusų bilietėlis Raudondvaris 105.

UAB Garsų pasaulis skamba panašiai kaip kaltinama įmonė Garsų pasaulio įrašai, o greta rašoma Parduodama Lietuvoje, nuoroda į mano situaciją, rašo ekstrasensė.

Grįžtant iš Maximos primenamas ekstrasensų rodytas minėtas ženklas raudona žvaigždė ant kairės rankos, bioenergetikų lyg platesne juosta imta spausti veržti lyg būtų aprišta ant mano kairės rankos, rašo ekstrasensė. Anksčiau.

Lyg ir wikipedijoje rašoma, kad tai komunizmo simbolis, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų primenama kažkurių 2 valstybių vėliavos ar herbai.

Viena baltos ir raudonos juostos, tarpe jų raudonas klevo lapas, kitas ženklas – lyg sparnus į abi puses išskleidęs paukštis su snapu, rašo ekstrasensė.

Naktį pažadinus ekstrasensams – versta parašyti – minėtas Charlie barmenas Vladas.

Minėta Viktorija Stonkutė. Dalia Grybauskaitė.

Ko reikia laimingesniam gyvenimui klausia rašo tyčiodamąsi ekstrasensė.

Nekalbant apie saugumą, psichinės ir fizinės sveikatos pilną atstatymą, pasirūpinimą tėvais laikytais, sutvarkytus tikrai tinkamai visus būtinus žemiškus ir šitos situacijos reikalus, išorinės išorės sutvarkymą iki tikrai tinkamo ir tikrai tinkamą namų tinkamų kremuoti po mano mirties, rašo ekstrasensė.

Reikia būti atsiteisusiai kas priklauso piniguose, namuose turėti kelių dešimčių tūkstančių ir vis didėjančią puikiausių meninio kino tikrai gero kino kūrėjų darbų kolekciją su lietuviškais titrais, kelių tūkstančių knygų ir vis didėjančią jų spintas, skanią tikrai virtuvę, galėti pasigaminti ką širdelė geidžia, galėti leisti obuolių, slyvų, apelsinų ir kitas natūralias sultis, Alkava tortą Vakarį ir kitus tikrai man skanius, ekstrasensų minimas becukris Mango ir bananų tyrės dietinis tortas pirktas Maximoje, būtų galima pasigaminti ir namuose, galėti daugiau nei 100 tūkst. eurų per metus kasmet laisvai sau skirti parfumerijai, galėti sau leisti puikiai įrengtame vonios kambaryje visai švariai ir sutvarkytai kabalistų bei higienistų normaliai išsimaudyti vonioje paruoštoje su vonios pieneliu ar žoline vonios priemone, turėti tvarkoj nuosavą namą teisingai parinktoje vietoje, galėti kas kelios dienos išsiruošti daugybei valandų – išnuomotoje tinkamoje salėje – man vienai asmeniškai pasamdyto tikrai puikaus pianisto skambinamai muzikai, šimtai tokios muzikos koncertų visą likusį gyvenimą, dešimtys valandų kas kelios dienos, patys puikiausi visų laikų viso pasaulio kompozitorių kūriniai pianinu, jeigu dėl išprusimo nebuvimo neklystu, kaip tai yra vadinama, labai stiprus – labai emocionalus – tikrai puikus – nepriekaištingas pianinas, tinkamas psichologiškai, valantis, nuteikiantis gyvenimui, sprendimams, taip pat galėti saugiai ir tinkamai išsiruošti 2-3 metams gražiai pabūti Rusijoje, po to grįžti į Lietuvą ir keletui metų išvažiuoti pasižiūrėti į Prancūziją, Ukrainoje galbūt būtų tikrai gražios cerkvės, bet bionergetiškai nesaugiai jaučiuosi, daug kitų šalių, visą likusį gyvenimą, grįžtant į Lietuvą pusmečiui kitam. Esant tikrai saugiai, tikrai pasveikusiai nuo visų psichikos ir fizinių ligų, tikrai tinkamai susitvarkius išorę higieną estetiką ir stuburą, esant tikrai tvirtai apsirūpinusiai pinigais visam likusiam ir milijardams metų į priekį su greta kasmetinėmis pajamomis iš kitų šaltinių, tikrai tinkamai tvirtai visam laikui bet kokiu gyvenimo atveju pasirūpinus savo laikytais tėvais. Rašo ekstrasensė mano mintis.

Ekstrasensų priminta, rytas šiandien ekstrasensų pradėtas klausimu, kaip man atrodytų Guerlain Shalimar nuo Tomo Balžeko.

Kategoriškai, minimas asmuo kvepalus tegul perka savo dukrai, žmonai, mamai – man nuo šito žmogaus nieko nereikia.

Dabar prieš kelias minutes ekstrasensų kreipta sakyta ,,Visada galima kreiptis į Daumantą Mikučionį,,.

Realiau šiandienos, daugiau nei kelios dešimtys tūkstančių su papildomais viskam kam būtina ir tiek pat tikrai tinkamai pasirūpinti tėvais laikytais, jiems – saugumas, sveikata, sutvarkyta visa šita baisi situacija, švarūs tinkami žmogui namai atskirai kiekvienam, pinigai, bent minimalūs, saugumas ir teisė visam likusiam – galėdama dėl visko, dėl savo situacijos, bylinėsiuosi visą likusį, rašo mano mintis ekstrasensė.

Tai turėjo būti man priteista iš karto, aš turiu į tai teisę, rašo ekstrasensė. Realiai vertinant mano situaciją, už tokį pasinaudojimą kaip mano atveju, be realios mirties bausmės kaltiems matyčiau iš viso nieko bendra su nurodomais neturinčias pinigų sumas, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų versta priminta rytoj ar šiandien surašyti paskutinių Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus ir Užimtumo tarnybos Kauno skyriaus sprendimų man neteikti pagalbos apskundimą – vienu laišku – nurodytoms institucijoms. Po to – išsiuntus – sudėti nukopijavus į šiuos užrašus.

Greta ekstrasensų pasakyta įdėti Valstybinei teisinės pagalbos tarnybai surašytą mano reikalavimo prašymo suteikti teisinę pagalbą esmės patikslinimą. Vėliau sudėti – jeigu tai bus daroma, žymima – kopiją antspauduotą.

Sudedu tekstą sudėtą prie dokumentų kuriuos teiksiu tarnybai.

2018-12-21

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriui – dėl prašomos suteikti antrinės teisinės pagalbos suteikimo Absoliutai Andželikai Lukaitei – tarnybai prašant patikslinu esmę dėl kurios prašau suteikti teisinę pagalbą

Per teisininką reikalinga pateikti reikalavimą – atsakingoms institucijoms – valandų laike nutraukti mano atžvilgiu vykdomą labai sunkią neteisėtą nusikalstamą veikimą – nusikaltimą – per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes.

Aš neturiu advokato, tai neįmanoma dėl mano finansinės situacijos, gyvenu žemiau skurdo ribos, po daugiau nei 5 metų darbo – dėl kaltinimų įmonei susijus su nusikaltimo vykdytojais – buvau atleista iš įmonės Amber Food Charlie, kurioje dirbau padavėja, likau bedarbė, kitos panašios įmonės nepriima į darbą dėl mano situacijos, greta negaliu šiuo metu ieškotis naujo darbo, nes iki šiol nenutrauktas siaubingas labai sunkus veikimas per ekstrasensus ir bioenergetikus, nesuteikta kita būtinoji pagalba.

Kaltinimai visoms mano atveju atsakingoms institucijoms dėl dabartinės mano situacijos, į visas jas nurodžius kaltinamiems ir verčiama kreipiausi prašydama padėti neturėdama advokato – nei prokuratūros, nei policija, nei ministerijos, nei savivaldybė, nei kunigai egzorcistai, nei neva pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmogumi teikiančių organizacijų atstovai, nei žiniasklaida, žmogaus teises ginti turinčių organizacijų vadovai, kiti – nesuteikė man pagalbos, priešingai visiems kaltinimai žinojus apie mano atžvilgiu vykdomą nusikaltimą, gali būti patys susiję – susitepę, kaltinimai išgavus kreipimusis ir asmeninę informaciją, kaltinimai nesuteikus būtinosios pagalbos, priešingai patyriau labai didelį nepakeliamą spaudimą, grasinimus, kankinimą, tąsymą, susidorojimą, kt. Nė vieni neteikia jokios informacijos, kai kurių dėl mano pateiktų kaltinimų grasinta susidoroti per psichiatrus, paguldyti į ligoninę, kitų darytas spaudimas, tąsyta, grasinta.

Antra, reikalinga dar kartą pateikti kaltinimus asmenų grupei kaltinamai nusikaltimo vykdymu, dengimu, kt – tam būtinas teisininkas ir kažkoks garantas, apsauga, kad nebūsiu po to tąsoma, grasinama, spaudžiama, terorizuojama, užpuldinėjama policijos ir aukštesnių arba susidorota – paguldyta į psichiatrinę, siunčiama psichiatrinei patikrai.

Girdimai veikti ekstrasensais buvau pradėta praėjus kiek laiko po priverstinio išėjimo atleidimo iš Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos ineterneto tarnybos lrt.lt, gal 2011 gale ar panašiai, nebepamenu. Apskritai kaltinimai dėl neteisėto nusikalstamo sunkaus veikimo būtų pateikti už 32 metus, kiek man dabar yra: kaltinimai prekyba žmogumi, organais, kūnu, profanacija, išnaudojimu, pasinaudojimu, kankinimu, visapusiu susidorojimu, sekimu visomis priemonėmis, valdymu per ekstrasensų daromą nepakeliamą psichologinį spaudimą ir bioenergetikų veikimą skausmu, tokiu metodu išgautus kreipimusis ir asmeninę informaciją, liudijimus, į oficialias institucijas, prokuratūras, žiniasklaidą, privačius asmenis, daugybė kitų nusikaltimų. Kaltinimai ilgalaikiu bandymu nužudyti. Taip pat reikalinga pateikti kaltinimus dėl daugybės grasinimų nužudyti arba susidoroti vienokiu arba kitokiu kraupiu būdu.

Trečia, pirmiausia, nes tai gyvybiškai būtina mano situacijoje, prašau remiantis teise pareikalauti ir padėti išviešinti apie mano ilgalaikę situaciją per tai dengiančius, nepraleidžiančius pagalbos prašymo ir skundo, kaltinimų, jokios informacijos apie būtiną pagalbą atsakingus žiniasklaidoje.

Nuo atleidimo iš LRT laiko dengiama, kad po vieno kontakto dėl žurnalistinio teksto su buvusiu nuetistuoju susijusiu asmeniu pastebėjau sunkų sekimą kuris tęsiasi iki dabar, galėjo būti organizuotas ir užpuolimas, kaltinamas Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovas Dainius Radzevičius kaip tada taip iki dabar atsisako paviešinti apie mano situciją, o neišviešinus, viešai neapkaltinus – apsiginti negaliu.

Atsisako paviešinti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, vadovė Gražina Ramanauskaitė – Tiumenevienė, lygiai taip pat Visuomenės informavimo etikos asociacija, vadovas Viktoras Popandopula.

Lygiai taip pat dėl pagrindinių Lietuvos redakcijų vadovų – LRT kaltinamos Monikos Garbačiauskaitės Budrienės kuri tada vadovavo Delfi, lygiai taip pat Lietuvos ryto Gedvydo Vainausko, Respublikos Vito Tomkaus, Karšto komentaro ir Laisvo laikraščio vadovų, Bernardinai.lt, Akistata, leisto Savaitraščio Kaunas, Kauno dienos, žurnalų Būrėja ir Raktas, alfa.lt, Lietuvos žinių, Lietuvos aido, kitų.

Kaltinimai, kad kai kurių ar visų redakcijų vadovai terorizavo ir terorizuoja kreiptis į jų žurnalistus ir mano asmeninę labai rimtą situaciją atiduoti jų temoms ruošti, man tą padaryti nesutikus atsisako kitaip išviešinti. Tai yra šantažas, teroras. Bet ir iš pat pradžių nesutikta – atsakingų – paviešinti apie mano situaciją, tačiau terorizuota toliau dėl to ką rašau. Dainius Radzevičius kategoriškai atsisakė pats paviešinti apie mano situaciją Lietuvos žurnalistų sąjungos puslapyje

Aš prašau paviešinti atsakingo asmens surašytu skundu informacija trumpai apie mano situaciją per visas pagrindines redakcijas, LŽS ir kitur kaip minėta, kol mano situacija viešai bus atsakingų imta spręsti, bus suteikta pagalba.

Visa išvardinta žiniasklaida kaltinama nusikaltimo dengimu – prekybos žmogumi, organais, išnaudojimo, kankinimo, susidorojimo, galimo bandymo nužudyti. Taip pat vyriausi redaktoriai ir kiti minėti asmenys kaltinimi galimai susiję patys labiau.

… … … … …

Aš neturiu pasitikėjimo jūsų tarnyba, kartą priversta į jus kreipiausi – negavau būtinos gyvybiškai pagalbos.

Prašau suteikti man būtiną gyvybiškai teisininko pagalbą, kaip minėjau, neturiu pasitikėjimo, apsaugos, kitu atveju greta pateikčiau stipriai sunkesnius kaltinimus – taip pat prašymą paviešinti įtarimą – dėl su manimi susijusio žmogaus, tėvu laikyto Adolfo Luko, kuris mirė man mokantis vidurinėje mokykloje. Kaltinimai tai pačiai grupei žmonių kaip mano atveju vykdžius nusikaltimą, prekybą žmogumi ar panašiai, žmogaus kankinimą ir kitokį išnaudojimą. Neturėdama advokato kuris suprastų ir apsaugos, bijodama būti sudorota nusikaltimą vykdančios grupės negaliu atvirai kalbėti, liudyti – sakykime – kaltinamos Gerdos Red ir Lietuvos ezoterikų konfederacijos teigimu, mano laikytas tėvu A.Lukas galėjo likti gyvas, būti perduotas į prekiautojų žmogumi rankas – man reikalinga, kad spauda – atsakingi – paviešintų šitą kaltinamų teiginį ir atsakytų dėl šito.

Kaltinimai mano mama laikytai Dijanai Lukienei. Ji – įtarimai – ne mano biologinė mama, bet to nepripažįsta, nusikalstamoje grupėje ar pas su tuo susijusius sektantus. Ji kaltinama prekiavusi manimi visą gyvenimą, manęs išnaudojimu, bendrininkavimu kankinimui ir nusikaltimo dengimui, kaltinama sunkiau. Išeiti iš namų neturiu kur dėl finansinės situacijos. Kaltinama manimi prekiavusi mano mama laikyta teigtų kad man psichikos liga, be advokato iš mano pusės aš neapsiginsiu.

Man ketvirtą dieną naktį ar panašiai per bioenergetikus daužoma, malama, kankinama skausmu galva, pjaunama ekstrasensų – 4 ar 5 – iki garsinio kalbėjimo, klykimo, rėkimo, iš manęs rėkia versdama padaryti kas sakoma ekstrasensė.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos vadovė Gražina Ramanauskaitė Tiumenevienė regis yra rašiusi – kaltinimai šantažu, išgavus laišką kreipimąsi, nesuteikus pagalbos, nepaviešinus – kad tam jog išviešintų mano situaciją reikalinga paviešinti dvi nuomones, būti reikalinga paneigti šmeižtą ar netiesą, kalbėta neatvirai, tarpe eilučių, kaltinimai žinojus jog esu verčiama atsidaryti savo puslapį internete apie savo situaciją, kurį vėliau tam kas rašoma būtų galima panaudoti kaltinamų žmonių viešiems siekiams.

Dar kartą prašau neatsakyti ir man padėti teisininkui. Pirmiausia, prašau padėti išviešinti apie mano situaciją ir tai nutraukti.

Mano puslapis internete kurį esu verčiama nurodyti, jis atsidarytas mane privertus, surašyta netinkamai veikiant ekstrasensų, kaltinimai su manimi viešai susidorojus, pasinaudojus, išsityčiojus, sudergus, bet galbūt tokioje situacijoje jį būtų galima nurodyti prašant paviešinti apie mano situaciją.

www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

Kaltinimus per advokatą teiksiu – teikčiau – visiems iki vieno mano puslapyje nors vieną kartą paminėtiems asmenims, institucijoms, organizacijoms, bet kuriam minimam.

Jūsų tarnybos rašyta pateikti dokumentus įrodančius kad mano prašymas suteikti teisinę pagalbą pagrįstas – daug dokumentų patalpinta priverstame atsidaryti puslapyje, nurodykite konkrečiai ką dar jums reikėtų pateikti, bandysiu atšviesti, bet pažymėsiu kad mano situacija labai sunki ir netinkama tam, man būtina pagalba – aš esu kankinama, labai sunkioje situacijoje.

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925, absoliuta.andzelika@gmail.com

… … … … …

17:47

Ekstrasensų vėl dusinama, keliamas stresas per bioenergetikus.

Pasakyta pasiūlyta naujas ar atkreiptinas dėmesį teksto vietas paryškinti spalva – geltona.

Parfumeriją, kuri man patiktų, taip pat mažas smulkmenas, rašo ekstrasensė, paryškinti spalva Dangus, jeigu tokia būtų. Ir taip ryškinti visą likusį, rašo ekstrasensė. Nesu tikra, gal tiek laiko kiek būsiu psichologiškai dorojama, pjaunama, veikiama ekstrasensų, rašo ekstrasensė. Šita spalva nėra Dangus, rašo ekstrasensė, bet kitokios neduoda pasirinkti kompiuteris, rašo ekstrasensė. Pažymėtina, jeigu būtų pastebėta kvepalai, kita susiję pažymėta geltona spalva – į tai nereaguoti kaip į man – žiūrėti kaip galbūt į naują įvardintą ekstrasensų ar patirtą, susidurtą, susijusį su mano situaciją, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų spalvos pavadinimu Dangus siejamas neįvardintas vardu pavarde kino režisierius, sakoma, galima pagooglinti ir rasi, rašo ekstrasensė. Pažymėtina, kad Dangaus spalva nėra man labiausiai patinkanti ar patinkanti, bet tokia tikrai galėtų būti vonios kambaryje, galbūt melsva, nežinau, tikrai tinkamai parinkta, nusimanant, bet pirmiasia reikėtų apie tai tikrai gerai kokybiškai pasikonsultuoti su tikrai tame nusimanančiais, buvo ekstrasensams veikiant patyrimų, pastebėčiau, galbūt galėtų, prieš apsisprendžiant, parodyti originalų vonios kambario apie kurį girdėjau mačiau įrengimo variantą – šiuo atveju šita spalva tiesiog skirta pažymėti, rašo ekstrasensė.

Sako, negerai kvepalus pažymėti greta vedusio vyro – aš padorus žmogus, kur tai bebūtų parašyta, ne apie rašomą vedusį vyrą, bet apie kvepalų pavadinimą ir kompaniją, jeigu kažkam būtų reikalinga žinoti, rašo ekstrasensė. Be šito, turi būti lygybė, kvepalai minimi ir pastraipoje apie Arnoldo Valkausko kieme tikrai dėl manęs pastebėtą kitatautę, rašo ekstrasensė. Informacija apie juos skirta ne minimiems asmenims, bet tiems kuriems aktualu prieš jų mirtį supakuoti man tinkamą dovanėlę prie rimto čekio likusiam mano gyvenimui, rašo ekstrasensė. Aišku, galbūt aš mirsiu pirmiau tų žmonių kuriuos įsivaizduočiau taip mąstant pasielgti, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų dabar primenama, kad vakar regis mano atvejis jų pavadintas, ,,kada tai vyksta tai yra NKVD arba Kryžius, NKVD vadinama prekyba žmogumi,,.

Ekstrasensų pasakyta, kad kažkas man užrašė Golgotos kelią. Priminta – buvau visiškai atjungtos sąmonės transu išgalvota realybe veikiama ekstrasensų – važiavome su mama laikyta į Šiluvą, regis kapinių teritorijoje yra antroji bažnyčia, jos viduje šventas akmuo, nebepamenu, rašo ekstrasensė. Jeigu teisingai pamenu, neklystu, keliais pasakyta apie jį apeiti, nebepamenu, buvau visiškai atjungtos sąmonės, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų vėl minėta Kūno ir Kryžiaus bažnyčios Kaune, pagal wikipedia pateiktą informaciją, pilnas pavadinimas, Kauno Švč. Sakramento bažnyčia (buvusi dominikonų vienuolyno Dievo kūno bažnyčia), kita, netoli Kauno Akropolio, mašinų stovėjimo aikštelės, Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia.

Minima Jolanta Sadauskienė, sakoma, galima į ją kreiptis.

Minimas Dainius Kreivys, Vytautė Šmaižytė, Daumantas Mikučionis.

Opus dei prelatūra, rašo ekstrasensė.

Minima – kasdieną – Gerda Red. Leopoldas Malinauskas.

… … … … …

18:56

Mažų norų sąrašo galbūt nevesiu – tai buvo stiprus momentinis ekstrasensų ir bioenergetikų poveikis man – kitą, kas svarbu ar nauja, galbūt pažymėsiu kaip pasakyta ryškia geltona, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Ekstrasensų kai kurių pasakymų kartoti nenoriu.

Tuolete ekstrasensų man rodomas regis keli metai atgal su žmona ir sūnumi pro šoną praėjęs gal 6 metrų tamsių bruožų kitatautis. Ekstrasensų sakoma, ,,pamačius tokį vyrą skylutė susitraukia,, ar panašiai, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Ekstrasensų minimas menininkas Rimantas Dichavičius, pas kurį mane veikiant vos ne transu išgalvota realybe atjungai buvo išsiųsti laiškai, taip pat vieno stojimo paveikta sąmone dokumentas.

… … … … …

Minima Jurgita Bulašaitė.

Minima Ramunė Mačiukūnienė.

Rodomas Marius Baginskas arba į jį panašus, jo sūnus arba į jį panašus.

… … … … …

Minimi baltarusiai ar ukrainiečiai, ekstrasensų grupė.

… … … … …

Ekstrasensų klausiama, ką manyčiau apie man dedikuotą meninį kino filmą arba neva ekranizaciją mano gyvenimo, to ką patyriau.

Padarius tai ir išleidus tai be mano sutikimo pas teisininką advokatą su viską bet kame nurodančia pasirašyta abiejų pusių sutartimi – lauktų prašymas reikalavimas kategoriškai nuteisti režisierių bei realios mano supratimu – reikalaujamos išmokėti – kompensacijos pinigais, normalios mano supratimu – kalbant apie be mano raštiško sutikimo pas advokatą dedikaciją man, nes tai yra labai didelė reklama, rašo mano mintis ekstrasensė.

Apie neva ekranizaciją mano gyvenimo ir patyrimų ar filmą tuo remiantis negali būti jokios kalbos kategoriškai, už jokius pinigus.

Klausiama ką manyčiau apie sau dedikuotą knygą – tą patį ką apie sau dedikuotą filmą – turi būti mano pasirašytas sutikimas tam pas advokatą, tas pats kas kino filmo dedikavimo man atveju.

Netikiu, kad gyvenimas įvyktų taip, kaip matyčiau savo situaciją galvodama pagal savo supratimą, kaip turėtų būti, rašo ekstrasensė mano mintis savo žodžiais.

Neįsivaizduoju, kad galėčiau duoti kam nors teisę dedikuoti savo darbą man jeigu gyvenime būtų duota neįmanoma, rašo mano mintis ekstrasensė. Tai neįmanoma, žmogus neįsivaizduoja to kainos, niekada negalės padengti to kainos, tai ne vien pinigai, pinigus žmogus galbūt galėtų sumokėti už tokią teisę, bet tai nebūtų parduodama už jokias sumas, nei milijonus, nei milijardus, nei už jokią sumą, rašo mano mintis ekstrasensė savo žodžiais.

Ekstrasensų sakoma, mano mirties atveju tokią teisę be jokių sąlygų duotų mano laikyti tėvais – laikytas tėvu ar laikyta mama – neturiu advokato, tai būtų kategoriškai uždrausta, rašo mano mintis ekstrasensė.

Dar viena, bendrininkavus organizuojamam manęs nužudymui ar sunkiam sužalojimui mama laikytai – jeigu ji tame sąmoningai savo noru dalyvavo – turėdama advokatą, surašyčiau, dar prieš tai ko gero paprašyčiau nuteisti realia mirties bausme, bet nesu tikra ar tai būtų įvykdyta, įvykdyta jai, tinkamai – reikėtų likti gyvai prieš tai, pačiai matyti mama laikytai vykdomą tinkamai realią mirties bausmę arba būti tokioje situacijoje, kada negalvodama pasakyčiau jai tą įvykdyti, rašo mano mintis ekstrasensė.

… … … … …

Grįžtant, ekstrasensų klausta, sakoma parašyti, apie seną žmogų, gal 80 metų vienišą be jokių artimųjų kurie ją aprūpintų ir rūpintųsi moterį, močiutę, su kuria visiškai atjungta sąmone susidūriau ekstrasensų – dar kartą pasikartoju, man buvo atjungta sąmonė, nieko nesuvokiau, veikė vos ne transu – paveikta ieškoti, būtent taip ekstrasensų tada buvo sakoma ir taip atjungta sąmonė – senų žmonių kurie už pagalbą buityje ar panašiai paliktų turtą po mirties, rašo ekstrasensė.

Mano smegenys buvo atjungtos arba neleista bioenergetikų veikimu suvokti, kad pradžioje tam žmogui gali reikėti padėti pinigais, apskritai išlaikyti, nors tai negražus žodis, išrūpinti valstybinę normalią pensiją, iki to sumokėti už viską kas žmogui būtina iš savų, kurių aš neturėjau, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų – man buvo atjungta sąmonė, nesuvokiau – priveikta skelbimą priklijuoti prie sinagogos Kaune vartų sienos ir sinagogos viduje, regis taip – jeigu neklystu, dabar man suvokiant kaltinamas vadovas Mauša Bairakas dargi padėjo, rašo ekstrasensė.

Tada regis buvo atsiųstas panašus laiškas šitam asmeniui – nukreipti mane, jeigu jis pažįsta žydų, kuriems tiktų, rašo ekstrasensė.

Visiškai atjungta užveikta sąmone įdėjau tokių skelbimų į meno laikraščius, rašo ekstrasensė.

Regis į mano mama laikytą Dijaną Lukienę kreipėsi mano minima senas žmogus, moteris, senutė, nors netinka taip pavadinti žmogaus, rašo ekstrasensė.

Man buvo atjungta sąmonė, nesuvokiau, rašo ekstrasensė.

Įtariu, minimas senas žmogus susijęs, rašo ekstrasensė.

Aš negaliu išskirti žmogui 20-30-50-100-200-500 eurų per savaitę ar 5 – 20 tūkst. eurų per mėnesį, neturiu advokato, pagalbos, apsaugos, rašo ekstrasensė.

Negražiai apsilankėme, rašo ekstrasensė. Prisėdome ant jos lovelės, rašo ekstrasensė.

Jeigu mano mama laikyta vykdo nusikaltimą ji turėtų būti sąmoninga, bet tada kaip visada – pasiėmė kugelio, vištienos sriubos ar panašiai, obuoliukų ar uogienės, nebepamenu, rašo ekstrasensė.

Mano sąmonė buvo visiškai atjungta, niekada nebūčiau dėjusi tokio skelbimo savo situacijoje ar apskritai.

Susidūrus su tokiu žmogumi reikia bent tūkstančio ar keleto tūkstančių eurų per mėnesį galėti skirti – paskolinti – iš savo sąskaitos, blogiausiu atveju, greta galėti apmokėti teisininką kuris priteistų 5-8-15-20 ar daugiau tūkst. eurų mėnesinės rentos, išreikalautų padengti kitas -mano kaip globėjos, padedančio man žmogaus, paties advokato išlaidas, kitas išlaidas, rašo mano mintis ekstrasensė.

Maistas, higienos priemonės, sveikata, apsirengimas, gydytojai, odontologai, higieninė priežiūra, laikraščiai, knygos, TV, teatras, kinas, išvažiavimas prie jūros ar į Paryžių, namai, jų remontas, galima reikalinga apsauga sutvarkymas nuo neteisėto veikimo ekstrasensais ir bioenergetikais, advokatas priteisti pensijai, kt, rašo mano mintis ekstrasensė.

Močiutė nesutiko užrašyti savo namų – tokių dabar tikrai neprašyčiau, padėčiau paskolindama, reikalaudama priteisti iš valstybės, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų sakoma, kad senutę bent kartą savaitėje reguliariai būtų galima aplankyti su 15-20 eurų maisto krepšeliu ar kiek daugiau, rašo ekstrasensė.

Geriau jau toks būtų, nei nebūtų, rašo mano nuomonę apie tokio dydžio sumą maistui savaitei ekstrasensė. Gali tokio nors tiek turėti – gali iš viso neturėti, rašo ekstrasensė. Pats pigiausias šviežias pienas, patys pigiausi šviežūs makaronai, pačios pigiausios dribsnių ir manų košės, pats pigiausias šviežus jogurtas, pati pigiausia arbata, galbūt pati pigiausia šviežia valgoma konservuota sriuba, bananai, sūris, batonas, truputis kažkokios šviežios mėsytės, patys pigiausi kiaušiniai, šampūnas, muilas ir universalus kremas, rašo mano mintis ekstrasensė savo žodžiais.

Atsakysiu kategoriškai, nenuvažiavau nė karto po to vienintelio karto, nors žmogui bent tiek, reguliariai, kartą savaitėje, visą likusį, iki galo, yra privaloma padėti, greta daugiau, tvarkyti kaip sakoma, rašo ekstrasensė.

Viena, man buvo atjungtos smegenys. Nesuvokiau nieko niekama. Kita ir neturėjau iš ko. Trečia –būdama sveiko proto – niekada tokioje situacijoje nebūčiau ieškojusi ir važiavusi, pirmiausia, gali bet kas įvykti, aš nepažįstu šito žmogaus, būtina matyti kiaurai, būtina advokatas nutraukti prieš mane vykdomama nusikaltimui ir tam išviešinti, man būtina apsauga, pirma turiu pasirūpinti savimi, savo saugumu ir savo laikytais tėvais, jų likimu bet kame, rašo mano mintis ekstrasensė.

Atsižvelgus į tai žmogui būtina padėti tokioje ar panašioje situacijoje, kai pamatai, susiduri, bet kategoriškai ne mano situacijoje – man būtina apsauga, advokatas, išviešinimas, kas patikimai padeda ko niekada nebus, pirma pasirūpinti savo saugumu ir tėvais laikytais, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų klausiama, kaip manau ką ta močiutė valgo – geria vandenį ir galbūt turi batonui, marinasi badu, rašo mano mintis ekstrasensė. Byla valstybei dėl visko, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų sakoma, kad pagalvočiau apie šito žmogaus Kalėdas. Nevažiuosiu be minėtų sąlygų kategoriškai.

Žmogumi būtina pasirūpinti normaliai suprantama, jeigu kažkas tikrina mano suvokimą, skirti savo lėšas iki priteistų iš valstybės, lankyti reguliariai, rūpintis iki mirties, rašo ekstrasensė.

Mano laikytas tėvu Adolfas Lukas marinosi badu 40 laipsnių šaltyje ir per Kalėdas – man buvo visiškai atjungta sąmonė, rašo ekstrasensė.

Pažymiu, tokiu kaip minimo seno žmogaus globos atveju paskolinčiau ir per sau dirbantį advokatą teisčiausi su valstybe iki visko grąžinimo bei normalių išlaidų už mano laiką, padedančio – tiksliau perimančio visus rūpesčius, globą – žmogaus darbo apmokėjimą, taip pat už tokio žmogaus kuravimą bei tų kurie tai darys atlyginimą, advokato išlaidas, kt, rašo mano mintis ir savo teigtas ekstrasensė, kurios sutampa, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų klausta, kiek paaukočiau iš savų – nė vieno cento, jeigu tai nėra mano laikyti tėvais – viską iki paskutinio cento valstybė turi padengti ir man grąžinti, mano nuomone, rašo ekstrasensė. Bet tikrai neatsakyčiau, padėčiau, susidūrusi su tokia situacija, kartu valstybei būtų byla už tokią situaciją su kuria susiduriu, rašo ekstrasensė.

Pažymiu, turėdama advokatą, kategoriškai uždrausiu – kad nebūtų pamanyta nuo tokio įrašo – mano mirties atveju: steigti labdaros, pagalbos ir panašius fondus, nesvarbu kam, vaikams, senukams, benamiams, ligoniams, nuo ekstrasensų ar prekybos žmonėmis nukentėjusiems, rašo mano mintis ekstrasensė. Niekam niekada neleisiu naudoti savo vardo pavardės jokiais tikslais.

Mano nuomone visus tokius žmones pilnai kukliausiu lygmeniu bet pilnai privalo išlaikyti valstybė, lygiai taip pat padengti tikrai tinkamus globėjus, apsaugą, advokatūrą, pilną medicinos – vaistų ir slaugos kainą, kt, rašo mano mintis ekstrasensė.

20:53

… … … … …

Ekstrasensų sakoma, kad uostau kuką kelis kartus pasinaudojusi tuoletu po to neapsipraususi, rašo ekstrasensė.

Sakyčiau, kad tai nevalyvų higieniškai, negražiai gyvenančių, vyrų turėjusių, normalų žmogų apdergti viešai norinčių moterų pastabos, rašo ekstrasensė.

Byla už tokį sakinį viešai ar neviešai kaip už bet kurį žodį galvoje, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensė mini bidę ar praustuvą, rašo ekstrasensė.

Toks turėtų būti namuose ir juo reikia mokėti naudotis, rašo ekstrasensė.

Kažkam tai aktualu, nori manimi pasinaudoti, dargi kartu dergiasi, rašo ekstrasensė.

21:00

… … …

Ekstrasensų klausiama ką manyčiau apie sau dedikuotą dainą, tarkime Sati ar kito atlikėjo.

Žmogus turi turėti tam mano leidimą kaip bet kokiu kitu atveju, bet tokio niekada neduosiu, tuo labiau dainos atveju, kurią gali atlikti visi, rašo ekstrasensė.

… … ..

Girdžiu savadautojos Saulės balsą. Ji ištsai verčia parašyti, ką manau apie moterų išskyras.

Prašymas šitą moterį bus nuteisti realia mirties bausme kaip visus iki vieno ekstrasensus ir bioeneregtikus.

Aš esu tikrai švarus žmogus, jeigu nesiprausiu, tai dėl labai blogos savijautos arba didelio užimtumo – darbo, kitu atveju tai yra neteisėtas nusikalstamas nenormalus bionergetikų veikimas, rašo ekstrasensė.

Girdžiu nenusakomai šlykščius verčiamus parašyti žodžius siekiant apdergti viešai kaip normalų žmogų ir asmenį neturėjusį antros pusės gyvenime, rašo ekstrasensė pildama įžeidimus, nenormalius sakinius kuriuos verčia užrašyti, rašo ekstrasensė.

Gražių Kalėdų, sako rašo ekstrasensė.

Pizdy bus parašyta, sako ekstrasensė.

21:07

Minima rodoma Dalia Grybauskaitė ir Gerda Red.

21:07

Vardijama rodoma Gediminas Kirkilas, minimas Viktoras Uspaskihas, Bosas, kiti, rašo ekstrasensė rodydama paskutinio minimo žmoną, rašo ekstrasensė.

Rodoma kitatautė matyta Arnoldo Valkausko kieme ekstrasensų sakoma panaši į Veroniką Kastujevą, minimas Bajorų kiemas, Grill London, Charlie barmenas Jonas.

Girdžiu savadautoja Saule pasivadusią ekstrasensę.

21:09

..

2018-12-23 11:34

Iki antros nakties nežinau kiek ekstrasensių, viena jų pasivadinusi savadautoja Saule, greta įsiterpiantis vyras ekstrasensas, nedavė ramybės, užmigti. Po to regis žadinta naktį. Ryte ekstrasensų versta keltis terorizuojant, bioenergetikais, veikiant išorinius lytinius organus griaužimu, tai vienoje, tai kitoje vietoje.

Minima ir Gerda Red. Restoranas Bajorų kiemas. Ryte vėl minėta savadautoja Saulė. Rodomas į Lavrinovičių panašus vyras.

Užgauliojama, įžeidinėjama, sakomos nenormalios pastabos kurias verčiama parašyti – nė viena normali mergina ar moteris tokių nenormalių dalykų viešai apie save nepasakytų. Kažkieno noras viešai sudergti, apdergti, padaryti šlykščią ir atstumiančią.

Minėta Gerda Red, Dalia Grybauskaitė, Viktorija Stonkutė. Bajorų kiemas.

Minima kažkokia grupė žmonių, moterų, kurios priklauso tai grupei.

Ekstrasensų rodoma savadautoja Saule vadinama moteris.

Naktį ir rytą versta surašyti sąrašą kvepalų kuriuos sau nusirinkčiau iš karto nusipirkčiau būdama tinkamame visame kame stovyje ir tikrai apsirūpinusi pasiturinti gyvenime, rašo ekstrasensė.

Turėdama apdraustas garantuotas didesnes nei kelių dešimčių milijonų eurų pajamas per metus iki gyvos galvos, turėdama kelių šimtų milijonų eurų pajamas per metus iki gyvos galvos, turėdama milijardines pajamas bei santaupų visam likusiam gyvenimui atsargai ir stoviu visame kame būdama apsitvarkiusi, atsigavusi:

Chanel 5

Yves Saint Laurent Opiumas

Christian Dior Poison

Christian Dior Hypnotic Poison

Christian Dior Dolce Vita

Guerlain Samsara

Guerlain Shalimar

Psichologiškai man patiktų kokybiški vien erškėtrožių kvapo, natūralaus erškėtrožių kvapo kvepalai, ekstrasensų sakyta, kad yra sena kvepalų trilogija raudonuose buteliuose geltono aukso juostele. Erškėtrožės – erškėtrožės kartu su rožėmis – vien natūralios rožės. Erškėtrožės su rožėmis yra moteriška ir gražu. Pati vien rožių kvapo kvepalų sau nenusirinkčiau ir nepirkčiau, bet tai yra tikrai tinkamas vienas pats ar kaip sudedamoji dalis kvepalams kvapas, tai yra pačios puikiausios ir tinkamiausios gėlės iš visų, jų kvapas tikrai tinkamas ir tinkamas dovanoti – jeigu yra minima kvepalų trilogija, perkant pažymėtus pirmus du butelius lentynoje palikti trečios kvepalų trilogijos dalies jokiu būdu negalima, reikia supakuoti į dovaną visas tris kvepalų trilogijos dalis, rašo ekstrasensė mano mintis savo žodžiais.

Ekstrasensų klausta apie vyšnių žiedų kvapo kvepalus. Manau, kad tai yra gražu, tinkama, klasika, priimtina, tinkama pavasariui ir dovanoti.

Būtų reikalinga rasti tikrai tinkamus kokybiškus puikius kvepalus vasarai. Jūros kvapo. Pastebėta, vienas kvepalų butelis netinka – moteriai reikia turėti 3-5 vasaros laikui skirtus skirtingus jūros kvapo kvepalus, stipresnius, silpnesnius, viešoje vietoje, namuose esant.

Namuose, rudenį, žiemą, sekmadienį, laukiant tėvais laikytų savo paruoštų pietų – jeigu tokie pietūs su tėvu laikytu ar kartu būtų tikrai įmanoma – pirmieji Salvadoro Dali Femme matine nosimi.

Nesu tikra, galbūt būtų įrašyta ir pažymėta – į kvepalų rinkinį – dar du, trys, keli, kvepalų buteliai.

Boucheron Jaipur, Boucheron Saphir, nesu tikra tai vieni tų kuriuos pažymėjau ar kitas Boucheron butelis – mėlynas kamštelis ir gražiai geltona kvepalai butelyje. Ekstrasensų sakoma, kad tie kuriuos turiu omenyje vadinasi tiesiog Boucheron. Ekstrasensų buvo įvardinti kvepalai pavadinimu Raudona Saulė. Galbūt dar Estee Lauder Knowing.

Sudėti į dėžę visus.

Jeigu žinomi dar vieni kiti tikrai puikūs, kokybiški ir tinkami moteriški kvepalai – juos pridėti prie šito kvepalų rinkinio, į šį kvepalų rinkinį, sudėti juos visus man.

2018-12-23 14:01

..

16:13

Tai yra neprotinga, bet neįmanomu gyvenimo atveju, specialiai man užsakytame, pastatytame nuosavame, tikrai puikios – tvirtos – saugios architektūros, tikrai tinkamai įrengtame viduje, ne perdideliame, bet tikrai pakankamai erdviame vieno aukšto name, tikrai tinkamai visame kame parinktoje vietoje Lietuvoje, vietoje, kurioje pastatytas namas galės būti kremuojamas su viskuo po mano mirties, greta pasirūpinimo mano saugumu visam likusiam gyvenimui kur aš bebūčiau ir kas bevyktų bei aprūpinimo – normalaus – pinigais visam likusiam gyvenimui – name – paliekamame man žmogaus, su kuriuo esu nepažįstama, man po jo ar jos mirties – dėl žmogaus kaltės prieš mane, įsitikinimų, pažiūrų, supratimo, sprendimo – gali būti palikti du tikrai puikūs, didelės puikios veislės, gerai apgalvoti veisliniai šuneliai, patinėlis ir kalytė, kurie atėjus laikui bus sterilizuojami ir kastruojami, kurie išaugs į du tikrai didelius, tikrai stiprius, tikrai puikius, mielus šunis, pažymiu – ne žvėris – bet stiprius puikius mielus didelius šunis.

Šunys turi būti tikrai kokybiški, veisliniai, tikrai atitikti aukščiausius reikalavimus visame kame.

Dėl šunų dydžio, svorio. Daug metų atgal, įtariu specialiai, kad aš pamatyčiau tą šunį, nepamenu, Kaune ar Vilniuje, kokioje vietoje, regis prie parduotuvės, kairėje pusėje – ekstrasensai aišku žino – nuėjusio į parduotuvę apsipirkti šeimininko laukė senas didelis matyti sargus ir mylintis – panašu – į iš šalies kurioje kilęs atsivežtas tikras alabas ar vidurinės azijos aviganis, ekstrasensų sakoma, Abchazijos aviganis. Regis karpytomis ausimis, bet nesu tikra – šunelio nežaloti, bet kad būtų toks. Tokia pačia trumpa nukirpta uodega. Galbūt per mažai prižiūrimas, nebepastovėjo, sunkiai kėlėsi ant ligotų kojų, ko gero buvo reikalingas gydymas, vitaminai ar panašūs dalykai. Matyti natūralus, didelis, tikrai puikus, mielas, sargus, mylintis šeimininką šuo didelėmis akimis. Neįsivaizduoju šuns svorio, gal iki 100 kg, ekstrasensų sakoma, 88 kg jaunystėje, kelios dešimtys mažiau – senatvėje. Netikiu, kad tiek nedaug svėrė, šuo buvo didelis, gana stambus. Greta turi būti tokia pati kalytė. Galvoju, jiedu abu, ne didesni kaip du mėnesiai amžiaus – be ekstrasensų ir bioenergetikų dalinio – gali būti palikti man skirto name viduje, jie gyvens namuose viduje.

Įsivaizduočiau, kad vėliau arba ir iš karto, man ryte išvažiuojant visai dienai iš namų, šuneliai bus paliekami už namo esančiame – saugomame – labai kokybiškai, tvarkingai, tikrai tinkamai pagamintame voljere su jiems skirtu tokiu pačiu namu jame, tai gali būti tvirtinama prie pačios namo sienos, manau reikėtų padaryti būtent taip, bet pažymiu, turi būti labai labai tvarkingas ir – tikrai tinkamas – darbas už namo nugaros.

Vėlai vakare ar naktį grįžusi į namus šunis įsivesčiau atgal. Man visą dieną būnant namuose jie dieną naktį būtų kartu, greta. Būtų vedami, išleidžiami į lauką tiek kartų, kiek reikalinga gyvūnams.

Sekmadienį ar kitą dieną, man turint laiko, nusiteikimo, išeičiau su jais pasivaikščioti keletui valandų, pakvėpuoti grynu oru, pailsėti, pagalvoti apie gyvenimą, pasvajoti žiūrint toliau, rašo mano mintis ekstrasensė.

Nežinau, namo teritorija ko gero turėtų būti aptverta tikrai tinkama tvora, nesu tikra, bet regis taip turėtų būti. Kad nebūtų problemų man išvažiuojant ar įvažiuojant į vidų su mašina, nereikėtų išlipti atsidaryti vartelių. Tvora jokiu būdu ne aklina, visiškai atvira, bet tikrai visame kame tinkama.

Dar kartą pasikartoju dėl mašinos. Ji turi būti visame kame tikrai saugi, galbūt mašinoje turėtų būti sistema aiškiai rodanti man kelią kur bebūčiau – Lietuvoje ar bet kur kitur, nesvarbu kurioje šalyje – pažymiu, kad būtų tikrai aišku, paprasta.

Tėvu laikytas arba mama laikyta – turint omenyje viską kas rašyta šitose rašliavose – sėdėtų man iš dešinės pusės. Arba už nugaros man su minimais dviem keturkojais, šuneliais. Už jų turi būti tikrai tinkama visame kame vieta 4 tikrai tinkamo dydžio kelioniniams nameliams mano kačių šeimai, kiekvienam jos nariui atskirai – tvirtai, saugiai padėti. Į mašiną – be ką išvardinau – turi – tikrai laisvai – tilpti 3 tikrai dideli, labai dideli, tikrai normalūs lagaminai, jeigu su visais šeimos nariais aš nuspręsčiau važiuoti juos visus pasiėmusi prie jūros Lietuvoje, kitur Lietuvoje arba į kitą šalį. Greta tilpti 3 higieninėms savęs priežiūros priemonėms skirti užtektino dydžio lagaminai ar kaip tai būtų vadinama ir visų trijų rankinės. Pažymiu, mašinoje tai turi tilpti tikrai laisvai, be jokių problemų. Daugiau vietos nereikia, bet turi būti erdvu ir į aukštį, ir į plotį, tikrai patogu, aukštai.

Grįžtant, kalbant apie vietos kurioje pastatytas namas aplinką – jokių gėlynų kategoriškai nereikia, tik labai tvarkingai pakerpama trumpa žolė ir gali būti seni tvarkingai prižiūrimi normalūs medžiai.

Kaimynų namų nepageidauju greta matyti arba namai tolokai, tinkami, man niekaip netrukdo, aplinka tinka.

Namo vietą visame kame reikia tikrai tinkamai apgalvoti.

Tai turi būti tikrai saugi – sveika – protingai ir nusimanant parinkta – tinkama psichologiškai vieta gyventi, pažymiu, privalo tikrai tikti namo, viso kas jame bus ir aplinkos kremavimui mano mirties dieną, kas būtų teisiškai forminama iš karto.

Pažymiu, namo garažas man turi tikti psichologiškai ir būti tikrai saugus. Ekstrasensų minėti stikliniai perregimi garažai, vėlgi pažymiu už namo sienos, regis taip.

Kalbant apie mašinos kurą – tai turi būti tikrai saugu.

Grįžtant prie šunelių – namuose atskirame kambaryje, galbūt labai labai tvarkingame sandėliuke su normaliu langu – turi būti įrengta – tikrai tinkamai – vieta šunims maudyti, greta ten pat galėtų būti prausiama ir mano kačių šeima.

Pasirūpinti 3-4 namų tvarkytojomis ir tikrai tinkama jų priežiūra, saugumu į mane žiūrint. Taip pat dėl aplinkos tvarkymo ir mašinos priežiūros.

Aš nekalbu apie savo saugumą kur bebūčiau, apie saugumą man esant namuose dieną naktį, aplinką, teritoriją.

Ekstrasensų teigimu, yra ekstrasensų kurie gali būti nematomi aplinkoje, dvasios pavidalu, išėję iš kūno, užpulti nematomi, trenkti elektra – turėti omenyje bet kokį galimą metodą.

Šuneliai – tai yra labai rimta – man matant kiaurai – vieša – atsako savo galva žmogus kuris dirbs, gyvybe – turės jų elgesio neveikiančius, bet jeigu reikėtų koreguojančius elgesį ekstrasensus ar ir bioenergetikus.

Visoms mano katėms turės būti išimti kaltų sudėti ekstrasensų ir bioenergetikų daliniai, būti apsauga nuo to, kad nė vienas jokiu būdu negalėtų būti prisijungęs arba veikti nei dienos nei nakties metu – vėliau – bus ieškomi darbuotojai, psichiatrai, šiek tiek, būtinose vietose, mano kačių šeimos narių elgesio korekcijoms. Lygiai taip pat kaip šunelių atveju.

Grįžtant prie mašinos priežiūros, ekstrasensų pastebima meistras ar tas kuris sutvarkytų švaros ir kitus būtinus dalykus. Ką reikia aiškinti, kaip kievienoje bet kurioje vietoje labai labai atsakingai, žmogus kiaurą parą visą gyvenimą bus tikrinamas stebimas visų mano saugumo ir kitų darbuotojų, rašo mano mintis savo žodžiais ekstrasensė.

Grįžtant prie šunelių. Tai nebūtinai alabai, natūralūs, nedekoratyvinti, nesilpninti, iš jų kilmės šalies.

Galbūt kaip yra minėta, tai galėtų būti ko gero Rusijoje veisiami šunys, dydis ir svoris tas pats, ne klasikinis Karališkas dogas, bet kaip minėta – gerai pastambinti, kaip nulieti, trumpu aksominiu kailiu, du supasakinti šunys – patinėlis ir kalytė.

Prisimenant balkone ir greta garažo kuriame kankinosi tėvu laikytas prie būdos grandine rištą nedidelę neveislinę kalytę Sargę – jie abu galėtų būti juodi, abu su balta pakakle, baltomis letenomis.

Dar kartą pasikartoju, šitų šunelių kailis turėtų būti trumpas, juodas, kaip aksomas ar kažkas panašaus.

Internete bandžiau ieškoti, bet nieko tinkamo neradau. Nuotraukoje su vaiku esantis alabas yra atrodantis ne taip, kaip atrodė mano matytas šuo – turi būti toks, kokį mačiau.

Moteris bėganti su galbūt Karališku dogu, dar kartą pažymiu, manau, mano atveju, tai tikrai ne dogai, bet šiek tiek – tik šiek tiek – panašu. Nuotraukoje šuo atrodo labai labai netinkamai, šlykščiai, negražiai, labai smulkus, per mažo svorio, bet galbūt veislė tokia arba nufotografuota netinkamai.

Juodas neveislinis šunelis panašus į Sargę, bet ji turėjo baltą pakaklę ir baltas letenas. Pažymiu, Sargė turi būti ištaisyta į tikrai puikų, didelį, stiprų šunį, puikius šunis. Jeigu nurenkami du tokie – kalytė ir patinas – jie turi turėti juodą trumpą kailį, baltas krūtines ir baltas letenas.

Šunų nuotraukos, atvaizdai rastos:

https://skypenguin.ru/lt/dogs/which-are-the-biggest-dogs-the-biggest-dogs-in-the-world.html

http://specagent.eu/3-kaip-ismokyti-suni-gracingos-laikysenos-ir-judejimo-trecia-dalis/

http://www.mesirsunys.lt/naujiena/suns-gerove-ir-antkaklis-tai-suderinama/

http://www.newflandclub.lt/landsyro_muza.html

Ekstrasensė klausia, ką manau apie 500 mln. eurais. Aš tikrai suvokiu kokie tai pinigai, bet mano situacijoje – atsiprašau – nekliedžiu, esu sveiko proto. Ekstrasensų klausta apie 10 mlrd. eurais. Atsiprašau, bet atsakysiu tą patį.

Yra galbūt keli tūkstančiai ekstrasensų ir bioenergetikų kurie vykdė nusikaltimą, ekstrasensų teigimu, nepilnai 8000 žmonių, kuriuos būtų prašoma nuteisti realia mirties bausme.

Yra labai didelė grupė užsakovų ir atsakingų bei susijusių kurių tarpe labai labai aukšti Lietuvos ir kitų šalių asmenys, tikrai turtingi asmenys – prašant juos nuteisti minima bausme – pirma, prašyčiau namus ir šunelius man paliekantį asmenį matyti tai sveiku protu ir – pirmiausia – tikrai užtikrinti man saugumą, be galėjimo, gebėjimo tam, greta reikalingi pinigai – kiek jų tam bereikėtų. Visam likusiam gyvenimui, kur bebūčiau, ką beveikčiau, po visko.

Ekstrasensų teigimu, žmogus gali būti nemirtingas, jį galima pratęsti – jeigu tai yra įmanoma – būtinai su teise, vieša – tuo prieš mirtį minimas šunelių ir specialiai man pastatyto namo dovanotojas ar dovanotoja turi pasirūpinti.

Reikia turėti omenyje mano laikytus tėvais – jie turi būti kategoriškai sutvarkyti, saugūs nuo ekstrasensų – bioenergetikų – išnaudotojų, būti tikrai aprūpinti, tikrai visame kame jais pasirūpinta visam likusiam gyvenimui, bet kokiu mano gyvenimo atveju, bet kaip rašiau, aš turiu būti saugi nuo bet ko, pakenkti – pasikėsinti – susidoroti su manimi turi būti neįmanoma, nors tai neįmanoma.

Ekstrasensų minimas stiklinis garažas, sakoma, jį gali peršauti – absurdas tai žymėti – žmogus privalo nevardinant pasirūpinti saugumu bet kame.

Galbūt neperšaunama stiklinė garažo siena, bet kitą dieną nušaus išvykusią iš namų, susprogdins, nunuodys, nudurs ar kita. Ekstrasensų dabar rodoma minima vaistų leidimas, ligoninė. Visame kame bet kada teikiantis dovaną palikimą pirma turėtų pasirūpinti mano saugumu visą likusį.

Man yra ir bus reikalingi tikrai tinkamai ir savarankiškai dirbantys advokatai bei panašūs specialistai kurie kitomis aplinkybėmis būtų kuruojami tikrinami daugybės – visą gyvenimą – tikrai gerai nusimanančiam asmeniui – tokiam dirbančių žmonių – visą parą, visą likusį gyvenimą.

Man bus reikalinga tikrai gerai dirbantys: kabalistai, plaukų ir odos priežiūros specialistai, apsirengimo specialistai, odontologija, psichiatrai, sąmonės – organų ir funkcijų veiklą sutvarkantys specialistai, pašalinantys tai, kas dabar ir ilgus metus daryta nusikaltimą vykdančių.

Labai nepatinka, tarpe to – kol atsigausiu – tinkami – tikrai tinkamai – padedantys, viską sutvarkantys.

Vairuojant – visapusė apsauga bet kame ir pagalba.

Veterinarijos gydytojas ar ir gydytoja.

Apsauga bet kame visur, advokatūra, visų priežiūra ir visi – kiekvienas atskirai – atsakingas savo galva, kartu visi, rašo ekstrasensė mano mintis savo žodžiais.

Viso to padengimas ir labai kategoriškai griežta nusimanant tikrai atsakinga priežiūra.

Kad išgyvensiu, gyvensiu – aš nesitikiu, netikiu, bet galvojant dovanoti man palikimą ir šunelius reikėtų žiūrėti taip, rašo ekstrasensė mano mintis.

..

19:47

Tik sutapimas, įsijungus internetą man visada – ilgas laikas – išmeta regis naujienų puslapį anglų kalba. Nieko nesuprantu, dar kartą pasikartojant, aišku, tai yra sutapimas, bet pastebėsiu, https://www.msn.com/en-gb/news/world/where-is-scientology-leader-david-miscavige%e2%80%99s-wife/ar-BBRa6ND?ocid=spartandhp prisegta moters ir vyro nuotrauka – moteris nuotraukoje man kiek panaši į Pedro Almodovaro filme ,,Moterys ties nervų krizės riba,, pagrindinę aktorę, taip pat į vieną buvusio darbdavio Amber Food Charlie picerijos vieną vadovių Rasą Černiauskienę bei tikrai neatsitiktinai prie 4.5 ar 4.6 su dar vienu ar keliais žmonėmis prisėdusią kitatatautę regis didelėmis rudomis akimis, nesu tikra, kuri lyg atsitiktinai ar suplanuotai atsistojo man grįžtant keliu pro šį stalelį – lyg būtų sutikrintas mano ir jos ūgis, regis ji centimetru kitu aukštesnė už mane, dėvėjo regis baltą seną megztuką, panaši į dirbančią grupėje, metai kaip rodomų moterų.

Prisegu puslapyje įdėtą moters greta vyro foto, dar kartą pasikartoju, foto iš puslapio www.msn.com

Ekstrasensų minima Daumantas Mikučionis, Visvaldas Matijošaitis, mama laikyta, susiję, virtuvės darbuotoja nesu tikra vardu Janina panaši į Kauno klinikų psichiatrę pas kurią buvau priversta atvažiuoti ekstrasensų, Viktorija Kentraitė, Arvydas Balčiūnas, Zenonas Norvaiša, susiję, savadautoja Saulė, į Birutę Galvelienę panaši moteris, Bajorų kiemas – restorano padalinio virtuvės darbuotojos Prizma, Banginyje, asmuo vadinamas Vytautu, musulmonai, kažkuris minėtas kunigas regis pilkais plaukais, minima lažybų bendrovė – portalo apie sporto naujienas Top sport savininkai vadovai, Kauno miesto savivaldybė, Aivaras Karalius, Juozas Statkevičius, politikas Vytautas Landsbergis ir jo šeimos nariai, sūnus, anūkas, marti, mano laikytas tėvu, Lidija Satub Morozova, baltarusė ar ukrainietė rusakalbė Charlie virtuvėje prie šaltų, Gerda Red, Leopoldas Malinauskas, vokiečiai, Čečėnija, Vaida Visockytė, Kazimieras Balčiūnas, Tomas Balžekas, Irena Balčiūnienė, Stikliai, Charlie padavėja Greta šviesiais plaukais, Saulius Norvaiša, Rasa Dengler, Dainoras Lukas, Kauno zologijos sodas, Benas Gudelis, lrt.lt dirbusi redaktorė Eglė, 15 min dirbanti redaktorė Jurga Vaičiūtė, jos vyras, vaikai, rusai, Liudmila Litvinienė, Leopoldas Tarakevičius, Mohikarino vaza, aiškiaregė Vanga, Gediminas Kirkilas, Bosas, Uspaskihas, Lyda Lubienė, mokyklos kurią baigiau mokytoja Diržytė, direktorius Račkelis, Birutė Galvelienė, Madona, Viktorija Stonkutė, Dalia Grybauskaitė, nesustodama pila ekstrasensė.

20:28

… … … … …

2018-12-24 11:46

Nežinau kelių ekstrasensių ir savadautoja Saule save vadinančios ekstrasensės iki trečios nakties alinama, kamuojama, neduodama ilsėtis, ramybės, užmigti.

Ryte žadinama – gal apie devynias, kiek po devynių – aš nepailsėjusi.

Ekstrasensių sakyta, kad mane veikia 6 ekstrasensės viena per kitą, greta labai daug žmonių prijungta klausytis, stebėti, veikti kaip bioenergetikai.

Protarpiais imama dusinti per bioenergetiką, greta aš nepamiegojusi kelintą dieną, alinama, tada nelaiko psichinė ir fizinė sveikata, sunkiau – kaltinimai tokiu būdu pjaunant.

Greta yra vyras ekstrasenas.

Negaliu praustis, negaliu rengtis naktinių, negaliu nieko apsirengti normaliai, ramiai – taip visą ekstrasensų veikimo laiką.

Neatkartosiu, tik tikslus įrašas duotų suprasti – sakinys po sakinio, šimtai sakinių – kiekvienas byla kokioje nori temoje, rašo ekstrasensė.

Man reikia parašyti Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus ir Užimtumo tarnybos Kauno skyriaus paskutinių mano skundų atmetimų apskundimą nurodytoms institucijoms, bet visiškai negaliu susikaupti, labai blogai jaučiausi anas dienas, o dabar kelias dienas – vakar – veikta vos ne transu, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų versta patikslinti dėl šuns ir namo, rašo ekstrasensė.

Jeigu tai bus padaryta ir palikta netinkamai – aš to nepriimsiu, nenaudosiu, nelaikysiu, negyvensiu, rašo mano mintis ekstrasensė. Tai turėtų būti suprantama, rašo mano mintis ekstrasensė.

Pažymėtina – nors nesuprantu tikrai žmogaus to, kuriam reikėtų aiškinti, turi būti be aiškinimo iš karto suprantama, žmogus turi būti tikrai protingas, nuo kitokio ir kitaip nereikia, pastebima – juodo neveislinio šunelio nuotrauka – pažymėtina akys, rašo mano mintis ekstrasensė.

Mūsų – byla – turėta Sargė turėjo Žanetos Birbilienės akis, rašo ekstrasensė. Kiek mažesnias, bet jeigu neklystu, jos buvo rudos ir maždaug jos akių dydžio, rašo ekstrasensė. Gali būti, kad – tikrai veikiama ekstrasensų ir bioenergetikų, dėl ko byla – Sargė – jos akys – vėliau buvo pabalintos šonuose, nepamenu, galiu klystu, rašo ekstrasensė.

Įdėtoje mano juodo neveislinio šunelio nuotraukoje – panašu ji į internetą įdėta neatsitiktinai, kaltų įdėta, žalias su oranžiniu antkaklis panašus į mirtinai kaltų žmonių spalvas, vienas su tokia žalia sekė, o oranžinė kartu įtakojant ir žaliai veikia – šunelio akys kaip pas kitataučius, kurių veido akių bruožai kategoriškai netinka, netinka akys, tai yra rimta, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų sakoma, kad man ekstrasensai paveikė akis ir Sargę parodė su – nežinau tautybės, kurią taip vadina – meškiuko ar vabalo akimis, rašo ekstrasensė.

Dabar pasižiūriu į minimą šunelio nuotrauką vėl – gal man tik taip akyse parodė – lyg ir normalios tos šunelio akys, bet regis Sargė turėjo kiek didesnias rudas akis, nepamenu, rašo ekstrasensė.

Akys turėtų būti proporcingos šunelio dydžiui, tikrai tinkamos, atsižvelgiant į pastabą, rašo ekstrasensė.

Atsakant dėl dviejų šunelių – šunų – namuose. Vakar man momentu bioenergetikų ir ekstrasensų paveikta sąmonė vos ne transu ar panašiai, rašo mano mintis ekstrasensė savo žodžiais.

Pakartoju dar kartą – šunų man namuose nereikia ir netinka, man nereikia papildomų problemų, bet tokie du vienos ar kitos veislės šunys galėtų būti, tačiau pažymiu – kategoriškai – kelias sąlygas tam, rašo mano mintis ekstrasensė.

Pirmiausia, žmogus kuris mirdamas norėtų palikti man du tokius šunelius turi tikrai sveikai žiūrėdamas į mano likusį gyvenimą – pasekmes – mano situaciją visame kame – mano supratimą – pasirūpinti mano saugumu bet kokiu mano gyvenimo atveju, išviešinus kelių dešimčių tūkstančių kaltų žmonių vardų pavardžių sąrašus, teisiant šituos žmones, teisiant tokius skaičius ir kaip nurodyta asmenis – per teismą, teisėtai – realia mirties bausme, jeigu tai liestų kitas šalis, aukščiausius turtingiausius asmenis, po visko, tarpe to, tikrai sveikai protu žiūrėdamas į mano aprūpinimą pinigais visam likusiam, turi būti pasirūpinta bet kokių problemų ir rūpesčių mano atveju išprendimu ir pasirūpinimu bet kame visą likusį, šunelius turi būti – laikyti – tikrai saugu ir tai niekame nekelti jokių problemų, be to kad būsiu gyvenime bet kokioje situacijoje apsaugota nuo bet ko, išpręsti visi mano rūpesčiai, viskuo pasirūpinta, aprūpinta pajamomis ir pinigais milijardams metų į priekį bet kokioje situacijoje, neišleisčiau, kiek bus pasaulis, rašo mano mintis savo žodžiais ekstrasensė.

Ekstrasensų sakoma, kad tai ką daug metų atgal mačiau kairėje pririštą prie parduotuvės laukiant šeimininko buvo Vidurinės azijos aviganis ar Abhazijos aviganis, o ne per pus ar daugiau smulkesnis alabas – jeigu toks žmogus, mirdamas, taip pasirūpinantis, nuspręstų nurinkti tokius du šunelius man dovanų palikimo po jo ar jos mirties – taip gali būti, rašo mano mintis ekstrasensė. Dar kartą pasikartoju, prie nurodytų sąlygų ir – pažymiu – šuneliai turi būti tokie kaip pageidaujama, jie dideli, natūralūs, nedekoratyvinti – aš tikrai būsiu saugi juos laikydama ir neturėsiu jokių rūpesčių niekame – jie sveria užauga iki 80 -100 ar daugiau kg. Patinėlis ir kalytė.

Jeigu žmogus, mirdamas, prie nurodytų išpildytų sąlygų, nuspręstų man palikti du šunelius panašius į laikytą Sargę ar ją prisimenant, bet kitaip – šunys turi būti tikrai puikūs, stiprūs, dideli, t.t – abu juodi su baltomis krūtinėmis ir baltomis letenomis, taip irgi tiktų, rašo mano mintis ekstrasensė. Svoris, dydis šunų nurodytas. Patinėlis ir kalytė.

Ekstrasensų – kaip pavyzdys – vakar alinant naktį klausta, kaip man atrodytų jeigu atlikėjas Andrius Kučinskas paliktų pajūryje man įrengtą butą arba aktorė Monica Beluci paliktų man du šunelius nuo savo šalies ir daug ar ne 30 butelių kvepalų, pinigų. Greta minėtas filmas Malena, klausinėta nenormaliai, šlykščiai, negražiai. Rašo ekstrasensė savo žodžiais.

Atsakant, atsiprašau, man nereikia keleto ar dešimties namų ir butų nei Lietuvoje nei kitur – žmogus turėtų suprasti tikrai protingai, gera linkint, visame kame taip, nieko neaiškinant, netikslinant ir nesakant – man reikalingi vieni – tikrai tinkamai bet kame ir tikrai tinkamoje vietoje, protingai tikrai visame kame pastatyti ir įrengti namai visam laikui Lietuvoje, nuosavas namas nuosavame žemės sklype, tikrai tinkamai parinktoje nupirktoje vietoje, rašo mano mintis ekstrasensė.

Visus iki vieno kaltus – atsakingus – susijusius prašysiu nuteisti.

Tokia dovana man įteikiama tik po žmogaus realios mirties, jo ar jos paties nuoširdžiu sprendimu. Per advokatą ar advokatę man į rankas teisiniu dokumentu.

12:40

… … … … …

Ekstrasensų sakoma, kad reikia pavardinti vakar naktį ir šiandien minimus asmenis tarpe ką patiriu ir neaprašyta: dabar minimas Prezidentas Sarkozy, jo žmonos, Viktorija Kentraitė, Dainoras Lukas su žmona, Daumantas Mikučionis, Arūnas Valinskas, totoriai, Vaida Visockytė, Bajorų kiemas, Marija, politikas Vytautas Landsbergis, Viktorija Stonkutė, Edmindas Kučinskas, mokyklos kurią baigiau anglų kalbos mokytojos Sobolienės sūnus, Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Elena Slušinskienė, Erika Dženings su vyru, Diavara, Charlie administratorė dabar regis Eglė ir buvusi Vitalija, abi kitatautės, dabar minima Ala Prokofjevaitė, minimas advokatų biuras kuriame dirba advokatai susiję su Kedžio byla, buvo rašyta, vienas jų nesveikai sakė atvažiuoti į vietą, vėliau panašus regis lankėsi darbovietėje, paliko nesveiką nenormalaus psichiškai kitam žmogaus įspūdį, minimas Santakos policijos komisariato tyrėjas, nepamenu vardo pavardės, kuris tyrė mano atvejį, Odeta Popovienė, Vilkas, Mauša Bairakas ar į jį panašus iš Izraelio, vardas pavardė nurodyti Lietuvos žydų puslapyje, Šarūno Marčiuliono sūnus, Jurgita Bulašaitė, Marius Baginskas, Liudmila Litvinienė, Gerda Red, East Island, Paulius Kibiša, Ignas Balnys, Birutė Galvelienė, Vladas Garastas, Charlie barmenas Vladas, Elena Slušinskienė, Darius Valkavičius, Evaldas Pašilis, Jolanta Sadauskienė, savadutoja Saulė,Benas Gudelis, Simona Kvalkauskaitė, Kristina Mikšytė, Jurgis Kairys, Jurgis Didžiulis, rašo ekstrasensė.

Visą šiandien minimi kažkokie savadautojai, nešvariame versle.

Rodomas vyras panašus į Radvilą Bubelį, pro kurį laukiant teko praeiti prieš kiek laiko.

Minimi tėvais laikyti.

Ekstrasensų šlykščiai, darant spaudimą, kamuojant, alinant minimi – jų žodžiais – pisimosi mokslai, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Ekstrasensų dabar sakoma ir vakar sakyta, kad man šaus į smilkinį.

Minimas primenamas tiltas, sakoma, kad jis galėtų lūžti įgriūti man per jį važiuojant – atsidurčiau mirtinoje situacijoje, mirčiau arba siaubingame siaube likčiau gyva, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Minimas tėvu laikytas Adolfas Lukas, arba daugiau juo palaikytų žmonių.

Klausiama apie šio žmogaus aprūpinimą išlaikymą mano akimis šiandien, rašo ekstrasensė.

Tą pačią minutę turimas išimti ekstrasensų ir bioenergetikų dalinys bei skirta fizinė apsauga, pinigai į rankas ir tinkamas žmogus juo bet kame žmogiškuose rūpesčiuose pasirūpinti ir sutvarkyti.

Pradžiai, nuo manęs, sakyčiau, tą pačią dieną – per kelias valandas – forminama teise, pas advokatą ir viešai dokumentu, 20-25-30 tūkst. eurų mėnesiui į žmogui rankas – apdrausta renta nuo manęs iki gyvos galvos, kurią gauna tą pačią dieną poros valandų laike į rankas.

Aš asmeniškai per mėnesį savo laikytam tėvu – pradžioje – išleidžiu dar papildomus 5-8 tūkst. eurų, būtinoms žmogaus išlaidoms – maistui, butui apmokėti, namų tvarkytojai apmokėti, visoms namų išlaidoms, vaistams, savęs priežiūrai, odontologijai, kt.

Labai tvarkingai.

Valandos laike advokato kabinete šiam žmogui turi būti sutvarkyta metinė – valstybinė, teismo, kaltų – keleto milijonų eurų – kelių dešimčių milijonų eurų – kelių šimtų milijonų eurų – keleto ar kelių dešimčių ar šimtų milijardų eurų kasmetinės lėšos jam asmeniškai į rankas pasirūpinus, kad juo nepasinaudotų, kad viską sveikai suprastų, būtų saugus. Greta šitų kasmetinių išmokų iki gyvos galvos – negaliu pasakyti – suma iš karto į rankas, galbūt keli šimtai miljardų eurų ar panašiai. Padengta – iš valstybės, kaltų, teismo skyrimu – apsauga visame kame, advokatai, pasirūpinimas bet kame.

Žmogui skiriamas vairuotojas su apsauga iki gyvos galvos – viskas padengta, prižiūrima, kad būtų visame kame tinkama. Mano laikytas tėvu visur kur lydimas suvokiančio atsakančio prižiūrimo žmogaus asmens – jeigu tai jam reikalinga – padengia nurodyti arba aš.

Tą pačią valandą lydimas važiuoja į tinkamus švarius tvarkingus pilnai įrengtus jam vienam nuomojamus laikinus namus, viską kas žmogui bet kame būtina iš mano ir nurodyta sąskaitų dengiant suveža paskirti atsakingi prižiūrimi žmonės.

Tuo pat ieškomas senas tvirtas neaukštas daugiabutis kuo arčiau centro kaip galima normalesnėje vietoje, tikrinama viskas bet kame ir perkami keli butai, jie sujungiami, dezinfekuojami, remontuojami, tvarkomi, pilnai įrengiami, apstatomi – namuose nieko negali trūkti, viskas apdrausta bet kokiu gyvenimo atveju, garantuojama kad žmogus neliks bėdose ar likimo valioje mano mirties atveju arba kas būtų mirus laikytam tėvu – visa kas jo yra jo ir jo valioje, jis nieko neprivalo ir neturi, neturi palikti ir neskolingas man ir niekam nė vieno cento, bet kad būtų aišku dėl jo kremavimo, buto sunaikimo – kremavimo, kt.

Turint sąlygas, savus dirbančius, nusimanant, tai nuperkama ir įrengiama pilnai tikrai tinakamai bei apdraudžiama iki 300 – 400 tūkst. eurų – jeigu tikrai reikia – skiriama daugiau tiek kiek tikrai bet kame būtina.

Reikalinga aprengti, dabar pat 30 – 50 tūkst. šiam sezonui šiai minutei ir daugiau, kiek būtina, sumokama iš karto už pilną drabužinę visam likusiam bet kuriam sezonui bet reikėtų tikrai nusimanyti, turėti savus ryšius, taupant, bet tikrai visam kame tinkamai. Galbūt keli šimtai tūkstančių pilnam aprengimui. Greta pilnai pasirūpinti sveikata, higiena, odontologija.

Viską apmoku aš ir nurodyti. Pradžiai taip, tiek.

..

Jeigu tėvu palaikytų tokioje situacijoje buvo daugiau, dėl kitų mama laikytų – žiūrima į situaciją – nė vienas nepaliekamas tokioje situacijoje kokioje buvo mano laikytas tėvu laikytas Adolfas Lukas, mano mama laikyta, dabar ir visą gyvenimą aš – pilnai visam bet kame taip pasirūpinama, bet žiūrima sveiku protu, griežtai, bet vis tiek iš karto bet kame visam pasirūpinama.

Pažymiu, jeigu žmogus, savo valia, nebūdamas situacijoje kaip mano laikytas tėvu garaže, šaltakraujiškai vykdė nusikaltimą, jis nuo manęs kaip visi tokie – iki gyvos galvos – gauna 7 tūkst. eurų kasmėnesinę rentą, išrūpinama tokia ar kelis kartus didesnė kasmėnesinė valstybinė pensija iki gyvos galvos, minėta visapusė apsauga, pasirūpinama nuosavais namais jeigu tokie būtų reikalingi – iš karto žmogus nėra suimamams visam laikui – bet žmogui pateikiami visi kaltinimai, mane kėsinamasi nužudyti, nusikaltimai yra labai sunkūs, mano situacija labai labai pavojinga, žiūrima sveiku protu, griežtai.

Dar kartą pasikartoju, bent mažiausią bet kokiu gyvenimo atveju apdraustą paketą visame kame su apsauga visam likusiam kol gyvas gauna bet kuris žmogus kaip bebūtų, visi iki vieno.

Dar kartą pažymiu, šaltakraujiškai savo valia vykdžius nusikaltimą žmogui pateikiami visi iki vieno kaltinimai – mano sužeidimo atveju ar panašiu, žinojus kad tai planuojama, esant atsakingam, vykdytojui – tokiu atveju kaip rašoma, žmogui turėtų būti iš karto taikoma humaniška neskausminga reali mirtis suleidžiant humanišką injekciją, po to palaikai kremuojami ir iš karto išbarstomi – iki to žmogus gauna nurodytą – minimaliausią – pakankamą rentą, turi namus ir visapusę apsaugą, gali būti sulaikytas, yra pateikiami kaltinimai.

Ekstrasensų sakoma, yra kelios dešimtys tokių žmonių kurie kalti ir nieko neturi – kiekvienam iki gyvos galvos arba humaniškos realios mirties bausmės vykdymo – skiriama po 20 tūkst. eurų mėnesinės rentos, apsauga nuo ekstrasensų bioenergetikų ir galinčių daryti spaudimą ar panašiai, gyvenamoji -vienam vienai – tikrai tinkama žmogui vieta, kuri apmokama. Nuteisimo realia mirties bausme atveju tinkamoje mano akimis žiūrint vietoje žmogui suleidžiama mirtina neskausminga sekundžių bėgyje veikianti injekcija, žmogui – įsitikinus – tikrai mirus – jo lavonas yra kremuojamas, pelenai palaidžiami tinkamoje vietoje – neviešai – iš karto, jeigu turėtų gyvūnų, šie jo mirties atveju tikrai tinkamai užmigdomi nužudomi tokiu pačiu būdu ir lavonėliai kremuojami, pelenus išpilant tinkamai.

13:57

Ekstrasensų klausiama, kuo aš prausčiausi. Nesuprantu, klausia realiai apie prausimąsį ar perkeltine prasme apie prostitučių paslaugas.

Šiandien naudoju 60 euro centų kainuojančia eglučių kvapo žalią La fonte litrinį vonios putų butelį, psichologiškai jis tikrai tinkamas man visma likusiam bet jame turėtų būti bent lašelis kūno odą drėkinančios priemonės kuri neriebalintų vonios dangos, kad būtų saugu naudoti, kartą kelis bandžiau per brangią žalią plukę, ji irgi nedrėkina nė lašu drėkiklio odos ir regis riebalina vonios dangą, tapo slidu, pavojinga, galima susilaužyti, užsimušti, rašo mano mintis ekstrasensė savo žodžiais.

Būtų galima naudoti tokią pačią Glenovą, bet ji per brangi, kainuoja eurą, vonios neriebalina, bet neturi lašo drėkiklio, rašo mano mintis savo žodžiais ekstrasensė.

Persikėlusi į savo įsirengtus namus ir tikrai galėdama sau leisti po pirmųjų higieninių procedūrų kurios būtinos visame kame – tokiame kaip dabar savijautos ir išorės stovyje – naudočiau tą patį arba vos kiek brangiau, ne brangiau Generos, kurią galbūt išbandyčiau.

Gyvendama turėdama didesnias nei kelių dešimčių milijonų eurų kasmetines pajamas – apdraustas viso likusio atžvilgiu – atsigavusi, pasiekusi – mano akimis, realiai žiūrint, tinkama, ekstrasensų žodžiais tai yra – naminių barščių išorės lygmenį, pirkčiau sau: klasikinę Nivea, išbandyčiau klasikinį Fenjal, gali būti klasikinis Dove, būtų išbandyta Kneip, galbūt galėtų būti naudojama Palmolive su orchidėjomis, nepamenu, gal dar kažkurį praleidau, ekstrasensų minima Doliva, nesu tikra, regis per maža pakuotė ir per brangu, bet galbūt ir išbandyčiau.

Galėdama tikrai sau leisti ir susitvarkiusi iki nurodyto lygmens galbūt ieškočiau natūralių tikrai 100 kokybės alyvuogių priemonių, kartais – tiktų šampūnas, balzamas, kaukė plaukams, veido kremai, kūno prausikliai, kūno kremai.

Gal būtų būtų išbandyta Hortus Fratris.

Tėvams laikytiems tikrai galėdama galbūt kasdienai leisčiau Loccitane arba, mama laikytai, sakurų Rituals.

Ekstrasensų minima Elbolario, jeigu teisingai parašiau, man nereikia, jeigu patiktų kuriam laikytų tėvais, tikrai galėčiau leisti – prašau, būtų perkama.

Dr Hauska per maži kiekiai, veido kremas susitvarkius iki naminių barščių lygmens turėtų atrodyti panašiai kaip Hortus Fratris indelis.

Klausiama ką manau apie Nivea Soft – visada gyvenime tiks – bet turi būti tvarkingas ubagės paketas, švarūs tvarkingi pilnai įrengti namai, higienistas odai, kabalistas, kiti specialistai, apsauga .

Klausiama ką manyčiau apie Alatau iš Faberlik – būtų išbandyta tvarkingai save susitvarkius iki tikrai tvarkingos higieniškos daug sveikiau besijaučiančios ubagės išorės ir higienos ubagiško paketo atveju.

Klausiama ką atsakyčiau apie Far Away iš Avon – tą patį kas anksčiau yra rašyta.

14:26

………………………………..

Nervus tąso šiukšlė boba, rašo ekstrasensė.

Savadautoja Saule save pasivadinusi ekstrasensė su grupe ekstrasensių, greta jų ekstrasensas. Rašo ekstrasensė.

Tuolete keičiantis paketą ,,kalba,, ekstrasensė ir ekstrasensas.

Reikalauju išimti šitas šiukšles iš mano galvos, rašo ekstrasensė.

Klausia, ką manau apie Viktoriją Stonkutę – tikrai ne taip kaip šūdbobė save vadinanti savadautoja Saule tikėtųsi, kad pasisakysiu, rašo ekstrasensė. Kažkas nori sureikšminti žmogų kai nėra dėl ko, būtų pasakytina, kad kaltą prašysiu nuteisti realia mirties bausme iš karto, esant susijus – taip pat, rašo ekstrasensė.

Kas sakoma tokiai merginai, klausia ekstrasensė.

Sekundės begyje prie sveikatos ir teisių atsakoma daugiau niekada gyvenime nesiartinti prie manęs. Tai ką manau apie Viktoriją Kentraitę ar Vitaliją ar Moniką Šlegerytę ar Vaidą Visockytę ar Janiną iš virtuvės – tą patį apie visas.

Šūdbobė Saulė klausia, ką manau apie Šarūno Marčiulionio sūnų – pervertinanti save šlykštynė boba niekada nenutrenka ant žemės, nepervažiuota, negavusi atgal ir toks pats šlykštus debilas bernas – debiliškiau ir netinkamiau neįmanoma, rašo ekstrasensė.

14:46

… … … … … … … …

Savadautoja Saule pasivadinusi šiukšlė boba toliau tąso su grupe tokių pačių šiukšlių apie Daumantą Mikučionį – apie visus atsakytina tas pats, rašo ekstrasensė.

Reikalauju iš manęs išimti šitas šiukšles.

14:48

..

Savadautoja Saule pasivadinusi bopšė su grupe tokių pačių klausia kelintą kartą kaip man atrodytų jeigu Šarūno Marčiuliono sūnus būtų pastatęs man namą, rašo ekstrasensė.

Šlykštu, kas neaiškaus – netinkama, rašo ekstrasensė. Kultūros, suvokimo – 0 . Rašo ekstrasensė.

… … … … …

Kaip atrodo Žalgiris klausia utėlė galvoj – viena, mirusi, antra – šlykštu, rašo šiukšlė.

14:52

…………..

18:15

Nežinau – neskiriu – kelių ekstrasensų tąsoma nervai, neįrašius kiekvieno sakinio – nors taip visada – neparodysiu realaus veikimo, rašo savo ir mano mintis ekstrasensė, rašo ekstrasensė.

Galbūt susiję, savadautojos Saulės ir greta esančių ekstrasensių išmetame puslapyje pastebima centre prieš dieną įdėta foto, dabar žiūriu, parašyta Jose Mourinho – pridėta nuotrauka – vyras mašinoje prie vairo kiek pasviręs per atdarą mašinos langą. Ekstrasensės savadautojos Saulės ir greta esančių pasakyta, kad anot jų vyras panašus į Audrių Matonį.

Prie mano kompiuterio prisijungę nusikaltimą vykdantys asmenys, kompiuteris visiškai jų valdomas, dabar nepilnai valandai buvo atjungta galimybė prisijungti prie jo, interneto, pirminio puslapio be interneto, kuriame viskas sudėta, rašo ekstrasensė.

Galvoju, ne sistema automatiškai rašo, bet prisijungęs žmogus.

Lyg kažkokia sekta, ekstrasensų minima msn.com naujiena apie sektantų šeimą, taip pat Domantas Mikučionis, Zenonas Norvaiša, jo dukra, klinikų psichiatrę panaši Charlie virėja ar ne Janina, regis turi du mažus vaikus – berniukai, rašo ekstrasensė.

Atjungto lyg kraunamo kompiuterio ekrane imama rašyti:

,,Hi,,

po pasisveikinimo kas buvo parašyta – nepamenu, nenusirašiau

,,Leave everything to us,,

,,Making sure that your apps are good to go,,

,,Almost there,,

Galų gale galiu prieiti prie savo kompiuterio, rašo ekstrasensė. Pakeistas vaizdinys, ant kurio viskas, rašo ekstrasensė. Rodomi nauji didesni švarūs 4 langai ir lyg kelias į vieną ir kitą pusę per juos, rašo ekstrasensė.

….

Minima Vytautė Šmaižytė, Danielius Bunkus, į Vitaliją panaši Charlie administratorės kitatautės.

..

Minima Jurgita Bulašaitė, Charlie padavėja Greta, rusų Abramovičius.

..

Ekstrasensų grasinta, kad po visko ką jie padarys kas dar jiems reikalinga aš būsiu nužudyta, o jiems liks kas man palikta, man priteisti pinigai, labai dideli.

Ekstrasensų verčiama parašyti nenormalius dalykus apie bioenergetikų nenormalų veikimą, higieną, savęs priežiūrą, kitus panašius, kurių niekas nerašytų ir būtų labai didelė byla jeigu apie kažkurią viešai taip būtų parašyta, pasakyta, apdergta, rašo ekstrasensė. Minima Anos Frank dienoraštis, sakoma, kad mane nužudys, o tada šitai išleis knyga, nes tai jiems naudinga, tam reikalinga šitie verčiami užrašai , rašo ekstrasensė. Turėdama bent kokį advokatą pareikalausiu kategoriškai uždrausti šitų šiukšlynų leidimą man gyvai esant ar mano mirties atveju kategoriškai., mano mintys ekstrasensės žodžiais.

18:37

Ekstrasensų sakoma, kad čia Virusas – grupuotė kuri plečiama, valdoma ir tarpsta metodu kaip mano atžvilgiu vykdomas, rašo ekstrasensė.

Visi nuo Rusijos ir iš Amerikos, Japonijos pagal seną programą revančui, rašo ekstrasensė.

… … … … …

18:53

Judėjimas vadinamas Raudona, naujas ir senas pavadinimas – netikslus – pagal rusus. Komunizmas, komunistų partija, rašo ekstrasensė.

Mini Alą Prokofjevaitę, prieš kiek laiko įvykį Staliningradas, filmą Staliningradas, dabar Staliną, Radvilą Bubelį, režisierius Fiodoras Bondarčiukas, Daumantas Mikučionis, Leopoldas Malinauskas, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Minimas filmas Babelis, kurio neturėjau sąlygų pasižiūrėti, rašo ekstrasensė.

..

Minima Viktorija Stonkutė ir Martynas Morkūnas.

..

Ekstrasensės šiandien pasakyta, kad bus pasaulio pabaiga, artinasi, rašo ekstrasensė.

19:02

Minima Ramunė Mačiukūnienė, baltarusė ar ukrainietė iš Charlie virtuvės, mergina kuri galėtų būti vadinama ir kitų laikoma mano vardu manimi, rašo ekstrasensė.

………………………

Verčiama parašyti negaliu atsijungti minimas Marius Baginskas, Jurgita Bulašaitė

………

Minimas animacinis filmas apie Simbą, kuris kadaise buvo rodomas leidžiamas – tuoj bus rodomas antrą kartą, rašo ekstrasensė.

……

Minima Birutė Galvelienė.

19:15

… … … … …

2018-12-25 11:28

Nežinau kelios ekstrasensės, ekstrasensas ir savadautoja Saule pasivadinusi ekstrasensė šiandien, iš vakar į šiandien, kamavo, alino, neduodami užmigti iki trečios, ketvirtos ar penktos valandos, po to buvau žadinama nežinau kelis kartus.

Mama laikyta Dijana Lukienė ryte pasakė, kad jai skauda nugarą, pasiteiravo, ar man neskauda galvos. Taip, galva – kaktos zonoje – atsikėlusi jaučiau, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų veikti viduriai. Byla už bet ką bet kame, greta už labai sunkų vidaus organų pažeidimą susargdinimą, kurio nenutraukus veikimo bioenergetikais ir nesutvarkius ką jie daro nepašalinsi, rašo ekstrasensė.

Veikiama dešimtimis temų, kiekvienas sakinys byla, įdėti reikėtų įrašą, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų naktį buvo minima Charlie padavėja Greta (ekstrasensų kažkodėl greta jos žymima rusų Abramovičiaus pavardė), vieną dieną dirbęs picų zonoje gal Tomas, barmenas Jonas, padavėja Viktorija Stonkutė, Vaida Visockytė, Vera Azarevic – visa jų grupė. Minėti rusai, rusų vaikai, kažkokia vieta Lietuvoje vadinama Maskva, kurioje šokama ir dainuojama, rašo ekstrasensė. Minėtas mano laikytas tėvu, laikyta mama, kiti galėti jais palaikyti žmonės, rašo ekstrasensė. Taip pat naktį ekstrasensų minėti jų žudymo vietose mirę žydai, esą yra likusių gyvų, kurie geba neeilinę ar sudėtingesnę ekstrasensoriką, kuriai naudojama išėjimo iš kūno metodika ar panašiai, ekstrasensų žodžiais, rašo ekstrasensė.

Pastebėsiu keletą naujų lyg ir grasinimų, galbūt tiesiog trukdyta užmigti ar sakyta tarpe eilučių apie namus, įvykius, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų klausta, kaip man atrodytų nuosavo namo sandėliuko plote esančios durys į lauką, kurias atvėrus iš karto patektum į ketinamų padovanoti dviejų šunų voljerą su namu – būda, rašo ekstrasensė. Klausta, kokios tai būtų durys, su kokiomis spynomis. Spangta, ekstrasensų žodžiu, apie tai kad ma padovanoto namo teritorijoje, kurioje jis pastatytas, po šunų voljeru galėtų būti užkastas žmogaus lavonėlis, ekstrasensų žodžiais. Ekstrasensų grasinta galimu užpuolimu namuose. Klausta, ar sudėčiau į visų namo kambarių langus grotas, greta sakyta, kad sandėliuke esančios durys į lauką – šunų voljerą – galėtų būti dvigubos, vienos iš grotų sienos ar panašiai, rašo ekstrasensė. Sakyta, rodyta, kad vieną vėlų vakarą grįžusi į namus įėjusi į sandėliuką atsidariusi duris į šunų voljerą įsileisti jų į vidų priešais save pamatysiu žmogų užpuoliką. Sakyta, kad nakties metu užpuolikui įėjus į namus aš juose būčiau viena ir du šuneliai, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų rodytas buto kuriame gyvenu su mama laikyta sandėliukas – vakar aš nuėjau gulti anksčiau jos, nes vargino ekstrasensai, pylė sakinius nesusijusius šiukšles, kamavo. Ekstrasensų kažkas sakyta, kad mūsų ar mano vienos būsimų namų sandėliukas yra su durimis į šunų voljerą ir panašiai.

Ekstrasensų rodytas daugiabučio kuriame yra rūsys, pradarius rūsio duris manyti laiptai į apačią, kairėje – kažkurio namo gyventojo rūsio patalpa, rašo ekstrasensė.

Aš nesinaudoju rūsiu, niekada gyvenime į jį neisiu, man ten baisu, esu su tėvais laikytais buvusi rūsyje vaikystėje ne savo noru, daug metų atgal, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų grasinta rūsiu, klausta ar turėdama vaiką eičiau jo ieškoti į rūsį, rašo ekstrasensė. Vaikų niekada nei savo biologinių nei svetimų neauginsiu, neturėsiu ir būtų neįmanoma nežinoti kur vaikas šiuo metu yra, į vaiką būtų sudėta psichiatrai, apsauga, rašo ekstrasensė. Vaikas augtų bailys ar bailė, rašo ekstrasensė. Galbūt tikrai šitoje vietoje netinkama, bet į rūsį vaiko neleisčiau, sakyčiau, kad tai nesaugi vieta ar panašiai, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minėtas rūsys kitaip – kaip grupės žmonių tikėjimo ar veiklos vieta, gal masonų rūsys, gal tamplierių, gal dar kitaip vadinamas, neįvardinta – dabar rodoma į Rasą Juknevičienę panaši tamsių bruožų moteris kiek kitatautės bruožų, gal karaimės, bet ne visai, rašo ekstrasensė. Minima Marija.

Minima Charlie buvusi administratorė Vitalija, Vaida Visockytė, mokyklos kurią baigiau anglų kalbos mokytojos Sobolienės sūnus, nepamenu vardo pavardės, vienas picų kepėjų – kitataučio bruožų – Charlie, ekstrasensų sakoma, Edvardas, minima Alina Duobaitė, jos mama kitatautė, jos abi kitatautės, juodų bruožų, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų klausta ar po mano namu negalėtų būti rūsio, teigta apie tokį ar panašiai, rašo ekstrasensė. Niekada gyvenime tokio neįsirenginėčiau, nesinaudočiau, man netinkama, aš klaustrofobė, man nejauku negera požeminėse patalpose, kad ir kaip jos būtų įrengtos, rašo ekstrasensė.Ekstrasensų greta priminta advokatų kontora Vilniuje netoli ar Užupio teritorijoje, gal greta, kur su mama laikyta visiškai atjungta sąmone buvau po priverstinio išėjimo iš lrt.lt. Advokatų pakviesta lyg ir į požeminėje patalpoje įrengtą belangį kabinetą – man buvo atjungta sąmonė visiškai, kitaip būčiau pasakiusi, kad tai netinkama vieta pokalbiui ir ten nebūsime – ekstrasensų primenama, ant stalo gulėjo knyga apie Jurgą Ivanauskaitę, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų rodomas mama laikytos sesers, kaltinamos Irenos Balčiūnienės namas, yra apatinis aukštas regis su nedideliais langais ir katiline vienoje iš jo patalpos dalių, greta ekstrasensų rodyta požeminėje namo dalyje esančios, mano supratimu netinkamos, dar vienos lauko durys, netinka taip sakyti, kaip seno tuoleto, rašo ekstrasensė, netvirtos, rašo ekstrasensė, galbūt klystu, rašo ekstrasensė. Greta šito žmogaus minima Charlie padavėja Greta, greta to minima rusų pavardė Abramovičius, rašo ekstrasensė. Minimas Virginijus Savukynas. Mockus su žmona. Benas Gudelis. Politikas Vytautas Landsbergis, anūkas, sūnus, dabar marti. Vilniuje autobuse sekusi moteris, tamsių bruožų, gal 60-70 metų, ekstrasensų apie ją primenant buvo pasakyta ,,Pragaro šuva, Marija,, , rašo ekstrasensė. Minėtas Bajorų kiemas. Aelita Jonaitienė, Monika Šlegerytė, Dalia Neverauskienė, kitos vadovės.

Įėjus man prie gal pusvalandį į tuoletą ekstrasensų imama veikti akys, ant tuoletų vidutinio tamsumo senų durų imamas rodyti vaizdinys – žiema, pabalę, apsnigta, iš sniego, atoki vieta, kairėje ir dešinėje galbūt miškas ar rečiau, ploni aukšti medžiai, jų daug, kiek reti, matyti, tarpe abiejų pusių kelias, eina į mano pusę, žmogus lyg vestųsi šunį ar panašiai, ekstrasensų sakoma gal kelis, bet antro nematau, rašo ekstrasensė.

Minimas Marijonas Mikutavičius ar į jį panašus. Dabar rodoma Ala Prokofjevaitė, Elena Slušinskienė. Top Sport vadovai su kuriais daug metų atgal turėjau susitikimą dėl darbo portale Top sport – man buvo visiškai atjungta sąmonė, kad nieko nesuvokčiau, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų sakoma, kad jeigu pagal mano įsivaizdavimą ar kito žmogaus, kirpėja pas mane į namus kiekvieną rytą sušukuoti man plaukų turėtų važiuoti 3-4 valandas pirmyns ir atgal, esą, rašo ekstrasensė. Ekstrasensės klausiama, ar ne geriau būtų ilgų cheminiu būdu sugarbanotų plaukų šukuosena, nuskaičius, kad tokia netiktų, tik griežtai tikrai tvarkingai sušukuoti plaukai, ekstrasensų klausiama, kaip būtų su šunimis, ar mano sutvarkytai ryte išorei netrukdytų jų išvedimas į lauko teritoriją – voljerą – sakyta – supluktum, pakenktų šukuosenai, rašo ekstrasensė.

Dar kartą pasikartojant, šuneliai neturi kelti jokių problemų. Specialistai turi atsakyti kad ryte susitvarkiusi skyrusi 10 minučių šunims palikti lauko teritorijos voljere būčiau nei per plauką neišsitaršiusi, nesusivėlusi, nesugadinusi sušukuotų plaukų ir nė per lašą nesuplukusi, rašo ekstrasesnsė. Ekstrasensų sakoma kad patogiausia tokiu atveju į tai žiūrint šunis į lauko voljerą išleisti iš namų vidaus tiesiai į tai atidaromis durimis, rašo apie manę veikimą ekstrasensė.

Naktį ekstrasensų – neduodant miegoti – minimas kažkoks rusų kino režisierius, esą supasakinti jo filmai, rašo ekstrasensė. Greta galbūt minimi musulmonai, jų šalyje laikomi kitokie nei mano įsivaizduojami šunys, jie panašūs į žvėris, panašaus ar tokio paties svorio, bet kiek kitokio sudėjimo nei mano įsivaizduojami laikyti savo namuose, netinkami žiūrint į juos, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų sakoma, kad čia tas atvejis, kada šeimininkė sveria mažiau už savo laikomus šunis, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų rodoma viena mano matytų mirtinai kalta tamsių bruožų nedidelio ūgio smulki tvarkinga higieniškai atrodanti liesa moteris – vairuojanti – ji sveria gal 50-60 kg nepilnai, o už jos nugaros – lyg filme – du labai dideli stambūs, ekstrasensų teigimu, į du liūtus panašūs šunys, sveriantys gal trigubai ar labiau keturgubai už šeimininkę, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų klausiama, ką manau apie Kaukazo aviganius, rašo ekstrasensė. Kategoriškai, ne šita veislė, per daug stipriai ir nejaukiai atrodantys šunys, priskiriami agresyvių veislei, nors žinoma į visus galima sudėti psichiatrus ir apsaugą, bet man tokie tikrai netinkami – tikrai per stiprūs, tikrai nejauku žiūrėti ar panašiai, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų pasakyta, kad tokių – šunų ar žmonių – turi Vilkas, žmonių grupei versle veikloje priklausantys žmonės susibūrime tokiu pavadinimu, rašo ekstrasensė. Greta minėta Odeta Popovienė.

Klausiama ką manau apie šunelius sau, rašo ekstrasensė. Tą patį kas vakar parašyta – neįmanomu gyvenimo atveju, sąlygomis kada niekame nėra jokių rūpesčių ir problemų, kada tai tikrai saugu, kada esi tikrai saugi, tikrai gerai tvirtai aprūpinta, viskuo pasirūpinta, gyvi sutvarkyti pasirūpinta visam viskas tvarkoje su tėvais laikytais, kurie kiekvieną sekmadienį ar kas kas antras sekmadienis ateina į svečius ar kartais kur nors vyksta kartu su manimi, kai gyvenimas duodamas neįmanomas – mano nurodyti du šuneliai manau tikrai galėtų būti, nors tai nėra tinkama, protinga, bet taip galėtų būti, rašo ekstrasensė. Pažymiu – ne kaukazo aviganiai tikrai, o kaip nurodyta, rašo ekstrasensė.

Minima Jurgita Bulašaitė, rodomas Marius Baginskas, jo žmona, sūnus, dukra, rašo ekstrasensė. Gediminas Balnis, rašo ekstrasensė, kiti įmonės darbuotojai, panaši į Jolantą Sadauskienę, rašo ekstrasensė. Minima Elena Slušinskienė.

Ekstrasensų minimas Arvydas Vilčinskas, mano laikytas tėvu Adolfas Lukas, klausta, kas būtų kaip matau įsivaiduoju jo šiandieną jeigu būtų gyvas, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų sakyta, kad po keleto dienų mano kompiuteryje atsiras man nusikaltimą vykdančių dėžė, video prisijungimas, rašo ekstrasensė, iš klubo Maskva, kuriame šokama ir dainuojama, rašo ekstrasensė. Tavo tėvelis Dievas, rašo ekstrasensė.

Gyvenime buvo atimtos sąlygos bet kame. Neturėjau sveikų tėvų, normalių gyventi namų, ramybės, sąlygų juose būtinų žmogui bet kame, rašo ekstrasensė. Galbūt pasityčioti iš mano intelekto nebuvimo, atimto gyvenimo, ar dėl kitų viešų siekių dalykų ar tiesiog dėl dabartinės situacijos, ekstrasensų daug kartų minima, žymima, kad bus įrašas puslapyje apie valgių gaminimo knygą su man reikalingais receptais. Vardijamas desertų dešimtas, mano skoniui pirminių gaminti namuose, rašo ekstrasensė.

Dabar mama laikyta sudėjo lyg į taurę desertui – ledų su žele ir plakta gietinėle – pastebiu, iš kažkur atsirado – pirmą kartą matau – Late šaukštas, kurio namuose nebuvo, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų naktį buvo klausiama, ką manau apie rusų eleganciją ir manieras, primenant anuos kartus youtube po minėto video pastebėtą panašu neatsitiktinai susijusių sudėtą video apie aukštesniuose sluoksniuose gyvenančias rusaites, ar musulmones merginas, ką namau apie etiketą, rašo ekstrasensė.

Matyti buvo gyvenimo sąlygos, gyvenimas, nieko bendro su mano rūpesčiais, aplinka, rašo ekstrasensė.

Video buvo rodoma Jurgitos Bulašaitės figūros galbūt elegantiškai apsirengusi aiškinanti apie tai moteris, jos metų, bliuzelė ilgomis rankomis, sijonas iki kelių, rašo ekstrasensė. Kitame – mergina tamsių bruožų musulmonė – prie stalo – apie etiketą, rašo ekstrasensė.

Tai yra kito tipo moterys ir kito išorinio stiliaus moterys – priešingo mano skoniui, rašo mano mintis ekstrasensė.

Bliuzelės, tokio tipo, niekada nesidėsiu. Sijonas iki kelių netinkama, tik ilgas. Galėdama sau leisti, apsitvarkiusi, matyčiau griežtą higieninį stilių, griežtą konservatyvų stilių – griežto higieninio konservatyvaus stiliaus uždarą palaidinę su tam tikro tipo normaliomis didesnėmis trumpomis nepilnai iki rankos linkio aukščiau neužilginus bet normaliai ilgesnėmis tvarkingomis ………. ir tokio paties stiliaus ilgą normalų griežtą moterišką panašu į pieštuką stiliaus sijoną, rašo ekstrasensė.

Moteris – mano akimis žiūrint – gražu, tinkama, kai turi žvėries bruožų, yra žvėris, rašo ekstrasensė.

Mano gyvenimo atveju, aš buvau sudorota sunaikinta bet kame nuo gimimo, psichologiškai sudorota, rašo ekstrasensė. Butinas tinkamas gydymasis, rašo ekstrasensė. Bent iki normalių naminių barščių lygmens savijautoje, bendraujant su kitais, rašo ekstrasensė.

Šiaip moteris turėtų būti tikrai stipri bendraudama, labai tvirta ir stipri, stipriai valdingo – šalto – reakcijoje – žodis prie žodžio būdo – tai būtų tinkama mano akimis žiūrint, rašo mano mintis ekstrasensė. Turėtų būti išsitiesinusi nugarą, ramiai tvirtai pasitikinti savimi ar kiek laisvesnė tokia, griežtai prisižiūrinti save pas kabalistą ir nuo galvos iki kojų higieniškai, stiliuje mano matomame, rašo ekstrasensė.

Tai yra visiškai kito išorės ir iš savęs tipo moteris nei mačiau video, rašo ekstrasensė.

13:14

… … … … …

Ištisai pilama, esu laikoma ne transe, bet stipriai veikiama, negaliu grįžti prie šiandienos realios situacijos, darbo ir teisės paieškų, surašyti institucijų sprendimo neteikti man pagalbos apskundimo nurodytoms institucijoms, rašo ekstrasensė.

13:25

………………………..

Esu labai pavargusi, karštis nepila – dėl ilgalaikio nuovargio – alinimo – ar veikimo bieoenergetikais – bet savijauta tokia, reikėtų pailsėti, pamiegoti, rašo už mane ekstrasensė.

Ką tik parėjau iš lauko palikusi maisto lauko katėms, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų primenama, kad naktį alinant neduodant užmigti pailsėti, ekstrasensių ,,kalbėta,, šlykštynės apie šuns patino lytinius organus, susijusius dalykus, priežiūrą, veterinarą į namus, minėta Gerda Red, ,,kalbėta,, šlykštynės, visą laiką minėta savadutoja Saulė, rašo ekstrasensė.

Dabar neduodama ramybės – nei eiti atsigulti, nei susikaupti grįžti į realybę sveikai jaustis, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų sakoma, įsivesti į google ,,kavkaz avciarka,, – pavadinimas netiksliai neteisingai sužrašytas, bet ko gero susiję susideda apie save informaciją nuorodas būtent tam ir taip užvadindami, kad nurodžius būtų rasta, rašo ekstrasensė.

Dar kartą pasikartoju, šita šunų veislė – kaukazo aviganiai – man netinka.

Ekstrasensų kreipiama į youtube suvesti minimą netikslų neteisingai užrašyta šunū veislės pavadinimą – išmeta rusų dainomis arba iš viso nenormalia muzika užildytus nesveikus video kuriuose rodomi šie netinkami laikyti namuose šunys, vienas video pažymas Turkiškų liūtų ženklu, panašu, visa gali būti susiję, ekstrasensų teigimu, mano atžvilgiu veikimą vykdo asmuo kuris save žymi mato savo simboliu teikia minimus šunis, minimas Borisas Dekanidzė, rašo ekstrasensė.

Alina, vargina, pila šiukšlėmis, rašo ekstrasensė. Esu baisioje situacijoje, atimta sveika savijauta, ištisai alinama, rašo ekstrasensė.

Minėtas Ignas Šeinius.

Ekstrasensų minimas Opijatas, man siejant žodį su kvepalais Yves Saint Laurent Opiumu, pirmaisiais, kurie stiprūs, rašo ekstrasensė. Kaip man jie, rašo ekstrasensė. Minimi kvepalai – labai atsigavus, apsveikus, apsitvarkius, tikrai turint sąlygas – tikrai patiktų, bet čia ne apie kvepalus matau, internete opijatas reiškia narkotikus ar – mano atveju – sunkią stiprią varginančią atjungiančią būseną kada nedusina ir nepjauna, bet vargina kamuoja kankina ir stipriai kitaip, rašo ekstrasensė, sakydama įdėti aiškinimą iš wikipedios https://lt.wikipedia.org/wiki/Opiatas Galima atsipalaiduoti, bet žmogus alinamas nualinamas kitaip, siūloma pjautis rankų venas, daužti per vonios kambarėlyje esančią stiklinę pritvirtintą lentyną, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų minima savadautoja Saulė, Borisas Dekanizdė, Santakos policijos komisariatas, Vytautas Landsbergis, Martynas Morkūnas, Viktorija Stonkutė, Charlie buvusi administratorė Vitalija, Vytautė Šmaižytė, Vaida Visockytė, kitataučiai vyrai, Šarūno Marčiuliono sūnus, rašo ekstrasensė.

Vakar naktį kelis kartus ėjau į vonią, abu kartus vonioje buvo pasirodę juodos riebios gal 1 cm dydžio 3 kirmėlės ir 1 tokia maža, rašo ekstrasensė.

Rodoma Ala Prokofjevaitė.

Ekstrasensų minimas šunų veislynas Ruski risk, youtube.

Kategoriškai – šita šunų veislė – kaukazo aviganiai – ne man.

Ekstrasensų klausta, ką manau apie vokiečių aviganius – tai yra normalu, bet tai ne mano skonio šunys.

Klausta ir apie landsyrus, tą patį atsakyčiau, ką apie vokiečių aviganius. Landsyrai atrodo normalūs dideli šunys, galbūt kiek labiau priimtini, labiau tinkamesni nei vokiečių aviganiai, bet pati tokių nenusirinkčiau, nebent tuo momentu būčiau labai stipriai paveiktos psichikos, galvodama apie juodą ir baltą gyvenime. Klausiama ar tokie du šitos veislės šuniukai – patinėlis ir kalytė – tiktų man, galima būtų padovanoti – tebūnie, taip gali būti, jeigu tvirtai išpildomi mano nurodyti sveiko proto reikalavimai tam (šitos kelios eilutės pataisytos, patikslintos 11:03, antrą Kalėdų dieną, 26-12-2018).

15:14

Ekstrasensų primenama, kad buvo minėtas Klaipėdos jūsų uostas, dabar minima Jolanta Sadauskienė, rašo ekstrasensė.

15:14

Primenama Rasa Miškinytė, Vytautė Šmaižytė, Jurgita Bulašaitė.

15:16

Esu pavargusi, reikėtų atsigulti ir galėti ramiai, sveikai užmigti, rašo ekstrasensė.

Minima kažkokia grupė mano metų ar vyresnių pas rusus ir kartu Lietuvoje, minėta grupė Charlyje, anglų kalbos mokytojos Sobolienės sūnus, kiti keli kurie lyg ir sekė – jie visi panašūs, ta pati amžiaus grupė, išorės, kitataučiai, rašo ekstrasensė.

Man neduodama pailsėti, ramybės, pamiegoti ar sveikai susikaupti, alinama.

Iš virtuvės imu jausti mama laikytos padėtą kepti vištą, rašo ekstrasensė.

Neturiu žodžių kokioje esu situacijoje, rašo už mane ekstrasensė.

15:19

Ekstrasensų minimas https://www.lzb.lt/ ir ,,siūloma,, youtube peržiūrėti pasižiūrėti Christian Dior Poison reklamą, rašo ekstrasensė.

Reikalauju tai nutraukti ir išviešinti.

Iš manęs atimta gyvenimas, sveikata, pragyvenimas lėšos, viskas, rašo ekstrasensė.

Per Kalėdas reikėtų turėti saugumą – ramybę – tvarkoj susitvarkytus įsirengtus savo namus – pagal receptų knygą kepti ruošti gaminti – anksčiau pasipraktikavus – Kalėdų valgius arba tikrai skanų sultingą visko normalaus prikrautą viščiuką, rašo ekstrasensė. Po to žiūrėti LRT arba gerą puikų filmą iš namų kino kolekcijos, rašo ekstrasensė. Aišku, tikrai ne kitaip, per visas Kalėdas ar Velykas, kol gyvi, visada būtų kviečiami, pietų, dieną, taip praleisti kartu laikyti tėvais, po to juos 13 valandai pietų atvežęs vairuotojas taip pat parvežtų į namus – kiekvieną atskirai – vakare, rašo ekstrasensė.

15:30

Ekstrasensų tyčiojamąsi, prisijungę gal 4 ar 5, neįsivaiduoju, aišku, gerokai daugiau, seka ir alina, ,,kalba,, šiukšlėmis kas sekundę, rašo ekstrasensė.

Reikia turėti ramybę, saugumą, gerai įrengtus pakankamai erdvius namus, gerai tikrai kokybiškai ir gražiai įrengtą pakankamo dydžio virtuvę, didelę tikrai normalią ir galbūt didinamą kai tikrai verta kino kolekciją, tėvais laikyti turėtų būti visame kame sutvarkyti ir tvarkoj, ekstrasensų šikama, alinama, tyčiojamąsi, sekama, alinama, rašo ekstrasensė.

Kalbant apie kvepalus, turint gyvenimą, tai jų reikėtų dėti daugiau nei kelias dėžes, pertekliaus to paties puikaus – kvepalai kvepalai kvepalai – parfumuotas vanduo – gražus tuoletinio vandens butelis – vonios pienelis – parfumuotas dezodorantas – prausikliai, muilai – dėžėmis, rašo ekstrasensė. Greta griežto konservatyvaus stiliaus golfo, tradicinių gal ne bordo ar vyno – patinkančios tinkamos tikrai gražios natūralios tamsiai tamsiai raudonos. Nors reikėtų pasižiūrėti gal ne tarpe bordo, bet greta spalvų, paieškoti klasikinės tokios. Normalaus tuo atžvilgiu gyvenimo atveju, rašo ekstrasensė. Atsigavus, apsveikus, susitvarkius būtina išorėje, higienoje, sveikatoje, rašo ekstrasensė.

Rašo už mane ekstrasensė.

Esu labai pavargusi, alina kasdieną neduodami ilsėtis, pamiegoti, rašo ekstrasensė.

Žentelis už durų, rašo ekstrasensė.

Minima Ramunė Mačiukūnienė, rašo ekstrasensė.

Minima padavėja Greta, Žaneta Birbilienė, Dain ralfas, rašo ekstrasensė.

Pila vien ekstrasensė, rašo ekstrasensė.

Reikalauju tai nutraukti.

……………….

Minimas Kauno prokuroras Darius Valkavičius, sakoma, kad čia visų skambučiai man, o man labiau panašu į varginimą link pjovimo stiklu ir alinimą, šikimą, patyčią, šikimą, rašo ekstrasensė.

Kaltinimai bandymu nužudyti, pasinaudojimu, kankinimu, išnaudojimu, rašo ekstrasensė.

…………………..

Tėvu laikyto aš nepamiršau, rašo ekstrasensė.

Jis kasdieną yra minty, rašo ekstrasensė.

Prašysiu nuteisti visus iki vieno kaltus, rašo ekstrasensė.

Padėčiau visiems, rašo ekstrasensė.

Mama laikyta yra nenormali ne – nusikaltimo vykdytoja iki nužudymo, rašo ekstrasensė.

Esu pavargusi, alinama, ištisai tyčiojantis šika, atėmę viską ir siaubingai naudojantis, sudorojus, apdergus, rašo ekstrasensė.

………….

Reikalauju šitai nutraukti.

Ekstrasensų rodomas Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovas Dainius Radzevičius. Šitą asmenį bus prašoma nuteisti, rašo ekstrasensė.

Minimas Kirkilas, du Martynai Morkūnai, atlikėjas George Michael.

Esu pavargusi, ištisai taip pila, greta necituotinų arba būtinu tikrai atveju, rašo ekstrasensė.

………………………………….

Minima Nijolė Veličkienė.

… … …

16:07

Reikalauju nutraukti šitą veikimą bet kokiu būdu ir išviešinti bei suteikti man kas būtina – advokatus, apsaugą, lėšas, dėl tėvais laikytų.

16:07

16:08

… … … … …

Minima Odeta Popovienė, Rasa Černiauskienė, Vytautas Landsbergis, ištisai pila, rašo ekstrasensė.

Reikalauju tai nutraukti.

16:09

Dabar rodo Leopolą Malinauską ir Janiną Janulionienę su kuriais yra buvę gyvi susitikimai ekstrasensų veikimo pradžioje.

Reikalauju tai nutraukti.

Rodomas video Borisas Dekanidzė suimtas lyg narve, rašo ekstrasensė.

Minima Dalia Grybauskaitė, rodomas Vitas Tomkus.

Reikalauju tai nutraukti, paviešinti, suteikti kas būtina dėl visko, rašo ekstrasensė už mane savo žodžiais, rašo ekstrasensė, neatsijungia nė sekundei krūva žmonių.

16:11

Ekstrasensų sakoma ,,Geriausi kvepalai žiemai,, – rasti kokie galėtų būti tokiais laikomi – rodomas Benas Gudelis.

Minima asmuo Maskva, pila ekstrasensė.

Ekstrasensų klausiama apie laikytą tėvu, iš ko jam tokios dovanos būtų pirkti jo situacijoje – iš šito žmogaus man nieko nereikia, jis būtų viskuo visam aprūpintas iš manęs kaip ir visi kuriais privaloma man pasirūpinti, rašo mano mintis ekstrasensė.

16:16

Ekstrasensų minimas Aivaras Karalius, rodomas Vytautas Landsbergis, politika, jo sūnus, anūkas, marti Austėja, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų klausiama, sakoma parašyti, kiek kainuoja griežto konservatyvaus stiliaus golfas ant sutvarkyto kabalistų ir higienistų kūno bei kvepalai kasdienai, rašo ekstrasensė. Tvarkantis save pas psichiatrus, rašo ekstrasensė.

Tikrai galint sau leisti, normalu būtų 400-500-600-900 eurų kaina tokiam golfui, tikrai kokybiškas, natūralus, visam gyvenimui, griežtai nurodyto stiliaus, rašo ekstrasensė mano mintis. Kvepalai – kaina – kaip Chanel 5 stipriausios koncentracijos, Christian Dior Poison stipriausios koncentracijos arba Yves Saint Laurent Opiumas – pirmieji – stipriausia koncentracija, rašo apie mano supratimą ekstrasensė. Gali būti parfumuotas vanduo, gražūs tuoletinio vandens buteliai, rašo ekstrasensė.

Grįžtant į šiandieną –realybę – reikalauju paviešinti apie mano situaciją ir nutraukti šitą pylimą, šitą nusikaltimą, neteisėtą siaubingą veikimą, rašo mano mintis ekstrasensė.

Atsakyti apie tėvais laikytus.

Suteikti kas būtina mano situacijoje bet kame.

Reikalauju išviešinti, nutraukti tai, skirti apsaugą, atsakyti dėl tėvais laikytų, skirti advokatus ir šiai situacijai, man reikalinga lėšos būtinausiam žmogui, nieko bendra su pilamu, reikalauju šitai suteikti, rašo ekstrasensė.

Be sekundės pila ekstrasensai, rašo ekstrasensė.

Rodoma Grill London.

Ekstrasensų minima – jų žodžiais – varpos galvutė, dabar rodomas barmenas Jonas, sakoma, rodant Gerdą Red, kalbama dar šlykščiau, rašo ekstrasensė

Dabar rodomas Dainius Radzevičius, Vidas Mačiulis, Vereta Rupeikaitė ir jos tėvas.

Reikalauju tai paviešinti atsakingą – be žurnalistų – atsakingą asmenį.

Reikalauju nutraukti šitą veikimą, duoti man visapusę apsaugą ir atsakyti apie tėvais laikytus.

Rodoma Žaneta Birbilienė ir taip ištisai, dabar Santakos policijos komisariato tyrėjas, nepamenu vardo pavardės – reikalauju tai nutraukti, pila be sekundės ekstrasensė, rodo Viktoriją Stonkutę, Nijolė Veličkienė, Prezidentę Dalią Grybauskaitę, Angelą Merkel, rašo ekstrasensė.

Gerų ir gražių tau Kalėdų! Mama. Rašo pildama ekstrasensė.

Reikalauju tai nutraukti kategoriškai.

16:35

Esu labai pavargusi, gal prieš sekundę akyse pasidarė šviesiau – lyg kokį šydą ant akių buvo uždėję, rašo ekstrasensė.

Rodoma minima savadautoja Saulė ir minėti asmenys. Šarūno Mačiuliono sūnus, Borisas Dekanidzė, tėvu laikytas, rašo ekstrasensė.

Negera, alina, esu pavargusi, rašo ekstrasensė.

Mama laikytai Dijanai Lukienei – mamos vietoje – pasakytų, kad jai padarys galą už tokią situaciją, rašo ekstrasensė.

Nutaisiusi apsimesdama – neina žiūrėti į veidą – valgo kaip visada perkepintą persūdytą vištą ir reikia įdėti 4 šaukštus baltos mišrainės, kurios specialiai ar dėl mūsų situacijos tik tiek, rašo ekstrasensė. Labai gražus stalas, rašo ekstrasensė. Ir didelė itališka Romo boba, rašo ekstrasensė. Gera darosi man matant, rašo ekstrasensė. Į kapus palinkėčiau – greičiau – mama laikytai, nes mane – kaip išsigimėlė -guldo į kapą pirma savęs, rašo ekstrasensė. Ekstrasensė dubliuoja sakinius, į kapus greičiau palinkėčiau tokiai pačiai – žodžiai – tokiai pačiai, žmonai. Nežinau ką turima omenyje, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų klausiama, kaip man atrodytų Kalėdų sriuba – tai gera mintis ir tokia būtina, rašo ekstrasensė. Prie vištos su balta mišraine, plius, dar normalaus naminio tinkamo tokiai šventei maisto – normaliai, daug ir nesuvalgysi, galonus teks išmesti, tiek – rašo ekstrasensė.

Nenormali, reikia išimti kas smegenyse – mano mama laikytai – rašo ekstrasensė.

Blogai jaučiuosi, o anoji apsimeta nebyle, nė vieno sakinio, veidas baisus, sukriošęs, veido išraiška negraži, kaip kiaulės, bet nevisai – reikia išimti smegenis, žiūrėti apie ką kalba – rašo ekstrasensė.

Ekstrasensės klausiama, ar katinas galėtų ruošti valgyti, rašo ekstrasensė.

Žmogui keliami buvo ne tokie reikalavimai, viską suvokiu realiai sveikai visame kame ir apie save, ir apie kitus, ir apie tėvais laikytus, apie buvusį gyvenimą ir į ateitį, rašo ekstrasensė. Žmogus nėra namų darbuotojas, nebent kokia žydė tokį susigalvojusi pasisamdo, prižiūri, veikdama ir sutarusi – gali taip būti, rašo ekstrasensė. Kaip pas galbūt mirtiną priešą Arnoldo Valkausko kieme, nors nelabai pas ją taip, rašo ekstrasensė. Pila ekstrasensė. Nemokant atlyginimo vyras ko gero pusryčių – pietų – vakarienės ir panakčių neruoštų, rašo ekstrasensė. Lygiai taip pat ir prieš Kalėdas, rašo ekstrasensė. Žmogus gali mėgti ruošti maistą, bet ne taip, kitu atveju tai gali būti darbas, bet namuose ne taip, nors galbūt tam tikrais gyvenimo atvejais gali būti panašiai, rašo ekstrasensė. Kitokioje situacijoje per savaitę iki Kalėdų ar trys keturios dienos iki jų maistą pasiruoščiau pati, galima ir užsakyti iš kokio Bajorų kiemo, rašo ekstrasensė, ištisai pila ekstrasensė. Rodo savadautoją Saulę, rašo ekstrasensė.

Nežinau kas būtų prie tokios situacijos su realia – be išskaičiavimo, kaip šeimos narys – globėja, šeimos nariu – pamačius mano mama laikytos supratimą, rašo ekstrasensė. Būtų galima – papjautų, rašo ekstrasensė. Kadangi negalima, tai būtų pikta, bet reikėtų valdytis, rašo ekstrasensė.

Ištisai pila ekstrasensė, rašo ekstrasensė.

Mano mama laikyta elgiasi – kaip ir visą gyvenimą – nenormaliai, reaguoja – tiksliau nereaguoja – nenormaliai, rašo ekstrasensė.

Viską rašo ekstrasensė, rašo ekstrasensė.

Mano mama laikytai reikėjo labai griežtai pasakyti – kategoriškai – bet mano akimis žiūrint, jai būtų iš karto atimtos motinystės teisės, rašo ekstrasensė.

Musė apšiko tavo akinius sako ekstrasensė.

Musių namuose nėra, bet akinių stiklus reikia eiti valyti, rašo ekstrasensė.

Nusivaliau su tam skirta drėgna servetėle iš virtuvės spintelės daug laiko atgal buvo padėta mama laikytos, ji nupirko, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minimas Marius Baginskas, Jurgita Bulašaitė, Rasa Černiauskienė, įmonės vadovybė, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensių ištisai pilama ir alinama, blogai pavargusi jaučiuosi, pervargino, rašo ekstrasensė be sekundės sustojimo pildama, rašo ekstrasensė.

Mama laikyta – reikia išimti jos smegenis – , rašo ekstrasensė.

Toks žmogus kaip mano mama laikyta gali tikrai paguldyti į kapus, tai yra nusikaltimo bendrininkė, matau, kad kažką slepia, matyti iš veido, man negera, į nieką nereaguoja, galėdama iš karto – su advokatūra, teise, specialistu – išimčiau smegenis, kame esmė, rašo ekstrasensė.

Aš negaliu pati rašyti, nerašau pati, kiekvieną žodį sako ir rašo ekstrasensė, rašo ekstrasensė.

Reikalauju tai nutraukti ir paviešinti.

2018-12-25 17:36

Ekstrasensų minimas grasinimas, kad kai man bus priteista teismų lėšos, kompensacijos, aš dingsiu, nusikaltimą vykdantys asmenys suorganizuos tylų pagrobimą, o į mano vietą – į mane panašią moterį, rašo ekstrasensė. Aš pateksiu pas kaltus dėl to ką patiriu, grasinama man, rašo ekstrasensė.

Pila iš manęs be sekundė taip, rašo ekstrasensė.

Reikalauju tai nutraukti. Jaučiuosi labai blogai, silpna, atjungta sąmonė, pervargusi, rašo ekstrasensė. Visi atsakingi ir vykdantys gaus kaltinimus ilgalaikiu bandymu nužudyti nekalbant apie išnaudojimą, kankinimą, viešą dergimą ir dorojimą toliau, rašo ekstrasensė.

Reikalauju apie šitai paviešinti ir nutraukti.

Man nesuvokiamai, kaltas žmogus, kitame kambaryje, debiliškai kaip negavusi per galvą niekada gyvenime už savo poelgius ir prieš nieką dėl manęs neatsakinga, kalbasi su kažkokia nežinau kelinta nesuprantama iš darbovietės ar kaltinama mano atveju jos laikoma seserimi Irena, kai toks pokalbis neįmanomas nė su viena, sveikai žiūrint, rašo ekstrasensė.

Negaliu apsiginti, rašo ekstrasensė.

Palinkėčiau mirties tokiam žmogui, rašo ekstrasensė. Varo į kapus. Į nieką neįmanoma – normaliai žiūrint – žiūrėti. Papjautų bobą paėmusi, jeigu būtų galima, radus tokią situaciją, rašo ekstrasensė.

Vaikų tikrai neturėsiu, bet ekstrasensų kažkodėl pilama ta linkme viešai greta dorojant ir kankinant bei dergiant toliau, rašo ekstrasensė.

Būtina išimti mama laikytos galvos smegenų turinį ir kažkokiomis teisinėmis priemonėmis pasakyti jai labai kategoriškai, nors nebėra kam tai daryti, mano gyvenimo 32 metai praėję, tik viena ar abejomis kojomis esu laikoma kišama karstan jai bendrininkaujant, rašo ekstrasensė.

Brudgabalė, rašo ekstrasensė.

Reikėtų sutvarkyti taip, kad imtų triesti šikti ir mirtinai bloga darytis keleto valandų bėgyje – mano mama laikytai – realiai rimtai, rašo ekstrasensė. Realiai ir rimtai. Kito kelio būdo nematau su tokiu žmogumi, rašo ekstrasensė. Nėra gyvenime pajudinta mano atžvilgiu atsakomybės, niekada negavus galvon ir nepakratyta, o kitas sudorotų juodai tokią bobą paėmęs, papjautų, išsitriestų, bet rimčiau – pasakytų, kad padarys galą visiems ir arba arba, rašo ekstrasensė. Nelinkiu gyvenimo šitam brudeliui, rašo ekstrasensė. Šūdbobė apie nieką bendrauja su bobelėmis gyvendama iš 200 eurų valytojos ir 200 eurų pensijos atlyginimų, rašo ekstrasensė. Tokioje situacijoje, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų sakoma, kad mano mašinoje mama laikyta turėtų kvepėti Thiery Mugler Angel, o tėvu laikytas – medumi, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minimas Arvydas Balčiūnas.

Pasiteirauju su kuo kalbėjosi telefonu, sako su Zeniu, jis yra jos brolis, tokiu laiko rašo ekstrasensė.

Savo mama laikytai turėdama advokatą pateiksiu viešus kaltinimus dėl viso gyvenimo ir dėl šiandienos, ilgalaikio bandymo nužudyti arba tokios realios grėsmės į ateitį, pasekmių viso ką patyriau, kame ji bendrininkavo ir nereaguoja, lygiai taip pat ir visiems iki vieno jos gimine laikomiems žmonėms, greta dirbusiems, dirbantiems, pažįstamiems, rašo ekstrasensė.

Visi tie žmonės yra šiukšlės, mano akimis, rašo ekstrasensė.

O ji – mama laikyta – dabar šiandien dienai prie normalios teisės tikrai sėstųsi iki gyvos galvos mažiausiai, rašo ekstrasensė.

17:58

……………………………………………………………………..

Tu ryji savo skreplius, sako ekstrasensė, rašo ekstrasensė. Neįmanoma jų ištisai einančių išspjauti, neturiu jėgų, rašo ekstrasensė.

Rodoma minima savadautoja Saulė ir Bajorų kiemas Megoje ir Prizmoje, Faina Kukliansky, rabinas, Leopoldas Malinauskas, Gabrielė Janulytė, padavėja Greta, buvusi padavėja Asta, Asta Stašaitytė, pila ekstrasensė.

Minimas Marius Baginskas.

Rodoma Jurga Ivanauskaitė, kiti, rašo ekstrasensė.

Ištisai veikiamas kompiuteris, matyti prisijungęs žmogus, rašo ekstrasensė.

Reikalauju visą tai nutraukti.

18:02

Ekstrasensų įvardinta susiję su Tuk tuk Indija.

………..

Juozutis Statkevičius, rašo ekstrasensė.

Dar kartą reikalauju šitai išviešinti ir nutraukti kategoriškai, rašo už mane ekstrasensė pildama be sekundės pertraukos, rašo ekstrasensė.

18:14

…………………………..

2018-12-26 10:01

Kiekvienas ekstrasensų sakinys yra atskira byla, rašo ekstrasensė. Neatkartosiu, reikalingas tikslus įrašas, rašo ekstrasensė.

Varginama, kamuojama nuėjau į lovą apie ar prieš 21 valandą gerokai – iki 12 nakties ir ilgiau nežinau kiek ekstrasensių su ekstrasense pasivadinusia savadautoja Saule – greta ekstrasensu – kamavo neleisdami ilsėtis, užmigti. Ryte vėl tas pats, žadinama apie 8 ryto ir nepailsėjusią verčiama keltis, rašo ekstrasensė.

Neatkartosiu – kiekvienas sakinys atskira byla, greta bioenergetikų veikimas, apatinės kūno zonos ir nosies, gerklės, rašo ekstrasensė. Taip pat momentais yra veikta galva, rašo ekstrasensė.

Ryte pažadinus minimas – verčiama parašyti – Leopoldas Malinauskas su žmona Jūrate, dabar rodoma nauja žmona, minėta aiškiaregė Vanga, verčiama pažymėti, kreiptis į advokatę Dianą Višinskienę, jeigu neklystu dėl vardo pavardės, pas ją ekstrasensų priversta kreiptis prieš keletą savaičių regis, tiksliau, į advokatų biurą, kuriame dirba. Audrius Matonis, LRT, Kauno teritorinės darbo biržos direktorius Tautvydas Bielozarevičius. Minimas Vygintas Ankudavičius, jo mama, didelio ūgio kitataučiai, gal 6 metrų tamsių bruožų šeima, totoriai, į namus dėl neva benamių kačių šėrimo su kolege vykęs tokios tautybės išorės Kauno savivaldybės darbuotojas. Minimas laikytas tėvu Adolfas Lukas, kiti galėti juo palaikyti ar panašūs į jį žmonės, mano mama laikta ir į ją panašios, galimi jų kiti vaikai, rašo ekstrasensė. Alinama, rašo ekstrasensė. Nuovargis ir veikiama bioenergetikais, rašo ekstrasensė. Iš vakaro minėtas Igoris Tiomkinas, savadautoja Saulė, Vilniaus brigada, žmonių grupės, minėta ar minima Charlie Metropolyje vadovė Jalena, minima Charlie Megoje baltarusė ar ukrainietė rusakalbė dirbusi prie šaltų man išeinant atleistai iš darbo, greta jos minimas mano laikyto tėvu išorės vyras. Ekstrasensų sakoma, kad mane veikia visa Amelijos iš Monmarto grupė. Minėtas Santakos policijos komisariato tyrėjas, tyręs mano atvejį.

Vėl minima daromas spaudimas – arba kreiptis į advokatę Dianą Višinskienę – arba į Kauno prokurorą Darių Valkavičių, Lietuvos prokuratūros vadovą Evaldą Pašilį ir bendruoju policijos pasitikėjimo el.paštu – dėl mano situacijos, kad skirtų advokatą pateikti kaltinimams.

Greta minėta Prezidentė Dalia Grybauskaitė – užsiminta ar versta parašyti jai laišką asmeniškai, greta regis naktį rodytas toks sapnas, rašo ekstrasensė.

Primenama minėtas Charlie padavėjas Algirdas Starevičius ar Algirdas Novickas, Kauno darbo inspekcijos vadovas Adas Baliukevičius. Minimas politikas Vytautas Landsbergis, Viktorija Stonkutė, Martynas Morkūnas, į Paslėpti receptai ir Grill London išėję Charlie padavėjai, Charlie dirbęs barmenas Jonas.

Žurnalistas Andrius Vaišnys, Vytautė Šmaižytė, Tomas Balžekas, Daumantas Mikučionis, Jolanta Mažylė su sūnumi, verčia vėliau papildyti, užrašyti ekstrasensės, ekstrasensė pasivadinusi savadautoja Saule. Rodomas Bajorų kiemas, rašo ekstrasensė. Klaipėdos jūrų uostas, Jolanta Sadauskienė, rašo ekstrasensė.

Ignas Balnys, padavėjas Ervinas, Lietuvos žydų bendruomenė, įvardina sako užrašyti ekstrasensė.

Ištisai prisijungusi krūva ekstrasensių, girdžiu greta įsiterpiantį ekstrasensą, protarpiais savadautoja Saule pasivadinusi ekstrasensė. Mūsų 16, sako ekstrasensė.

Daugybė nesveikų, šlykščių, užgaulių, nenormalių sakinių. Dabar bioenergetiko lyg būtų spardomi lytiniai organai, vakar atsigulus veikta kitaip, rašo ekstrasensė.

12:09

… … … … …

Ekstrasensams trukdant – neturiu žodžių nusakyti, reikėtų įdėti tikslų įrašą – rašyti, surašiau ir išsiunčiau – prieš keletą minučių – Darbo inspekcijos Kauno skyriaus ir Užimtumo tarnybos atsakymo apskundimą (atsisakymą nagrinėti mano skundus – pagalbos prašymus – kreipimusis) nurodomiems skųsti jeigu atsakymai netenkina, rašo ekstrasensė.

Absoliuta Andželika Lukaitė <absoliuta.andzelika@gmail.com>

kam:

info@vdi.lt,

jonas.gricius@vdi.lt,

kauno.administracinis@teismas.lt,

nerijus.meilutis@kat.lt,

info@lvat.lt,

gintaras.kryzevicius@lvat.lt,

info@lagk.lt,

vytautas.kurpuvesas@lagk.lt,

vilniaus.administracinis@teismas.lt,

jolanta.malijauskiene@teismas.lt

data:

2018-12-26 14:52

tema:

Darbo inspekcijos Kauno skyriaus ir Užimtumo tarnybos sprendimų nenagrinėti Absoliutos Andželikos Lukaitės prašymų apskundimas – dėl atsisakymo suteikti gyvybiškai būtiną teisinę pagalbą ir padėti paviešinti apie kaltinimus prekyba žmogumi, nenutraukiamą nusikaltimą, nesuteikiamą advokatą, prokuratūrų – ministerijų -policijos ir kitų institucijų susidorojimą su nukentėjusia, kt

siųsta iš:

gmail.com

2018-12-26

Neturiu sąlygų per advokatą apskųsti LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus vedėjo pavaduotojo – vyriausio darbo inspektoriaus Virginijaus Lukavičiaus ir Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Konsultavimo telefonu skyriaus vedėjo Regimanto Mačiulio sprendimų nenagrinėti Absoliutos Andželikos Lukaitės prašymų padėti – skundų dėl gyvybiškai būtinos pagalbos:

mano prašyta suteikti teisinę pagalbą, advokatą – pateikti kaltinimams prekyba žmogumi, labai sunkaus nusikaltimo vykdymu – dengimu – nesuteikta pagalba – susidorojimu – tokius kaltinimus pateikti atsakingoms institucijoms arba patiems – Darbo inspekcijai ir Užimtumo tarnybai – apie skundą, situaciją, paviešinti per tai dengiančią kaltinamą Lietuvos žurnalistų sąjungą ir dengiančius kaltinamus pagrindinių redakcijų vadovus.

Sprendimų nenagrinėti mano prašymą apskundimą išsiunčiu:

LR vyriausiam valstybiniam darbo inspektoriui Jonui Griciui jonas.gricius@vdi.lt , Valstybinei darbo inspekcijai info@vdi.lt

Kauno apygardos administraciniam teismui kauno.administracinis@teismas.lt , vadovui Nerijui Meilučiui nerijus.meilutis@kat.lt

Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui info@lvat.lt , teismo pirmininkui Gintarui Kryževičiui gintaras.kryzevicius@lvat.lt

Lietuvos administraciniu ginčų komisijai info@lagk.lt , komisijos pirmininkui vytautas.kurpuvesas@lagk.lt

Vilniaus apygardos administraciniam teismui vilniaus.administracinis@teismas.lt , teismo pirmininkei Jolantai Malijauskienei jolanta.malijauskienei@teismas.lt

… … … … …

Kreipiausi į Darbo inspekciją ir Užimtumo tarnybą buvusią darbo biržą Kaune – priversta spaudimą darančių asmenų ir situacijos, šitos institucijos nurodytos kaip žinančios apie mano situaciją, galimai susijusios, turėdama advokatą ir galimybes iš karto būčiau viešai apskundusi per atsakingus žiniasklaidoje už paviešinimą tokio skundo – prašydama suteikti pagalbą gyvybiškai sunkioje situacijoje, skųsdama pagalbos nesuteikiančias atsakingas institucijas, kurių priešingai darytas siaubingas spaudimas, susidorota, grasinta. Taip pat buvo kalbama rašoma apie galimai neteisėtą atleidimą iš Amber Food priklausančios Charlie picerijos (šių metų gruodžio 4 d), kurioje dirbau daugiau nei 5 metus – darbdaviai atleido informavę kad sužino apie mano jiems pateiktus kaltinimus, jiems kaltinimai susijus su nusikaltimo vykdymu, greta – po to, prieš atleidimą – dar buvau terorizuojama, užsipulta, patyriau darbdavių grasinimus susidoroti ir neteisingus – melagingus – išgalvotus greta dirbusių skundus. Apie situaciją po to, kad likau be jokių būtiniausių pragyvenimo lėšų – bedarbė, be galimybių įsidarbinti iš naujo dėl nenutraukto nusikaltimo ir savo situacijos apie kurią žino visi potencialūs darbdaviai (kartu jiems įtarimai), patirto nusikaltimo pasekmių. Kad negaunu valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, o advokatai – perėjau kelis šimtus privačių – atsisako apsiimti mano atvejo kaip per daug sudėtingo – baudžiamosios bylos arba įvardina didžiulius pinigus (mano atveju man, daugiau nei kelis tūkstančius eurų, iki šimto tūkstančių eurų) kurių už tai prašytų, kurių neturiu ir neįmanoma apmokėti.

Esmė tokia, kad gal 8 metus kaltinama Lietuvos žurnalistų sąjunga, kaltinamas vadovas Dainius Radzevičius, kaltinami pagrindinių redakcijų vadovai, taip pat Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos vadovė Gražina Ramanauskaitė Tiumenevienė, Visuomenės informavimo etikos asociacija vadovas Viktoras Popandopula, daug kitų atsakingų institucijų, ko gero beveik visos pagrindinės atsakingos – nepraleidžia į viešumą skundo apie tai, jog yra pateikti kaltinimai prekyba žmogumi, visų pagrindinių institucijų atsisakyta suteikti pagalbą, į visas kreipimaisi išgauti, prokuratūros ir policija bei ministerijos kaltinamos susidorojimu – nusikaltimo vykdymu, reikalinga nutraukti neteisėtą nusikaltimo vykdymą per ekstrasensų ir bioenergetikų grupes bei pateikti kaltinimus grupei privačių asmenų bei institucijoms, reikalinga gyvybiškai kita pagalba, o aš neturiu advokato – neskiria – kaltinimai Valstybinei garantuojamai teisinei pagalbai, kuri kaltinama sąsajomis, nesuteikta pagalba, kiti sunkūs kaltinimai, atsisakyta padėti suteikti būtinąją pagalbą gyvybiškai rimtoje situacijoje.

Nepraleidžiami į viešumą kaltinimai prekyba žmogumi, institucijų atsakoma pagalba ir spaudimo susidorojimu darymu, kaltinimai nenutraukiant neteisėto labai sunkaus nusikalstamo veikimo – nusikaltimo, kaltinimai nesuteikiant advokato gyvybiškai būtinoje situacijoje, kaltinimai siaubingu išnaudojimu – kankinimu – susidorojimu bet kame ir viešai – ilgalaikiu bandymu nužudyti – dėl kraupių grasinimų ir sekimo kitomis priemonėmis, sekamas ištisai prisijungę prie kompiuterio, fiziškai sekama bet kur išėjusi iš namų, ištisai esu veikiama didelio skaičiaus ekstrasensų, labai labai sunkiai veikiama, kaltinimai galimu bandymu nužudyti ir labai sunkiu kankinimu, veikiama per bioenergetikus, kaltinimai organų funkcijų sunkiu trikdymu veikimu arba kankinimu – labai sunkiu – dėl kankinimo.

Man reikalinga pagalba. Advokatas nutraukti nusikaltimui ir apie tai išviešinti, apsaugai priteisti, dėl minimų aplinkybių likau be jokių pragyvenimo lėšų, būtina pateikti kaltinimus mano mama laikytai ir grupei privačių asmenų bei institucijoms kurei kaltinami nusikaltimo vykdymu – bendrininkavimu – dengimu.

Esu verčiama nurodyti kaltinamų asmenų priverstą atsidaryti savo puslapį internete kuriame rašoma apie mano situaciją, bet laikau kad per tai buvo susidorota su manimi viešai – viską surašyti ir taip netinkamai buvo priversta minimais metodais. Puslapyje yra sudėta dalis dokumentų, institucijų atsakymų. www.absoliuta-andzelika-lukaite-reikalinga-pagalba.lt

Prašau suteikti mano prašomą gyvybiškai būtiną pagalbą.

Skundžiu Virginijaus Lukavičiaus 2018-12-13 atsakymą į skundus pateiktus 2018-11-19 ir 2018-12-05 bei Virginijaus Lukavičiaus 2018-12-17 atsakymą į skundą pateiktą 2018-12-12, taip pat skundžiu Regimanto Mačiulio 2018-12-17 atsakymą į skundus pateiktus: 2018-12-04, 2018-12-05, 2018-12-11.

Absoliuta Andželika Lukaitė

Tel. 865605925

absoliuta.andzelika@gmail.com

.

… … … … …

Nežinau iš viso kelių ekstrasensių – viena save vadinanti savadautoja Saule, kita teigia esanti panaši į Dalią Grybauskaitę – tąsomi nervai ar kaip pavadinti, išsigimėliškai kalbama, verčiama užrašyti, greta įsiterpia ekstrasensas vyras.

Ekstrasensų verčiam prirašyti, jog vakar regis įvardinta kaip susijusi vienuolė Felicija Nijolė Sadūnaitė. Ekstrasensų atkreipiama dėmesys į knygos anglų kalba pavadinimą. A Radiance in the Gulag: The Catholic Witness of Nijole Sadunaite.

Minimas verčiama pažymėti daug kartų minėtas Jordanas Poškaitis.

Dabar rodomas akyse savo kabinete prie stalo kėdėje sėdintis politikas Vytautas Landsbergis.

Ištisai minimas sakoma, kad susijęs Charlie kurį laiką dirbęs kitatautis barmenas Jonas, padavėja Viktorija Stonkutė, Lietuvos žydų bendruomenė, musulmonai, Gerda Red, Leopolas Malinauskas, Visvaldas Matijošaitis, Popiežius, pila vardina ekstrasensė.

Girdžiu tris keturis penkis besikeičiančius žmones ar daugiau, neskiriu, rašo ekstrasensė. Greta veikiama bioenergetikais nuo galvos iki kojų, rašo ekstrasensė.

Visiems iki vieno įvardintiems nors kartą šiame puslapyje – kaltinimai nusikaltimo vykdymu už 32 metus, kaltinimai pasinaudojus – išnaudojimu – kankinimu – ilgalaikiu bandymu nužudyti – susidorojus viešai, rašo ekstrasensė.

2018-12-26 15:29

 

 

2018 gruodžio 27 įrašas

Dabar yra 19:14. Esu labai stipriai veikiama bioenergetikų – kaltinu visus iki vieno bent kartą priverstus įvardinti šiame priverstame atsidaryti puslapyje – galimu bandymu nužudyti arba ketinimu sukelti gyvybei, sveikatai pavojingą būseną, kada greta nėra normalaus – sveiko proto – patikimo šeimos nario, tik bendrinkavimu nusikaltimui – taip pat galimam bandymui nužudyti arba sukelti minimą situaciją – kaltinama mama laikyta Dijana Lukienė, rašo ekstrasensė.

Jeigu pavyks – nepatirsiu nepakeliamo ekstrasensų ir bioenergetikų spaudimo – po tokią rašliavą – pildomą kasdieną – viešinsiu kartą mėnesyje, rašo ekstrasensė. Neturiu iš ko apmokėti, rašo ekstrasensė.

Nebepamenu, regis nuo ryto labai stipriai pjauta, kankinta, iki ištisinio garsinio kalbėjimo bet kurioje vietoje lauke, autobuse, kitur, 4 ar daugiau ekstrasensių (neskiriu, išskyrus galbūt savadautoja Saule pasivadinusią ekstrasenę), girdžiu įsiterpiantį ekstrasensą, rašo ekstrasensė.

Važiavau į Valstybės garantuojamą teisinės pagalbos tarnybą su užpildytais sudėtais dokumentais, rašo ekstrasensė. Jie yra sudėti po prieš šį įrašą įdėtame tekste rašliavoje – po tuo, rašo ekstrasensė.

Blogai jaučiausi, silpna, pavargusi, dorojama veikiama daug ekstrasensų ir bioenergetikų, nepamenu kada šiandien pradėta maigyti nestipriu skausmu bet kartu sąmonės atjunginėjimu veikti galva per bioenergetikus, rašo ekstrasensė. Regis po pietų labiau bet ir prieš tai, rašo ekstrasensė.

Teisinės pagalbos tarnybai – man turint nesusijusį advokatą – viešai būtų pateikti kaltinimai, rašo ekstrasensė. Į ją daug anksčiau (tiek pirminę, tiek antrinę) buvo nurodyta ir minimais metodais priverta kreiptis ekstrasensų ir bionergetikų – kaltinimai žinant, susijus, galėjus dalyvauti nusikaltime, kaltinimai išgavus informaciją – dokumentus, kaltinimai labai sunkioje gyvybiškai situacijoje nesuteikta pagalba – kankinimu – pasinaudojimu iš advokatų pusės, rašo ekstrasensė.

Priėmime dirba nauja sveika – normalaus stovio – nieko panašaus nepatyrusi, nepatirianti, nenusilpusi – iš karto įtarimus kelianti – mergina moteris šviesiai dažytais plaukais, trumpu sijonu, rašo ekstrasensė. Ta pati kuri praeitą kartą buvo ekstrasensų pasakyta, kiek panaši į Nataliją Zvonkę. Susidarė įspūdis, kad norėta gauti – man atiduodamame dokumente nepažymint, kad tai priėmė, paėmė, kad to reikalavo irgi įtarimų kelianti advokatė Ofelija Gontarskytė, jeigu neklystu dėl vardo pavardės – mano surašytą tekstą apie priežastis kodėl prašau advokato, esmę, rašo ekstrasensė. Prieš tai lankantis dirbo dar kita regis tamsesnių plaukų panašaus amžiaus administratorė. Jos pasakyta neatvirai, nutylint, ko iš manęs reikia advokatei Ofelijai Gontarskytei – administratorė lyg nutylėdama, nenorėdama apie tai kalbėti pasakė, kad susisiekčiau su advokate dėl pajamų patikslinimo, o susisiekusi su advokate išgirdau kad jai reikia mano prašymo suteikti advokatą esmės, prašymo esmės, rašo ekstrasensė. Taip pat ir dar vieno – patiklinančios pajamas pažymos – iš mano buvusio darbdavio, rašo ekstrasensė. Visoms išvardintoms įtarimai, su minima advokate jau anksčiau yra tekę susidurti, bendrauti, regis taip – man nebuvo suteikta pagalba tokioje situacijoje, kreipimąsį tarnyba išgavo arba kažkas jos atžvilgiu taip darė, rašo ekstrasensė.

Reikia turėti psichinę ir fizinę sveikatą – normalią ir, pažymiu, tvirtą žmogui, moteriai – greta būtinai savo advokatus ir apsaugą, rašo ekstrasensė.

Šviesiaplaukė administratorė prie mano akių suplėšė – pirmąjį, vienintelį – man atiduotą dokumentą, kuriame rašoma kad sutinku apmokėti dalines advokato išlaidas, rašo ekstrasensė. Jau buvo užantspaudavusi, pažymėjusi numeriu, rašo ekstrasensė.

Paprašiau administratorę pažymėti ir atspausdinti priimamų visų dokumentų kopijas – iš viso padaviau 3 dokumentus – buvusio darbdavio pažymą apie mano pajamas detalizuojant apie valstybinius mokesčius, sutikimą apmokėti dalines išlaidas, advokatės pareikalautą prašymo man skirti teisinę pagalbą esmę patikslinimą esmės, rašo ekstrasensė.

Galbūt aš nusilpusi ir tokio gyvenimo atveju, be psichiatro, negebu paaiškinti kaip ko ir kam man reikia, galbūt minima šviesiaplaukė administratorė minėtą dokumentą norėjo gauti patyliukais, be įrodymų kad toks buvo pateiktas, rašo ekstrasensė.

Neturėjau sveikatos, kita mano vietoje būtų pykusis, rašo ekstrasensė.

Galų gale šviesiaplaukė administratorė atšvietė kitų 2 ar ir teksto kopijas, bet ant jų nebuvo uždėti spaudai ženklai pažymėta, kad būtent tokį turinį ji priėmė su kitu nurodytu dokumentu, prieš tai buvo atidavusi vien užantspauduotą sutikimo apmokėti dalines išlaidas advokatui dokumentą, po to šį suplėšė ir pasakė ant tokio pačio darašyti kokius dokumentus jai palieku, pasakius, kad vien tokio dokumento man neužtenka – turiu turėti turinį kokį pateikiau – nepatenkinta sakydama priekaištus ar ,,pastabas,, atšvietė padavė, bet minimi du dokumentai – advokatės pareikalauta pateikti paaiškinimą prašymo suteikti advokatą esmei bei buvusio darbdavio dokumentą apie mano pajamas – ji to nepažymėjo jokiu spaudu, įdavė atšviestas į rankas, man galbūt trūkos sveikatas, veikiama galva, smegenys, labai daužoma ekstrasensų, pažymėtas liko tik pirmasis sutikimo apmokėti dalines advokato išlaidas lapas dokumentas, kuriame prirašyta kokius dokumentus aš pateikiau tarnybai, rašo ekstrasensė.

Dabar viena ekstrasensė sakydama rašo, įsiterpia savadautoja Saulute save vadinanti ekstrasensė, greta įsiterpia vyras ekstrasensas, veikiama stipriai galva ir benfdra savijauta bioenergetikais, rašo ekstrasensė.

Veikia lengvu daužymu kairį smilkinį, rašo ekstrasensė.

Pastebėtina, prieš tai priėmusi dokumentus tamsesnių plaukų mergina panaši kiek į mokyklos kurią baigiau anglų kalbos mokytoją Sobolienę ir jos sūnųjų aplinkos žmones – galbūt metodistę Viktoriją Kentraitę ar porą kitataučių žmonių iš Charlie, galbūt Bajorų kiemo Žvėrių tarpe yra panašių grupė, rašo ekstrasensė. Šviesiaplaukė administratorė truputėlį iš savęs panaši į administratorę Kristiną Mikšytę, su Simona Freigofaite draugavusią Astą Stanelytę, kitas į ją panašias merginas moteris.

Greta teisinės pagalbos tarnybos priėmėjų merginų minimas Radvilas Bubelis, Martynas Tyla, sporto klubas Dain ralfas, savadautoja Saulė. Šie asmenys minimi visą dieną, visas dienas man, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų per dieną pasakoma dešimtys šimtai įžeidimų, užgavimų, rašo ekstrasensė.

Pastebėta, kad įėjus į tarnybą lyg specialiai buvo užimtos abi kėdės normalesnėje vietoje, teko atsisėsti prieš kiek atdarą tuoletą. Ekstrasensų pažymėta mano kepurė, kad ji netinkama moteriškai lyčiai, aš jos nenusiimu viduje, rašo ekstrasensė. Aš blogai jaučiuosi, lauke šaltas oras, esu be mašinos iš kurios reikėtų išlipti – keletas minučių – iki įėjimo į tarnybą , lauke visada tokiu oru deduosi keputę, viduje būdama buvau labai stipriai veikiama ekstrasensų ir blogai jaučiausi, ne apie tai galvoju ir neturiu jėgų, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų visą dieną pjauta veikta iki garsinio kalbėjimo bet kur lauke autobuse prie žmonių ir namuose, nestipriu skausmu bet sąmonės atjungimu – ima netikras miegas, reikia atsigulti – veikta grįžus į namus, rašo ekstrasensė. Mama laikyta – lyg sutapimas – paskambino man atsijungus, užmigus, rašo ekstrasensė. Paklausė pasakė, kad patikrinčiau ar virtuvėje išjungė elektrą ar dujas, rašo ekstrasensė. Dar po kiek laiko – dėl vakar išsiųsto teksto susijusių dalykų – , rašo ekstrasensė.

Mane daužė kankinio pjovė be sekundės pertraukos gal 4 ekstrasensės, savadautoja Saule pasivadinusi ekstrasensė – per patį įkarštį to – suskambo mano mobilus telefonas, rašo ekstrasensė.

Skambino vyras iš Bernelių užeigos Šilainiuose dėl darbo man. Pažymėta kad iš mano pusės laiške kažkas rašoma, jog negaliu vaikščioti laiptais o pas juos apie 20 laiptų ar panašiai, būtų įmanomas darbas ar ne, rašo ekstrasensė. Pasiteirauta ar negebu kaip dėl administratorės darbo, rašo ekstrasensė. Minėta kiti Bernelių užeigos restoranai, Donelaičio gatvėje, taip pat apie tai kad gal vasarą atidarys dar vieną naują ar kalbėta apie tą patį Šilainiuose, rašo ekstrasensė. Pasakyta ar sutarėme kad paskambinsiu po 2 valandų ar panašiai, žinos dėl darbo ma galimybės kitur kur tiktų gal būtų galima tartis, rašo ekstrasensė. Adas, paklausus kuo vardu, rašo ekstrasensė. Ado telefonas 865355551. Už keleto minučių regis perskambino moteris vadovė iš Bernelių užeigos Donelaičio gatvėje, persiteiravi dėl mano situacijos su laiptais ir išvežamais ar vietoje furšetais, rašo ekstrasensė. Pasakė, kad aš tokiu atveju netinku, rašo ekstrasensė. Telefonas 861554686.

Patyriau stiprų spaudimą – labai stiprų – dė minimo darbo, rašo ekstrasensė.

Vėl veikia smilkinį skausmu, visa galva veikiama, pati lyg tuoj nugriūsiu nuo kėdės, ne visai, bet panašiai, ekstrasensė rašo.

Vakar naktį į šiandien ekstrasensų neduota miegoti iki 5 ryto regis, po to valandai užmigau, po to dar tris nepilnai valandas, regis taip, rašo ekstrasensė.

Bernelių užeiga – ekstrasensų veikta, minėta – darbo ten ieškotis ekstrasensų veikimo pradžioje regis prieš kelis metus, bet ten nelikau, netikau administratorei ir vadovui, regis taip, rašo ekstrasensė. Šilainiuose, rašo ekstrasensė. Pamenu dabar, ir laiptai, ir netvarka su virtuve elektra, ir šiaip tikrai tokiomis sąlygomis tokioje vietoje nebūčiau darbinusis, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minėtas administratorės darbas – kad man jį pasiūlė Adas. Minimas Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vadovas Adas Baliukevičius.

Bernelių užeiga įtariama, išgauti kreipimaisi, daug kartų tarpe siaubingo dorojimo kankinimo yra minėti, dabar ištisai blogai jaučiusi, esu veikiama dorojama 4 ekstrasensių ar panašiai, dažnai skausmu, neleidžia miegoti naktį kasnakt, pila iki ištisinio garsinio kalbėjimo bet kur viešoje vietoje troleibuse, Megoje, parduotuvėje, nenutrauktas nusikaltimas, tikrai negaliu darbintis pas įtariamus nenutraukus šitokio veikimo tokioje situacijoje, tuo labiau nieko neišmanau apie tokį darbą ir tikrai tokioje situacijoje netinkama, reikia išmanyti ir turi būti sveika tikti kitos sąlygos, kurios netiks, greta man reikalingi gydytojai psichiatrais ir higienistai, žiūrėti susitvarkyti sveikatą ir išorę, o ne toks darbas ar darbai, nekalbant apie pačią situaciją, būtina apsauga, advokatai, gydymasis, tvarkymasis, rašo ekstrasensė. Aš netinku tokiam darbui ir netikdama bei tokiomis sąlygomis tikrai nesidarbinčiau, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų minėti nuo ryto – šlykščiai, pilant šiukšlėmis, laikant negaliu apibūdinti tinkamai normalios kokybiškos informacijos smegenims nebuvimą nenormalų banalų lėkštą prastą nekokybišką ,,bendravimą,,- muzikos mokytoja Navickienė, jos bruožų juodbruvas mano metų ar kiek vyrenis vyriškos lyties vaikščiojęs netoli Megoje, galbūt minėto balsu skambinęs gydytojas prisitatęs psichiatru iš Šilainių poliklinikos, mane metų metus veikusi kirmėlių grupė, vyriškos lyties augę dirbę grupėje pas kažką į kuriuos siūlyta pasižiūrėti kaip į sau, rašo ekstrasensė.

Versta kreiptis į Redą Stašenienę ir Dianą Višinskienę.

Minėta Liudmila Litvinienė.

Minima Kauno klinikų Psichikos ar Psichiatrijos skyriaus vadovė, nemaišyti su Jaru, nerandu dabar jos vardo pavardės, nepamenu, ištisai minima, grasinta, kad mane paguldys, rašo ekstrasensė. Virginija Adomaitienė.

Ekstrasensų sakyta įdėti nuorodą ar galima ir visus gydytojus iš jų puslapio – psichiatrus.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės

Kauno klinikų PSICHIATRIJOS KLINIKA

Eivenių g. 2

Kaunas LT-50161

Tel.: +370 37 326870

El. paštas: psichiatrijos.klinika@kaunoklinikos.lt

Siūloma visus nukopinti, rašo ekstrasensė.

http://www.kaunoklinikos.lt/kk/profilines-klinikos2-30/psichiatrijos-klinika/2015-04-13-07-47-58

PERSONALAS

Klinikos vadovas

Prof. dr. Virgnija ADOMAITIENĖ

Gydytoja psichiatrė, Ribinių būsenų sektoriaus vadovė

Tel.: +370 37 326981

El. p.: virginija.adomaitiene@kaunoklinikos.lt

Skyrių ir sektorių vadovai

Dr. Algirdas JARAS

Gydytojas psichiatras, Psichiatrijos skyriaus vadovas, Ūmios psichiatrijos sektoriaus „A“ pusės vadovas

Tel.: +370 37 326042

El. p.: algirdas.jaras@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Doc. dr. Benjaminas BURBA

Gydytojas psichiatras, Ūmios psichiatrijos sektoriaus „B“ pusės vadovas

Tel.: +370 37 326016

El. p.: benjaminas.burba@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Dr. Aida KUNIGĖLIENĖ

Gydytoja psichiatrė, Ribinių būsenų sektoriaus vadovės dublerė

Tel.: +370 37 327385

El. p.: aida.kunigėliene@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Doc. dr. Darius LESKAUSKAS

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, Psichiatrijos klinikos vadovės dubleris, Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus vadovas

Tel.: +370 37 327030

El. p.: darius.leskauskas@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Gydytojai:

Patricija Živilė ARMONAVIČIENĖ

Gydytoja psichiatrė psichoterapeutė

Tel.: +370 37 326363

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Dovilė BEZYKORNOVIENĖ

Gydytoja psichiatrė

Tel.: +370 37 327385

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Kristina Butkutė-ŠLIUOŽIENĖ

Gydytoja psichiatrė

Tel.: +370 37 326016

El. p.: kristina.butkute@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Dr. Kristina DAMBRAUSKIENĖ

Gydytoja psichiatrė

Tel.: +370 37 326455

El. p.: kristina.dambrauskiene@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriiame skyriuje

Loreta JANKAUSKIENĖ

Gydytoja psichiatrė

Tel.: +370 37 326845 (Psichiatrijos klinika)

Tel.:+370 37 326363

El. p.: loreta.jankauskiene@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Laura JARUTIENĖ

Gydytoja psichiatrė

Tel.: +370 37 326845

Ramunė MAZALIAUSKIENĖ

Gydytoja psichiatrė psichoterapeutė

Tel.: +370 37 327103

El. p.: ramune.mazaliauskiene@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų amb. skyriuje

Sandra NIKULINA

Gydytoja psichiatrė

Tel.: +370 37 326845

Dainius PŪRAS

Gydytojas psichiatras

Tel.: +370 37 327385

El. p.: dainius.puras@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Ina RYBAKOVA

Gydytoja psichiatrė

Tel.: +370 37 326455

El. p.: ina.rybakova@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Vytautas TARANDA

Gydytojas psichiatras

Tel.: +370 37 326845

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Vigintas VILKAS

Gydytojas psichiatras

Tel.: +370 37 326455

El. p.: vigintas.vilkas@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Vaikų ir paauglių psichiatrai

Dalius KLIMAVIČIUS

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras

Tel.: +370 37 327030

El. p.: dalius.klimavičius@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Dalia VĖLAVIČIENĖ

Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatras, Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro veiklos koordinatorė

Tel.: +370 37 327030

El. p.: dalia.velaviciene@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Danguolė ŽALIAUSKIENĖ

Gydytoja psichiatrė Onkologijos ligoninėje

Medicinos psichologai

Meda BAGUŠINSKĖ

Medicinos psichologė

Tel.: +370 37 326839

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje ir Reabilitacijos klinikoje

Miglė BURAUSKAITĖ

Medicinos psichologė

Tel.: +370 37 326839

El. p.: migle.burauskaite@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatorinaime skyriuje

Lina DAUKANTAITĖ

Medicinos psichologė, Medicinos psichologų grupės koordinatorė

Tel.: +370 37 326839

El. p.: lina.daukantaite@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Viktorija DEREŠKEVIČIENĖ

Medicinos psichologė

Tel.: +370 37 327030

El. p.: viktorija.dereskeviciene@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Agnė JASELSKIENĖ

Medicinos psichologė

Tel.: +370 37 326839

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Ilona LAUKIENĖ

Medicinos psichologė, klinikinė psichologė

Tel.: +370 37 326839

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Vitalija MARMIENĖ

Medicinos psichologė

Tel.: +370 37 327030 (Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektorius)

Tel.: +370 37 327007

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje

Agnė PETKEVIČIENĖ

Medicinos psichologė

Tel.: +370 37 326839

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje bei Akušerijos ir ginekologijos klinikoje

Jogilė NAVICKAITĖ

Medicinos psichologė

Tel.: +370 37 326839

El. p.: jogile.navickaite@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje ir Reabilitacijos klinikoje

Rytis ORINTAS

Medicinos psichologas psichoterapeutas, grupinės psichoterapijos koordinatorius

Tel.: +370 37 326839

El. p.: rytis.orintas@kaunoklinikos.lt

Konsultuoja Nervų sistemos ligų ambulatoriniame skyriuje ir Neonatologijos klinikoje.

Sveikatinimo specialistai

Sandra ŠATKAUSKIENĖ

Socialinė darbuotoja Ūmios psichiatrijos sektoriuje, Ribinių būsenų sektoriuje,Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionare

Tel.: +370 37 326845

Ieva STALAUSKIENĖ

Socialinė darbuotoja Ūmios psichiatrijos sektoriuje, Ribinių būsenų sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionare

Tel.: +370 37 326845

El. p.: ieva.stalauskiene@kaunoklinikos.lt

Ugnė ŠIRVISKAITĖ

Ergoterapeutė Ūmios psichiatrijos sektoriuje, Ribinių būsenų sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionare

Tel.: +370 37 326328

El. p.: ugne.sirvinskaite@kaunoklinikos.lt

Ksenija STASIULIENĖ

Ergoterapeutė Ūmios psichiatrijos sektoriuje, Ribinių būsenų sektoriukje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionare

Tel.: +370 37 326328

Valda ŠLIŽYTĖ

Auklėtoja Ūmios psichiatrijos sektoriuje, Ribinių būsenų sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionare

Tel.: +370 37 326328

Kristina SANKAUSKAITĖ

Auklėtoja Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriuje, Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionare

Tel.: +370 37 327030

Vakar ekstrasensų versta atsiversti perskaityti kažką įdėję Bernardinai.lt – nežiūrėjau, neskaitysiu – rašo ekstrasensė.

Reikalinga pažymėti vienuolę Sadūnaitę, rašo ekstrasensė.

Įvardinta neminėta Meškos pėda.

Merūnas. Jo balsu regis dainuota bažnytinė arija man galvoje, rašo ekstrasensė. Jo žmona, jos artimieji.

Regimantas Adomaitis, rašo ekstrasensė.

Tetulės sriubinė.

Double cofe.

Douglas.

Kaip rašyta ištisai minimas Martynas Tyla, Sel.

Išsigimėliškai ekstrasensės savadautojos Saulės balsu vakare atsigulus neduodama man miegoti ir verčiama pasakyti žodžiais ir tonu kuriuo niekada neatsakau – leisk man miegoti – ekstrasensė greta duoda apie Sel, save ir vyrą, negebu išreikšti, kad atsakyčiau kaip nuo savadautojos visiškai priklausanti prostitutė ar panašiai, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų versta atsiversti Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro puslapį, persiskaityti naujienas – to nedariau, rašo ekstrasensė. Minėti Tuskulėnai, regis, rašo ekstrasensė.

Jordanas Poškaitis, jo buvusi žmona, vaikai, dabartinė žmona.

Valdas Adamkus.

Vaida Visockytė, Viktorija Stonkutė, Martynas Morkūnas.

Verčiama kreiptis į Teisės klinikos padalinį Kaune kažkuriame universitete regis bei Teinę pagalbą su pavadinimu kryžius ar Kryžiaus teisinės pagalbos namai, rašo ekstrasensė.

Apskritai yra minėtas Raudonasis kryžius, kaip susiję,rašo ekstrasensė.

Labai be sekundės pertraukos pjaunant gal 4-6 ekstrasensėms iki garsinio kalbėjimo, labai kankinant, kartu per bioenergetikus iki vos ne griūvu nuo kėdės dėl galvos svaigimo veikiant bioenergetikais, ekstrasensų versta rytoj surašyti ir vienu visiems laišku išsiųsti – LŽS, Dainiui Radzevičiui, minimas Vidas Mačiulis, tada dar nebuvo minimas, taip pat Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė, Viktoras Popandopula, Gedvydas Vainauskas, visos redakcijos – laišką su reikalavimu paviešinti apie mano situaciją, kaltinimais visiems dengimu, mano puslapio nuoroda, rašo ekstrasensė. Darytas labai labai didelis spaudimas, kankinta, greta po to kiek atleista pasakius tą padaryti, greta darytas spaudimas kreiptis sutikti su žurnalistiniu kurio žurnalisto straipsniu, rašo ekstrasensė.

Rodomas Darius Valkavičius, kreipta versta jam ir Evaldui Pašiliui bei policijai parašyti vieną laišką, kad neturiu advokato kuris man būtinas mano situacijoje dėl kaltinimų pateikimo ir būtinos pagalbos, kita, rašo ekstrasensė.

Minėtas Vyriausias policijos komisariatas Vilniuje.

Igoris Tiomkinas.

Minima – nesuprantu – Putiomkinas.

Ekstrasensų labai kankinama arba pjaunama, rašo ekstrasensė. Blogai jaučiuosi, rašo ekstrasensė. Pirma reikia tai nutraukti, rašo ekstrasensė. Klausiama siūloma dėl valytojos darbo ar eičiau, taip pat Lidl kasos, dabar rodoma MAXIMA, rašo ekstrasensė.

Minima Dalia Grybauskaitė.

Musulmonai.

Barmenas Jonas. Vadovė Mačiukūnienė.Žaneta Birbilienė. Sibiriečiai. Metropolio vadovė Jalena, sieta su Igoriu Tiomkinu ir savadautoja Saule. Dabar minima Liudmila Litvinienė. Minėtos dvi dingusios Lietuvoje merginos, rašo ekstrasensė. Sakoma kad aš parduota, perduodama dabar kitam pirkėjui ar sekančiai grandies daliai, rašo ekstrasensė. Kad esu perimamam, rašo ekstrasensė. Grasinama sužeidimu, rašo ekstrasensė. Minimas Santakos policijos komisariatas.

Mano mama laikytai Dijanai Lukienei turi būti pateikti sunkūs kaltinimai bendrininkavimu ir dalyvavimu galimame nužudyme arba manęs kraupiama susidorojime perdavime kitam asmeniui, rašo ekstrasensė.

Dabar rodomas Antanas Bosas, kuriam pateikti įtarimia, rašo ekstrasensė.

Minimas mano laikytas tėvu ir Arvydas Vilčinskas matytas Nuo iki – kas jeigu tikrai matytas žmogus kaip teigta ekstrasensų mano gyvas tėvu laikytas pas kaltus dėl jo atžvilgiu vykdyto nusikaltimo, rašo ekstrasensė.

21:22

… … … … …

2018-12-28 16:36

Ekstrasensų pažadinama 5:45 ryto. Neskiriu kiek iš viso ekstrasensų esu labai stipriai pjaunama, kankinama, veikiama, grasinama, keliamas stresas, verčiama, labai užgauliojama įžeidinėjama visą dieną. Iš manęs rėkia, ,,kalba,, ekstrasensės – pjaunama, kankinama, daugiau, rašo ekstrasensė.

Visą dieną maigoma galva bioenergetikų, lyg minkštintų, skausmu, dabar nestipriai minkštinant dešinėje galvos pusėje viršuje, rašo ekstrasensė.

Nežinau kelios ekstrasensės moterys, tame tarpe savadautoja Saulė galbūt, įsiterpia girdžiu pastoviai nerišliai ekstrasensą vyrą, greta ištisai veikta bioenergetikais, anas dienas, ekstrasenso vyro ,,atsiliepiama, kalbama,, iš vidaus ir lytinių organų, rašo ekstrasensė.

Labai pjauta, labai pjaunama, rašo ekstrasensė. Kariama, rašo ekstrasensė.

Siūloma sakoma pastebima padepiliuoti apie bybi, rašo ekstrasensė. Daug tokių ,,pastabų,, galbūt dešimtys per dieną ar panašiai, rašo ekstrasensė.

Negaliu rengtis – vonioje, prausiantis, šluostantis rankšluosčiu, rengiantis – tuolete – kabinėjamąsi, sakomos nenormalios pastabos, daromas spaudimas stebint ir komentuojant, keturiese ekstrasensės ir ekstrasensas tai daro man esant vonioje ar tuolete ir daugiau žmonių, rašo ekstrasensė.

Minimi vyrai, kurie ima žmones ar moteris po panaudojimo, rašo ekstrasensė.

Po labai labai stipraus pjovimo ir kankinimo, tąsymo, tąškymo, ekstrasensų pasakyta, kad parašyčiau laišką Lietuvos žurnalistų sąjungai Dainiui Radzevičiui, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos vadovei Gražinai Ramanauskaitei-Tiumenevienei, Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktoriui Viktorui Popandopulai, visoms pagrindinėms redakcijoms, vadovams. Versta dar kartą paprašyti paviešinti apie mano situaciją, prašyti, kad apie tai parašytų žurnalistas. Minėtas Vidas Mačiulis. Taip pat minėta galbūt versta kreiptis į http://www.anti-trafficking.lt/, kurie kaip rašoma teikia ,, Mes teikiame pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir/ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo,,.

Po to pasakyta kreiptis el.laišku į Kauno prokuratūrą prokurorą Darių Valkavičių, Lietuvos generalinę prokuratūrą Evaldą Pašilį, bendruoju policijos pasitikėjomo el.paštu, minėta pasakyta paminėti Santakos policijos komisariatą, Kauno policijos komisariatą ir Vilniaus vyriausią policijos komisariatą – parašyti kaltinamiems nusikaltimo vykdymu – kankinimu – grasinimais, susidorojimu, tąsymu į policiją, fiziniu užpuolimu, grasinimais susidoroti per psichiatrus – kad neturiu sąlygų pateikti kaltinimų prekyba žmogumi visomis formomis, kad būtinas advokatas, kad kaltinimai visiems, surašyti laišką, o po to grasinama, kad būsiu tąsoma į policiją, policijos į namus, kt, rašo ekstrasensė.

Išėjusi iš namų visur esu sekama fiziškai ir tąsoma iki garsinio kalbėjimo, ekstrasensės iš manęs, rašo ekstrasensė.

Maigo galvą dešinėje pusėje bioenergetikas, lengvai, bet minkština, reikėtų prigulti, nieko labai daryti negalėsiu, rašo ekstrasensė. Kasdieną taip, rašo ekstrasensė.

Minimi nusikalstamoje grupuotėje daug metų dirbantys nusikalstamą nešvarų darbą žmonės grupuotės nariai – moterys ir vyrai, rašo ekstrasensė.

Minimas darbas, toks, rašo ekstrasensė.

Minima daug metų grupuotėje dirbančios moterys, su jomis susiję vyrai – man, į antrą naują mamą, vyrus, darbdavius ar kolegas, rašo ekstrasensė. Galbūt tai Vilniaus brigada, galbūt kita grupuotė, rašo ekstrasensė.

Greta minima Rasa Černiauskienė.

Minimas Igoris Tiomkinas – klausiama, ką manyčiau kaip apie vyrą ar vyrą sau, rašo ekstrasensė.

Minima Timūro filmai, rašo ekstrasensė.

Rodomas mane prieš keletą metų sekęs kitatautis, žalia galbūt į džipą ar mitsubišį panaši mašina, pilki – žili ar sidabriniai plaukai, galbūt tamsios akys, rašo ekstrasensė.

Minimi: nepamenu anglų kalbos mokytojos vardo pavardės iš vidurinės, dėvėjo pliušinę ar aksominę ilgą suknelę ir – ant kaklo – regis Select buvusį laikrodėlį, boružėlę ant ilgos grandinėlės, minima mokytoja iš pradinių klasių Karčiauskienė, Dalia Neverauskienė, greta jos dirbusi administratorė Simona (kelias dienas stipriai versta parašyti, ką manau apie ją kaip apie merginą žmogų, minėtas kažoks vyras su kuriuo esą yra turėjusi lytinius santykius, darytas spaudimas klausiant ar verčiant parašyti apie merginą nuomonę, sakyta – darytas spaudimas – regis savadautojos Saulės vardu, teigiant, kad jos buvęs draugas dabar būtų taptų mano vyru sutuoktiniu, o ji yra buvusi jo draugė, apie tai turi būti parašyta, klausta ar nenorėčiau nuo minimos merginos ar kitų minimų dovanos Guerlain Shalimar, ekstrasensų darant spaudimą dorojant ir kankinant teigta, kad tai puiki mergina kaip visas Charlie dirbančių mergimų moterų kolektyvas, greta minėta Vaida Visockytė ir Viktorija Stonkutė, vėliau regis ir Odeta Popovienė, teigta – darant spaudimą – kad jos puikios, klausta ką manyčiau apie kvepalus ar šuniukus dovanų nuo jų, greta tokiame pačiame spaudime minėta klausta nuomonės apie Simoną Freigofaitę, minėta Simona Kvalkauskaitė, tarpe tokio veikimo minėta Monika Šlegerytė, regis ir Čili picerijos administratorė kai daug metų atgal bandžiau ten darbintis padavėja), dirbęs padavėjas Ervinas, buvusi administratorė Vitalija, minėta Mariaus Derkačiaus mama, Benas Gudelis, asmuo nešvariame versle vadinamas Liūtu, kitas – Tigru, rašo ekstrasensė. Minima Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Karaimai ar uzbekai. Ramunė Mačiukūnienė. Jurgita Bulašaitė. Faina Kukliansky. Elona Petkelienė. Leopoldas Malinauskas. Minėtas kažkoks Pūkelis iš Bajorų kiemo, Vilniaus brigados, greta mirties bausme nuteisto Boriso Dekanidzės, mokyklos kurią baigiau anglų kalbos mokytojos Sobolienės sūnaus. Minimi 2 Martynai Morkūnai, Gražina Morkūnienė, Viktorija Stonkutė. Elanas Šmuilovičius. Tautvydas Padgurskas ar į tris paskutinius minimus panašus vyras, rašo ekstrasensė. Andrius Vaišnys. Metropolio Charlio vadovė Jalena, greta Igorio Tiomkino galbūt labiau, rašo ekstrasensė. Arvydas Balčiūnas. Totoriai Lietuvoje ir galbūt kitoje pasaulio šalyje, rašo ekstrasensė. Palestiniečiai ar ispanai galbūt, rašo ekstrasensė. Žaneta Birbilienė. Ekstrasensų 5:45 pažadinta su sapnais kuriuose rodyti minėti kaltinami nusikaltimo vykdymu ar įvardinti – matyta susijusi kitatautė moteris, Antonio Banderasas su antra puse, galbūt Elena Slušinskienė, Ramunė Mačiukūnienė, rašo ekstrasensė. Inga Valinskienė. Birutė Galvelienė. Dainoras Lukas su žmona. Teisinės pagalbos tarnybos kurioje vakar buvau administratorės. Nijolė Veličkienė. Ekstrasensų daug laiko minima merginos pozuojančios ant kailių salono languose sudėtos reklamos, nepamenu adreso Kaune, praeinu pro ten, rašo ekstrasensė https://fur.lt/#kontaktai, https://fur.lt/#apie . Minėtas kailių verslas Vilkas ar Vilko grupė. Klaipėdos jūrų uostas. Rondo atlikėjų grupė. Sel, Martynas Tyla. Dangira Šmuilovičienė.

Mano parašymas neatspindės kankinimo, pjovimo, spaudimo, nerašysiu nenormalių ,,pokalbių,, , ,,pastabų,, , ,,pasakymų,, , ,,užgauliojimo,, , rašo iškreipusi savo kalbėjimą į priešingą pusę ekstrasensė.

Ekstrasensų klausiama, kaip vertinu sau padarytą žalą, rašo ekstrasensė. Tai sutaptų su kažkieno siekiais pasinaudojant manimi, rašo ekstrasensė. Aš neturiu apsaugos, rašo ekstrasensė. Vis tiek būtų prašoma nuteisti, rašo ekstrasensė. Visų kaltų – užsakovų, vykdytojų, dalyvavusių, dengusių, atsakingų, neteikusių gyvybiškai būtinos pagalbos – realios mirtys, mirties bausmė, teismo sprendimu – grindžiant mano teise to prašyti dėl to ką patyriau, rašo ekstrasensė. Gal iki 10000 žmonių nuteisimas realia mirties bausme – ekstrasensų teigimu tiek vykdytojų ir atsakingų, rašo ekstrasensė. Pinigais vertinant – šimtai milijardų eurų ir daugiau, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų bioenergetikų skausmu paveikiama mano dešinė galvos pusė – klausiama, ką manau apie merginą ar moterį iki manęs vyro gyvenime, kuris galėtų man tikti į sutuoktinius, rašo ekstrasensė.

Mano gyvenime vyras – vyras sutuoktinis – neįmanoma, rašo ekstrasensė savo žodžiais mano supratimą.

Aš patyriau patiriu 32 metus manęs išnaudojimą – kankinimą – prekybą – sunkų nusikaltimą apie kurį žinojo visi galimi įmanomi žmonės, vyrai, rašo ekstrasensė. Greta tą patį yra patyręs mano tėvu laikytas žmogus, greta buvo ir mano mama laikyta, kuriems reikėjo tikrai tinkamai – gražiai – sąžiningai – be išskaičiavimo, nuoširdžiai – brandžiai padėti, viską išspręsti, viskuo bet kame pasirūpinti, rašo ekstrasensė.

Visų žinioje aš buvau labai labai išnaudojama, kankinama, kraupiai veikiama iki šiandien, rašo ekstrasensė.

Aš netinkama į žmogų ir moterį gyvenimui- niekame – po to ką patyriau, greta nebuvo žmogaus – tikrai puikaus – kuris būtų padėjęs ir tinkamai tą padaręs, su kuriuo vėliau man visiškai pasveikus ir atsigavus galėjo būti pokalbis, rašo ekstrasensė.

Į ateitį žiūrint – mano situacijoje, po mano situacijos – vyras nebeįmanoma, rašo ekstrasensė. Tai būtų labai labai vertinga galinčiam pasinaudoti tuo, bet joks žmogus nebus tinkama žiūrint teisingai, tai būtų neįmanoma, nes aš niekada nepasveiksiu – nebūsiu saugi, o kitas žmogus neatitiks reikalavimų sveiku protu, rašo ekstrasensė.

Mano supratimo žmogus vyras ar mano supratimu, yra arba lytiniai santykiai be jokių nesąmonių arba viena santuoka vyro gyvenime atsakingai rimtai priimant sprendimą, rašo ekstrasensė.

Moters gyvenime draugautos ir nevestos negali būti, jeigu tai rimtas žmogus – galbūt daug metų gyvena kartu pasirašę pas advokatą gyvenimo kartu sutartį, bet tikrai niekada nesiskirs su gyvenimo partnere ar drauge – tokio santuokai man nereikia, rašo ekstrasensė. Kuris paliktų gyvenimo draugę, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensė rašo savo mintis, aš būčiau labiau linkusi pasakyti kad negali būti gyvenimo draugės iki žmonos ir tokios nebūna pas mano supratimo žmones – yra arba normalūs žmogiški santykiai – nekliedint, kartu arbata negeriama, kartu nevaikščiojama, nedirbama, bet būna žemiškų susitikimų kartais pageidaujant vyrui tos gyvenimo dalies – aiškiai pasakius ir sumokėjus moteriai už jos teikiamas lytines paslaugas arba vyras veda – sutikęs gyvenime tą kurią ves – tai turi būti nuoširdžiai rimta, labai labai rimta, atsakinga, rašo ekstrasensė.

Joks normalus vyras, normalaus suvokimo žmogus, neleistų ir neišstatytų savo buvusių lytinių partnerių ar man nesuvokiamų neva buvusių draugių man gyvenime tokioje situacijoje ir viešai, rašo ekstrasensė.

Manau, mano suvokimo žmogus vyras aiškiai žino – minučių, valandų laike ar keleto mėnesių bėgyje – vestų ar nevestų merginą ar moterį, rašo ekstrasensė.

Jokių draugysčių nebūna, rašo ekstrasensė. Tik labai labai rimtos pažintuvės – kultūringas pokalbis prie abiejų pusių sutikimo, advokatų, rašo ekstrasensė.

Moteris, moterys iki manęs yra labai labai rimta, rašo ekstrasensė.

Moters su kuria draugauta, bendrauta, gyventa neįsivaizduoju, rašo ekstrasensė. Negali būti tokio gyvenimo, rašo ekstrasensė.

Įsivaizduoju, gali būti moteris pas kurią kartą mėnesyje ar kelis kartus mėnesyje ar kas keli mėnesiai kartą nuvažiuoja dienai ar keletui dienų pabūti, rašo ekstrasensė. Atsiskaito, yra sutarę, aiškiai, nemaišydami – nuo mažiausios mėnesinės sumos iki gyvos galvos iki keleto milijonų eurų per metus ar kiek daugiau iki gyvos galvos jeigu pastoviai lankosi pas tą pačią damą, rašo ekstrasensė. Tai nėra maišoma aplinkinių su širdies drauge – būsima žmona, rašo ekstrasensė. Visų žinoma, kad asmuo kartais užsukdavo, bet niekas apie tai nekalba, netinkamai nekalba, netinkamai negalvoja, nemaišo su moterimi žmona ir jos statuse nelaiko buvus ar esant, rašo ekstrasensė.

Protingas žmogus neapsirinka, klaidų jokių nedaro, aiškiai žino vesdamas, pats yra tikrai rimtas, rašo ekstrasensė. Jeigu sutinka merginą ar moterį pagal savo supratimą – veda iš karto – būdamas tikras kad tinka, atsakingai, rašo ekstrasensė.

Jeigu žmogus būtų atitikęs mano reikalavimus, tokį sprendimą galbūt būtų galima buvę priimti trijų mėnesių ar pusmečio bėgyje ar keleto metų bėgyje pažįstant žmogų per ekstrasensoriką kartu su teise, panašiai, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensės sakoma, kad aš klystu, rašo ekstrasensė. Klausiama, kokia ta mažiausia suma nuo galimo man vyro jam lytines paslaugas teikusiai moteriai, rašo ekstrasensė.

Jie sutarę, vyras jai atsilygino, padėjo, rašo ekstrasensė. Tai atsilyginta, už kartais pasitaikantį – būna – atvažiavimą, galbūt kelis kartus metuose, rašo ekstrasensė.

Kitu atveju, tai turėtų būti man suprantama, galbūt taip, jeigu neklystu, rašo ekstrasensė.

Moteris yra apsirūpinta bent minimaliausiu finansiniu paketu, garantuotai apsirūpinusi visam likusiam, turi apdraustas pajamas, garantijas joms ir darbe ar savo veikloje kuri neša garantuotas pajamas, turi savo tvarkingą butą, yra visam pasirūpinusi tėvais, yra įsitvirtinusi gyvenime, bet tai nėra dideli pinigai, tačiau atsilyginta – galbūt turėtų būti taip, rašo ekstrasensė. Bet jokiu būdu to netaikyti man, rašo ekstrasensė.

Klausiama, kiek skiriasi pinigai tokiai moteriai ir žmonai, rašo ekstrasensė.

Žmonai priklauso visas vyro turtas, pageidautina šimtai milijardų eurų ir labai labai labai didesnės sumos, tikrai normalus, didelis turtas, absoliučiai viskas, o minima moteris – tikrai jos neužgaunant, bet sveikai ir aiškiai pasakius pačioje pradžioje – gavo keletą monetų – jeigu tikrai tiko – garantuotų visam gyvenimui, rašo ekstrasensė.

Dar kartą pakartoju, moteris lytiniams santykiams rimta, turi būti aišku visiems ir jai pačiai, pasakyta – labai aiškiai ir tikrai tinkamai mano akimis – vyro pačiai ir visiems, pasižiūrėtina į žmogų ir moterį bet kame, jokiu būdu neįmanoma moterį, tokią ar kitokią moterį, tokioje kaip mano situacijoje parašyti šitaip čia, rašo ekstrasensė. Moteris buvusi vyro lovoje ar būnanti joje jokiu būdu niekada nebuvo nebus minėta viešai, netinkamai – kaip žmonos ar draugės vietoje – laikoma aplinkinių, rašo ekstrasensė.

Mano gyvenime vyras neįmanoma, ekstrasensų versta surašyti mano ir ekstrasensų sakomą požiūrį į tai kas klausiama, rašo ekstrasensė.

Klausiama, kaip tokios dvi ar daugiau moterų pažįstasi, rašo ekstrasensė.

Moteris žino savo vietą ir paskirtį ir supranta viską teisingai – pati supranta teisingai ir vyras yra teisingai iš karto pasakęs – apie kokias pažintuves su tokia moterimi gali būti kalba iš mano pusės? rašo ekstrasensė. Nėra jokių pažintuvių – buvo moteris lovai už pinigus, rašo ekstrasensė. Niekas su ja nesipažindina, rašo ekstrasensė. Mano supratimo atveju gyvenime tai priėjus iki pažintuvių su žmogumi per ekstrasensoriką ir kitus žmogaus gyvenimo tikrinimo būdus natūraliai ta moteris pamatoma, nieko bendro su viešumu ar sureikšminimu negali turėti, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų klausiama, kaip man Viktorija Stonkutė, rašo ekstrasensė.

Viešai privertus įvardinti neviešą žmogų mano situacijoje – merginą, moterį – prašysiu atsakingą ir to pageidavusį nuteisti realia mirties bausme, rašo ekstrasensė.

Moteris – Viktorija Stonkutė – savo supratimu, elgesiu į mane, yra neįmanoma, rašo ekstrasensė. Neįmanomas vyras su kuriuo ji turėjo ryšį, rašo ekstrasensė.

Už bandymą mano sąskaita išviešinti – prie manęs prigretinti kitą moterį – su manimi susieti kitą moterį – bus prašoma atsakingą nuteisti realia mirties bausme, rašo ekstrasensė.

Tai pasakytina bet kuriai merginai ar moteriai, rašo ekstrasensė.

Ekstrasensų klausiama, ką manau apie savo moteriškumą, rašo ekstrasensė. Už nusikaltimus tuo atžvilgiu ir to pasekmes paprašyčiau nuteisti realia mirties bausme, rašo ekstrasensė. Mano atžvilgiu buvo įvykdytas labai sunkus nusikaltimas turintis labai sunkias pasekmes bet kam, tai yra neatitaisyta, neatitaisoma, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Ekstrasensų klausiama, ką aš manau apie savo mamą. Aš girdžiu kliedesius, toks žodis yra kliedesiai, laikymas silpnaprote, rašo ekstrasensė.

Mano mama laikyta nėra mama, yra nusikaltimo vykdytoja, bendrininkė, dengia ir nužudytų mane arba padarytų kraupiau – galėdama prašysiu ją suimti iki paskutinio teismo, rašo ekstrasensė. Nes mano gyvybei iš to ką patiriu gresia pavojus, tai yra labai labai rimta, rašo ekstrasensė.

Jeigu tiesa, kad mane pagimdė kita moteris – ji turėtų būti iš karto nuteista realia mirties bausme, rašo ekstrasensė. Aš esu kraupiai kankinama ir išnaudojama, siaubingai sudorota ir sudergta bei išsityčiota, rašo ekstrasensė. Baisioje situacijoje, rašo ekstrasensė.

… … … … …

Ekstrasensų klausiama, kada galėtų būti naudojama Faberlic Alatau tuoletinis vanduo jeigu tiktų patiktų jo kvapas, rašo ekstrasensė.

Susitvarkius išorę iki tikrai tvarkingos, higieniškos, sveikos, tinkamai ir atsigavus bei gydantis pas psichiatrus, turint teisę – apsaugą – esant oriai, rašo ekstrasensė. Per teismą prisiteisus bent minimaliausią apdraustą tai kas priklauso man ir laikytiems tėvais finansinį paketą, rašo ekstrasensė.

Iš valstybė ir iš kaltų turėtų būti pilnai padengta visapusė bet kame apsauga, advokatai ir greta rengiantys teismams, gydytojai, padedantys tame visame žmonės, rašo ekstrasensė.

Nežinau kaip yra iš tikrųjų su tėvu laikytu, jis liko gyvas ar tai ekstrasensų melas išsigalvojimas, buvo tikrai keli žmonės ar tai netiesa, vienas jų vykdė nusikaltimą mano atžvilgiu, ar tai netiesa, rašo ekstrasensė.

Mano mama laikyta yra aiški labai sunkaus nusikaltimo bendrininkė, kiek tokių moterų bebūtų – jos visos tokios, tuo kaltinamos, rašo ekstrasensė.

Sveikai pagal mane žiūrint – į mūsų turėtą kraupų gyvenimą dėl išgamiško veikimo ekstrasensais, kitų minėtų dalykų – tėvu laikytam ar mama laikytai – galėdama visame kame sutvarkyti kaip reikėtų, pasirūpinti – blogiausiu atveju per eilinį mėnesį matyčiau – kiekvienam atskirai – po, iki 7- 10-20 tūkst. eurų, man pačiai juos sumokant už butus, maistą, namų tvarkytojas, higienines procedūras ir higienines priemones, odontologiją, panašiai, rašo ekstrasensė. Valstybė ir iš kaltų turi padengti bet kokio dydžio išlaidas bet kame apsaugai, advokatūrai, gydytojams, padedančius viskuo pasirūpinti, vairuotoją, rašo ekstrasensė. Į rankas be minėtų pinigų – galėdama sutvarkyti kame reikalinga tėvais laikytus – galvočiau skirti surašius pas advokatą – kiekvienam atskirai – dar po iki 20-25-30 tūkst. eurų kasmėnesinės rentos iki gyvos galvos. Mano mirties ar sužeidimo atveju šaltakraujiškai kaltam žmogui gyventi nelinkėčiau – anksčiau, turėdama sąlygas, pateikčiau – tokiu atveju – žmogus turėtų būti nuteistas realia humaniška mirties bausme, rašo ekstrasensė. Butus – pradžiai – galėdama tuo pilnai tinkamai pasirūpinti – kiekvienam atskirai po nuosavą butą – pirkčiau kaip galbūt tyčiojantis, o galbūt teisingai sakyta ekstrasensų. Mano nuomone, mano atveju, tokioje situacijoje, tai būtų tinkama, rašo ekstrasensė. Išskirčiau kiekvienam iki 300-400 tūkst. eurų nupirkti ir įrengti butui – iš kelių butų – juos perkant už buto kuriame mudvi su mama laikyta gyvename kainą – jo kaina regis apie 14 tūkst. eurų ar mažiau, rašo ekstrasensė. Tarkime, už abu butus sumokant – vienam butui įrengti – iki 30 tūkst. eurų ar panašiai, rašo ekstrasensė. Pradžiai, tokioje situacijoje, jų ieškočiau kaip teigta tyčiojantis arba sutinku ir mano toks supratimas tokioje situacijoje, kuo arčiau centro Kaune, tarkime 25 minutės iki Soboro ar žiūrint į Cerkvę ar į Laisvės al, tai laikoma centru – įsikurčiau aš ir greta jie, 5 ar 10 ar kiek daugiau minučių nuo manęs, greta abu, tie kuriais turiu taip pasirūpinti, tokiu lygmeniu, rašo ekstrasensė. Reikėtų pagalvoti kurioje tiksliau vietoje, nusimanyti, apžiūrėti, rašo ekstrasensė. Kad būtų tikrai tinkama, rašo ekstrasensė. Pirkčiau butus viename aukšte, jokiu būdu ne per du aukštus, rašo ekstrasensė. Galbūt būtų įmanoma rasti normalesnio normalaus išplanavimo, kiek didesnius teisingo išplanavimo butus tikrai saugiame sename name už labai nedidelę kainą, rašo ekstrasensė. Išvalytų, išdezinfekuotų, apdraustų, pilnai tinkamai įrengtų, tikrai kruopščiai ir tikrai nusimanant visam gyvenimui kiekvienam po atskirą, rašo ekstrasensė. Ekstrasensų minima